FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr Adam Choryński


adam chorynskiZakład Klimatu i Zasobów Wodnych
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 34

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8989-0761

Web of Science ResearcherID: O-1165-2017

Scopus Author ID: 36571511000

https://publons.com/researcher/2059514/adam-chorynski/

https://www.researchgate.net/profile/Adam_Chorynski2

https://www.mendeley.com/profiles/adam-chorynski/

https://www.facebook.com/adam.chorynski

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Doktor nauk socjologicznych w dziedzinie nauk społecznych, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019). Tytuł rozprawy "Adaptacja wielkopolskich gmin do ekstremalnych zdarzeń pogodowych w świetle koncepcji elastyczności (resilience)", promotor prof. UAM dr hab. Piotr Matczak, promotor pomocniczy dr Agnieszka Jeran. Rozprawa doktorska dostępna w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25222).

Magister – socjologia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007)

Zainteresowania naukowe:

Instytucjonalne aspekty radzenia sobie z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi oraz z powodziami, problemy środowiskowe w kontekście samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych, zarządzanie kryzysowe, socjologia katastrof.

Projekty badawcze:

2019 – 2022 NCN OPUS - Podatność na ekstremalne zdarzenia pogodowe: mapowanie zagrożeń naturalnych i związanych z nimi działań. Analiza wybranych sektorów i infrastruktury zagrożonych ekstremami meteorologicznymi w Wielkopolsce (Vulnerability to extreme weather events: mapping natural hazards and related activities. Analysis of selected sectors and infrastructures at risk due to extreme meteorological events in Wielkopolska region). Projekt nr 2018/31/B/HS4/03223 (wykonawca)

Kierownictwo w projekcie naukowym „Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnymi” (grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs Preludium: UMO-2014/15/N/HS6/04129)

STAR-FLOOD „STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices - Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements" (Wzmocnienie i przebudowa europejskich praktyk dotyczących ryzyka powodziowego w kierunku właściwych i elastycznych rozwiązań zarządzania ryzykiem powodziowym), 7 Program Ramowy UE (2012-2016) – wykonawca.

Projekt badawczy FLORIST „Flood risk on the northern foothhills of the Tatra Mountains" (Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr) finansowany w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Badawczego Nr PSPB- 153/2010, (2011-2016) – wykonawca.

CHASE-PL - Climate change impact assessment for selected sectors in Poland (Ocena wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce) Projekt nr POL-NOR/200799/90/2014 realizowany w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, (2014-2017) – wykonawca.

InContext - Individuals in Context: Supportive Environments for Sustainable Living (Jednostki w kontekście podtrzymania środowiska dla zapewnienia trwałych warunków życia), nr 265191, 7 Program Ramowy UE (2011-2013) – wykonawca.

ADAM. Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy (Strategie adaptacji i mitygacji; wspieranie europejskich polityk klimatycznych), nr 018476, 6 Program Ramowy UE (2006-2009) – wykonawca.

WATCH. Water and global change (Woda i zmiany globalne), nr 036946, 6 Program Ramowy UE (2008-2011) – wykonawca.

 

Opublikowane prace:

2021

Kujawa K., Janku K., Mana M., Choryński A. (2021) The loss of woody linear landscape elements in agriculture landscape in Wielkopolska region (Poland) in 21th century. Baltic Forestry, 27(1): 459. https://doi.org/10.46490/BF459

Pińskwar, I., Choryński, A. (2021) Projections of precipitation changes in Poland. Chapter 20 in: Falarz, M. (ed.) Climate change in Poland: Past, Present and Future. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8

Graczyk, D., Pińskwar, I., Choryński, A. (2021) Projected changes in thermal indices related to the agriculture and energy sectors. Chapter 21 in: Falarz, M. (ed.) Climate change in Poland: Past, Present and Future. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8

2020

Matczak, P., Graczyk, D., Choryński, A., Pińskwar, I., Takacs, V. (2020) Temperature Forecast Accuracies of Polish Proverbs. Weather, Climate, and Society, 12, 3, 405-419. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-19-0086.1

