FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski, prof. nadzw. IŚRiL PAN


j bienkowski2021Zakład Systemów Produkcji Rolniczej
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 31

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1659-1517

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Doktor habilitowany nauk rolniczych, 2012, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Puławy

Doktor nauk rolniczych, 1997, Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu

Magister inżynier rolnictwa, 1984, Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)

Specjalność naukowa:

agronomia, agroekologia

Zainteresowania naukowe:

Wielokryterialne oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Modelowanie przepływów składników pokarmowych i energii na poziomie gospodarstw i przetwórstwa surowców rolniczych.

Potencjał zielonej produktywności w rolnictwie.

Skutki środowiskowe działalności sektora rolniczego z wykorzystywaniem metod LCA (Life Cycle Assessment), śladu węglowego i śladu wodnego produktów rolniczych.

Projekty badawcze:

Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów, projekt badawczy nr 2016/21/B/HS4/01963, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2017-2021 (kierownik projektu)

Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli, projekt badawczy nr 2015/19/N/HS4/03031, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2016-2020 (opiekun naukowy)

NitroEurope IP: The nitrogen cycle and its influence on the European greenhouse gas balance, FP6 EU Integrated Project, nr projektu: 017841, projekt finansowany przez UE, 2006-2011 (wykonawca)

MEA-Scope: micro-economic instruments for impact assessment of multifunctional agriculture to implement the Model of European Agriculture, FP 6 EU Project, nr projektu: SSPE-CT-2004-501516, projekt finansowany przez UE, 2004-2007 (wykonawca)

Rolniczo-środowiskowe wskaźniki (indykatory) trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, nr projektu: 3PO6SO4224, projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 2003-2005 (wykonawca)

Ekonomiczna i ekologiczna ocena głównych działalności gospodarstw rolnych wyróżnionych według typologii UE, nr projektu: 3PO6RO7723, projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 2002-2005 (kierownik projektu)

The availability and retention of zinc in soils in the catchment area of the Loskop Dam, nr projektu: GW 04/001, projekt realizowany w Institute for Soil Climate and Water, Pretoria, RPA, 1991-1994 (kierownik projektu)

 

Publikacje (wybrane):

2020

Baum R., Bieńkowski J. 2020. Eco-efficiency in measuring the sustainable production of agricultural crops. Sustainability, 12(4), 1418. https://doi.org/10.3390/su12041418

Baum R., Bieńkowski J., Holka M. 2020. Analysis of sustainability performance of different farming types using life cycle approach. European Research Studies Journal, 23(2): 148-171. https://doi.org/10.35808/ersj/1815

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Assessment of toxicity impacts of chemical protection of winter wheat, sugar beet and winter rape on aquatic ecosystems and humans. Zemdirbyste-Agriculture, 107(2): 131-138. https://doi.org/10.13080/z-a.2020.107.017

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Assessment of environmental burdens of winter wheat production in different agrotechnical systems. Agronomy, 10(9), 1303. https://doi.org/10.3390/agronomy10091303

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Ocena emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia produkcji pszenicy ozimej w różnych systemach uprawy roli. Agronomy Science, 75(3): 69-79. https://doi.org/10.24326/as.2020.3.5

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Carbon footprint and life-cycle costs of maize production in conventional and non-inversion tillage systems. Agronomy, 10(12), 1877. https://doi.org/10.3390/agronomy10121877

2019

Baum R., Bieńkowski J. 2019. Eco-efficiency as part of sustainable farm development. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 341(2): 23-42. https://doi.org/10.18778/0208-6018.341.02

Bieńkowski J., Holka M. 2019. Environmental assessment of the life cycle of bovine compound feeds from a feed milling plant in a large commercial farm in Wielkopolska Region, Poland. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 19(34): 22-36. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.2

Bieńkowski J., Holka M. 2019. Cost and environmental efficiency in measuring the eco-efficiency performance of winter triticale production. [W:] Book of Proceedings. X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”. Kovacevic D. (red.) University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture. Republic of Srpska, Bosnia, ss. 1327-1332. ISBN: 978-99976-787-2-0.

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Chemical protection of winter wheat and its environmental impact under conditions of different soil tillage systems. [W:] Book of Proceedings. X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”. Kovacevic D. (red.) University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture. Republic of Srpska, Bosnia, ss. 929-934. ISBN: 978-99976-787-2-0.

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Life cycle assessment of grain maize production in different soil tillage systems. Proceedings of the 47th International Academic Conference IISES: 6. https://doi.org/10.20472/IAC.2019.047.006

Bieńkowski J., Baum R., Holka M. 2019. Life cycle assessment and life cycle costing in measuring the eco-efficiency performance of winter rape production. Proceedings of the 49th International Academic Conference IISES: 23-24. https://doi.org/10.20472/IAC.2019.049.005

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Ślad wodny produkcji pszenicy ozimej w Wielkopolsce. Aura, 6: 8-10. https://doi.org/10.15199/2.2019.6.2

Holka M., Bieńkowski J., Jankowiak J. 2019. Energochłonność skumulowana w intensywnej produkcji roślinnej. Fragmenta Agronomica, 36 (1): 16-26. https://doi.org/10.26374/fa.2019.36.2

2018

Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R., Jankowiak J. 2018. Carbon footprint of beef cattle in a conventional production system: a case study of a large-area farming enterprise in the Wielkopolska Region. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 18(33): 23-35.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Holka M. 2018. Emisje amoniaku w rolnictwie zagrożeniem dla środowiska. Aura, 3: 3-5. https://doi.org/10.15199/2.2018.3.1

Holka M., Bieńkowski J., Jankowiak J. 2018. Na drodze do certyfikatów środowiskowych dla polskich produktów żywnościowych. Aura, 4: 7-9. https://doi.org/10.15199/4.2018.4.2

2017

Holka M., Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R. 2017. Life cycle assessment of grain maize in intensive, conventional crop production system. Romanian Agricultural Research, 34: 301-310.

Bieńkowski J., Dworecka-Wąż E. Dąbrowicz R., Holka M., Jankowiak J. 2017. The carbon footprint of a meat processing company. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16(2): 5-12. https://doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.13

Bieńkowski J., Holka M., Jankowiak J. 2017. Ocena emisji GHG za pomocą śladu węglowego w intensywnej produkcji rolniczej, na przykładzie rzepaku ozimego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2): 18-28.

Dąbrowicz R., Bieńkowski J., Holka M., Jankowiak J. 2017. Life cycle assessment of winter rape production in large-area farms with intensive cultivation system. Polish Journal of Agronomy, 28: 12-18.

-2016

Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R., Dworecka-Wąż E. 2016. Emisje gazów cieplarnianych związane z różnymi scenariuszami diet mieszkańców Polski. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3): 9-19.

Holka M., Jankowiak J., Bieńkowski J., Dąbrowicz R. 2016. Life cycle assessment (LCA) of winter wheat in an intensive crop production system in Wielkopolska region (Poland). Applied Ecology and Environmental Research, 14(3): 535-545. https://doi.org/10.15666/aeer/1403_535545

Bieńkowski J.F., Jankowiak J., Holka M., Dąbrowicz R. 2014. Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym (Environmental appraisal of agriculture development in Poland from a regional perspective). Rocz. Nauk. SERiA, XVI (1): 14-19.

Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2013. Porównanie produkcyjności ogólnej polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej (Comparison of Polish agricultural productivity against the background of European Union countries). Rocz. Nauk. SERiA, XV (2): 35-40.

Boegh E., Houborg R., Bienkowski J., Braban C. F., Dalgaard T., van Dijk N., Dragosits U., Holmes E, Magliulo V., Schelde K., Di Tommasi P., Vitale L., Theobald M. R., Cellier P., Sutton M. A. 2013. Remote sensing of LAI, chlorophyll and leaf nitrogen pools of crop- and grasslands in five European landscapes. Biogeosciences, 10: 6279-6307. https://doi.org/10.5194/bg-10-6279-2013

Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Kędziora A., Dąbrowicz R., Holka M. 2013. Nitrogen surpluses in the Wyskoć ditch catchment (Poland) in relation to spatial field structure and intensity of agricultural activity. EJPAU, 16(3), #07 [http://www.ejpau.media.pl/volume16/issue3/art-07.html].

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R., Chudziński Z. 2013. Chemical plant protection and its environmental impact under conditions of resowing after frost killing of winter crops. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/ Infrastructure and Ecology of Rural Areas, nr 2/IV: 45-59.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Osuch D., Goraj L., Marcinkowski J. 2012. Zmiany ogólnej produkcyjności głównych typów rolniczych gospodarstw w Polsce (Changes in total productivity of main agricultural farm types in Poland). Rocz. Nauk. SERiA, XIV (1): 51-55.

Dalgaard T., Bienkowski J. F., Bleeker A., Drouet J. L., Durand P., Dragosits U., Frumau A., Hutchings N. J., Kedziora A., Magliulo V., Olesen J.E., Theobald M. R., Maury O., Akkal N., Cellier P. 2012. Farm nitrogen balances in six European landscapes as indicator for nitrogen losses and basis for improved management. Biogeosciences, 9, 5303–5321. https://doi.org/10.5194/bg-9-5303-2012

Bieńkowski J., Jankowiak J., Kędziora A., Wasilewski J. 2009. Possibilities for the Development of Mixed Crop-Beef Farming in the Kościan Region Based on Natural Fodder Resources. Results from the MEA-Scope Case Study in Poland. W: Rural Landscapes and Agricultural Policies in Europe, A. Piorr, K. Müller (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 269–283. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79470-7_16

Bieńkowski J., Jankowiak J. 2006. Sustainable farming in the Wielkopolska Region – economic and environmental perspective. W: Natural Systems and Global Change, Kundzewicz Z.W., Hattermann F.F. (ed.), Research Centre for Agricultural and Forest Environment of the Polish Academy of Sciences, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Poznań – Potsdam, 130–141.

Bieńkowski J., Jankowiak J. 2006. N and P flows and balances in Wielkopolska Farms. W: Sustainable Land Use in Intensively Used Agricultural Regions, Meyer B.C. (ed.), Landscape Europe, Alterra Report 1338, Wageningen, 55–61.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

  1. Polskie Towarzystwo Agronomiczne (PTA)
  2. European Society for Agronomy (ESA)
  3. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)
  4. International Society for Ecological Economics (ISEE)