FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

dr Adam Choryński

A Chorynski

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 618475601 w. 32

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu – Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych.

Wykształcenie:

Magister – socjologia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007)

Stopnie, tytuły, soecjalności naukowe

Doktor nauk socjologicznych, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019); temat rozprawy "Adaptacja wielkopolskich gmin do ekstremalnych zdarzeń pogodowych w świetle koncepcji elastyczności (resilience)", promotor prof. UAM dr hab. Piotr Matczak, promotor pomocniczy dr Agnieszka Jeran.

Zainteresowania naukowe:

Instytucjonalne aspekty radzenia sobie z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi oraz z powodziami, problemy środowiskowe w kontekście samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych

Projekty badawcze:

W 2012r. rozpoczęto realizacje projektu: STAR-FLOOD „STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices - Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements" (Wzmocnienie i przebudowa europejskich praktyk dotyczących ryzyka powodziowego w kierunku właściwych i elastycznych rozwiązań zarządzania ryzykiem powodziowym), 7 Program Ramowy UE (2012-2016) – wykonawca.

Projekt badawczy FLORIST „Flood risk on the northern foothhills of the Tatra Mountains" (Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr) finansowany w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Badawczego Nr PSPB- 153/2010, (2011-2016) – wykonawca.

CHASE-PL - Climate change impact assessment for selected sectors in Poland (Ocena wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce) Projekt nr POL-NOR/200799/90/2014 realizowany w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, (2014-2017) – wykonawca.

InContext - Individuals in Context: Supportive Environments for Sustainable Living (Jednostki w kontekście podtrzymania środowiska dla zapewnienia trwałych warunków życia), nr 265191, 7 Program Ramowy UE (2011-2013) – wykonawca.

ADAM. Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy (Strategie adaptacji i mitygacji; wspieranie europejskich polityk klimatycznych), nr 018476, 6 Program Ramowy UE (2006-2009) – wykonawca.

WATCH. Water and global change (Woda i zmiany globalne), nr 036946, 6 Program Ramowy UE (2008-2011) – wykonawca.

Opublikowane prace:

Kundzewicz Z. W., Stoffel M.; Wyżga B.; Ruiz-Villanueva V.; Niedźwiedź T.; Kaczka R.; Ballesteros Canovas J. A.; Pinskwar I.; Łupikasza E.; Zawiejska J.; Mikuś P.; Choryński A.; Hajdukiewicz H.; Spyt B.; Janecka K. 2017. Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains. Przyjęty do druku: Acta Geophysica.

Pińskwar, I., Kundzewicz, Z. W., & Choryński, A. (2017). Projections of changes in heavy precipitation in the northern foothills of the Tatra Mountains. Meteorology Hydrology and Water Management, 5(2), 21–29. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41923-7_15

Kundzewicz, Z.W., Pińskwar, I., Choryński, A., Wyżga, B. (2017) Powodzie ciągle groźne. Aura Ochrona Środowiska, 3, 3-9, DOI:10.15199/2.2017.3.1

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2017) Changes of air temperature in Poland. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 4, 44-56.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2017) Impacts of heat waves on health in large Polish towns. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 13, 187-199.

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk D., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2017) Changes in precipitation in Poland. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 5, 57-77.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M. i Kundzewicz Z.W. (2017) Zmiany temperatury powietrza w Polsce W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 4, 47-59.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M. i Kundzewicz Z.W. (2017) Wpływ fal upałów na zdrowie w największych polskich miastach. W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 13, 199-212.

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk D., Szwed M. i Kundzewicz Z.W. (2017) Zmiany opadów w Polsce. W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 5, 60-81.

Kaufmann M., Lewandowski J., Choryński A., Wiering M. 2016. Shock events and flood risk management: a media analysis of the institutional long-term effects of flood events in the Netherlands and Poland. Ecology and Society. 21(4): 51. https://doi.org/10.5751/ES-08764-210451.

Fournier M., Larrue C., Alexander M., Hegger D., Bakker M., Pettersson M., Crabbé, A. Mees H., Choryński A. 2016. Flood risk mitigation in Europe: how far away are we from the aspired forms of adaptive governance? Ecology and Society 21(4): 49. https://doi.org/10.5751/ES-08991-210449.

Lewandowski, J., Kundzewicz, Z. W., Choryński, A., & Matczak, P. (2016). Czy więcej zawsze oznacza lepiej? Analiza dominacji i dywersyfikacji strategii zarządzania ryzykiem powodziowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Prace I Studia Geograficzne, 61(4), 85–100.

Graczyk, D., Pińskwar, I., Kundzewicz, Z. W., Hov, Ø., Førland, E. J., Szwed, M., & Choryński, A. (2016). The heat goes on - changes in indices of hot extremes in Poland. Theoretical and Applied Climatology, 1–13. https://doi.org/10.1007/s00704-016-1786-x.

