FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr Iwona Pińskwar


iwona pinskwarZakład Klimatu i Zasobów Wodnych
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 32

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6759-1595

Scopus Author ID: 8833577600

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły, specjalności naukowe:
 

Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2009). Tytuł pracy: "Projekcje zmian w ekstremach opadowych w Polsce".

Magister – ochrona środowiska, specjalność: ochrona wód, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Akademia Rolnicza w Poznaniu, 1999)

Zainteresowania naukowe:

Ekstrema opadowe, powodzie, susze, projekcje zmian w ekstremach opadowych

Projekty i tematy badawcze:

2019 – 2022 NCN OPUS - Podatność na ekstremalne zdarzenia pogodowe: mapowanie zagrożeń naturalnych i związanych z nimi działań. Analiza wybranych sektorów i infrastruktury zagrożonych ekstremami meteorologicznymi w Wielkopolsce (Vulnerability to extreme weather events: mapping natural hazards and related activities. Analysis of selected sectors and infrastructures at risk due to extreme meteorological events in Wielkopolska region). Projekt nr 2018/31/B/HS4/03223 (kierownik projektu)

2018 – 2021 NCN OPUS - Interpretacja zmian wskaźników związanych z powodzią na podstawie zmienności klimatu (Interpretation of Change in Flood-related Indices based on Climate Variability FloVar). Projekt nr 2017/27/B/ST10/00924 (wykonawca)

2014 – 2017 CHASE-PL - Climate change impact assessment for selected sectors in Poland (Ocena wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce) Projekt nr POL-NOR/200799/90/2014 realizowany w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, (2014-2017), (kierownik zadania, zakończony)

2011 – 2016 FLORIST (Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr, Flood risk on the nothern foothills of the Tatra Mountains) nr 153/2010 PSPB w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (kierownik administracyjny, zakończony)

2007 – 2010 WATCH (Water and Global Change) kontrakt nr 036946 w ramach 6 Ramowego Programu UE (wykonawca, zakończony)

2007 – 2009 Grant Nr N305 048 32/1824 – Projekcje zmian w ekstremach opadowych w Polsce (grant promotorski – wykonawca, zakończony)

2005 – 2009 ADAM (Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European climate policy) kontrakt nr GOCE-018476 w ramach 6 Ramowego Programu UE (wykonawca, zakończony)

2004 – 2007 Grant PBZ-KBN-086/PO4/2003 - Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka) – (wykonawca, zakończony)

2004 – 2009 ENSEMBLES (Ensembles-Based Predictions of Climate Changes and their Impacts) kontrakt nr GOCE-CT-2003-505539 w ramach 6 Ramowego Programu UE (wykonawca, zakończony)

2002 – 2004 - MICE (Modelling the Impact of Climate Extremes) kontrakt nr EVK20CT2001-0018 w ramach 5 Ramowego Programu UE (wykonawca, zakończony)

2001 – 2002 – Grant KBN nr 6 PO4E 055 20 – Detekcja zmian w danych hydrologicznych – czy dostrzegamy składową cieplarnianą”? (wykonawca, zakończony)

 

Opublikowane prace (Przymusińska, Pińskwar):

2021

Pińskwar, I., Choryński, A. (2021) Projections of precipitation changes in Poland. Chapter 20 in: Falarz, M. (ed.) Climate change in Poland: Past, Present and Future. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8

Graczyk, D., Pińskwar, I., Choryński, A. (2021) Projected changes in thermal indices related to the agriculture and energy sectors. Chapter 21 in: Falarz, M. (ed.) Climate change in Poland: Past, Present and Future. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8

2020

Matczak, P., Graczyk, D., Choryński, A., Pińskwar, I., Takacs, V. (2020) Temperature Forecast Accuracies of Polish Proverbs. Weather, Climate, and Society, 12, 3, 405-419. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-19-0086.1

Kundzewicz, Z.W., Pińskwar, I., Koutsoyiannis, D. (2020) Variability of global mean annual temperature is significantly influenced by the rhythm of ocean-atmosphere oscillations. Science of the Total Environment 747, 141256, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141256

