FLORIST

EURAXESS

ATP

Wyniki badań nad rolą jednorocznych pasów kwietnych opublikowane!


Na początku listopada 2020 r. czasopismo Agronomy (IF=2,603) opublikowało artykuł autorstwa grupy naukowców, w tym dr. hab. Krzysztofa Kujawy, dr. Zdzisława Bernackiego, dr Anny Kujawydr Marii Oleszczukmgr. Dariusza Sobczyka (wszyscy z IŚRiL PAN). W publikacji przedstawiono wyniki badań nad oddziaływaniem jednorocznych pasów kwietnych założonych na polu z uprawą żyta. Wykazano, że takie pasy mają pozytywny wpływ na zagęszczenie i różnorodność owadów i pająków na polu żyta, w tym gatunków i grup funkcjonalnych (owadów drapieżnych i zapylających). Jednocześnie autorzy stwierdzili, że zagęszczenie owadów szkodliwych na polu jest tym mniejsze im bliżej pasów kwietnych (i im większe jest łączne zagęszczenie pająków i owadów drapieżnych).

rycina news Kujawa styczen2021

Porównanie zagęszczenia wrogów szkodników upraw w pasach kwietnych i na polu żyta (po lewej) oraz zależność między zagęszczeniem mszyc na polu żyta a odległością od pasów kwietnych (po prawej)

Kujawa K., Bernacki Z., Kowalska J., Kujawa A., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D. 2020. Annual Wildflower Strips as a Tool for Enhancing Functional Biodiversity in Rye Fields in an Organic Cultivation System. Agronomy 2020, 10(11), 1696; https://doi.org/10.3390/agronomy10111696