Matczak P., Lewandowski J., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. 2016. Flood risk governance in Poland: Looking for strategic planning in a country in transition (report D3.6), STAR-FLOOD Consortium, Utrecht, The Netherlands. ISBN: 978-94-91933-09-7.

Choryński A., Raadgever G.T., Jadot J. (Eds.) 2016. Experiences with flood risk governance in Europe; a report of international workshops in four European regions. STAR-FLOOD Consortium, Utrecht, The Netherlands.

Pińskwar I., Choryński A., Kundzewicz Z.W., Ruiz-Villanueva V. 2016. Projections of precipitation in the northern foothills of the Tatra Mountains. [In:] Flood risk in the Upper Vistula Basin. Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (Eds.) GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer. pp. 311-329. ISBN 978-3-319-41922-0.

Matczak P., Lewandowski J., Chorynski A., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. 2016. Stability and change of Flood Risk Governance in Poland. [In:] Flood risk in the Upper Vistula Basin. Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (Eds.) GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer. pp. 381-398. ISBN 978-3-319-41922-0.

Kundzewicz Z.W., Lewandowski J., Wyżga B., Pińskwar I., Choryński A. 2016. Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr – informacja dla praktyków. Pdf dostępny na stronie: www.florist-tatry.pl (www.isrl.poznan.pl/florist) w zakładce Informacje dla praktyków.

Matczak, P., Lewandowski, J., Choryński, A., Szwed, M., & Kundzewicz, Z. W. (2015). Flood risk governance arrangements in Europe. In IAHS-AISH Proceedings and Reports (pp. 195–199). https://doi.org/10.5194/piahs-369-195-2015.

Choryński, A., Lewandowski, J., (2015) Poland (Chapter 4) w: Hegger, D.L.T., Bakker, M.H.N., Raadgever, G.T., Crabbe, A., (2015) D3.1 Country and case study workshop report. STAR-FLOOD Consortium, Utrecht, Holandia.

Kundzewicz, Z. W. Stoffel, M. Kaczka R. J., Wyżga, B. Niedźwiedź, T. Pińskwar, I. Ruiz-Villanueva, V. Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas J. A., MałarzewskI Ł., ChoryńskI A., Janecka K., MIKUŚ P. (2014) Floods at the Northern Foothills of the Tatra Mountains – A Polish–Swiss Research Project. Acta Geophysica, 62(3), 620-641, DOI: 10.2478/s11600-013-0192-3.

Choryński, A., Pińskwar, I., Kron, W., Brakenridge, R. & Kundzewicz, Z. W. (2012) Catalogue of large floods in Europe in the 20th century. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 3, 27-54.

Choryński, A., Matczak P. (2011) Koniec futbolu jaki znamy – zmieniający się klimat a przemiany infrastruktury sportowej, w: Ł. Rogowski, R. Skrobacki (red.) Społeczne zmagania ze sportem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, ss. 195 - 206.

Choryński A., Matczak P. (2010) Extreme weather events adaptation in view of policy and practice based on porous pavements in Poland, in: J. Mucha, K. Leszczyńska (eds.), Society, culture and technology at the dawn of the 21st century, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, UK.

Mechler, R., Hochrainer, S, Asbjorn, A., Kundzewicz, Z., Lugeri, N., Moriondo, M., Banaszak, I., Bindi, M., Chorynski, A., Genovese, E., Kalirai, H., Lavalle, C., Linnerooth, J., Matczak, P., McEvoy, D., Radziejewski, M., Rubbelke, D., Saelen, H., Schelhaas, M., Szwed, M. and Wreford, A. (2010) A Risk Management Approach for Assessing Adaptation to Changing Flood and Drought Risk in Europe, in: Hulme, M. and H. Neufeldt (Eds.) (2010). Adaptation and Mitigation Opportunities in European Climate Policy, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Moriondo, M., Bindi, M., Kundzewicz, Z. W., Szwed, M., Chorynski, A., Matczak, P., Radziejewski, M., McEvoy, D., Wreford, A. (2010) Impact and adaptation opportunities for European agriculture in response to climatic change and variability. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, vol. 15, 7: 657–679.

McEvoy, D., Matczak, P., Banaszak, I., Choryński, A. (2010) Framing Adaptation to Climate-Related Extreme Events, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, vol.15, 7: 779-796.

Doniesienia konferencyjne:

Choryński, A., Pińskwar, I., Lewandowski, J., Matczak, P., Kundzewicz, Z.W. (2014) Shifts in flood risk managment in Poland. CHANGES 2014, 18 19 listopada 2014, Padwa, Włochy (poster).

 

Pińskwar, I., Choryński, A. (2014) Future changes in extreme precipitation at the northern foothills of the Tatra Mountains based on climate model simulations. CHANGES 2014, 18-19 listopada 2014, Padwa, Włochy (poster).