Pińskwar, I., Choryński, A., Kundzewicz, Z.W. (2020) Severe Drought in the Spring of 2020 in Poland - More of the Same? Agronomy, 10, 1646. https://doi.org/10.3390/agronomy10111835

2019

Graczyk, D., Kundzewicz, Z.W., Choryński, A. , Pińskwar, I., Szwed, M. (2019) Heat-related mortality during hot summers in Polish cities. Theor Appl Climatol 136, 1259–1273. https://doi.org/10.1007/s00704-018-2554-x

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk, D., Kundzewicz, Z.W. (2019). Observed changes in precipitation totals in Poland. Geografie, 124, 3, 237-264. https://doi.org/10.37040/geografie2019124030237

Pińskwar, I., Choryński, A., Graczyk, D., Kundzewicz, Z.W. (2019). Observed changes in extreme precipitation in Poland 1961-2015. Theoretical and Applied Climatology, 135 (1-2), 773-787. https://doi.org/10.1007/s00704-018-2372-1

2018

Choryński, A. (2018) Jednostki samorządu terytorialnego w Wielkopolsce wobec ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Działania podejmowane przez przedstawicieli zaangażowanych instytucji. W: Maciejewski J., Zawratka M., Fiodorów S. Socjologia LXXI. Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa, 247-263. ISBN: 978-83-229-3636-8

Kundzewicz, Z.W., Piniewski, M., Mezghani, A., Okruszko, T., Pińskwar, I., Kardel, I., Hov, Ø., Szcześniak, M., Szwed, M., Benestad, R.E., Marcinkowski, P., Graczyk, D., Dobler, A., Førland, E.J.; O'Keeffe, J., Choryński, A., Parding, K.M., Haugen, J.E. (2018). Assessment of climate change and associated impact on selected sectors in Poland. Acta Geophysica, Volume 66, 6, 1509-1523. https://doi.org/10.1007/s11600-018-0220-4

Matczak, P. , Lewandowski, J. , Choryński, A. , Szwed, M. and Kundzewicz, Z. (2018), Doing more while remaining the same? Flood risk governance in Poland. J Flood Risk Management, 11: 239-249. https://doi.org/10.1111/jfr3.12300

Graczyk, D., Kundzewicz, Z.W., Choryński, A., Førland E.J., Pińskwar I., Szwed M. (2018). Heat related mortality during hot summers in Polish cities. Theoretical and Applied Climatology. https://doi.org/10.1007/s00704-018-2554-x

2017

Graczyk, D., Pińskwar, I., Kundzewicz Z.W., Hov, O., Forland, E.J., Szwed, M., Choryński, A., (2017). The heat goes on – changes in indices of hot extremes in Poland. Theoretical and Applied Climatology, 129 (1-2), 459-471, https://doi.org/10.1007/s00704-016-1786-x

Kundzewicz Z. W., Stoffel M.; Wyżga B.; Ruiz-Villanueva V.; Niedźwiedź T.; Kaczka R.; Ballesteros Canovas J. A.; Pinskwar I.; Łupikasza E.; Zawiejska J.; Mikuś P.; Choryński, A.; Hajdukiewicz H.; Spyt B.; Janecka K. (2017). Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains. Acta Geophysica, 65 (4), 799-807, https://doi.org/10.1007/s11600-017-0075-0

Pińskwar, I., Kundzewicz, Z. W., & Choryński, A. (2017). Projections of changes in heavy precipitation in the northern foothills of the Tatra Mountains. Meteorology Hydrology and Water Management, 5(2), 21–29. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41923-7_15

Kundzewicz, Z.W., Pińskwar, I., Choryński, A., Wyżga, B. (2017). Powodzie ciągle groźne. Aura Ochrona Środowiska, 3, 3-9, https://doi.org/10.15199/2.2017.3.1

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński, A., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2017). Changes of air temperature in Poland. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 4, 44-56.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński, A., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2017). Impacts of heat waves on health in large Polish towns. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 13, 187-199.

