FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr inż. Renata Jaskulska


Zakład Chemii Środowiska
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 18

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2717-9210

 

Wykształcenie

Doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie (2012). Tytuł rozprawy: "Efektywność funkcjonowania różnych zadrzewień śródpolnych w zakresie zmniejszania stężeń składników pokarmowych w wodzie gruntowej", promotor prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.

Magister inżynier – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolniczy (1987)

Stypendia naukowe:

Agricultural University, Departament of Nature Conservation, Water Quality Section, Wageningen, Holandia, (Tempus, staż naukowy, 1.05 - 31.08.1993).

Zainteresowania naukowe

Właściwości fizyczno-chemiczne gleb mineralnych, chemizm wód gruntowych i powierzchniowych zlewni rolniczych, zadrzewienia śródpolne jako bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym, enzymy glebowe.

Projekty i tematy badawcze

Aktywność enzymatyczna, jako wskaźnik zmian zachodzących w glebach płowych pod zadrzewieniem i polem uprawnym (Miniatura 1, DEC-2017/01/X/ST10/01644, NCN, termin realizacji: 08.02.2018 – 07.02.2019), kierownik projektu.

Efektywność zadrzewień śródpolnych w zmniejszaniu stężeń biogenów w wodach gruntowych. (N N305 229535, MNiSW, projekt promotorski, zakończony), główny wykonawca.

Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym (temat statutowy).

Występowanie i znaczenie fitohormonu kwasu indolilo-3-octowego na tle właściwości biochemicznych, chemicznych i fizycznych podłoży organicznych i mineralnych (wykonawca, grant MNiSW, N N310 310139, zakończony).

NitroEurope Obieg azotu i jego wpływ na bilans gazów szklarniowych w Europie (wykonawca, IP kontrakt 017841 (GOCE), 6 PR - Priorytet 6.3 (Global), zakończony).

 

Opublikowane prace

2020

Jaskulska R. 2020. The Level of Luvisols Biochemical Activity in Midfield Shelterbelt and Winter Triticale (xTriticosecale). Agronomy, 2020, 10(11), 1644; https://doi.org/10.3390/agronomy10111644. IF= 2.603. pkt. 100.

2019

Jaskulska R., Łazar I. 2019. Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym i uprawą pszenżyta ozimego. (Biological activity of Luvisols under a mid-field shelterbelt and winter triticale cultivation). Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania (red. D. Łuczycka), Idea Knowledge Future ,131-139, ISBN 978-83-951445-8-5.

Jaskulska R. 2019. Microbiological characteristics of Luvisols of a midfield shelterbelt and cultivated field. Advances in Biotechnology and Microbiology, 13(1), 1-2. IF=0,734. https://juniperpublishers.com/aibm/pdf/AIBM.MS.ID.555851.pdf

2018

Jaskulska R. 2018. Sorptive properties of cultivated Luvisols. Journal of Research and Agricultural Engineering, 63(2), 97-100.

2017

Jaskulska R., Jaskulska J. 2017. Efficiency of old and young shelterbelts in reducing the contents of nutrients in Luvisols. Agriculture Ecosystems and Environment, 240, 269-275. IF=3,541. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.02.033

-2016

Jaskulska J., Jaskulska R. 2016. Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne. Rynek Instalacyjny. 9: 42-47.

Jaskulska R. 2015. Rady praktyczne dla inwestorów, jak ważne są parametry gruntu”, Budynki pasywne: wygodne, zdrowe, ekologiczne, oszczędne (red. A. Figielek, B. Królczyk), 128-131.

Jaskulska R. 2014. Jak ważne są parametry gruntu? www.widp.pl/documents/Poradnik6.pdf

Jaskulska R., Hoppe-Wawrzyniak A. 2013. Physicochemical and water properties of cultivated fields luvisols and adjacent midfield shelterbelts. Journal of Research and Agricultural Engineering, 58(2), 235-239.

Jaskulska R. 2012. Efektywność funkcjonowania różnych zadrzewień śródpolnych w zakresie zmniejszania stężeń składników pokarmowych w wodzie gruntowej. Lublin, (rozprawa doktorska), 1-175.

Szajdak L.W., Jaskulska R. 2011. Influence of shelterbelts on the migration of chemicals in ground water. In: Shelterbelts efficient element of the landscape. Chemical and biochemical investigations of ground water and soil (Ed L.W. Szajdak), LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 21-32.

Szajdak L.W., Gaca W., Styła K., Meysner T., Jaskulska R., Hoppe-Wawrzyniak A. 2011. Change of enzyme activities in peat profile of Kusowo bog. In: Necessity of peatlands protection (Materials from International Conference), (Eds L.W. Szajdak, K.Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański), Tleń - Bory Tucholskie, 01-02 wrzesień, 30-31.

Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Styła K., Jaskulska R., Szczepański M., Hoppe-Wawrzyniak A. 2011. Activities of enzymes participation in redox potential of peatland Stążka Mire on the area “Bory Tucholskie” National Park. In: Necessity of peatlands protection (Materials from International Conference), (Eds L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański), Tleń - Bory Tucholskie, 01-02 wrzesień, 32.

Jaskulska R., Szajdak L.W. 2010. Impact of shelterbelts of different age on the content of nitrates and phosphates in ground water. European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, 12, 3943.

Jaskulska R., Szajdak L. 2010. Impact of the shelterbelts on the nitrogen and phosphorus concentration in ground water. In: Physical, chemical and biological processes in soils. (Eds L.W. Szajdak, A.K. Karabanov), Wydawnictwo Prodruk, Poznań, 249-258.

Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szczepański M. 2009. Changes of the concentrations of dissolved chemical compounds migrating into ground water through biogeochemical barriers in an agricultural landscape. Oceanological and Hydrobiological Studies, International Journal of Oceanography and Hydrobiology, 38(4), 109-116.

Jaskulska R., Szajdak L. 2009. Wpływ zadrzewienia śródpolnego na zawartość rozpuszczalnych składników mineralnych w wodach gruntowych. W: Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne metody badań (Red. B. Dobrzański, J. Gliński, R. Rybczyński), Wydawnictwo FRNA, Lublin, 79-90.

Jaskulska R., Szajdak L. 2009. Wybrane właściwości chemiczne wierzchniej warstwy gleby zadrzewień śródpolnych i pól uprawnych. W: Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. (Red. B. Dobrzański, S. Nawrocki, R. Rybczyński), Wydawnictwo FRNA, Lublin, 113-122.

Jaskulska R. 2009. Efektywność funkcjonowania różnych zadrzewień śródpolnych w zakresie zmniejszania stężeń nutrientów w wodzie gruntowej. W: Jakość środowiska, surowców i żywności, Materiały III Sympozjum Naukowego, Lublin, 30-31 marzec, 299-300.

Jaskulska R., Szajdak L. 2009. Some physicochemical properties of surface layer soils shelterbelts in agricultural landscape. European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, 19-24 April, 11, 2289.

Jaskulska R., Szajdak L. 2008. The function of shelterbelts of different age as biogeochemical barrier on decreasing of nitrogen and phosphorus in agricultural landscape. Geophysical Research Abstract, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, 14-18 April, 10, 02053.

Jaskulska R., Szajdak L. 2008. Właściwości fizykochemiczne wierzchniej warstwy gleb zadrzewień śródpolnych i pól uprawnych. W: Nowe trendy w agrofizyce (Red. B. Dobrzański, S. Grundas, S. Nawrocki, R. Rybczyński), Wydawnictwo Naukowe FRNA, Komitet Agrofizyki PAN, 96-98.

Jaskulska R. 2008. Efektywność funkcjonowania różnych zadrzewień śródpolnych w zakresie zmniejszania stężeń nutrientów w wodzie gruntowej. W: Jakość środowiska, surowców i żywności, Materiały II Sympozjum Naukowego, Poznań, 01-03 kwiecień, 260-264.

Jaskulska R., Szajdak L. 2007. Physical-chemical properties of top soils horizons under shelterbelts in agrolandscape. Prirodopolzowanie, 13, 66-70.

Jaskulska R., Szajdak L. 2007. Zmiany zawartości rozpuszczalnych form niektórych składników mineralnych w wodach gruntowych pod zadrzewieniami śródpolnymi i przyległymi polami uprawnymi. W: Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych (Red. S. Nawrocki, S. Grundas, Z. Sokołowska), Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin, 48-50.

