FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Artykuły

Projekt badawczy pt. „Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych”

Informujemy, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170) i na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.re.027.5.2018 otrzymał dotację na realizację badań na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie zadania:
„Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie przed agrofagami w ekologicznej uprawie ziół, roślin cebulowych, dyniowatych, karczocha, oberżyny, jarmużu, rukoli, marchwi, pietruszki, kalafiora, brokułu, kapusty lub buraka ćwikłowego”.

 

W ramach tego zadania Instytut zrealizował projekt badawczy pt. „Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych”, którego cele były następujące:
a) Określenie możliwości obniżenia liczebności szkodników marchwi w warunkach uprawy ekologicznej za pomocą pasów wielogatunkowej mieszanki roślin kwiatowych (flower strips)
b) Sformułowanie rekomendacji dotyczących gęstości pasów kwietnych na uprawach marchwi
c) Ocena znaczenia kwietnych pasów dla podnoszenia poziomu różnorodności biologicznej owadów pól uprawnych, w tym zapylaczy.

Kierownikiem projektu był dr hab. Krzysztof Kujawa.

Wyniki realizacji projektu można poznać tutaj, a prezentację do wykładu wygłoszonego w dn. 20.11.2018 w MRiRW – tutaj.