Pińskwar I., Choryński, A., Graczyk D., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2017). Changes in precipitation in Poland. In: Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds.). Chapter 5, 57-77.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński, A., Szwed M. i Kundzewicz Z.W. (2017). Zmiany temperatury powietrza w Polsce W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 4, 47-59.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński, A., Szwed M. i Kundzewicz Z.W. (2017). Wpływ fal upałów na zdrowie w największych polskich miastach. W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 13, 199-212.

Pińskwar I., Choryński, A., Graczyk D., Szwed M. i Kundzewicz Z.W. (2017). Zmiany opadów w Polsce. W: Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø. i Okruszko T. (Red.). Rozdział 5, 60-81.

2016

Kaufmann M., Lewandowski J., Choryński, A., Wiering M. (2016). Shock events and flood risk management: a media analysis of the institutional long-term effects of flood events in the Netherlands and Poland. Ecology and Society. 21(4): 51. https://doi.org/10.5751/ES-08764-210451

Fournier M., Larrue C., Alexander M., Hegger D., Bakker M., Pettersson M., Crabbé, A. Mees H., Choryński, A. (2016). Flood risk mitigation in Europe: how far away are we from the aspired forms of adaptive governance? Ecology and Society 21(4): 49. https://doi.org/10.5751/ES-08991-210449

Lewandowski, J., Kundzewicz, Z. W., Choryński, A., & Matczak, P. (2016). Czy więcej zawsze oznacza lepiej? Analiza dominacji i dywersyfikacji strategii zarządzania ryzykiem powodziowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Prace I Studia Geograficzne, 61(4), 85–100.

Graczyk, D., Pińskwar, I., Kundzewicz, Z. W., Hov, Ø., Førland, E. J., Szwed, M., Choryński, A. (2016). The heat goes on - changes in indices of hot extremes in Poland. Theoretical and Applied Climatology, 1–13. https://doi.org/10.1007/s00704-016-1786-x

Matczak P., Lewandowski J., Choryński, A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. (2016). Flood risk governance in Poland: Looking for strategic planning in a country in transition (report D3.6), STAR-FLOOD Consortium, Utrecht, The Netherlands. ISBN: 978-94-91933-09-7.

Choryński, A., Raadgever G.T., Jadot J. (Eds.) (2016). Experiences with flood risk governance in Europe; a report of international workshops in four European regions. STAR-FLOOD Consortium, Utrecht, The Netherlands.

Pińskwar I., Choryński, A., Kundzewicz Z.W., Ruiz-Villanueva V. (2016). Projections of precipitation in the northern foothills of the Tatra Mountains. [In:] Flood risk in the Upper Vistula Basin. Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (Eds.) GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer. pp. 311-329. ISBN 978-3-319-41922-0.

Matczak P., Lewandowski J., Choryński A., Szwed M. and Kundzewicz Z.W. (2016). Stability and change of Flood Risk Governance in Poland. [In:] Flood risk in the Upper Vistula Basin. Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (Eds.) GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer. pp. 381-398. ISBN 978-3-319-41922-0.

Kundzewicz Z.W., Lewandowski J., Wyżga B., Pińskwar I., Choryński, A. (2016). Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr – informacja dla praktyków. Pdf dostępny na stronie: www.florist-tatry.pl (www.isrl.poznan.pl/florist) w zakładce „Informacje dla praktyków”.

2015

Matczak, P., Lewandowski, J., Choryński, A., Szwed, M., Kundzewicz, Z.W. (2015). Flood risk governance arrangements in Europe. In IAHS-AISH Proceedings and Reports (pp. 195–199). https://doi.org/10.5194/piahs-369-195-2015.

