FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr Marek Szczepański


marekZakład Chemii Środowiska
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 33

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6264-6665

Web of Science ResearcherID: AAF-2529-2021

Scopus Author ID: 57200211380

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marek_Szczepanski4

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii - agrofizyki, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (2014). Tytuł rozprawy "Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych". Promotor prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.

Magister - chemia ogólna, Wydział Chedmii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001).
Tytuł rozprawy "Kompleksy betainy N-metylipoperydyny z fenolami". Promotor prof. dr hab. Zofia Dega-Szafran

Zainteresowania naukowe

Chemizm wód gruntowych i powierzchniowych zlewni rolniczych, naturalne bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym, torfowiska, zadrzewienia, małe zbiorniki śródpolne

Projekty i tematy badawcze

Wpływ typu i gatunku torfu torfowisk górskich na zmiany aktywności enzymatycznej oraz właściwości chemicznych i fizycznych (wykonawca, grant NCN nr 2013/09/B/NZ9/03169, zakończony).

Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych (główny wykonawca, grant promotorski KBN nr N N310 310039, zakończony).

Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym (temat statutowy).

Występowanie i znaczenie fitohormonu kwasu indolilo-3-octowego na tle właściwości biochemicznych, chemicznych i fizycznych podłoży organicznych i mineralnych (wykonawca, grant MNiSW nr N N310 310139, zakończony).

Ocena przemian chemicznych i biochemicznych akrotelmu i katotelmu torfowisk niskich i wysokich na tle uwarunkowań przyrodniczych środowisk torfotwórczych (wykonawca, grant MNiSW nr N N305 3204 36, zakończony).

NitroEurope Obieg azotu i jego wpływ na bilans gazów szklarniowych w Europie (wykonawca, IP kontrakt 017841 (GOCE), 6 PR - Priorytet 6.3 (Global), zakończony).

 

Opublikowane prace

2021

Szczepański M.; Szajdak L.W.; Meysner T. 2021. Impact of Shelterbelt and Peatland Barriers on Agricultural Landscape Groundwater: Carbon and Nitrogen Compounds Removal Efficiency. Agronomy 11(10), 1972. https://doi.org/10.3390/agronomy11101972. IF=2.603, pkt. 100.

Janku K.; Mana M.; Szczepański M. 2021. Changes in the length of the shelterbelts adjacent to the agricultural areas and roads at the beginning of the 21st century in Kalisz city. Forestry Letters 114, 9-15. http://www.forestryletters.pl/index.php/forestryletters/article/view/80/74. pkt. 20.

Szajdak L.W.; Meysner T.; Szczepański M. 2021. Enzymatic Activity as New Moorsh-Forming Process Indicators of Peatlands. Agronomy 11, 113. https://doi.org/10.3390/agronomy11010113. IF=2.603, pkt. 100.

2020

Szajdak L.W., Jezierski A.,Wegner K., Meysner T., Marek Szczepański M. 2020. Influence of Drainage on Peat Organic Matter: Implications for Development, Stability, and Transformation. Molecules 25(11), 2587; https://doi.org/10.3390/molecules25112587. IF 3.267, pkt. 100

Szajdak L.W., Szczepański M., Meysner T. 2020. The effect of botanical composition of vegetation cover and peat-forming species on the concentration of indole-3-acetic acid and chemical compounds in peat. Mires and Peat, 26, 30, 14 pp. Online: http://www.mires-and-peat.net/pages/volumes/map26/map2630.php); https://www.doi.org/10.19189/MaP.2019.OMB.StA.1886. IF=1.862, pkt. 40.

2019

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Lapshina E., Szczepański M., Gaca W. 2019. Dynamics of organic matter and mineral components in Sphagnum- and Carex-dominated organic soils. Mires and Peat. 24: 1–15. https://www.doi.org/10.19189/MaP.2019.BG.StA.1754. IF=1.868, pkt. 40.

Szajdak L. W., Meysner T., Wioletta G., Styła K., Szczepański M. 2019. The age of shelterbelts as a factor determining of enzymes activity in the agricultural landscape. Proceedings of ECOpole. 13(1): 59-67. https://doi.org/10.2429/proc.2019.13(1)006.

Szajdak L. W., Meysner T., Rusu T., Szczepański M. 2019. Soil’s Organic and Inorganic Forms of Nitrogen and the Properties of Humic Substances as the Result of Long-Term Tillage Intensity. ProEnvironment. 12: 47-51.

