FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr inż. Dariusz Graczyk


d graczykZakład Klimatu i Zasobów Wodnych
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 32

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5487-5871

Web of Science: 629149

Scopus Author ID: 8833577400

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego - specjalność klimatologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2009). Tytuł pracy: Warunki temperaturowe Polski w zmieniającym się klimacie Europy.

Magister – ochrona środowiska, specjalność: ochrona wód, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Akademia Rolnicza w Poznaniu, 1999).

Zainteresowania naukowe:

Ekstrema temperatury powietrza, zmiany klimatu, ekonomiczne konsekwencje zmian klimatu, klimat miasta

Projekty i tematy badawcze:

2017-2018 Projekt NCN MINIATURA Śmiertelność podczas fal upałów w miastach oraz na obszarach wiejskich, na przykładzie województw wielkopolskiego i małopolskiego. Projekt numer 2017/01/X/HS4/01029, (2017-2018) Kierownik projektu dr D. Graczyk.

2014 – 2017 CHASE-PL - Climate change impact assessment for selected sectors in Poland (Ocena wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce) Projekt nr POL-NOR/200799/90/2014 realizowany w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, (2014-2016), (wykonawca, zakończony)

2012-2014 Projekt badawczy promotorski Nr NN305 378239 - Analiza warunków termicznych Polski na tle klimatu Europy w oparciu o obserwacje i projekcje temperatury (grant promotorski – wykonawca, zakończony)

2007 – 2010 WATCH (Water and Global Change) kontrakt nr 036946 w ramach 6 Ramowego Programu UE (wykonawca, zakończony)

2005 – 2009 ADAM (Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European climate policy) kontrakt nr GOCE-018476 w ramach 6 Ramowego Programu UE (wykonawca, zakończony)

2004 - 2009 ENSEMBLES (Ensembles-Based Predictions of Climate Changes and their Impacts) kontrakt nr GOCE-CT-2003-505539 w ramach 6 Ramowego Programu UE (wykonawca, zakończony)

2004 – 2007 Grant PBZ-KBN-086/PO4/2003 - Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka) – (wykonawca, zakończony)

2002-2004 - MICE (Modelling the Impact of Climate Extremes) kontrakt nr EVK20CT2001-0018 w ramach 5 Ramowego Programu UE (wykonawca, zakończony)

2001-2002 – Grant KBN nr 6 PO4E 055 20 – Detekcja zmian w danych hydrologicznych – czy dostrzegamy składową cieplarnianą"? (wykonawca, zakończony)

 

Opublikowane prace:

2020

Matczak, P., Graczyk, D., Choryński, A., Pińskwar, I., Takacs, V. (2020) Temperature Forecast Accuracies of Polish Proverbs. Weather, Climate, and Society, 12, 3, 405-419. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-19-0086.1

Graczyk, D., Szwed, M. Changes in the Occurrence of Late Spring Frost in Poland. Agronomy 2020, 10, 1835. https://doi.org/10.3390/agronomy10111835

2019

Graczyk, D., Kundzewicz, Z.W., Choryński, A. , Pińskwar, I., Szwed, M. 2019 Heat-related mortality during hot summers in Polish cities. Theor Appl Climatol 136, 1259–1273 (2019). https://doi.org/10.1007/s00704-018-2554-x

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk D., Kundzewicz Z.W. 2019. Observed changes in precipitation totals in Poland. Geografie. 124(3): 237-264. https://doi.org/10.37040/geografie2019124030237

2018

Kundzewicz Z.W., Piniewski M., Mezghani A., Okruszko T., Pińskwar I., Kardel I., Hov Ø., Szcześniak M., Szwed M., Benestad R.E., Marcinkowski P., Graczyk D., Dobler A., Førland E.J., O’Keeffe J., Choryński A., Parding K.M., Haugen J.E. 2018. Assessment of climate change and associated impact on selected sectors in Poland. Acta Geophys. https://doi.org/10.1007/s11600-018-0220-4

2017

Graczyk D., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Førland E.J., Szwed M. and Choryński A. 2017. The heat goes on-changes in indices of hot extremes in Poland. Theor Appl Climatol. 129, 459-471. https://doi.org/10.1007/s00704-016-1786-x

-2016

Graczyk D., Kundzewicz Z.W. 2016. Changes of temperature-related agroclimatic indices in Poland. Theor Appl Climatol. 124(1-2): 401-410. 30 pkt. https://doi.org/10.1007/s00704-015-1429-7

