FLORIST

EURAXESS

ATP

Zawartość kwasu indolilo-3-octowego w różnych typach torfów


Kwas indolilo-3-octowy (IAA) jest auksyną/fitohormonem istotnie wpływającym na kiełkowanie nasion oraz wzrost roślin. Torfy stanowią zasadniczy składnik do produkcji substratów oraz podłoży dla specjalistycznych hodowli i upraw ogrodniczych. Materiał do badań stanowiły polskie i rosyjskie torfy. Celem badań było określenie związku między zawartością IAA a typem torfu.

Stwierdzono, że wysokie zawartości IAA (˃200 μg kg-1) oznaczono w: Eriophoro-Sphagneti, Sphagno-Cariceti, Cariceti, woody-sedge, wood-cotton grass, sedge-Sphagnum, Sphagnum.
Natomiast niskie stężenia IAA (˂200 μg kg-1) stwierdzono w Sphagnum, wood-sedge, sedge-Schauchzeria, herbaceous (Equisetum). Ponadto wykazano związek między stopniem rozkładu torfu i zawartością IAA oraz stwierdzono podwyższone stężenia IAA w wyższych poziomach torfowiska niż w niższych. Nie stwierdzono wpływu melioracji torfowiska na zawartość IAA.

 news szajdak01 luty2020

Kwas indolilo-3-octowy

Szajdak, L.W., Szczepański, M., Meysner, T. 2020. The effect of botanical composition of vegetation cover and peat-forming species on the concentration of indole-3-acetic acid and chemical compounds in peat. Mires and Peat, 26, 30, 14. (IF 1.862). https://doi.org/10.19189/MaP.2019.OMB.StA.1886