Choryński, A., Lewandowski, J., (2015). Poland (Chapter 4) w: Hegger, D.L.T., Bakker, M.H.N., Raadgever, G.T., Crabbe, A., (2015) D3.1 Country and case study workshop report. STAR-FLOOD Consortium, Utrecht, Holandia.

2014

Kundzewicz, Z. W. Stoffel, M. Kaczka R. J., Wyżga, B. Niedźwiedź, T. Pińskwar, I. Ruiz-Villanueva, V. Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas J. A., MałarzewskI Ł., Choryński, A., Janecka K., MIKUŚ P. (2014). Floods at the Northern Foothills of the Tatra Mountains – A Polish–Swiss Research Project. Acta Geophysica, 62(3), 620-641. https://doi.org/10.2478/s11600-013-0192-3

2012

Choryński, A., Pińskwar, I., Kron, W., Brakenridge, R. & Kundzewicz, Z. W. (2012). Catalogue of large floods in Europe in the 20th century. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 3, ss. 27-54. https://doi.org/10.1201/b12348-5

2011

Choryński, A., Matczak P. (2011). Koniec futbolu jaki znamy – zmieniający się klimat a przemiany infrastruktury sportowej, w: Ł. Rogowski, R. Skrobacki (red.) Społeczne zmagania ze sportem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, ss. 195 - 206.

2010

Choryński, A., Matczak P. (2010). Extreme weather events adaptation in view of policy and practice based on porous pavements in Poland, in: J. Mucha, K. Leszczyńska (eds.), Society, culture and technology at the dawn of the 21st century, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, UK, ss. 107-125.

Mechler, R., Hochrainer, S, Asbjorn, A., Kundzewicz, Z., Lugeri, N., Moriondo, M., Banaszak, I., Bindi, M., Choryński, A., Genovese, E., Kalirai, H., Lavalle, C., Linnerooth, J., Matczak, P., McEvoy, D., Radziejewski, M., Rubbelke, D., Saelen, H., Schelhaas, M., Szwed, M. and Wreford, A. (2010). A Risk Management Approach for Assessing Adaptation to Changing Flood and Drought Risk in Europe, in: Hulme, M. and H. Neufeldt (Eds.) (2010). Adaptation and Mitigation Opportunities in European Climate Policy, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Moriondo, M., Bindi, M., Kundzewicz, Z. W., Szwed, M., Choryński, A., Matczak, P., Radziejewski, M., McEvoy, D., Wreford, A. (2010). Impact and adaptation opportunities for European agriculture in response to climatic change and variability. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, vol. 15, 7: 657-679. https://doi.org/10.1007/s11027-010-9219-0

McEvoy, D., Matczak, P., Banaszak, I., Choryński, A. (2010). Framing Adaptation to Climate-Related Extreme Events. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, vol.15, 7: 779-796. https://doi.org/10.1007/s11027-010-9233-2

2008

Choryński, A., Konieczny R., Matczak P., (2008). Z małej chmury duży deszcz, czyli gminy wobec ekstremów pogodowych, Zeszyty Komunalne (dodatek do Przeglądu Komunalnego) 11(71)/2008, 111-116.

 

Wystąpienia konferencyjne (referaty):

Choryński, A. (referent), Pińskwar, I., Graczyk, D. Zagrożenia naturalne: konsekwencje dla społeczności lokalnych oraz podejmowane działania w wybranych wielkopolskich gminach, 18-19 października 2018, Gołuchów, Sekcja Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Choryński, A. (referent). Innowacja, ale jaka? Społeczności lokalne mniejszych miejscowości w obliczu ekstremalnych zdarzeń pogodowych. 8 czerwca 2018, Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,.

Choryński, A. (referent). Jednostki samorządu terytorialnego w Wielkopolsce wobec ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Działania podejmowane przez przedstawicieli zaangażowanych instytucji. Wrocław, Polska, 10-11 maja 2018, Uniwersytet Wrocławski.

Choryński, A. (referent). Good solutions – bad idea. Municipalities’ resilience to intense rainfall. 24-25 listopada 2017, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Choryński, A. (referent). Untrustworthy solutions – resilience of local communities to extreme weather events. 18-20 listopada 2017, Tokio, Japonia, International Sociological Association.

