Poziom biochemicznej aktywności gleby płowej w zadrzewieniu śródpolnym i pod uprawą pszenżyta

Poprawiono: poniedziałek, 15, luty 2021 11:01

Poziom enzymów glebowych dostarcza informacji o jakości i aktywności biochemicznej gleby. Uważa się, że enzymy są dobrymi i wrażliwymi wskaźnikami, które szybko reagują na zmiany w glebie spowodowane czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi. W czasopiśmie Agronomy (IF 2,603), w artykule opublikowanym przez dr inż. Renatę Jaskulską z IŚRiL PAN przedstawione zostały wyniki badań dotyczące gleb płowych. Badania były prowadzone w zadrzewieniu śródpolnym i na polu z uprawą pszenżyta ozimego (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus). Celem pracy było wykazanie zmienności poziomu aktywności enzymów glebowych połączonej z właściwościami fizykochemicznymi gleby.
Aktywność enzymatyczna w analizowanych glebach była wyraźnie zróżnicowana w zależności od odległości od zadrzewienia. Charakteryzowała się też zmiennością w okresie wegetacyjnym roślin. Taka tendencja mogła być spowodowana zarówno działalnością człowieka, jak i zmiennością warunków pogodowych.

news Jaskulska agronomy

Wykres przedstawia poziom aktywności fosfatazy kwaśnej (PAC) i zasadowej (PAL) w glebie płowej pod zadrzewieniem śródpolnym i na polu z uprawą pszenżyta ozimego, w trzech terminach.

Badania wykonano w ramach realizacji projektu DEC-2017/01/X/ST10/01644, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Jaskulska, R. 2020: The Level of Luvisols Biochemical Activity in Midfield Shelterbelt and Winter Triticale (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) Cultivation. Agronomy, 10(11), 1644; https://doi.org/10.3390/agronomy10111644