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Szczepański M. 2019. Peat – chemical properties. Проблемы природопользования и экологическая ситуация в европейской России и на сопредельных территориях. Материалы VIII Международной научной конференции. Белгород, 22–25 октября 2019 г. 18-22. ISBN 978-5-9571-2818-2.

2018

Szajdak L.W., Szczepański M. (Red.) 2018. Dezydery Chłapowski – Szwoleżer – Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa oraz Pracy Organicznej. ProDruk. Poznań. ss. 195. ISBN 978-83-66185-00-5

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K. Gaca W. and Szczepański M. 2018. Oxidoreductive enzymes activity as secondary transformation index of peat-moorsh soils. Proceedings of ECOpole. 12/2, 345-353. https://doi.org/10.2429/proc.2018.12(2)033

Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Styła K., Szczepański M. 2018. The age of shelterbelts as a factor determining of enzymes activity in the agricultural landscape. In: Central European Conference ECOpole′18 “Chemical substances in the environment”. Polanica Zdrój, 10-13 October 2018. p. 35.

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2018. Oxidoreductive enzymes activity as secondary transformation index of peat-moorsh soils. [In:] Central European Conference ECOpole′18 “Chemical substances in the environment”. Polanica Zdrój, 10-13 October 2018. pp. 35-36.

Szajdak L.W., Rusu T., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. 2018. Farming systems – effect on crop yield. Proceedings of 85 years Jubilee of University of Agriculture of Moldova. Faculty of Agronomy. Chișinău. pp. 373-376. ISBN 978-9975-64-301-6.

2017

Ilnicki P., Górecki K., Szczepański M. (2017) Accelerated peatlands disappearance in the vicinity of the Konin brown coal strip mine. Journal of Water and Land Development 35 p. 83-93. https://doi.org/10.1515/jwld-2017-0071

Szajdak L.W., Gaca W., Rusu T., Meysner T., Styła K., Szczepański M. 2017. Eriophorum-Sphagnum raised bog physicochemical properties of humic acids. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 24-42. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Szczepański W., Meysner T. 2017. Biologically active organic substances in peats. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 43-62. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Szczepański M., Gaca W., Styła K. 2017. Melioration of peat soils. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 63-80. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Szatyłowicz J., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M. 2017. Fen peat-moorsh soils - aspect of hydrophobicity. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 81-100. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Szczepański M., Styła K. 2017. Amino acids - factor of secondary transformation in peats. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 101-115. ISBN: 978-3-330-08653-1.


-2016

Szajdak L.W., Lapshina E.D., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M., Zarov E.A. 2016. Physical, chemical and biochemical properties of Western Siberia Sphagnum and Carex peat soils. Environmental Dynamics and global Climate Change. 2(14): 13-25. https://doi.org/10.17816/edgcc7213-25

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M., Nowak J.S. 2016. The Importance of Horticultural Growing Media and Biochemical Processes. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 287-312. ISBN: 978-3-319-43106-2. https://www.doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_12

Szczepański M., Janku K. 2016. Podsumowanie Konferencji Hybrydogeneza u żab zielonych. [W:] Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych. Szajdak L.W., Śmiełowski J. (Red.) Prodruk. Poznań. ss. 221-234 ISBN 978-83-64246-23-4.

Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M., Inisheva L.I. 2016. Element of the landscape and non point polution in ground water. Proceedings of the European Society for Soil Conservation. ESSC INTERNATIONAL CONFERENCE "Soil - Our Common Future". Cluj-Napoca (Romania) June 15-18, 2016. p. 32.

Szajdak L.W., Kõlli R., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M., Tonutare T. Removal of non-point pollution in agricultural landscape. Proceedings of ECOpole’2016: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_en.php?lp=73 .

Szajdak L. W., Nowak J.S., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2015. Impact of growing media with indole-3-acetic acid addition on the development of root system of ornamental plants. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus. 14(6): 115-140. (15 pkt.). Retrieved from https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc/article/view/2646

Szajdak L. W., Bogacz A., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2015. The Enzyme Participating in Carbon Cycle in Peat Profile of Upland Mire in Sudety. ProEnvironment. 8: 186-191.

Szajdak L. W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M., Inisheva L. I. 2015. Changes of Enzymes Activities in Peat Profile of Raised Bog and Fen in Northern and Central Poland. ProEnvironment. 8: 221-226.

Szajdak L. W., Nowak J. S., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2015. Effect of IAA Addition on the Development of Root System of Hydrangea L. and Oxidative Enzymes. ProEnvironment. 8: 258-263.