Pińskwar, I., Choryński, A., Kundzewicz, Z.W. (2020) Severe Drought in the Spring of 2020 in Poland - More of the Same? Agronomy, 10, 1646. https://doi.org/10.3390/agronomy10111835

Kundzewicz, Z.W., Huang, J., Pińskwar, I., Buda Su., Szwed, M., Jiang, T. (2020) Climate variability and floods in China - A review. Earth-Science Reviews, 211, 103434. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103434

2019

Pińskwar I., Choryński A.; Graczyk D.; Kundzewicz Z.W. (2019) Observed changes in precipitation totals in Poland. Geografie. 124(3): 237-264. https://doi.org/10.37040/geografie2019124030237

Kundzewicz Z.W., Szwed M., Pińskwar I. (2019) Climate Variability and Floods-A Global Review. Water. 11(7): 1399. https://doi.org/10.3390/w11071399

Pińskwar I., Choryński A. Graczyk, D. & Kundzewicz Z.W. (2019) Observed changes in extreme precipitation in Poland: 1991–2015 versus 1961–1990. Theoretical And Applied Climatology. 135, 773–787. https://doi.org/10.1007/s00704-018-2372-1

Graczyk D., Kundzewicz Z.W., Choryński A., Førland E.J., Pińskwar I., Szwed M. (2019) Heat related mortality during hot summers in Polish cities. Theoretical And Applied Climatology. 136, 1259–1273. https://doi.org/10.1007/s00704-018-2554-x

2018

Konieczny R., Pińskwar I. & Kundzewicz Z.W. (2018) The September 2017 flood in Elbląg (Poland) in perspective. Meteorol. Hydrol. Water Manage. 6(2): 67-78. https://doi.org/10.26491/mhwm/92406

Kundzewicz Z.W., Piniewski M., Mezghani A., Okruszko T., Pińskwar I., Kardel I., Hov Ø., Szcześniak M., Szwed M., Benestad R.E., Marcinkowski P., Graczyk D., Dobler A., Førland E.J., O’Keeffe J., Choryński A., Parding K.M., Haugen J.E. (2018) Assessment of climate change and associated impact on selected sectors in Poland. Acta Geophys. https://doi.org/10.1007/s11600-018-0220-4

Kundzewicz Z.W., Pińskwar I., Brakenridge G.R. (2018) Changes in river flood hazard in Europe: a review. Hydrology Research, 49(2), 291-302. https://doi.org/10.2166/nh.2017.016

2017

Kundzewicz Z. W., Stoffel M.; Wyżga B.; Ruiz-Villanueva V.; Niedźwiedź T.; Kaczka R.; Ballesteros Canovas J. A.; Pinskwar I.; Łupikasza E.; Zawiejska J.; Mikuś P.; Choryński A.; Hajdukiewicz H.; Spyt B.; Janecka K. (2017) Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains. Acta Geophysica. 65(4): 799-807. https://doi.org/10.1007/s11600-017-0075-0

Pińskwar, I., Kundzewicz, Z.W., Choryński A. (2017) Projections of changes in heavy precipitation in the northern foothills of the Tatra Mountains. Meteorol. Hydrol. Water Manage. 5(2), 21-30. https://doi.org/10.26491/mhwm/69005

Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D. Mezghani A. (2017) Changes of snow cover in Poland. Acta Geophysica. 65(1), 65-76. https://doi.org/10.1007/s11600-017-0007-z

Kundzewicz Z.W., Pińskwar I., Choryński A., Wyżga B. (2017) Powodzie ciągle groźne. Aura, 3, 3-9. https://doi.org/10.15199/2.2017.3.1

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2017a) Changes of air temperature in Poland. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 4, 44-56.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2017b) Impacts of heat waves on health in large Polish towns. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 13, 187-199.

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk D., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2017) Changes in precipitation in Poland. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 5, 57-77.

Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D. and Mezghani A. (2017) Changes in snow cover. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 6, 78-88.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M. i Kundzewicz Z.W. (2017a) Zmiany temperatury powietrza w Polsce W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 4, 47-59.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M. i Kundzewicz Z.W. (2017b) Wpływ fal upałów na zdrowie w największych polskich miastach. W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 13, 199-212.

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk D., Szwed M. i Kundzewicz Z.W. (2017) Zmiany opadów w Polsce. W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 5, 60-81.

Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D. i Mezghani A. (2017) Zmiany pokrywy śnieżnej. W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 6, 82-92.

2016

Graczyk, D., Pińskwar, I.,Kundzewicz, Z.W., ØHov, Ø., Førland,E.J., Szwed, M., Choryński, A. (2016) The heat goes on—changes in indices of hot extremes in Poland, Theoretical and Applied Climatology, pp 1-13. https://doi.org/10.1007/s00704-016-1786-x

Łupikasza E., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz-Villanueva V., Kundzewicz Z. W. Observed changes in temperature and precipitation and relationship between them, in the Upper Vistula Basin. Rozdział 8, 155–187. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.) 2016 Flood risk in the Upper Vistula Basin. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, ISBN 978-3-319-41922-0.

Pińskwar I., Choryński A., Kundzewicz Z. W., Ruiz-Villanueva V. Projections of precipitation in the northern foothills of the Tatra Mountains. Rozdział 15, 311–329. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.) 2016 Flood risk in the Upper Vistula Basin. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, ISBN 978-3-319-41922-0.

2015

Matczak, P., Brazova, V.-K., Samardzija, V., Pińskwar, I. (2015) Civil Security Governance Systems in the New EU Member States: Closer to 'Old Europe' or a Distinctive Path? Rozdział 3 w: European Civil Security Governance: Diversity and Cooperation in Crisis and Disaster Management (Eds: Raphael Bossong, Hendrik Hegemann). Palgrave Macmillan, Series: New Security Challenges.

2014

Kundzewicz, Z. W. Stoffel, M. Kaczka R. J., Wyżga, B. Niedźwiedź, T. Pińskwar, I. Ruiz-Villanueva, V. Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas J. A., MałarzewskI Ł., ChoryńskI A., Janecka K., Mikuś P. (2014) Floods at the Northern Foothills of the Tatra Mountains – A Polish–Swiss Research Project. Acta Geophysica, 62(3), 620-641. https://10.2478/s11600-013-0192-3

Niedźwiedź, T., Łupikasza, E., Pińskwar, I., Kundzewicz, Z. W., Stoffel, M., Małarzewski, Ł. (2014) Variability of heavy rainfall events and related synoptic situations causing floods at the northern foothills of the Tatra Mountains. Theoretical and Applied Climatology. https://doi.org/10.1007/s00704-014-1108-0

2013

Kundzewicz, Z. W. Pińskwar, I, Brakenridge, R. (2013) Large floods in Europe, 1985-2009. HYDROL. SCI. J. 58(3), 736-736. https://doi.org/10.1080/02626667.2013.781318

2012

Choryński, A., Pińskwar, I., Kron, W., Brakenridge, R. & Kundzewicz, Z. W. (2012) Catalogue of large floods in Europe in the 20th century. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 3, 27-54.

Kundzewicz, Z. W., Dobrowolski, A., Lorenc, H., Niedźwiedź, T., Pińskwar, I., Kowalczak, P. (2012) Floods in Poland. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 17, 319-334.

Pińskwar, I., Kundzewicz, Z. W., Peduzzi, P., Brakenridge, R., Stahl, K., Hannaford, J. (2012) Changing floods in Europe. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 5, 83-96.

2011

Szwed M., Pińskwar I. (2011) Protection of the city against extreme hydro-meteorological events – example of Poznań. (W:) Januchta-Szostak A. (red.), Sensitive approach to water in urban environment. Series: Water in the Townscape, volume 4, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 185-198.

Kundzewicz Z. W., Lugeri N., Dankers R., Hirabayashi Y., Döll P., Pińskwar I., Dysarz T., Hochrainer S., Matczak P. (2010) Assessing river flood risk and adaptation in Europe—review of projections for the future. Mitig. Adapt. Strategies for Global Change 15 (7), 641 - 656. https://doi.org/10.1007/s11027-010-9213-6

Szwed M., Karg G., Pińskwar I., Radziejewski M., Graczyk D., Kędziora A., Kundzewicz Z.W. (2010) Climate change and its effect on agriculture, water resources and human health sectors in Poland, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 1725-1737. https://doi.org/10.5194/nhess-10-1725-2010

Pińskwar I. (2010) Projekcje zmian w ekstremach opadowych w Polsce. Monografia KGW PAN, Z. 34.