Choryński, A. (referent), D. Graczyk, I. Pińskwar. Forgotten fever. How municipalities (do not) adapt to heat waves. 9-16 lipca 2016, Wiedeń, Austria, International Sociological Association.

Choryński, A. (referent), Pińskwar I., Lewandowski J., Kundzewicz Z.W. Lessons Learned: Stakeholders Perspective on Reducing Flood Risk. 5-9 czerwca 2016, Kyoto, Japonia, Kyoto University i International Hydrological Association.

Choryński, A., (referent). Unwanted innovation. The problem decreasing resilience of municipalities facing natural hazards. 23-27 marca 2016, Mexico City, Meksyk, International Sociological Association.

Choryński, A. (referent), Lewandowski J. Strategie redukcji ryzyka powodziowego. 7 kwietnia 2016, Nowy Targ, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Matczak, P., Lewandowski, J., Choryński, A. (referent). Results of the STAR-FLOOD project related to flood risk management in Europe – Similarities and differences between Poland and other project countries. 14-15 września 2015, Warszawa, Uniwersytet Warszawski.

Choryński, A. (referent), Matczak, P., Lewandowski, J. Unused resource. Municipalities facing heavy precipitation related risk. 25-28 września 2015, Praga, Czechy, European Sociological Association.

Choryński, A. (referent), Lewandowski, J. Zarządzanie ryzykiem powodziowym w świetle mediów. Analiza polskich artykułów prasowych z okresu 1993-2014, 19-20 maja 2015, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Choryński, A. (referent), Kowalczak P. Methods of financing water and flood management in Poland. Insights from the transformation period and twenty years later. 30 września 2013, Tokio, Japonia, Global Network on Economic and Social Sustainability.

Matczak, P., Beim, M., Choryński, A. (referent). Price of belief – the space for transportation policy making in cities. The case of Polish City of Poznań, 4-5 października 2013, Neapol, Włochy, Italian Sociologiacal Association.

Choryński, A. (referent), Matczak, P., Nowak, M. Where innovation is needed. The case of omitting expert knowledge in revitalisation project in Poland. 4-5 października 2013, Neapol, Włochy, Italian Sociologiacal Association.

van Steenbergen, F., Wittmayer, J.M., Loorbach, D., Nowak, M., Choryński, A. (referent). Zarządzanie lokalną zmianą. Spojrzenie na holenderskie i polskie przemiany obszarów miejskich. 12-14 września 2012, Kraków, Instytut Rozwoju Miast.

Choryński, A. (referent), Matczak, P. Rainwater management in Wielkopolska region – the case of individual actions and public, unwanted consequences. 9-10 maja 2011, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.

Kundzewicz, Z., W., Choryński, A. (referent), Pińskwar, I. Catalogue of floods, 14-19 czerwca 2010, Wageningen, Holandia, Uniwersytet w Wageningen.

Choryński, A. (referent), Matczak, P. Extreme weather events and sport infrastructure in Poland. Environmental, social and economic context of a national project developing sport facilities. 4-11 maja 2010, Porto, Portugalia, European Association for Sociology of Sport.

Autorstwo i współautorstwo posterów konferencyjnych:

Choryński, A. (referent), Pińskwar, I. Barriers for increasing resilience – municipal adaptation to extreme rainfall in Poland. 2016, 19-20 października 2016, Cagliari, Włochy, Italian Society for Climate Sciences.

Choryński, A. (referent), Pińskwar I., Kundzewicz Z.W. 2010 flood at the Upper Vistula Basin, Poland: analysis of precipitation and its impact. 17-20 maja, 2016, Nowra, Australia, Floodplain Management Australia.

Matczak, P., Lewandowski, J., Choryński, A. (współautor), Szwed, M., Kundzewicz, Z.W. Flood risk governance arrangements in Europe. 22 czerwca-2 lipca 2015, Praga, Czechy, International Union of Geodesy and Geophysics.

