FLORIST

EURAXESS

ATP

Likwidacja Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk


 Z dniem 14 października 2021 r. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu został postawiony w stan likwidacji.