Szajdak L. W., Szczepański M., Gaca W., Meysner T., Styła K. 2015. Impact of Different Elements of Agricultural Landscape on the Removal of Nitrogen Forms from Ground Water. ProEnvironment. 8: 201-206.

Szajdak L. W., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M. 2015. Length of vegetation season and biochemical, chemical and physical properties of peats. [In:] Болота и Биосфера, Материалы Девятой Всероссийской Научной Школы (14–18 сентября 2015). Irishea L. I. (Ed.). ИздательствоООО «ПресСто», Иваново. pp. 159-202. ISBN 978-5-9907203-2-9.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2014. Impact of peatland biogeochemical barrier on the processes of ground water purification. [In:] Ecology. Peat – Water Ecosystems. Konishczuk V.V. (Ed.). Ministry of Ecology and Life Resources. Institute of Ecology and Life Science Utilization. Polesie National Park. Ukrainian Academy of Ecology. Kiev. pp. 20-25.

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2014. The biochemical properties and IAA contents of selected peatlands in northern Poland. Materials IV Scientific Symposium: Current Problems of soil science, agriculture and agrochemicals. Department of Soil Science, Agriculture and Agricultural Chemistry, Lviv National University of Agriculture, Lviv, Ukraine, 9-13 September 2014, pp. 354-363.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Lapshina E.D., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M. 2014. The urease activity and nitrogen forms of Sphagnum and Carex dominated peat. The 4th International Field Symposium 3: West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present WSPCC 2014, 4-17 August 2014, Novosibirsk, Russia, 27-29.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Lapshina E.D., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2014. The xanthine oxidase and phenol oxidase activity of natural peat and peat-moorsh soils. The 4th International Field Symposium 3: West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present WSPCC 2014, 4-17 August 2014, Novosibirsk, Russia, 30-32.

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2014. The enzymatic activity of the selected peatlands in northern Poland. The 4th International Field Symposium 3: West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present WSPCC 2014, 4-17 August 2014, Novosibirsk, Russia, 33-35.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2014. Phenol oxidase activity in spring and autumn of peat-moorsh soils. The 4th International Field Symposium 3: West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present WSPCC 2014, 4-17 August 2014, Novosibirsk, Russia, 36-38.

Szajdak L.W., Szczepański M., Gaca W., Styła K., Meysner T. 2013. Impact of various long vegetation season on the biochemical, chemical and physical properties of peat. In: Peat and humic substances and their application. 10-12 October 2013, International Workshop, University of Latvia, Riga, Latvia, pp. 39.

Szajdak L.W., Nowak J.S., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. 2013. Mixture of Growing Medium with IAA, Biochemical and Chemical Properties in Euphorbia Pulcherrima Cultivation. ProEnvironment/ProMediu. Vol 6. No 14. 254-261.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. Nowak J.S. 2013. Biochemical and Chemical Properties of Commercial Growing Media, and Peats from Fen and Raised Bog. ProEnvironment/ProMediu. Vol 6. No 14. 247-253.

Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Styła K., Jaskulska R., Szczepański M., Hoppe-Wawrzyniak A. 2013. Activities of enzymes participation in redox potential of peatland Stążka Mire on the area „Bory Tucholskie” National Park. [In]: Necessity of peatlands protection. [Eds]: L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański. Materiały z międzynarodowej konferencji. Tleń-Bory Tucholskie, 1-2 September 2011, 32.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2012. Impact of solvent on the elution rates of organic matter from the secondary transformed peat-moorsh soils. 14th International Peat Congress 3-8 Stockholm, Sweden 3-8 June 2012. No 38. pp. 1-7.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2012. Impact of ionic strenght on the elution rates of organic matter from the secondary transformed peat-moorsh soils. In L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Necessity of Peatlands Protection. PRODRUK. Poznań. pp. 305-318.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2011. Impact of ionic strength on the elution rates of organic matter from the secondary peat-moorsh soils. [Eds]: L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański. Materiały z międzynarodowej konferencji. Tleń-Bory Tucholskie, 1-2 September 2011, 30.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2011. Impact of solvent on the elution rates of organic matter from the secondary transformed peat-moorsh soils. Abstract: 14th International Peat Congress 3-8 Stockholm, Sweden 3-8 June 2012.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2011. Peat-moorsh soils in the process of purification of ground water. ProEnvironment/ProMediu. Vol 4. No 8. 430-435.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2011. Function of peatland located on secondary transformed peat-moorsch soils on the rate of the elution of organic master. Bulettin of Tomsk State Pedagogical University. 5: 144-149