Choryński, A. (referent), Pińskwar, I., Kundzewicz, Z.W. Changes in mean and extreme precipitation at the northern foothills of the Tatra Mountains, 22-24 lipca 2015, Tokio, Japonia, Waseda University.

Pińskwar, I., Choryński, A. (współautor), Kundzewicz, Z.W.. Projections of changes in mean and extreme precipitation at the northern foothills of the Tatra Mountains, 22-24 lipca 2015, Tokio, Japonia, Waseda University.

Choryński, A. (referent). Pińskwar, I., Lewandowski, J., Matczak, P., Kundzewicz, Z.W. Shifts in flood risk managment in Poland. 18-19 listopada 2014, Padwa, Włochy, TU Dortmund University.

Pińskwar, I., Choryński, A. (współautor). Future changes in extreme precipitation at the northern foothills of the Tatra Mountains based on climate model simulations. 18-19 listopada 2014, Padwa, Włochy, TU Dortmund University.

Choryński, A. (referent), Graczyk, D. By car or by bus? The influence of atmospheric conditions on decisions regarding transportation in Poland. 7-9 maja 2014, Kyoto, Japonia, Kyoto University.

Graczyk, D., Choryński, A. (współautor). Heat waves and increased mortality in Poland. The issue of knowledge gaps and poor preparedness of services. 7-9 maja 2014, Kyoto, Japonia, Kyoto University.

Choryński, A. (referent), Graczyk, D., Szwed, M. Length and terms of occurrence of thermal seasons in Poland - are any changes observed? 30 kwietnia – 3 maja 2014, Wiedeń, Austria, European Geosciences Union.

Graczyk, D., Szwed, M., Choryński, A. (referent). "Cold" and "hot" thermal anomalies/events during spring and autumn in Poland. 30 kwietnia – 3 maja 2014, Wiedeń, Austria, European Geosciences Union.

Choryński, A. (referent). Adaptation to extreme rainfall in Poland. A look at decisions taken by municipalities. 27-30 czerwca 2012, Jurmala, Łotwa, Uniwersytet Łotewski.

Choryński, A. (referent), Matczak, P. Urban flooding in Poland – the case of municipal preparedness for extreme rainfall in Poland. 27-29 września, Tokio, Japonia, International Centre for Water Hazard and Risk Management i UNESCO.

Kundzewicz, Z.W., Hattermann, F.F., Pińskwar, I., Huang, S., Choryński, A. (współautor). Climate Track in River Flooding in Europe, 28 czerwca – 7 lipca 2011, Melbourne, Australia, International Union of Geodesy and Geophysics.

Choryński, A. (referent), Graczyk, D. Are folk sayings a good instrument to forecast weather? Analysis of a set of traditional Polish sayings from the point of view of climate research, 3-8 kwietnia 2011, Wiedeń, Austria, European Geosciences Union.

Graczyk, D., Choryński, A. (współautor). Heat waves and cold waves in Poland - observations and projections, 3-8 kwietnia 2011, Wiedeń, Austria, European Geosciences Union.

 

Inne:

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego I Leśnego PAN w Poznaniu (2011-2014).

Uczestnik Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – COP 14 w 2008 roku w Poznaniu, jako przedstawiciel Citizen's Alliance for Saving the Atmosphere and the Earth (CASA), 1-3-17-711, Tanimachi, Chuo-ku, Osaka - 540 Japan.

Uczestnik warsztatów i „szkół letnich", m.in.: SENSE European PhD Summer School on Earth System Governance w sierpniu 2008, w Amsterdamie, UNITAR Training Workshop "Tackling climate change in Central and Eastern Europe", grudzień 2009, Płock, Developing multi-level and decentralized implementation capacity for natural resource management and environmental policies: A contribution to polycentric governance in an emerging democracy, DAAD Sonderprogramm, wrzesień 2009, Kijów.