FLORIST

EURAXESS

ATP

Wynik konkursu na zatrudnienie studenta-stypendysty w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (2 miejsca)


Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku, Komisja Konkursowa w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN wyłoniła dwóch kandydatów na stanowisko student-stypendysta w ramach projektu badawczego NCN UMO-2017/27/B/ST10/00924 pt. Interpretacja zmian wskaźników związanych z powodzią na podstawie zmienności klimatu.