FLORIST

EURAXESS

ATP

18. Kongres Europejskich Mykologów


18 CEM ZP got biale

                  Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 16-21 września 2019 r. odbędzie się w Warszawie i Białowieży XVIII Congress of European Mycologists (18. Kongres Europejskich Mykologów), którego współorganizatorem jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

Organizatorzy:

  • Polskie Towarzystwo Mykologiczne
  • European Mycological Association
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wydział Biologii Uniwersytetu Łódzkiego
  • Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Badawczy Leśnictwa
  • Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej
  • Białowieski Park Narodowy

Uczestnikami Kongresu są pracownicy naukowi, doktoranci oraz specjaliści, reprezentujący różne dyscypliny i specjalności związane z zagadnieniami szeroko rozumianej mykologii. Swój aktywny udział w Kongresie potwierdziło około 200 osób, w tym 16 mówców plenarnych i opiekunów merytorycznych sesji referatowych. Szczegółowa lista tych osób i ich krótkie biogramy są dostępne na stronie Kongresu (https://xviiicem.pl).

Planowane są również wydarzenia towarzyszące Kongresowi: wykład otwarty poświęcony Mykologii kryminalnej (współorganizowany z Centrum Nauki Kopernik), wystawa zdjęć Grzyby - Mistrzowskie rzeźby natury oraz XXV jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z jakością środowiska, bioróżnorodnością, fitopatologią, a także ekologią i ochroną grzybów. Konferencja ma na celu promowanie mykologii stosowanej i biotechnologii, a także najnowszych metod badania grzybów obejmujących genomikę, genetykę i biologię molekularną, które pozwalają poznać lepiej biochemię i fizjologię grzybów, a także ich znaczenie w wielu dziedzinach gospodarki. Kongres będzie wydarzeniem naukowym kompleksowo ujmującym rolę bioróżnorodności grzybów w różnych środowiskach, a jednocześnie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów dla realizacji wspólnych projektów badawczych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mykologii. Podczas Kongresu możliwa będzie integracja i zacieśnienie kontaktów środowiska naukowego z obszaru szeroko rozumianej mykologii, a także nauk rolniczych, leśnych, biologicznych oraz innych nauk środowiskowych i biotechnologicznych, zwłaszcza w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad bioróżnorodnością grzybów. Wydarzenie to ma długoletnią historię, ugruntowaną renomę i należy do bardzo prestiżowych i znanych na świecie konferencji. Uczestniczą w niej eksperci z całej Europy, a także przedstawiciele wielu jednostek z innych stron świata.

Ze strony ISRL PAN organizacją kongresu zajmują się:

-     dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. ISRL PAN (Komitet Organizacyjny, odpowiedzialna za białowieską część kongresu),

-     dr Anna Kujawa (Komitet Wspierający, odpowiedzialna za XXV Wystawę Grzybów Puszczy Białowieskiej, odbywającą się w czasie trwania kongresu w Białowieży)


2019 06 24 130948 cr

                            

Organizacja XVIII Kongresu Europejskich Mykologów – zadanie finansowane w ramach umowy 964/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

gb

wersja angielska