 

Choryński, A., Graczyk, D., (2014) By car or by bus? The influence of atmospheric conditions on decisions regarding transportation in Poland, 2nd ICSSAM, 7-9 maja 2014, Kyoto, Japonia (poster).

Graczyk, D., Choryński, A., (2014) Heat waves and increased mortality in Poland. The issue of knowledge gaps and poor preparedness of services, 2nd ICSSAM, 7-9 maja 2014, Kyoto, Japonia (poster).

Choryński, A., Graczyk, D., Szwed, M. (2014) Length and terms of occurrence of thermal seasons in Poland - are any changes observed? EGU 2014, 30 kwietnia – 3 maja 2014, Wiedeń, Austria (poster).

Graczyk, D., Szwed, M., Choryński, A. (2014) "Cold" and "hot" thermal anomalies/events during spring and autumn in Poland, EGU 2014, 30 kwietnia – 3 maja 2014, Wiedeń, Austria (poster).

Choryński A., Kowalczak P. (2013) Methods of financing water and flood management in Poland. Insights from the transformation period and twenty years later, International Conference on Economic and Social Sustainability, Tokio, 30 września 2013, referujący A. Choryński.

Matczak, P., Beim, M., Choryński, A. (2013) Price of belief – the space for transportation policy making in cities. The case of Polish City of Poznań, IX Italian National Conference of Environmental Sociologists, Neapol, 4-5 października 2013, referujący A. Choryński.

Choryński, A., Matczak, P., Nowak, M. (2013) Where innovation is needed. The case of omitting expert knowledge in revitalisation project in Poland, IX Italian National Conference of Environmental Sociologists, Neapol, 4-5 października 2013, referujący: A. Choryński.

van Steenbergen, F., Wittmayer, J.M., Loorbach, D., Nowak, M., Choryński, A. (2012) Zarządzanie lokalną zmianą. Spojrzenie na holenderskie i polskie przemiany obszarów miejskich, II Kongres Rewitalizacji Miast, 12-14 września 2012, Kraków, referujący A. Choryński.

Choryński, A. (2012) Adaptation to extreme rainfall in Poland. A look at decisions taken by municipalities. The 3rd International Conference on "Integrative approaches towards sustainability", 27-30 czerwca 2012, Jurmala, Łotwa (poster).

Choryński, A., Matczak, P. (2011) Urban flooding in Poland – the case of municipal preparedness for extreme rainfall in Poland. 5th International Conference on Flood Management, 27-29 września, Tokio, Japonia (poster).

Kundzewicz, Z.W., Hattermann, F.F., Pińskwar, I., Huang, S., Choryński, A. (2011) Climate Track in River Flooding in Europe, IUGG 2011, 28 czerwca – 7 lipca 2011, Melbourne, Australia (poster).

Choryński, A., Matczak, P. (2011) Rainwater management in Wielkopolska region – the case of individual actions and public, unwanted consequences. Workshop on Unintended Consequences – the 75th Jubilee of a Sociological Idea, 9-10 maja 2011, Gdańsk, referujący: A. Choryński.

Choryński, A., Graczyk, D. (2011) Are folk sayings a good instrument to forecast weather? Analysis of a set of traditional Polish sayings from the point of view of climate research, EGU 2011, 3-8 kwietnia 2011, Wiedeń, Austria (poster).

Graczyk, D., Choryński, A. (2011) Heat waves and cold waves in Poland - observations and projections,EGU 2011, 3-8 kwietnia 2011, Wiedeń, Austria (poster).

Kundzewicz, Z., W., Choryński, A., Pińskwar, I. (2010) Catalogue of foods, WATCH Project meeting, 14-19.06.2010, Wageningen, Holandia, referujący: A. Choryński.

Choryński, A., Matczak, P. (2010) Extreme weather events and sport infrastructure in Poland. Environmental, social and economic context of a national project developing sport facilities, EASS 2010, A social perspective on: sport, health and environment, 4-11.05.2010, Porto, Portugalia, referujący: A. Choryński.

Inne:

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego I Leśnego PAN w Poznaniu (2011-2014).

Uczestnik Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – COP 14 w 2008 roku w Poznaniu, jako przedstawiciel Citizen's Alliance for Saving the Atmosphere and the Earth (CASA), 1-3-17-711, Tanimachi, Chuo-ku, Osaka - 540 Japan.

Uczestnik warsztatów i „szkół letnich", m.in.: SENSE European PhD Summer School on Earth System Governance w sierpniu 2008, w Amsterdamie, UNITAR Training Workshop "Tackling climate change in Central and Eastern Europe", grudzień 2009, Płock, Developing multi-level and decentralized implementation capacity for natural resource management and environmental policies: A contribution to polycentric governance in an emerging democracy, DAAD Sonderprogramm, wrzesień 2009, Kijów.