FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr hab. Małgorzata Szwed, prof. nadzw. IŚRiL PAN


malgorzata szwed 130Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 34

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6320-501X

 

Wykształcenie:

Doktor habilitowany nauk o Ziemi, dyscyplina geografia, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Doktor nauk rolniczych, specjalizacja: kształtowanie środowiska, Wydział Melioracji i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Magister geografii, specjalizacja: hydrologia, meteorologia i klimatologia, Instytut Geografii Fizycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe:

Klimatologia

  • Zmiany klimatu i ich skutki

Hydrologia

  • Zdarzenia ekstremalne – susze i powodzie (kryteria, oszacowania, kontrola, ochrona)
  • Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne/zmienne hydrologiczne

Udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych:

FloVar - Interpretation of Change in Flood-Related Indices based on Climate Variability, 2018-2021, Projekt NCN 2017/27/B/ST10/00924 (wykonawca)

CHASE-PL - Climate CHAnge impact assessment for selected SEctors in PoLand, 2014-2017, Projekt NCBiR POL-NOR/200799/90/2014 w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (kierownik pakietu roboczego WP7, kierownik administracyjny projektu i wykonawca)

STAR-FLOOD - STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices - Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements, 2012-2016, kontrakt 036946 w ramach 7 Ramowego Programu UE (wykonawca)

WATCH (WATer and Global CHange), 2007–2010, kontrakt 036946 ramach 6 Ramowego Programu UE (wykonawca)

ADAM (ADAptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy), 2005–2009, kontrakt GOCE-018476 ramach 6 Ramowego Programu UE (wykonawca)

Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie skutków dla środowiska życia człowieka)”, 2004–2007, Project PBZ-KBN-086/PO4/2003 (kierownik tematu badawczego RT 3.2 i wykonawca)

ENSEMBLES (Ensembles-Based Predictions of Climate Changes and their Impacts), 2004-2009, kontrakt GOCE-CT-2003-505539 ramach 6 Ramowego Programu UE (wykonawca)

MICE (Modelling the Impact of Climate Extremes), 2002-2004, kontrakt EVK20CT2001-0018 ramach 5 Ramowego Programu UE (wykonawca)

Detekcja zmian w danych hydrologicznych – czy dostrzegamy składową cieplarnianą"? 2001-2002 – Grant KBN nr 6 PO4E 055 20 (wykonawca)

Przestrzenna i czasowa zmienność suszy w Wielkopolsce, 2001-2002, Grant KBN nr 6 PO4E 028 20 (kierownik)

Zasoby wodne dla trwałego rozwoju, 1998 – 1999, Grant KBN nr 6 PO4G 038 14 (wykonawca)

Proekologiczne rolnictwo w „zielonym pasie Odra-Nysa", 1993-1996, Projekt WWF 9E 0057 (wykonawca)

Kompleksowa ocena ryzyka i charakterystyk suszy w Wielkopolsce, 1993-1995, Grant KBN nr 4 S401 055 04 (wykonawca)

 

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po uzyskaniu doktoratu):

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC):

Graczyk, D., Szwed, M. (2020) Changes in the Occurrence of Late Spring Frost in Poland. Agronomy, 10, 1835. https://doi.org/10.3390/agronomy10111835, 100pkt, IF=2.603

Kundzewicz Z.W., Huang J., I. Pińskwar, Buda Su., Szwed M., Jiang T. (2020) Climate variability and floods in China - A review. Earth-Science Reviews, , 211, 103434, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103434.

Kundzewicz Z.W., Szwed M., Pińskwar I. (2019) Climate Variability and Floods—A Global Review. Water, 11(7), 1399, https://doi.org/10.3390/w11071399.

Szwed M., Dobler A., Mezghani A., Saloranta T.M. (2019) Change of maximum snow cover depth in Poland – trends and projections. IDÖJÁRÁS, 123(4): 487-500, https://doi.org/10.28974/ idojaras.2019.4.5.

Graczyk D., Kundzewicz Z.W., Choryński A., Førland E.J., Pińskwar I., Szwed M. (2019) Heatrelated mortality during hot summers in Polish cities. Theor. Appl. Climatol., 136:1259–1273, https://doi.org/10.1007/s00704-018-2554-x.

Kundzewicz Z.W., Szwed M., Pińskwar I. (2019) Climate Variability and Floods—A Global Review. Water, 11(7), 1399, https://doi.org/10.3390/w11071399.

Szwed M. (2018) Variability of precipitation in Poland under climate change. Theor. Appl. Climatol., 135(3-4): 1003-1015, https://doi.org/10.1007/s00704-018-2408-6.

Matczak P., Lewandowski J., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. (2017) Doing more while remaining the same? Flood risk governance in Poland. J. of Flood Risk Management, Version of record online, https://doi.org/10.1111/jfr3.12300.

Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Mezghani A. (2017) Changes of snow cover in Poland. Acta Geophysica, 65, 65–76, https://doi.org/10.1007/s11600-017-0007-z.

Szwed M. (2016) Projections of changes of areal evapotranspiration for different land-use units in the Wielkopolska Region (Poland). Theor. Appl. Climatol., 130(1-2): 291-304, https://doi.org/10.1007/s00704-016-1880-0.

Gralepois M., Larrue C., Wiering M., Crabbé A., Tapsell S., Mees H., Ek K., Szwed M. (2016) Is flood defense changing in nature? Shifts in the flood defense strategy in six European countries. Ecology and Society, 21(4): 37. https://doi.org/10.5751/ES-08907-210437.

Szwed M., Kundzewicz Z.W., Mezghani A. (2016) Variability of snow cover and frost depth at the Potsdam station, Germany. Geografie, 121, 4: 493–520. https://doi.org/10.37040/geografie2016121040493

Graczyk D., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Førland E.J., Szwed M., Choryński A. (2016) The heat goes on - changes in indices of hot extremes in Poland. Theor. Appl. Climatol., 129(1-2): 459-471, https://doi.org/10.1007/s00704-016-1786-x.

Szwed M. (2015) The elements of water balance in the changing climate in Poland. Advances in Meteorology, Article ID 149674, 13 pages. https://doi.org/10.1155/2015/149674

Moriondo M., Bindi M., Kundzewicz Z.W., Szwed M., Chorynski A., Matczak P., Radziejewski M., McEvoy D., Wreford A. (2010) Impact and adaptation opportunities for European agriculture in response to climatic change and variability. Mitig. Adapt. Strategies for Global Change, 15(7): 657 - 679, https://doi.org/0.1007/s11027-010-9219-0.

Szwed M., Karg G., Pińskwar I., Radziejewski M., Graczyk D., Kędziora A., Kundzewicz Z.W. (2010) Climate change and its effect on agriculture, water resources and human health sectors in Poland. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10: 1725-1737, https://doi.org/10.5194/nhess-10-1725-2010.

Kundzewicz Z.W., Giannakopoulos C., Schwarb M., Stjernquist I., Schlyter P., Szwed M., Palutikof J. (2008) Impacts of climate extremes on activity sectors – stakeholders’ perspective. Theor. Appl. Climatol., 93: 117-132. https://doi.org/10.1007/s00704-007-0327-z

Kundzewicz Z.W., Ulbrich U., Brücher T., Leckebusch G., Menzel L., Przymusińska I., Radziejewski M., Szwed M. (2005) Summer floods in Central Europe - climate change track? Natural Hazards 36(1/2): 165–189. https://doi.org/10.1007/s11069-004-4547-6

Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Maurer T., Pińskwar I., Radziejewski M., Svensson C., Szwed M. (2005) Trend detection in river flow series: 1. Annual maximum flow. Hydrol. Sci. J. 50(5): 797–810. https://doi.org/10.1623/hysj.2005.50.5.797

 

Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie JRC:

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. (2017) Zmiany temperatury powietrza w Polsce. [W:] Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce, pod red. Z.W. Kundzewicz, Ø.Hov, T. Okruszko, str. 47-59, ISRL PAN Poznań, ISBN: 978-83-81-04-753-1.

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk D., Szwed M., Kundzewicz Z.W. (2017) Zmiany opadów w Polsce. [W:] Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce, pod red. Z.W. Kundzewicz, Ø.Hov, T. Okruszko, str. 60-81, ISRL PAN Poznań, ISBN: 978-83-81-04-753-1.

Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Mezghani A. (2017) Zmiany pokrywy śnieżnej. [W:] Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce, pod red. Z.W. Kundzewicz, Ø.Hov, T. Okruszko, str. 82-92, ISRL PAN Poznań, ISBN: 978-83-81-04-753-1.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. (2017) Changes of air temperature in Poland. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland, Eds: Z.W. Kundzewicz, Ø.Hov, T. Okruszko, p. 44-56, ISRL PAN Poznań, ISBN: 978-83-81-04-735-7.

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk D., Szwed M., Kundzewicz Z.W. (2017) Changes in precipitation in Poland. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland, Eds: Z.W. Kundzewicz, Ø.Hov, T. Okruszko, p. 57-77, ISRL PAN Poznań, ISBN: 978-83-81-04-735-7.

Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Mezghani A. (2017) Changes in snow cover. [In]: Climate change and its impact on selected sectors in Poland, Eds: Z.W. Kundzewicz, Ø.Hov, T. Okruszko, p. 78-88, ISRL PAN Poznań, ISBN: 978-83-81-04-735-7.
Matczak P., Lewandowski J., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. (2016) Stability and Change of Flood Risk Governance in Poland. [In:] Flood Risk in the Upper Vistula Basin ed. by Z.W. Kundzewicz, M. Stoffel, T. Niedźwiedź and B. Wyżga, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-41922-0, DOI: 10.1007/978-3-319-41923-7, 381-398.

Matczak P., Lewandowski J., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. (2015) Flood risk governance arrangements in Europe. [In:] Extreme Hydrological Events. Cudennec C. et al. (Eds.). Proc. IAHS, 369: 195–199. proc-iahs.net/369/195/2015/ doi:10.5194/piahs-369-195-2015.

Szwed M. (2012) Water and climate conditions for the development of the Polish agriculture - the present and the future. [W:] Agricultural diversity and sustainable development in Europe - examples from France and Poland; ed. by S.-P. Wicherek and S. Bałazy, SGGW Press, Warsaw, p. 139-148.

Szwed M., Pińskwar I. (2011) Protection of the city against extreme hydro-meteorological events – example of Poznań. (W:) Januchta-Szostak A. (red.), Sensitive approach to water in urban environment. Series: Water in the Townscape, Volume 4, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 185-198.

Mechler R. at al. (including: Z.W. Kundzewicz, I. Banaszak, A. Choryński, P. Matczak, M. Radziejewski, M. Szwed) (2010) A risk management approach for assessing adaptation to changing flood and drought risks in Europe. [In:] Making Climate Change Work for Us: European Perspectives on Adaptation and Mitigation Strategies, ed. by M. Hume, H. Neufeldt, Cambridge University Press, 200-229.

Morse A., Prentice C., Carter T. and RT6 Partners (including Z.W. Kundzewicz, M. Szwed) (2009) Assessments of climate change impacts. In: ENSEMBLES: Climate Change and its Impacts at seasonal, decadal and centennial time scales: Summary of Research and results from the ENSEMBLES project, ed. by P. van der Linden, J.F.B. Mitchell. Met Office Hadley Centre, Exeter, UK, 107-129.

Kundzewicz Z.W., Szwed M., Pińskwar I., Radziejewski M. (2007) Global change and extreme hydrological events. Papers on Global Change, 14, 79-93.

Szwed M., Graczyk D., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W. (2007) Projections of climate extremes in Poland. Geographia Polonica, 80 (2): 191-202.

Szwed M., Graczyk, D. (2006) Thermal seasons in Poland – the present and the future based on HadRM3-PRECIS results. Papers on Global Change, 13: 59-77.

Graczyk D., Szwed M., Kundzewicz Z.W. (2006) Thermal seasons in Poland – observations and projections. [In:] Natural Systems and Global Change ed. by Z.W. Kundzewicz and F.F. Hattermann, Research Center for Agricultural and Forest Environment of the Polish Academy of Sciences, Poznań, 49-63.

Kundzewicz Z.W., Szwed M., Radziejewski M. (2006) Zmiany globalne i ekstremalne zjawiska hydrologiczne: powodzie i susze. [W:] Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi, pod red. M. Gutry-Koryckiej, A. Kędziory, L. Starkla i L. Ryszkowskiego, Komitet Narodowy IGBP - Global Change PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, 169-180.

Kundzewicz Z.W., Bärring L., Giannakopoulos Ch., Graczyk D., Holt T., Leckebusch G., Palutikof J., Pińskwar I., Radziejewski M., Schwarb M., Szwed M., Ulbrich U. (2004) Changes in the occurrence of extremes. Part I. Climatic background. Papers on Global Change, 11: 9-20.

Kundzewicz Z. W., Bärring L., Giannakopoulos Ch., Graczyk, D., Leckebusch G., Palutikof J., Pińskwar I., Radziejewski M., Schwarb M., Szwed M., Ulbrich U. (2004) Changes in the occurrence of extremes. Part II. Impact on selected sectors. Papers on Global Change, 11: 21-32.

Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Maurer T., Przymusińska I., Radziejewski M., Svensson C., Szwed M. (2004) Detection of change in world-wide hydrological time series of maximum annual flow. WCASP-64, WMO/TD-No. 1239, Geneva, p.36 + App. A + App. B.

Szwed M., Kundzewicz Z.W., Matczak P. (2004) Perception of flood vulnerability under climate change. Papers on Global Change, 11: 43-57.

Graczyk D., Kundzewicz Z.W., Szwed M. (2002) Zmienność przepływów rzeki Warty w Poznaniu. [W:] Z.W. Kundzewicz, M. Radziejewski (red.) Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych. Sorus, 55-65.

Szwed M. (2002) Zmienność czasowa suszy w Wielkopolsce. [W:] Z.W. Kundzewicz, M. Radziejewski (red.) Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych. Sorus, 73-96.