FLORIST

EURAXESS

ATP

Aktywność enzymatczna jako nowy wskażnik procesów murszenia gleb torfowych


Na początku stycznia 2021 r. prof. dr hab. Lech W. Szajdakdr Teresa Meysnerdr Marek Szczepański (wszyscy z IŚRiL PAN) opublikowali w czasopiśmie AGRONOMY (IF=2,603) artykuł pt. „Enzymatic Activity as New Moorsh-Forming Process Indicators of Peatlands”.

Pracownicy naszego Instytutu są autorami nowych, efektywnych wskaźników do oceny nieodwracalnego procesu degradacji torfu, jakim jest murszenie. Nowe wskaźniki w porównaniu do dotychczasowych niezwykle precyzyjnie określają zmiany oksydoredukcyjne występujące podczas murszenia na poziomie procesu biochemicznego zachodzącego podczas rozkładu masy torfowej.

Aktywności enzymów glebowych, takich jak oksydaza ksantynowa, oksydaza moczanowa, oksydaza fenolowa i peroksydaza, wskazują, iż są one skutecznymi nowymi wskaźnikami i narzędziami do badania zmian procesów tworzenia i przeobrażania się torfowisk, w odniesieniu do oscylacji lustra wody spowodowanego odwadnianiem.
Na nieodwodnionych torfowiskach, ze wzrostem głębokości, autorzy zaobserwowali znaczny spadek aktywności enzymów. Wiązało się to m.in. ze znacznie wyższą porowatości, zawartością rozpuszczalnego węgla organicznego, azotu ogólnego, jonów amonowych i azotanowych oraz znacznie niższymi wartościami popielności i gęstości objętościowej w górnych warstwach torfowisk. Z kolei na odwodnionych torfowiskach odnotowano zjawisko przeciwne, czyli wzrost aktywności enzymów wraz ze wzrostem głębokości.

 news ZChS Agronomy

Szajdak L.W., Meysner T., Szczepański M. Enzymatic Activity as New Moorsh-Forming Process Indicators of Peatlands. Agronomy. 2021; 11(1):113. https://doi.org/10.3390/agronomy11010113