FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz


ZW KundzewiczZakład Klimatu i Zasobów Wodnych
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 24

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3579-5072

 

Wykształcenie:

Studia ukończone w 1974 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopnie dr i dr hab. nauk fizycznych (geofizyka - hydrologia), odpowiednio w 1979 i 1985, a tytuł profesora nauk o Ziemi w 1993.

Zainteresowania naukowe:

Zmiany klimatu, ekstrema klimatyczne, powodzie, susze.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

Uczestnictwo (lub kierownictwo) w wielu projektach badawczych (własne, promotorskie i zamawiane w MNiSW, zintegrowane w programach ramowych UE i sieci UE), w dziedzinie kształtowania środowiska, zjawisk ekstremalnych, hydrologii, klimatologii (w tym – skutków zmian klimatu), i zrównoważonego rozwoju.

Aktywność na forum międzynarodowym:

Za granicą spędził w celach naukowych kilkanaście lat, w ponad 60 krajach. Był stypendystą Humboldta (1978-1980) na Uniwersytecie w Karlsruhe, Niemcy. Był pracownikiem naukowym (P4) w Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w Genewie (1993–1996). Od 2001 jest związany z Poczdamskim Instytutem Badań nad Skutkami Klimatu (PIK). Jest także profesorem honorowym w Nankin University of Information Science and Technology.

Wielokrotnie wygłaszał prestiżowe referaty na konferencjach zagranicznych dużej rangi, organizowanych przez międzynarodowe lub zagraniczne organizacje naukowe.

Przebieg pracy zawodowej i ważniejsze funkcje (działalność naukowo-organizacyjna):

Zatrudniony od 1990 w Instytucie (poprzednio – Zakładzie Badań) Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Wieloletni kierownik Pracowni Klimatu i Zasobów Wodnych. W latach 1974–1989 pracował w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie. Był członkiem elitarnej grupy doradzającej Komisji Europejskiej (2007-2011) w sprawie Siódmego Programu Ramowego (temat – środowisko, łącznie z klimatem). Był członkiem komitetów PAN: Kom. Gospodarki Wodnej, Kom. Zmian Globalnych; Kom. ds. IUGG. Był przewodniczącym komitetów PAN (Kom. Badań nad Zagrożeniami oraz Kom. Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą). Członek Rady Naukowej IŚRiL PAN (przedtem ZBŚRiL PAN); w przeszłości członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN. Był przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Ekohydrologii PAN i UNESCO, redaktorem naczelnym periodyka „Hydrological Sciences Journal" (Anglia) oraz członkiem rad redakcyjnych 4 czasopism naukowych. Reprezentant Polski w IAHS.

Prof. Z.W. Kundzewicz jest członkiem korespondentem PAN, członkiem Akademii Europejskiej (Academia Europaea) oraz członkiem Zgromadzenia (Assembly) Misji “Adaptation to Climate Change Including Societal Transformation” w ramach programu UE Horizon Europe. Jako redaktor recenzji (review editor), delegowany przez Ministerstwo Klimatu, uczestniczył w procesie przygotowania IPCC AR6, czyli Szóstego Raportu Międzyrządowego Panelu d.s. Zmian Klimatu.

 

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia (ważniejsze):

Prof. Zbigniew Kundzewicz otrzymał w 2020 roku, jako pierwszy Polak, prestiżową Międzynarodową Nagrodę Wodną Księcia Sułtana, przyznawaną w kilku kategoriach co dwa lata. Nagrodę przyznano prof. Kundzewiczowi w kategorii – wody powierzchniowe, za pogłębianie naszej wiedzy “na temat zależności między ryzykiem powodzi, przepływem rzecznym i zmianą klimatu.” Profesor Kundzewicz jest czwartą osobą, po Amerykaninie, Angliku i Austriaku, która otrzymała dwie najważniejsze nagrody naukowe związane z wodą – Międzynarodową Nagrodę Hydrologiczną IAHS/UNESCO/WMO (2017) i Międzynarodową Nagrodę Wodną Księcia Sułtana.

Doktor Honoris Causa nadany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2018); Międzynarodowa Nagroda Hydrologiczna IAHS/UNESCO/WMO (2017); Nagroda Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania (2008); Znaczny, udokumentowany dyplomem, udział w pracach międzynarodowej organizacji IPCC wyróżnionej Pokojową Nagrodę Nobla (2007); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004); Złoty Krzyż Zasługi (1991); Międzynarodowa Nagroda IAHS im. Tisona (1987); Nagroda Sekretarza Generalnego PAN (1986); Nagroda im. Lambora VII Wydziału PAN (1983).

 

Publikacje:

Baza danych Web of Science (stan na 4 lutego 2021) zawiera 240 pozycji autorstwa bądź współautorstwa prof. Kundzewicza. Według Web of Science publikacje prof. Kundzewicza ujęte w tej bazie zebrały 6723 cytowań. Wartość współczynnika Hirscha wg Web of Science wynosi 42. Prof. Kundzewicz ma na swoim koncie wiele wysoko notowanych publikacji spoza bazy Web of Science, jak przykładowo, monografia „Climate Change and Water".

10 najwyżej cytowanych publikacji prof. Kundzewicza wg Web of Science:

  1. Milly, PCD i in. (2008) Climate change - Stationarity is dead: Whither water management? SCIENCE 319(5863), 573-574 (2559 cytowań). https://www.doi.org/10.1126/science.1151915
  2. Kundzewicz, ZW i in. (2008) The implications of projected climate change for freshwater resources and their management. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 53(1), 3-10 (422 cytowania). https://doi.org/10.1623/hysj.53.1.3
  3. Kundzewicz, ZW i in. (2014) Flood risk and climate change: global and regional perspectives‎. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 59(1),‏ 1-28 (409 cytowań). https://doi.org/10.1080/02626667.2013.857411
  4. Kundzewicz, ZW; Robson, AJ (2004) Change detection in hydrological records - a review of the methodology. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 49(1), 7-19 (355 cytowań). https://doi.org/10.1623/hysj.49.1.7.53993
  5. Hall, J. i in. (2014) Understanding flood regime changes in Europe: a state-of-the-art assessment‎. HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 18(7), 2735-2772 (250 cytowań). https://doi.org/10.5194/hess-18-2735-2014
  6. Kundzewicz, ZW i in. (2008) Trend detection in river flow series: 1. Annual maximum flow. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 50(5), 797-810 (174 cytowania). https://doi.org/10.1623/hysj.2005.50.5.797
  7. Brazdil, R i in. (2006) Historical hydrology for studying flood risk in Europe. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 51(5), 739-764 (162 cytowania). https://doi.org/10.1623/hysj.51.5.739
  8. Kundzewicz, ZW i in. (2005) Summer floods in central Europe - Climate change track? NATURAL HAZARDS 36(1-2), 165-189 (149 cytowań). https://doi.org/10.1007/s11069-004-4547-6
  9. Handmer, i in. (2012) Changes in Impacts of Climate Extremes: Human Systems and Ecosystems‎. MANAGING THE RISKS OF EXTREME EVENTS AND DISASTERS TO ADVANCE CLIMATE CHANGE ADAPTATION, 231-290 (145 cytowań). https://doi.org/10.1017/CBO9781139177245.007
  10. Kundzewicz, ZW; Stakhiv, EZ (2010) Are climate models "ready for prime time" in water resources management applications, or is more research needed? HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 55(7), 1085-1089 (142 cytowania). https://doi.org/10.1080/02626667.2010.513211