FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr inż. Teresa Meysner


teresa meysnerZakład Chemii Środowiska
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 33

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8915-0950

 

Wykształcenie

Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska (2005).

Magister inżynier – rolnictwo, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (1990).

Zainteresowania naukowe

Kształtowanie środowiska w zakresie przemian chemicznych i biochemicznych zachodzących w glebach mineralnych i organicznych zadrzewień śródpolnych oraz w torfowiskach.

Projekty i tematy badawcze

Aktywność wybranych enzymów oksydoredukcyjnych jako wskaźnik murszenia torfowiska niskiego (kierownik, grant NCN, Miniatura, nr DEC-2017/01/X/NZ9/00699, zakończony).

Wpływ typu i gatunku torfu torfowisk górskich na zmiany aktywności enzymatycznej oraz właściwości chemicznych i fizycznych (wykonawca, grant NCN nr 2013/09/B/NZ9/03169, w realizacji).

Występowanie i znaczenie fitohormonu kwasu indolilo-3-octowego na tle właściwości biochemicznych, chemicznych i fizycznych podłoży organicznych i mineralnych (wykonawca, grant MNiSW nr N N310 310139, zakończony).

Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym (temat statutowy).

Ocena przemian chemicznych i biochemicznych akrotelmu i katotelmu torfowisk niskich i wysokich na tle uwarunkowań przyrodniczych środowisk torfotwórczych (wykonawca, grant MNiSW nr N N305 3204 36, zakończony).

NitroEurope Obieg azotu i jego wpływ na bilans gazów szklarniowych w Europie (wykonawca, IP kontrakt 017841 (GOCE), 6 PR - Priorytet 6.3 (Global), zakończony).

Przemiany związków azotu w wybranych glebach śródpolnej wyspy leśnej (grant promotorki, zakończony).

 

Opublikowane prace (Matuszewska, Meysner)

2021

Szajdak L.W.; Meysner T.; Szczepański M. 2021. Enzymatic Activity as New Moorsh-Forming Process Indicators of Peatlands. Agronomy. 11, 113. https://doi.org/10.3390/ agronomy11010113. IF=2.603, pkt. 100.

2020

Szajdak L.W., Jezierski A.,Wegner K., Meysner T., Marek Szczepański M. 2020. Molecules 25(11), 2587; https://doi.org/10.3390/molecules25112587. IF 3.267, pkt. 100

Szajdak L.W., Szczepański M., Meysner T. 2020. The effect of botanical composition of vegetation cover and peat-forming species on the concentration of indole-3-acetic acid and chemical compounds in peat. Mires and Peat, 26, 30, 14 pp. Online: http://www.mires-and-peat.net/pages/volumes/map26/map2630.php); https://www.doi.org/10.19189/MaP.2019.OMB.StA.1886. IF=1.862, pkt. 40.

Szajdak L.W., Bałazy S., Meysner T. 2020. Amino Acids in Entomopathogenic Fungi Cultured In Vitro. Agronomy. 10(12), 1899. https://doi.org/10.3390/agronomy10121899. IF. 2.603, pkt. 100

2019

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Lapshina E., Szczepański M., Gaca W. 2019. Dynamics of organic matter and mineral components in Sphagnum- and Carex-dominated organic soils. Mires and Peat. 24: 1–15. https://doi.org/10.19189/MaP.2019.BG.StA.1754 (40 pkt, IF=1,868)

Szajdak L. W., Meysner T., Wioletta G., Styła K., Szczepański M. 2019. The age of shelterbelts as a factor determining of enzymes activity in the agricultural landscape. Proceedings of ECOpole. 13(1): 59-67. https://doi.org/10.2429/proc.2019.13(1)006

Szajdak L. W., Meysner T., Rusu T., Szczepański M. 2019. Soil’s Organic and Inorganic Forms of Nitrogen and the Properties of Humic Substances as the Result of Long-Term Tillage Intensity. ProEnvironment. 12: 47-51.

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Szczepański M. 2019. Peat – chemical properties. Проблемы природопользования и экологическая ситуация в европейской России и на сопредельных территориях. Материалы VIII Международной научной конференции. Белгород, 22–25 октября 2019 г. 18-22. ISBN 978-5-9571-2818-2.

2018

Szajdak L.W., Gaca W., Augustin J., Meysner T. 2018. Impact of shelterbelts on oxidation-reduction properties and greenhouse gases emission from soils. Ecological Chemistry and Engineering S. 25(4): 643-658. https://doi.org/10.1515/eces-2018-0043 (15pkt., IF=0,700)

Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Styła K., Szczepański M. 2018. The age of shelterbelts as a factor determining of enzymes activity in the agricultural landscape. In: Central European Conference ECOpole′18 “Chemical substances in the environment”. Polanica Zdrój, 10-13 October 2018. p. 35.

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2018. Oxidoreductive enzymes activity as secondary transformation index of peat-moorsh soils. [In:] Central European Conference ECOpole′18 “Chemical substances in the environment”. Polanica Zdrój, 10-13 October 2018. pp. 35-36.

Szajdak L.W., Rusu T., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. 2018. Farming systems – effect on crop yield. Proceedings of 85 years Jubilee of University of Agriculture of Moldova. Faculty of Agronomy. Chișinău. pp. 373-376. ISBN 978-9975-64-301-6.

2017

Szajdak L.W., Gaca W., Rusu T., Meysner T., Styła K., Szczepański M. 2017. Eriophorum-Sphagnum raised bog physicochemical properties of humic acids. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 24-42. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Szczepański W., Meysner T. 2017. Biologically active organic substances in peats. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 43-62. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Szczepański M., Gaca W., Styła K. 2017. Melioration of peat soils. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 63-80. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Szatyłowicz J., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M. 2017. Fen peat-moorsh soils - aspect of hydrophobicity. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 81-100. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Szczepański M., Styła K. 2017. Amino acids - factor of secondary transformation in peats. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 101-115. ISBN: 978-3-330-08653-1.


-2016

Szajdak L.W., Lapshina E.D., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M., Zarov E.A. 2016. Physical, chemical and biochemical properties of Western Siberia Sphagnum and Carex peat soils. Environmental Dynamics and global Climate Change. 2(14): 13-25. https://doi.org/10.17816/edgcc7213-25

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M., Nowak J.S. 2016. The Importance of Horticultural Growing Media and Biochemical Processes. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 287-312. ISBN: 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_12

Szajdak L. W., Nowak J.S., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2015. Impact of growing media with indole-3-acetic acid addition on the development of root system of ornamental plants. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus. 14(6): 115-140. (15 pkt.)

Szajdak L. W., Bogacz A., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2015. The Enzyme Participating in Carbon Cycle in Peat Profile of Upland Mire in Sudety. ProEnvironment. 8: 186-191.

Szajdak L. W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M., Inisheva L. I. 2015. Changes of Enzymes Activities in Peat Profile of Raised Bog and Fen in Northern and Central Poland. ProEnvironment. 8: 221-226.

Szajdak L. W., Nowak J. S., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2015. Effect of IAA Addition on the Development of Root System of Hydrangea L. and Oxidative Enzymes. ProEnvironment. 8: 258-263.

Szajdak L. W., Szczepański M., Gaca W., Meysner T., Styła K. 2015. Impact of Different Elements of Agricultural Landscape on the Removal of Nitrogen Forms from Ground Water. ProEnvironment. 8: 201-206.

Szajdak L. W., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M. 2015. Length of vegetation season and biochemical, chemical and physical properties of peats. [In:] Болота и Биосфера, Материалы Девятой Всероссийской Научной Школы (14–18 сентября 2015). Irishea L. I. (Ed.). ИздательствоООО «ПресСто», Иваново. pp. 159-202. ISBN 978-5-9907203-2-9.

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2014. The biochemical properties of IAA contents of selected peatlands in northern Poland. Materiały Międzynarodowej Konferencji “Aktualne Problemy Gleboznawstwa Rolnictwa i Agrochemii.” Narodowy Lwowski Uniwersytet Rolniczy, 9-13 czerwca 2014, Lwów, Ukraina,, pp. 354-363.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Lapshina E.D., Gaca W., Styła K., Meysner T., Marek Szczepański M. 2014. The urease activity and nitrogen forms of Sphagnum and Carex dominated peat. [In:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium. Novosibirsk, August 4 - 17, 2014. Titlyanova A.A., Dergacheva M.I (Eds). Publishing House of Tomsk University 2014. pp. 27-29.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Lapshina E.D., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2014. The xanthine oxidase and phenol oxidase activity of natural peat and peat-moorsh soils. [In:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium. Novosibirsk, August 4 - 17, 2014. Titlyanova A.A., Dergacheva M.I (Eds). Publishing House of Tomsk University 2014. pp. 30-32.

Szajdak L.W., Meysner M., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2014. The enzymatic activity of the selected peatlands in northern Poland. [In:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium. Novosibirsk, August 4 - 17, 2014. Titlyanova A.A., Dergacheva M.I (Eds). Publishing House of Tomsk University 2014. pp. 33-35.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2014. Phenol oxidase activity in spring and autumn of peat-moorsh soils. [In:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium. Novosibirsk, August 4 - 17, 2014. Titlyanova A.A., Dergacheva M.I (Eds). Publishing House of Tomsk University 2014. pp. 36-39.

Meysner T., Szajdak L.W. 2013. Changes content of the nitrogen forms and urease activity in the ecological, conventional and integrated farming systems. ProEnvironment 6/14, 124-129.

Szajdak L.W., Meysner T. 2013. Iron forms and peroxidase activity in forest island soils. Estonian Journal of Ecology, 62/2, 81-99. https://doi.org/10.3176/eco.2013.2.01

Szajdak L.W., Nowak J.S., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. 2013. Mixture of growing medium with IAA, biochemical and chemical properties in Euphorbia pulcherrima cultivation. ProEnvironment, 6/14, 254-261.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M., Nowak J. S. 2013. Biochemical and chemical properties of commercial growing media, fen and raised bog. ProEnvironment, 6/14, 247-253.

Szajdak L.W., Gaca W., Styła K., Meysner T. 2012. Changes of enzyme activities in peat profile of Kusowo bog. In: Necessity of peatlands protection. (Eds) Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. Wydawnictwo-Drukarnia „Prodruk”, Poznań, 47-61.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Styła K., Gaca W., Meysner T. 2012. Transformation of different forms of nitrogen by enzymes in the two depth of “Tagan” peatland. In: Necessity of peatlands protection. (Eds) Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. Wydawnictwo-Drukarnia „Prodruk”, Poznań, 367-381.

Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W. 2012. Choince enzymem participating in oxydoreduction properties in peat profile of Stążka Mire. In: Necessity of peatlands protection. (Eds) Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. Wydawnictwo-Drukarnia „Prodruk”, Poznań, 61-77.

Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Maryganowa V. 2011. Enzymes activity and IAA contents in soils. In: Forestry and Agronomy. (Eds) Dr S.S. Narwal, P. Pavlovic, Jacob John. Research Medhods in Plant Sciences Vol.2, chapter 11, Huston, Texas, USA, 207-230.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Meysner T., Gaca W., Styła K. 2011. Activities of enzymes participating in redox potential in the two depths of Tagan peatland. TSPU Vestnik, 8/110, 68-74.

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K. 2011. Biochemical and chemical characterization of soils under shelterbelts and adjoining cultivated fields. In: Shelterbelts: efficient element of the landscape. Chemical and biochemical investigations of ground water and soil. (Ed) L.W. Szajdak. Chapter 4, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 33-53.

Meysner T., Szajdak L.W. 2010. Impact of a forest island and Robinia pseudacacia afforestation on peroxidase activity and iron ions in soils. In: Physical, chemical and biological processes in soils. (Eds) Szajdak L.W., Karabanov A.K. Wydawnictwo-Drukarnia „Prodruk”, Poznań, 383-395.

Szajdak L.W., Meysner T. 2010. Effect of afforestation in agricultural landscape on the changes of nitrogen compounds in mineral soils. In: Physical, chemical and biological processes in soils. (Eds) Szajdak L.W., Karabanov A.K. Wydawnictwo-Drukarnia „Prodruk”, Poznań, 449-461.

Meysner T., Szajdak L. 2009. Badania zawartości żelaza i aktywności peroksydazy w dwóch typach gleb wyspy leśnej. W: Ochrona i wartość użytkowa gleb. (Red.) Dobrzyński B., Nawrocki St., Rybczyński R. PAN Wyd. Naukowe FRNA, Lublin, 135-144.

Szajdak L., Meysner T. 2009. Systemy gospodarowania a zawartość różnych form azotu oraz kwasów fenolowych w glebach. W: Zasoby i kształtowanie środowiska rolniczego. (Red.) Dobrzyński B., Gliński J., Rybczyński R. PAN Wyd. Naukowe FRNA, Lublin, 67-78.

Szajdak L., Meysner T., Kuś J. 2007. Wpływ systemów gospodarowania na zawartość form azotu oraz związków biologicznie czynnych w glebach. W: Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych. (Red.) Nawrocki St., Grundas St., Sokołowska Z. Wyd. Nauk. FRNA, Lublin, 68-70.

Szajdak L., Szczepański M., Meysner T. 2007. Wpływ przeobrażenia wtórnego gleb organicznych na procesy oczyszczania wód gruntowych. W: Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych. (Red.) Nawrocki St., Grundas St., Sokołowska Z. Wyd. Nauk. FRNA, Lublin, 46-47.

Meysner T., Maryganova V., Szajdak L. 2006. Transformation of nitrogen compounds in the muckous soils of a forest island. Acta Agrophysica, 7/2, 447-452.

Meysner T., Szajdak L., Kuś J. 2006. Impact of the farming systems on the content of biologically active substances and the forms of nitrogen in the soils. Agronomy Research, 4/2, 531-542. https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2006/06/p4206.pdf

Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I., Meysner T., Blecharczyk A. 2004. Bound amino acids in humic acids from arable cropping systems. Journal Plant Nutrition Soil Science, 167, 562-567. https://doi.org/10.1002/jpln.200321174

Meysner T., Szajdak L. 2003. Bund amino acids in humic acids within chosen soils under the afforestation. Humic Substances in Ecosystems, 5, 83-92.

Szajdak L., Maryganova V., Meysner T., Tychinskaja L. 2002. Effect of shelterbelt on two kinds of soils on the transformation of organic matter. Environment International, 28, 383-392. https://doi.org/10.1016/S0160-4120(02)00059-4

Szajdak L., Maryganova V., Meysner T. 2002. Function of a shelterbelt as a biogeochemical barier in the agricultural landscape. Acta Agrophysica, 67, 263-273.

Szajdak L., Meysner T. 2002. Influence of the shelter-belt on the containment of amino acids bound in humic acids in various kinds of soils. Polish Journal of Soil Science, 35/1, 47-57.

Szajdak L., Matuszewska T. 2000. Reaction of woods in changes of nitrogen in two kinds of soil. Polish Journal of Soil Science, 33/1, 9-17.

Szajdak L., Matuszewska T., Gawlik J. 2000. Zależność zawartości aminokwasów ogólnych i hydrofobowych w utworach torfowo-murszowych od stanu zaawansowania ich przeobrażeń. Wydawnictwo IMUZ, 20/3, 75-90.

Szajdak L., Wegner K., Matuszewska T. 2000. Effect of cropping systems on chemical and thermal properties of humic acids in soil. Allelopathy Journal, 7/2, 235-24.

Tsekhanovitch Y., Szajdak L., Krasnoberskaya V., Ochkovskaya L., Matuszewska T. 2000. Qualitative differences of organic fertilizers of different genesis and their influence on the efficiency of crop rotation. Natural Resources, 2, 100-103.

Szajdak L., Matuszewska T., Gawlik J. 1998. Effect of secondary transformation state of peat-muck soils on their amino acid content. International Peat Journal, 8, 76-80.

Szajdak L., Ryszkowski L., Życzyńska-Bałoniak I., Matuszewska T. 1998. Wpływ wieloletniej uprawy monokulturowej żyta na transformację materii organicznej gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 460, 121-130.

Szajdak L., Tsekhanovitch Y. V., Matuszewska T., Krasnoberskaya O. G. 1998. Ecologically safe use of organic fertilizers. Natural Resources, 1, 56-64.

Szajdak L., Matuszewska T., Tsekhanowitch Y., Strigutsky V., Blecharczyk A. 1997. Kwasy huminowe z gleb spod monokultury żyta i spod zmianowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 452, 93-107.

Szajdak L., Bałazy S, Matuszewska T. 1996. Zawartość aminokwasów w niektórych grzybach entomopatogenicznych hodowanych in vitro. W: Ekologiczne procesy na obszarach intensywnego rolnictwa. (Red.) L. Ryszkowski, S. Bałazy. ZBŚRiL Poznań, 143-156.


Doniesienia i abstrakty w materiałach pokonferencyjnych

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Lapshina E.D., Gaca W., Styła K., Meysner T., Marek Szczepański M. 2014. The urease activity and nitrogen forms of Sphagnum and Carex dominated peat. The 4th International Field Symposium 3: West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present WSPCC 2014, August 4-17, Novosibirsk, Russia, 27-29.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Lapshina E.D., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2014. The xanthine oxidase and phenol oxidase activity of natural peat and peat-moorsh soils. The 4th International Field Symposium 3: West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present WSPCC 2014, August 4-17, Novosibirsk, Russia, 30-32.

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2014. The biochemical properties and IAA contents of selected peatlands in northern Poland. Materials IV Scientific Symposium: Carrent problems of soil science, agriculture and agrochemicals, Lviv, Ukraine, September 9-13, 354-363.

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2014. The enzymatic activity of the selected peatlands in northern Poland. The 4th International Field Symposium 3: West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present WSPCC, August 4-17, Novosibirsk, Russia, 33-35.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2014. Phenol oxidase activity in spring and autumn of peat-moorsh soils. The 4th International Field Symposium 3: West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present WSPCC 2014, August 4-17, Novosibirsk, Russia, 36-38.

Szajdak L.W., Szczepański M., Gaca W., Styła K., Meysner T. 2013. Impact of various long vegetation season on the biochemical, chemical and physical properties of peats. In: Peat and humic substances and their application. 10-12 October, Riga (Latvia), 39.

Szajdak L.W., Gaca W., Styła K., Meysner T., Jaskulska R., Hoppe-Wawrzyniak A. 2011. Changes of enzyme activities in peat profile of Kusowo Bog. In: “Necessity of peatlands protection”. Tleń-Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September, 30-31.

Szajdak L.W., Inisheva L.I, Styła K., Gaca W., Meysner T. 2011. Transformation of different forms of nitrogen by enzymes in the two depths of Tagan Peatland. Tleń-Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September, 31-32.

Szajdak L.W., Meysner T. 2011. Urease activity in the muckous soils. Tleń-Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September, 33.

Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Styła K., Jaskulska R., Szczepański M., Hoppe-Wawrzyniak A. 2011. Activities of enzymes participation in redox potential of peatland Stążka Mire on the area “Bory Tucholskie” National Park. Tleń-Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September, 32.

Meysner T., Szajdak L.W. 2010. Badania zawartości manganu i aktywności oksydazy moczanowej w dwóch typach gleb. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego, Kraków 22-23.04, 288-290.

Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Maryganova V. 2010. Influence of age and composition of shelterbelts plants on enzyme activity and auxine-phytophormone IAA concentrations in soils. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 3 May, vol. 12, 7767-1.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Meysner T., Gaca W., Styła K. 2010. Activities of enzymes participation in redox potential in the two depths of Tagan peatland. All-Russian 7th Scientific School of Young Scientists with International Participation “Mires and Biosphere”. September 13-15, Tomsk, Russia, 273.

Meysner T., Szajdak W.L. 2010. Effect of afforestation on urate oxidase activity in two kinds of soils. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 3 May, vol. 12, 3896.

Szajdak L.W., Meysner T. 2010. Bund amino acids in the soils of different farming systems. In: Humic substances and phytohormones in agriculture”. Dnepropetrovsk, Ukraine, 16-18.02, 149-150.

Szajdak L.W., Meysner T., 2010. Effect of continuous cropping and crop rotation on bound amino acids in humic acids. In: Humic substances and phytohormones in agriculture. Dnepropetrovsk, February 16-18, Ukraine, 151-152.

Meysner T. 2009. Badania zawartości żelaza i aktywności peroksydazy w glebach wyspy leśnej. Materiały III Sympozjum Naukowego, 30-31.03, Lublin, 309-311.

Meysner T., Szajdak L. 2009. Impact of afforestation on peroxidase activity and iron ions in soils. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 13-18 April. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, 2290.

Szajdak L., Augustin J., Gaca W., Meysner T., Styła K. 2009. The denitrification properties of soils under three different shelterbelts and in adjoining cultivated fields. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 24 April, vol. 11, 4842-2.

Szajdak L., Gaca W., Meysner T., Styła K. 2009. Influence of the age of shelterbelt and content of plants on the some chemical and biochemical properties of organic matter. 12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology. June 14-17, Tallinn, Estonia, 86.

Meysner T., Szajdak L. 2008. Effect of shelterbelt on two kinds of soils on redox processes. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 13-18 April. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 01840.

Meysner T., Szajdak L. 2008. Badania właściwości oksydacyjno-redukcyjnych gleb wyspy leśnej. W: Nowe trendy w agrofizyce. PAN, Wyd. Naukowe FRNA, 99-100.

Meysner T., Maryganova V., Szajdak L. 2007. Przemiany form azotu w glebach wyspy leśnej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy Ekologii”. 21-23 listopad, Grodno, 69-70.

Meysner T., Szajdak L. 2007. Impact of the cropping systems on nitrogen compounds in the soil. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 15-20 April. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 007445.

Meysner T., Szajdak L. 2007. Badania właściwości oksydacyjno-redukcyjnych gleb wyspy leśnej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy Ekologii”. 21-23 listopad Grodno, 70-71.

Meysner T., Szajdak L., Kuś J., Kędziora A. 2006. The effect of the cropping systems on nitrogen compounds in the soil. IX ESA Congress, 4-7 September, Warszawa, Poland, Book of Proceedings, Part II, Volume 11, Puławy-Warszawa.Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 11, 561-562

Meysner T., Szajdak L. 2005. Przemiany związków azotu w glebach murszastych wyspy leśnej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy wzbogacania i ochrony różnorodności biologicznej obszarów wodno-torfowiskowych-renaturalizacja, rekultywacja, restytucja, reintrodukcja”. 23-24 września, Janów Lubelski, 83-84.

Meysner T., Szajdak L. 2003. Bound amino acids in humic acids within mineral and mineral-organic soils under the afforestation. International Scientific Conference „Humic Substances in Ecosystems 5”. Duszniki Zdrój, Poland, August 25-29, 21.

Szajdak L., Maryganova V., Meysner T. 2002. Funkcja zadrzewienia jako bariery biogeochemicznej w krajobrazie rolniczym. Polsko-Ukraińsko-Białoruska Konferencja „Środowisko przyrodnicze Polesia-stan aktualny i zmiany”, 17-21 czerwca, 86-87.

Szajdak L., Maryganova V., Matuszewska T., Tychinskaja L., 2001. Effect of shelterbelt on two kinds of soils on the transformation of organic matter. 15th Internationa Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wrocław, 503-504.

Szajdak L., Maryganova V., Meysner T., Tychinskaja L. 2001. Study of humic acids under new shelterbelt in agricultural landscape. XIX International Seminar RAMIS on Modern Magnetic Resonances, Poznań-Będlewo, 34.

Szajdak L., Gawlik J., Matuszewska T. 2000. Impact of secondary transformation state of peat-muck soils on total and hydrophobic kontent of amino acids. Proceedings of 11th International Peat Congress, Quèbec, August 6-12, 474-483.

Szajdak L., Meysner T. 2000. Wpływ zadrzewienia na zawartość aminokwasów związanych w kwasach huminowych w różnych rodzajach gleb. Materiały konferencyjne, Puławy, IUNG, 107-108.

Szajdak L., Tsekhanovich Y., Matuszewska T., Krasnoberskaya O. 2000. Ecologically safe use of organic fertilizers. 11th International Peat Congress, August 6-12, Quèbek, 466-473.

Bałazy S., Szajdak L., Matuszewska T. 1999. Zawartość aminokwasów w niektórych grzybach entomopatogenicznych hodowanych in vitro. I Krajowy Kongres Biotechnologii, Wrocław 20-25 września, 290.

Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I., Blecharczyk A., Matuszewska T. 1996. Amino acids in humic acids from soils under continuous cropping of rye and crop rotation. First World Congress on Allelopathy, September 16-20, Cádiz Spain, 86.