FLORIST

EURAXESS

ATP

Związane aminokwasy w entomopatogenicznych grzybach a ich patogeniczność (Agronomy, IF. 2.603)


Celem badań było oznaczenie związanych aminokwasów w grzybach entomopatogenicznych, które skutecznie zmniejszają populację szkodników. Tym samym mogą zostać skutecznie wykorzystane zamiast pestycydów. Określono zawartość związanych aminokwasów w sześciu entomopatogennych grzybach: Isaria farinosa, Isaria tenuipes, Isaria fumosorose, Lecanicillium lecanii, Conidiobolus coronatus, Isaria coleopterorum.
Ww. grzybach zidentyfikowano oraz oznaczono stężenia od 21 do 24 aminokwasów. Taka ilość oznaczonych aminokwasów jest większa od dotychczas opisanych w piśmiennictwie.
Analizując elementy charakteryzujące patogeniczność poszczególnych gatunków grzybów w oparciu o następujące kryteria: zakresy zakażonych żywicieli oraz zdolność do wywoływania epizoocji, co pozwoliło na uszeregowanie ich w następującej kolejności: Isaria farinosa, Isaria tenuipes, Isaria fumosorose, Lecanicillium lecanii, Conidiobolus coronatus, Isaria coleopterorum. Grzyby te reprezentują dwa typy Hyphomycetales-Paecilomyces Bainier i Verticillium Nees ex Fr. i jeden typ Entomophtorales-Conidiobolus Brefeld.
Stwierdzono zależność między zawartością związanych aminokwasami w grzybach entomopatogenicznych a ich patogenicznością. Najbogatszy skład aminokwasów związanych wykazano w grzybni szczepu Isaria farinosa, który jest jednym z najczęściej występujących grzybów entomopatogenicznych w tej grupie o bardzo szerokiej gamie zakażonych żywicieli i najczęściej odnotowywanym w przyrodzie, co czyni go ważnym czynnikiem ograniczającym populację owadów.

news szajdak02a luty2020 news szajdak02b luty2020  
 Conidiobolus sp.  Conidiobolus sp.  
news szajdak03a luty2020 news szajdak03b luty2020 news szajdak03c luty2020
 Paecilomyces tenuipes  Paecilomyces farinosus  Paecilomyces farinosus
news szajdak03d luty2020 news szajdak03e luty2020  
 Paecilomyces farinosus  Paecilomyces farinosus  

 

Szajdak L.W., Bałazy S., Meysner T. 2020. Amino acids in entomopathogenic fungi cultured in vitro. Agronomy 2020, 10(12), 1899. https://doi.org/10.3390/agronomy10121899