FLORIST

EURAXESS

ATP

Nowa monografia prof. dr hab. Lecha Wojciecha Szajdaka


Pod redakcją prof. dr hab. Lecha Wojciecha Szajdaka 18 czerwca 2021 roku w prestiżowym wydawnictwie CRC Press, Francis and Taylor Group, ukazało się 1. wydanie monografii pt. „Nitrogen in Agricultural Landscape” ISBN 9780367343156.

https://www.routledge.com/Nitrogen-in-Agricultural-Landscape/Szajdak/p/book/9780367343156

nitrogen in agr land lws

Książka omawia w wielu aspektach problematykę związaną z wpływem rolnictwa na środowisko. Wśród zagadnień poruszanych w monografii szczegółowo przedstawiony został wpływ uproszczenia struktury agroekosystemów na zwiększone ryzyko wymywania azotowych związków mineralnych i organicznych o zdefiniowanej i niezdefiniowanej strukturze chemicznej z gleb, erozji wietrznej i wodnej oraz uwalniania z gleby do atmosfery lotnych azotowych substancji chemicznych. W książce związki azotowe są przedmiotem zainteresowania nie tylko, jako substancje odżywcze dla uprawianych roślin, ale także, jako potencjalne zanieczyszczenie środowiska. Wiedza na temat procesów i mechanizmów przemian związków azotowych jest nie tylko niezwykle pożądana w celu optymalizacji wzrostu uprawianych roślin i spodziewanych plonów a także zminimalizowania środowiskowych skutków ubocznych wywieranych przez te substancje. Książka zawiera również informacje o funkcji barier biogeochemicznych w postaci pasów zadrzewień, skutecznie obniżających stężenia różnych form azotu w wodach gruntowych w krajobrazie rolniczym.

Profesorowi Lechowi W. Szajdakowi udało się zaprosić do współpracy przy opracowaniu tej książki specjalistów zajmujących się od wielu lat tą problematyką. Ponadto zagadnienia kluczowe dla przemian azotu w glebie zaprezentowane zostały zarówno w odniesieniu do gleb mineralnych i organicznych, co nie jest powszechnie przedstawiane w literaturze, z uwagi na odmienne procesy i mechanizmy zachodzące w ww. glebach.