Szczepański M., Szajdak L. 2010. Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. [W]: Jakość środowiska, surowców i żywności, Materiały IV Sympozjum Naukowego, Kraków 22-23 kwietnia 2010, 285-287.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2010. Function of peatland located on secondary transformed peat-moorsh soils on the rates of the elution of organic matter. “Mires and Biosphere”. Materials of All-Russian 7th  Scientific school of Young Scientists with International Participation.. Dedicated to 105 years of Tiuremnova S.N., Tomsk September 13-15, 2010. p. 275.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2010. Function of peatland located on secondary transformed peat-moorsh soils on the purification processes of groundwater and the impact of pH on the rates of the elution of organic matter. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-3927, 2010. EGU General Assembly 2010.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2010. Impact of the solvent on leaching organic matter from secondary transformation of peat-moorsh soils. [In]: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. [Eds]: L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 475-492.

Szajdak L., Szczepański M. 2010. Impact of secondary tranformation of peat-moorsh soils on the proces sof purification of ground water. [In]: Mires and peat. [Ed]: M. Kļavinš Univerity of Latvia Press. Riga. 125-142.

Szajdak L., Szczepański M. 2009. Wpływ przeobrażenia wtórnego gleb organicznych na procesy oczyszczania wód gruntowych oraz na procesy wymywania substancji próchnicznych z gleb. [W]: Ochrona i wartość użytkowa gleb. Red. B. Dobrzański Jr. S. Nawrocki, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin. 123-134.

Szajdak L., Szczepański M. 2009. Torfowisko jako bariera biogeochemiczna obniżająca stężenia form azotu i węgla w wodzie gruntowej. [W]: Zasoby i kształtowanie środowiska rolniczego. Red. B. Dobrzański Jr, J. Gliński, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin. 45-54.

Szczepański M. 2009. Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. [W]: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum Naukowego. Red. F. Dubert, J. Horabik, A. Kędziora, J. Puchalski, W. Święcicki, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Lublin, 307-309.

Szczepański M., Szajdak L., Bogacz A. 2009. Function of peatland located on secondary transformed peat-moorsh soils on groundwater purification processes and the elution of soil organic matter. Geophysical Research Abstracts, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna 19-24 April 2009, Vol. 11, 12286.

Szajdak L, Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szczepański M. 2009. Changes of the concentrations of dissolved chemical compounds migrating into ground water through biogeochemical barriers in an agricultural landscape. Oceanological and Hydrobiological Studies, International Journal of Oceanography and Hydrobiology. 38(4): 109-116. https://doi.org/10.2478/v10009-009-0048-y

Szajdak L., Szczepański M. 2009. Effect des tourbières sur l’épuration des eaux du sol. [In]: Histoire èconomique et sociale de la tourbe et des tourbières. Eds. J-M Derex, F. Grègoire, ÆSTUARIA, cultures et dèveloppment durable, Cordemais.: 201-210.

Szajdak L., Szczepański M. 2008. Impact of peatland as biogeochemical barrier on the decrease of carbon and nitrogen forms in ground water. Geophysical Research Abstracts, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna 13-18 April 2008, Vol. 10, 01836.

Życzynska-Bałoniak I., Szajdak L., Jaskulska R., Szczepański M. 2007. The function of small pond as biogeochemical barrier on decreasing of different kinds of nitrogen in agricultural landscape. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 03481.

Szajdak L., Szczepański M. 2007. Wpływ przeobrażenia wtórnego na właściwości gleb organicznych Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. [In]: Ecological problems. Ed. I. P. Kanunnikowa. The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Belarus, III International Conference “Actual Problems of Ecology”, University of Grodno, host Janko Kupała, 71-72.

Szajdak L., Szczepański M. 2007. Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. [W]: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 137-139.

Szajdak L., Szczepański M. 2007. Influence of secondary transformation of peat – moorsh soils on the process of purification of ground water. International Symposium “History of Mires and Peat Bogs” 2nd International Symposium of the History Group, Groupe D’Historie Des Zones Humides, Laon October 18th to 20th 2007: 34-38.

Szajdak L., Szczepański M. 2007. Impact of secondary transformation of peat muck soils on the process of purification of ground water. [In]: Ecological problems of West part of Belarus. Ed. Kremlow. The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Belarus, University of Grodno, host Janko Kupała, 142-146.

