FLORIST

EURAXESS

ATP

DYMÓWKI NA ŻUŁAWACH WIŚLANYCH


Pracownicy Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, dr hab. prof. Grzegorz Orłowski i prof. dr hab. Jerzy Karg (będący już na emeryturze) kontynuują badania nad składem diety jaskółek dymówek Hirundo rustica gniazdujących w nietypowym i wyjątkowym dla tego gatunku miejscu na Żuławach Wiślanych. Dymówki żyją w tym miejscu, starej stolarni, w zgodzie z gospodarzem budynku panem Grzegorzem, od co najmniej 40 lat, a ich kolonia liczy aż 180 gniazd. Zapraszamy do oglądnięcia filmu o wyjątkowości tego miejsca zrealizowanym ostatnio przez ornitologa Pana mgra Jakuba Typiaka twórcę i realizatora niezwykle ważnego projektu z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony ptaków Ptasia Strefa:

 

 

Niestety, ze względu na zmianę właściciela budynku, ta wyjątkowa kolonia dymówek jest zagrożona.

Badania prof. Orłowskiego i prof. Karga stanowią kontynuację wcześniejszych badań poświęconych czynnikom kształtującym zmienność diety dymówki i dwóch innych gatunków ptaków żerujących w powietrzu na terenach rolniczych, oknówki Delichon urbicum i jerzyka Apus apus opublikowanych w Plos ONE:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0114906

Bird Study:

https://doi.org/10.1080/00063657.2013.839622

https://doi.org/10.1080/00063657.2012.748717

i Central European Journal of Biology:

https://doi.org/10.2478/s11535-011-0070-4

Zachęcamy także do zapoznania się z pracami dostępnymi pod wskazanymi linkami.