Graczyk D., Kundzewicz Z.W. 2014. Changes in thermal extremes in Poland. Acta Geophys. Volume 62, Issue 6, pp 1435-1449. https://doi.org/10.2478/s11600-014-0240-7

Szwed M., Karg G., Pińskwar I., Radziejewski M., Graczyk D., Kędziora A., Kundzewicz Z.W. 2010. Climate change and its effect on agriculture, water resources and human health sectors in Poland. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 10, 1725-1737. https://doi.org/10.5194/nhess-10-1725-2010

Kundzewicz Z.W., Lugeri N., Hochrainer S., Moriondo M., Schelhaas M.J., Radziejewski M., Kedziora A., Bindi M., Matczak P., Szwed M., Pinskwar I., Graczyk D., Dysarz T. 2009. Risk and economic damage assesment for 2025 and 2100, with and without adaptation. Deliverable D-A2.2b, ADAM (Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy).

Kundzewicz Z.W., Szwed M., Radziejewski M., Pińskwar I., Graczyk D. 2008. Projekt 6PR UE ENSEMBLES. RT2B – Opracowanie regionalnych scenariuszy klimatycznych do oszacowania wpływu zmian klimatu. RT6 – Oszacowania zmian klimatu i ich wpływu. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 313-315.

Kundzewicz Z.W., Szwed M., Matczak P., Radziejewski M., Pińskwar I. Graczyk D., Mańczak R. 2007. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie skutków dla środowiska życia człowieka). Opracowanie modelu prognozowania przewidywanych skutków zdarzeń ekstremalnych oraz działań praktycznych zmniejszających ryzyko zagrożenia. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 180-182.

Szwed M., Graczyk D., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W. 2007. Projections of climate extremes in Poland, Geographia Polonica, vol.80, No 2.

Szwed M., Graczyk D. 2006. Thermal seasons in Poland – the present and the future based on HadRM3-PRECIS results, Papers on Global Change, 13, 59-77.

Graczyk D., Szwed M., Kundzewicz Z.W. 2006. Thermal seasons in Poland – observations and projections, In: Natural Systems and Global Change ed. by Z.W. Kundzewicz and F.F. Hattermann, 49-63.

Kundzewicz Z. W., Ulbrich U., Brücher T., Graczyk D., Leckenbusch G., Menzel L., Przymusińska I., Radziejewski M., Szwed M. 2005. Summer floods in Central Europe—climate change track? Natural Hazards 36(1/2), 165–189.

Kundzewicz Z. W., Graczyk D., Maurer T., Pińskwar I., Radziejewski M., Svensson C., Szwed M. 2005. Trend detection in river flow series: 1. Annual maximum flow. Hydrol. Sci. J. 50(5), 797–810. https://doi.org/10.1623/hysj.2005.50.5.797

Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Maurer T., Przymusińska I., Radziejewski M. Svensson C., Szwed M. 2005. Detection of change in world-wide hydrological time series of maximum annual flow. WCASP-64,WMO/TD-No.1239, Genewa.

Kundzewicz Z. W., Bärring L., Giannakopoulos Ch., Graczyk D., Holt T., Leckebusch G., Palutikof J.,Przymusińska-Pińskwar I., Radziejewski M., Schwarb M., Szwed M., Ulbrich, U. 2004. Changes in the occurrence of extremes. Part I. Climatic background. Papers on Global Change 11: 9-20.

Kundzewicz Z. W., Bärring L., Giannakopoulos Ch., Graczyk D., Leckebusch G., Palutikof J., Przymusińska-Pińskwar I., Radziejewski M., Schwarb M., Szwed M., Ulbrich U. 2004. Changes in the occurrence of extremes. Part II. Impact on selected sectors. Papers on Global Change 11: 21-32.

Kundzewicz Z.W., Radziejewski, M. Graczyk, D., 2002. Wykrywalność zmian w długich szeregach czasowych przepływów rzecznych – efekt rozbiegu [w:] Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Z.W. Kundzewicza i M. Radziejewskiego.

Graczyk D., Kundzewicz Z.W., Szwed M. 2002. Zmienność przepływów rzeki Warty w Poznaniu, 1822- 1994. [w:] Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Z.W. Kundzewicza i M. Radziejewskiego.

Graczyk, D., Kundzewicz, Z.W., 2002. Charakterystyki ekstremów klimatycznych na polskich stacjach objętych Europejskim Archiwum Klimatycznym. [w:] Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Z.W. Kundzewicza i M. Radziejewskiego.