Monografia pt. „Maksymilian Jackowski – organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników”

Poprawiono: wtorek, 16, luty 2021 14:07

news szajdak04 luty2020Od 2018 roku wspólne działania Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego, Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz Fundacji Zakłady Kórnickie zmierzają do organizowania cyklu corocznych konferencji upamiętniających życie i dorobek wybitnych postaci z Wielkopolski, a zasłużonych dla rolnictwa i dla społeczeństwa. W 2018 roku przybliżono osobę gen. Dezyderego Chłapowskiego zarówno w dedykowanej jemu wystawie, jak i w monografii towarzyszącej temu spotkaniu. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających wystawę oraz uczestniczących w prezentacjach wykładów. To działanie na rzecz edukacji i promocji postaci prekursora pracy organicznej zostało docenione w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce przyznaniem Nagrody Głównej Grand Prix – Statuetki „Izabella”.
W listopadzie 2019 roku kontynuując przyjętą linię przypominania ważnych osób z Wielkopolski, zarówno z wielkimi zasługami w sferze rolnictwa, jak i zaangażowanych w życie społeczne, konferencja poświęcona została prekursorowi edukacji rolniczej, Augustowi Cieszkowskiemu, wybitnemu filozofowi, politykowi współtworzącemu Ligę Narodową Polską. Przygotowana monografia zawierała wiele tematów, w tym jego roli w założeniu Szkoły Rolniczej i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
W listopadzie 2020 roku planowana została konferencja dedykowana Maksymilianowi Jackowskiemu pt. „Maksymilian Jackowski – organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników”. Pochodzący z rodziny ziemiańskiej, współpracujący z Dezyderym Chłapowskim, publicysta i wydawca „Orędownika”, „Rocznika Kółek” a także „Poradnika Gospodarskiego” pism wspomagających rozwój rolnictwa w Wielkopolsce, członek Towarzystwa Rolniczego, współzałożyciel Centralnego Towarzystwa Gospodarczego należy do grona zasłużonych organiczników. Jednakże ze względu na zagrożenie korona wirusem zdecydowano się na przełożenie ww. spotkania na 2021 rok. Pod redakcją prof. Lecha Wojciecha Szajdaka opublikowana została monografia zawierająca teksty zaplanowanych wystąpień podczas konferencji.

Szajdak L.W. (Red). 2020. Maksymilian Jackowski – organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Wydawnictwo i Drukarnia ProDruk. Poznań. pp. 192. ISBN 978-83-66185-34-0.