Życzyńska-Bałoniak I., Szajdak L., Jaskulska R., Szczepański M. 2007. The function of small pond as biogeochemical barrier on decreasing of different kinds of nitrogen in agricultural landscape. Geophysical Research Abstracts, Europen Geosciences Union, General Assembly, Vienna, 15-20 April, 9, 03481.

Szajdak L., Jaskulska R. 2007. Impact of shelterbelts of different age on the chemical properties of soils and their function in agricultural landscape. Geophysical Research Abstracts, Europen Geosciences Union, General Assembly, Vienna, 15-20 April, 9, 03385.

Jaskulska R., Szajdak L. 2007. Wpływ zadrzewień śródpolnych na zmianę stężeń biogenów w wodach gruntowych. III International Conference „Actual Problems of Ecology”, Grodno, 21-23 November, 67-68.

Życzyńska-Bałoniak I., Szajdak L., Jaskulska R. 2007. Function of biogeochemical barriers on the migration of chemical compounds with the water of agricultural landscape. In: Ecological problems of West part of Belarus (Ed E.P. Kremlow), The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Belarus, University of Grodno, host Janko Kupała, 229-233.

Szajdak L., Jaskulska R. 2006. Rola zadrzewień śródpolnych w ograniczaniu migracji związków chemicznych wodą gruntową. Roczniki AR, Rolnictwo, Poznań, 375(65), 187-192.

Życzyńska-Bałoniak I., Szajdak L., Jaskulska R., Szczepański M. 2006. Formy rozpuszczonego fosforu w wodzie środowiska rolniczego. Roczniki AR, Rolnictwo, Poznań, 375(65), 287-293.

Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szczepański M. 2006. Changes of the concentrations of dissolved chemical compounds migrating ground water through biogeochemical barrier in agricultural landscape. The International Conference, The Functioning of Water Ecosystems and their Protection, Poznań, 27-28 October, 39.

Życzyńska-Bałoniak I., Szajdak L., Jaskulska R. 2005. Impact of biogeochemical barriers on the migration of chemical compounds with the water of agricultural landscape. Polish Journal of Environmental Studies, 14(5), 671-676.

Szajdak L., Jaskulska R., Hoppe A., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2005. Efficiency of purification of wastewater by treatment with subsurface and surface flows. Ecohydrology and Hydrobiology, 5(2), 165-171.

Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R. 2003. Impact of afforestation on the limitation of the spread of the pollutions in ground water and in soils. Polish Journal of Environmental Studies, 12(4), 453-459.

Szajdak L., Jaskulska R. 2003. Wastewater purification efficiency in constructed wetlands with surface and subsurface flows. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, Tartu, 94, 191-195.

Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szteke B. 1996. The role of mid-field ponds in the storage of dissolved organic compounds (DOC) and heavy metals. Polish Journal of Environmental Studies, 5(4), 55-58.

Życzyńska-Bałoniak I., Szajdak L., Jaskulska R. 1996. Skład aminokwasów ogólnych w wodzie i w sedymentach zbiorników powierzchniowych krajobrazu rolniczego. W: Ekologiczne procesy na obszarach intensywnego rolnictwa (Red. L. Ryszkowski, S. Bałazy), ZBŚRiL PAN, Poznań, 133-142

Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szteke B. 1992. The role of ponds in accumulation of dissolved organic compounds migrating with water from fields. In: Organic Substances in Soil and Water, Agricultural and Food Research council, Lancaster, 14-17 September, 33.

Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szteke B. 1991. Znaczenie małych zbiorników wodnych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się związków chemicznych w krajobrazie rolniczym. W: Krajowa konferencja, Geologiczne Aspekty Ochrony Środowiska (Red. E. Helios-Rybicka), Kraków, 21-23 październik, 208-212.

Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szteke B. 1991. Znaczenie małych zbiorników wodnych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się związków chemicznych w krajobrazie rolniczym. W: Krajowa konferencja, Geologiczne Aspekty Ochrony Środowiska, Kraków, 21-23 październik, 99.

Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szymański R. 1990. Niektóre składniki chemiczne rozpuszczone w wodzie małych zbiorników śródpolnych. W: Charakterystyki ekologiczne wybranych elementów krajobrazów rolniczych (Red. E. Biernacka), SGGW-AR, Warszawa, 26, 62-77.