2008

IPCC (2008) Climate Change and Water. Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Eds. by: Bates, B.C., Kundzewicz, Z.W., Wu, S. and Palutikof, J.P., IPCC Secretariat, Geneva, pp. 210, (współautor).

2007

Kundzewicz, Z.W., Mańczak, R., Pińskwar, I., Radziejewski, M., (2007) Models of impacts of hydrometeorological extremes. Geographia Polonica, vol.80, No 2, 165-179.

Kundzewicz, Z.W., Szwed, M., Pińskwar, I., Radziejewski, M., (2007) Global change and extreme hydrological events Papers on Global Change, 14, 79-93.

Szwed M., Graczyk D., Pińskwar I. & Kundzewicz Z.W. (2007). Projections of climate extremes in Poland, Geographia Polonica, vol.80, No 2, 191-202.

2006

Kundzewicz, Z. W., Radziejewski, M., Pińskwar, I. (2006) Precipitation extremes in the changing climate of Europe. Clim. Res. 31: 51–58.

Krysanova, V., Kundzewicz, Z. W., Pińskwar, I., Habeck, A. & Hattermann, F. (2006) Regional socio-economic and environmental changes and their impacts on water resources on example of Odra and Elbe basins. Water Resour. Management 20(4) 607-641. https://doi.org/10.1007/s11269-006-3091-4

Kundzewicz, Z. W., Krysanova, V., Pińskwar, I., Habeck, A. & Hattermann, F. F. (2006) Regional socio-economic and environmental changes and their impacts on water resources in selected areas of Central and Eastern Europe. In: Kundzewicz, Z. W. & Hattermann, F. F. (eds.) Natural Systems and Global Change, 75-87.

Pińskwar, I., Kundzewicz, Z. W. & Radziejewski, M., (2006) Too much water – too little water: precipitation extremes in the changing climate of Europe. In: Kundzewicz, Z. W. & Hattermann, F. F. (eds.) Natural Systems and Global Change, 18-27.

2005

Kundzewicz, Z. W., Ulbrich, U., Brücher, T., Leckebusch, G., Menzel, L., Przymusińska, I., Radziejewski, M. i Szwed, M.(2005) Summer floods in Central Europe-climate change track? Natural Hazards 36(1/2), 165–189. https://doi.org/10.1007/s11069-004-4547-6

Kundzewicz, Z. W., Graczyk, D., Maurer, T., Pińskwar, I., Radziejewski, M., Svensson, C. i Szwed, M. (2005) Trend detection in river flow series: 1. Annual maximum flow. Hydrol. Sci. J. 50(5), 797–810. https://doi.org/10.1623/hysj.2005.50.5.797

2004

Kundzewicz Z. W., Graczyk D., Maurer T., Przymusińska I., Radziejewski M., Svensson C., Szwed M. (2004) Detection of change in world-wide hydrological time series of maximum annual flow. WCASP-64, WMO Geneva.

Kundzewicz Z. W., Bärring L., Giannakopoulos Ch., Graczyk D., Holt T., Leckebusch G., Palutikof J., Przymusińska-Pińskwar I., Radziejewski M., Schwarb M., Szwed M., Ulbrich, U. (2004) Changes in the occurrence of extremes. Part I. Climatic background. Papers on Global Change 11: 9-20.

Kundzewicz Z. W., Bärring L., Giannakopoulos Ch., Graczyk, D., Leckebusch G., Palutikof J., Przymusińska-Pińskwar I., Radziejewski M., Schwarb M., Szwed M., Ulbrich U. (2004) Changes in the occurrence of extremes. Part II. Impact on selected sectors. Papers on Global Change 11: 21-32.

Pińskwar, I., Radziejewski, M., Kundzewicz, Z.W. (2004) Dry and warm spells in Europe – climate model projections. Papers on Global Change, 11, 33 – 42.

2002

Kundzewicz, Z.W. i Przymusińska, I. (2002), Ocieplenie klimatu Polski? W: Z.W. Kundzewicz i M. Radziejewski (red.) Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych. Sorus, s. 67-72.