Szajdak L., Szczepański M. 2007. Function of peatland on the changes of chemical compounds in ground water. [In]: Scientific 6th school “Bogs and Biosphere”, Tomsk 10-14 September 2007. Ed. L.I. Inisheva. Tomsk State Pedagogical University: 171-182.

Szajdak L., Szczepański M., Meysner T.2007. Wpływ przeobrażenia wtórnego gleb organicznych na procesy oczyszczania wód gruntowych. Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych. Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin 15-16.05.2007 Lublin.

Szajdak L., Szczepański M., Bogacz A. 2007. The effect of peatland on limiting nitrogen expand in agricultural landscape. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April 2007, Vol. 9, 03464.

Szajdak L., Szczepański M., Bogacz A. 2006. Impact of secondary transformation of peat-moorsh soils on the decrease of nitrogen and carbon compounds in ground water. Agronomy Research, vol. 5(2), 189-200.

Życzyńska-Bałoniak I., Szajdak L., Jaskulska R., Szczepański M. 2006. Formy rozpuszczonego fosforu w wodzie środowiska rolniczego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXV, Rolnictwo 65, 287-293.

Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I., Szczepański M. 2006. Efficiency of small pond as biogeochemical barrier to decrease different kinds of nitrogen in the agricultural landscape. Polish Journal of Soil Science, vol. XXXIX/1, 11.

Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szczepański M. 2006. Changes of the concentrations of dissolved chemical compounds migrating ground water through biogeochemical barrier in agricultural landscape. The functioning of water ecosystems and their protection. The International Conference on prof. Marek Kraska’s 70-year jubilee and the 15-th anniversary of the Department of Water Protection, Faculty of Biology;  Adam Mickiewicz University. Poznań 27-28 October 2006, ss. 39.

Szajdak L., Szczepański M. 2006. Wpływ przeobrażenia wtórnego na właściwości fizykochemiczne związków humusowych gleb organicznych Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. [W]: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych. Red. T. Brandyk, L. Szajdak, J. Szatyłowicz, SGGW, Warszawa, 57-64.

Szajdak L., Szczepański M. 2006. Impact of secondary transformation of peat muck soils on the chemical properties of soil organic matter and the content of chemical compounds in ground water. 5th European Conference on Ecological Restoration. Greifswald 21-25 August 2006, ss. 169.

Szajdak L., Szczepański M. 2006. Effect of secondary transformation on physicochemical properties of humic substances extracted from organic soils of Dezdydery Chlapowski’s Agroecological Landscape Park. [In]: Peat in solution of energy, agriculture and ecology problems. Proceedings of the International Conference. May 29 – June 02.2006, Minsk, Republic of Belarus (ed. N. Bambalov). Minsk. ss. 267-268.

Szajdak L., Szczepański M. 2006. Effect of secondary transformation of organic soils on the chemical properties soil’s organic matter and changes chemical compounds in ground water. Geophysical Research Abstracts, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna 2-7 April 2006, Vol. 8, 03728.

Szajdak L., Szczepański M., Życzynska-Bałoniak I. 2006. Function of small pond as biogeochemical barrier for the decrease of different kinds of nitrogen in agricultural landscape. Geophysical Research Abstracts, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna 2-7 April 2006, Vol. 8, 03710.

Szajdak L., Szczepański M. 2005. Wpływ przeobrażenia wtórnego na właściwości fizykochemiczne związków humusowych gleb organicznych Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych”. I Warsztaty Naukowe. Rajgród – Biebrza, 20-21.

Karlik B., Szpakowska B., Szczepański M. 2003. Ocena występowania metali ciężkich w wodach zlewni rolniczej na przykładzie zbiornika śródpolnego, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Koszalin – Ustronie Morskie, 267-271.

Dega-Szafran Z., Katrusiak A., Szafran M., Szczepański M. 2002. Conformers and hydrogen bond transformations in N-methylpiperidine betaine 2,4-dinitrophenolate crystals. Journal of Molecular Structure. 613 (1-3), 95-101. https://doi.org/10.1016/S0022-2860(02)00137-0

Dega-Szafran Z., Dulewicz E., Szczepański M. 2001. Synteza i spektroskopia fenolanów betainy N-metylopiperydyny. [W]: Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce. Red. R. Zieliński, Instytut Technologii Drewna, Poznań, 197-200.

 

Inne:

od 2016 - Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

2011 - Członek Prezydium ds. organizacyjnych Polskiego Komitetu Narodowego - Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego.

2010 - Członek Polskiego Komitetu Narodowego - Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego.