FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr inż. Małgorzata Holka


M holkaZakład Systemów Produkcji Rolniczej
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 17

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4192-8863

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność - agroekologia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy (2016), z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej
Tytuł rozprawy: „Ocena skutków środowiskowych w intensywnym systemie produkcji rolniczej z wykorzystaniem metodyki LCA (Life Cycle Assessment)”
Promotor: prof. dr hab. Janusz Jankowiak

Studium Podyplomowe Integracja Europejska – Metody Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej, UP w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny (2011)

Studium Podyplomowe Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania (2010)

Magister inżynier rolnictwa, Wydział Rolniczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2009)

Zainteresowania naukowe:

Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment), rachunek kosztów cyklu życia (Life Cycle Costing), ślad węglowy produktów rolniczych, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, efektywność energetyczna procesów produkcyjnych, bilanse składników pokarmowych w systemach produkcji rolniczej.

Projekty badawcze:

Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów, projekt badawczy nr 2016/21/B/HS4/01963, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2017-2021 (wykonawca).

Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli, projekt badawczy nr 2015/19/N/HS4/03031, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2016-2020 (kierownik projektu).

 

Opublikowane prace:

2020

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Assessment of toxicity impacts of chemical protection of winter wheat, sugar beet and winter rape on aquatic ecosystems and humans. Zemdirbyste-Agriculture 107(2): 131-138. https://doi.org/10.13080/z-a.2020.107.017

Holka M. 2020. Assessment of carbon footprint and life cycle costs of winter wheat (Triticum aestivum L.) production in different tillage systems. Applied Ecology and Environmental Research 18(4): 5841-5855. https://doi.org/10.15666/aeer/1804_58415855

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Assessment of environmental burdens of winter wheat production in different agrotechnical systems. Agronomy 10(9), 1303. https://doi.org/10.3390/agronomy10091303

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Ocena emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia produkcji pszenicy ozimej w różnych systemach uprawy roli. Agronomy Science 75(3): 69-79. https://doi.org/10.24326/as.2020.3.5

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Carbon footprint and life-cycle costs of maize production in conventional and non-inversion tillage systems. Agronomy 10(12), 1877. https://doi.org/10.3390/agronomy10121877

Baum R., Bieńkowski J., Holka M. 2020. Analysis of sustainability performance of different farming types using life cycle approach. European Research Studies Journal 23(2): 148-171. https://doi.org/10.35808/ersj/1815

2019

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Chemical protection of winter wheat and its environmental impact under conditions of different soil tillage systems. In: Book of Proceedings of the X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Kovacevic D. (ed.) University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture. Republic of Srpska, Bosnia, 929-934, ISBN: 978-99976-787-2-0.

Bieńkowski J., Holka M. 2019. Cost and environmental efficiency in measuring the eco-efficiency performance of winter triticale production. In: Book of Proceedings of the X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Kovacevic D. (ed.) University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture. Republic of Srpska, Bosnia, 1327-1332, ISBN: 978-99976-787-2-0.

Bieńkowski J., Holka M. 2019. Environmental assessment of the life cycle of bovine compound feeds from a feed milling plant in a large commercial farm in Wielkopolska Region, Poland. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 19(34), 22-36. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.2

Holka M., Bieńkowski J., Jankowiak J. 2019. Energochłonność skumulowana w intensywnej produkcji roślinnej. Fragmenta Agronomica 36(1). 16-26. https://doi.org/10.26374/fa.2019.36.2

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Ślad wodny produkcji pszenicy ozimej w Wielkopolsce. Aura 6: 8-10. https://doi.org/10.15199/2.2019.6.2

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Life cycle assessment of grain maize production in different soil tillage systems. Proceedings of the 47th International Academic Conference IISES: 6. https://doi.org/10.20472/IAC.2019.047.006

Bieńkowski J., Baum R., Holka M. 2019. Life cycle assessment and life cycle costing in measuring the eco-efficiency performance of winter rape production. Proceedings of the 49th International Academic Conference IISES: 23-24. https://doi.org/10.20472/IAC.2019.049.005

2018

Holka M., Bieńkowski J., Jankowiak J. 2018. Na drodze do certyfikatów środowiskowych dla polskich produktów żywnościowych. Aura 4: 7-9. https://doi.org/10.15199/4.2018.4.2

Holka M., Bieńkowski J. 2018. Chemiczna ochrona kukurydzy i jej oddziaływanie na środowisko w warunkach różnych systemów uprawy roli. Proceedings of ECOpole 12(2): 491-498. https://doi.org/10.2429/proc.2018.12(2)048

Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R., Jankowiak J. 2018. Carbon footprint of beef cattle in a conventional production system: a case study of a large-area farming enterprise in the Wielkopolska Region. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 18(33): 23-35. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.63

Bieńkowski J., Jankowiak J., Holka M. 2018. Emisje amoniaku w rolnictwie zagrożeniem dla środowiska. Aura 3: 3-5. https://doi.org/10.15199/2.2018.3.1

2017

Holka M. 2017. Environmental impact assessment of chemical plant protection in intensive crop production. Journal of Central European Agriculture 18(3): 529-541, https://doi.org//10.5513/JCEA01/18.3.1926.

Holka M., Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R. 2017. Life cycle assessment of grain maize in intensive, conventional crop production system. Romanian Agricultural Research 34: 301-310.

Bieńkowski J., Dworecka-Wąż E. Dąbrowicz R., Holka M., Jankowiak J. 2017. The carbon footprint of a meat processing company. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 16(2): 5-12, https://doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.13.

Bieńkowski J., Holka M., Jankowiak J. 2017. Ocena emisji GHG za pomocą śladu węglowego w intensywnej produkcji rolniczej, na przykładzie rzepaku ozimego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 17(32), 2: 18-28, https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.23.

Bieńkowski J., Holka M., Jankowiak J. 2017. Intensywna produkcja rolnicza a przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W: XIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Poznań, 15-31, ISBN: 978-83-60232-81-1.

Dąbrowicz R., Bieńkowski J., Holka M., Jankowiak J. 2017. Life cycle assessment of winter rape production in large-area farms with intensive cultivation system. Polish Journal of Agronomy 28: 12-18.

-2016

Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R., Dworecka-Wąż E. 2016. Emisje gazów cieplarnianych związane z różnymi scenariuszami diet mieszkańców Polski. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 16(3): 9-19.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2016. Poziom i przestrzenne zróżnicowanie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. 1(83): 50-61.

Holka M., Jankowiak J., Bieńkowski J., Dąbrowicz R. 2016. Life cycle assessment (LCA) of winter wheat in an intensive crop production system in Wielkopolska region (Poland). Applied Ecology and Environmental Research 14(3): 535-545, https://doi.org/10.15666/aeer/1403_535545.

Bieńkowski J., Dąbrowicz R., Holka M., Jankowiak J. 2015. Carbon footprint of rapeseed in conventional farming: case study of large-sized farms in Wielkopolska Region (Poland). Asian Journal of Applied Science and Engineering 4(3): 191-200.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Holka M., Dąbrowicz R. 2015. Potrzeby wyznaczania śladu węglowego produkcji rolniczej i perspektywy jego zastosowań. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2(80): 83-96.

Bieńkowski J. F., Jankowiak J., Holka M., Dąbrowicz R. 2014. Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XVI, 1: 14-19.

Bieńkowski J. F., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2014. Changes in the total productivity of Polish agriculture after Poland's accession into the EU. Annual Report 2014. Polish Academy of Sciences: 37-40.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R., Chudziński Z. 2013. Chemical plant protection and its environmental impact under conditions of resowing after frost killing of winter crops. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/Infrastructure and Ecology of Rural Areas IV, 2: 45-59.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2013. Zmiany produkcyjności polskiego rolnictwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XV, 4: 146-151.

Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2013. Porównanie produkcyjności ogólnej polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XV, 2: 35-40.

Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Kędziora A., Dąbrowicz R., Holka M. 2013. Nitrogen surpluses in the Wyskoć ditch catchment (Poland) in relation to spatial field structure and intensity of agricultural activity. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 16(3), #07.

Holka M. 2012. Implementation of the ”soil and water protection” agri-environmental package in Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/Infrastructure and Ecology of Rural Areas IV, 1: 5-14.

Piechota T., Holka M., Dach J., Pilarski K., Selwet M., Majchrzak L. 2012. Zmiany zdolności kiełkowania diaspor chwastów przechowywanych w gnojowicy waloryzowanej tlenowo oraz poddanej fermentacji metanowej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52(4): 917-921.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2012. Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52(4): 1177-1183.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M. 2011. Środowiskowe efekty wprowadzenia strefy OSN – na przykładzie Gminy Poniec. W: „Marketing terytorialny – konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska”, red. W. Deluga, J. Dyczkowska, Politechnika Koszalińska: 79-89.

Holka M., Faligowska A. 2010. Ocena zachwaszczenia łubinu żółtego w uprawie orkowej i bezorkowej z uwzględnieniem deszczowania. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50(2) 2010: 913-917.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M. 2010. Wpływ intensywności produkcji rolnej na emisję azotu do środowiska. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XII, 1: 65-69.

Abstrakty konferencyjne:

Holka M., Bieńkowski J. 2020. Environmental burdens and life cycle costs of maize production in different tillage systems. Book of Abstracts of the 7th International Conference on Agriculture 2020 (AGRICO 2020). 26-27.11.2020: 38.

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Life cycle assessment of grain maize production in different soil tillage systems. Book of Abstracts of the IISES International Academic Conference. Prague, Czech Republic, 17-20.07.2019: 6.

Bieńkowski J., Baum R., Holka M. 2019. Life cycle assessment and life cycle costing in measuring the eco-efficiency performance of winter rape production. Proceedings of the 49th International Academic Conference IISES. Dubrovnik. 27-30.08.2019: 6.

Bieńkowski J., Baum R., Holka M. 2019. Life cycle assessment and life cycle costing in measuring the sustainability performance of maize production. Proceedings 7th International Conference On Sustainable Development. Book of Abstracts. ICSD 2019. Rome, Italy. 04-05.09.2019: 142-143.

Bieńkowski J., Holka M. 2019. Cost and environmental efficiency in measuring the eco-efficiency performance of winter triticale production. Book of Abstracts. X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”. Jahorina, 03–06.10.2019: 617.

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Chemical protection of winter wheat and its environmental impact under conditions of different soil tillage systems. Book of Abstracts. X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”. Jahorina, 03–06.10.2019: 411.

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Life cycle assessment and life cycle costing of winter wheat production in different soil tillage systems. Book of Abstracts. X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”. Jahorina, 03–06.10.2019: 618.

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Ocena cyklu życia produkcji pszenicy ozimej w różnych systemach uprawy roli. Książka streszczeń. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki”. Jubileusz 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin, 12-13.06.2019: 36.

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Ocena emisji gazów cieplarnianych w produkcji kukurydzy na ziarno w zależności od systemu uprawy roli. Materiały konferencyjne. „Systemy produkcji roślinnej: produkcyjność – jakość – środowisko, 25 lat badań w IUNG-PIB”. Puławy, 06-07.06.2019: 118.

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Ocena śladu węglowego pszenicy ozimej w różnych systemach uprawy roli. Zbiór abstraktów. IV Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”. Krzyżowa, 26-27.03.2019: 20.

Holka M., Bieńkowski J. 2019. Porównanie kosztów i środowiskowych skutków chemicznej ochrony pszenicy ozimej w różnych systemach uprawy roli. Streszczenia. 59. Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań, 12-14.02.2019: 93.

Bieńkowski J., Holka M. 2018. Ocena cyklu życia systemu produkcji mieszanek paszowych dla bydła, na przykładzie mieszalni pasz w gospodarstwie wielkotowarowym. Materiały II Krajowego Forum Nauka – Praktyce. Bezpieczeństwo pasz: zrównoważone wykorzystanie ubocznych produktów przemysłowych w żywieniu zwierząt. Warszawa, 29.11.2018: 32-33.
Holka M., Bieńkowski J. 2018. Chemical protection of grain maize and its environmental impact under conditions of different soil tillage systems. Abstracts ECOpole’18. Polanica Zdrój,

10-13.10.2018: 18.
Holka M., Bieńkowski J. 2018. Ekologiczna ocena potencjalnych skutków chemicznej ochrony roślin. Streszczenia. 58. Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań, 06-08.02.2018: 75-76.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2015. Carbon footprint assessment of rapeseed in an intensive, conventional production system in the Wielkopolska region (Poland). Proceedings International Conference LCA for "Feeding the planet and energy for life", Stresa, Italy, 06-07th October 2015 - Milano, Expo 2015: 234-237.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2015. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie. Materiały VI Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Badania i innowacje w produkcji roślinnej”, Kraków, 17-19.09.2015: 56.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2014. Joint appraisal of production and environmental effects of agriculture in Poland, from a regional perspective. Book of Abstracts ESA XIIIth Congress, 25-29.08.2014, Debrecen, Hungary: 163-164.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2014. Regional differentiation of greenhouse gas emissions from agriculture in Poland. Book of Abstracts ESA XIIIth Congress, 25-29.08.2014, Debrecen, Hungary: 425-426.

Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2013. EMKAL1A: kalkulator emisji gazów szklarniowych w rolnictwie. Mat. V Konferencji Naukowej PTA „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych”. Bydgoszcz, 19-21.09.2013: 19.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2013. Porównanie kosztów i skutków środowiskowych ochrony roślin w różnych płodozmianach w intensywnej produkcji towarowej. 53. Sesja Naukowa IOR-PIB. Streszczenia. Poznań, 07-08.02.2013: 58.

Piechota T., Holka M., Dach J., Pilarski K., Selwet M., Majchrzak L. 2012. Zmiany zdolności kiełkowania nasion chwastów w gnojowicy waloryzowanej tlenowo oraz poddanej fermentacji metanowej. Streszczenia. 52. Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań, 09-10.02.2012: 377.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2012. The importance of changes in dietary habits of Poland inhabitants in reducing greenhouse gas emissions. ESA 12 Abstracts. 12th Congress of the European Society for Agronomy, Helsinki, Finland, 20-24.08.2012: 244-245.

Bieńkowski J. F., Jankowiak J., Kędziora A., Dąbrowicz R., Nowak M., Holka M. 2012. Nadwyżki azotu w zlewni w zależności od struktury przestrzennej pól i intensywności produkcji. Materiały Konferencji pt.: „Upowszechnianie osiągnięć naukowych placówek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN”. Wierzba, 17-19.05.2012: 25-27.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2012. Zróżnicowanie przestrzenne nadwyżek bilansowych azotu w zlewni Rowu Wyskoć. Warsztaty naukowe. Rozpraszanie zanieczyszczeń z rolnictwa do środowiska. Streszczenia. Puławy, 22.06.2012: 29-30.

Jankowiak J., Holka M., Bieńkowski J. 2012. Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. Streszczenia. 52. Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań, 09-10.02 2012: 145.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Kędziora A., Dąbrowicz R., Holka M. 2011. Nadwyżki azotu w zlewni, w odniesieniu do intensywności działalności rolniczej i struktury przestrzennej pól. Materiały IV Konferencji PTA. Warszawa, 05-07.09.2011: 44-45.

Holka M., Faligowska A. 2010. Ocena zachwaszczenia łubinu żółtego w uprawie orkowej i bezorkowej z uwzględnieniem deszczowania. Streszczenia. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań, 04-05.02.2010: 145.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M. 2010. Bilans azotu w gospodarstwach w strefie OSN w wybranej gminie Wielkopolski. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. IA PAN Lublin, IFR PAN Kraków, IGR PAN Poznań, OB-CZRB PAN Warszawa, IŚRiL PAN Poznań. Kraków, 22-23.04.2010: 311-313.

Holka M., Rusek A., Kalemba M., Kłysz K. 2009. Skuteczność napowietrzania w ograniczaniu zanieczyszczenia gnojowicy kiełkującymi diasporami chwastów. Materiały Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań, 12.05.2009.

 

Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych:

7th International Conference on Agriculture 2020 (AGRICO 2020), 26-27.11.2020, Bangkok, Tajlandia, TIIKM; referat: Environmental burdens and life cycle costs of maize production in different tillage systems.

X International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2019, 03-06.10.2019, Jahorina, Bośnia i Hercegowina; poster 1: Life cycle assessment and life cycle costing of winter wheat production in different soil tillage systems, poster 2: Chemical protection of winter wheat and its environmental impact under conditions of different soil tillage systems.

47th International Academic Conference IISES, 17-20.06.2019, Praga, Czechy; poster: Life cycle assessment of grain maize production in different soil tillage systems.

Międzynarodowa Konferencja "Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki. Jubileusz 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 12-13.06.2019, Lublin; poster: Ocena cyklu życia produkcji pszenicy ozimej w różnych systemach uprawy roli.

Konferencja "Systemy produkcji roślinnej: produkcyjność – jakość – środowisko, 25 lat badań w IUNG-PIB”, 06-07.06.2019, Puławy; poster: Ocena emisji gazów cieplarnianych w produkcji kukurydzy na ziarno w zależności od systemu uprawy roli.

IV Międzynarodowa Konferencja "Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania", 26-27.03.2019, Krzyżowa; poster: Ocena śladu węglowego pszenicy ozimej w różnych systemach uprawy roli.

59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB "Nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin", 12-14.02.2019, Poznań; poster: Porównanie kosztów i środowiskowych skutków chemicznej ochrony pszenicy ozimej w różnych systemach uprawy roli.

Konferencja "ECOpole’18. Chemical substances in the environment", 10-13.10.2018, Polanica Zdrój; poster: Chemical protection of grain maize and its environmental impact under conditions of different soil tillage systems.

58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB "100 lat ochrony roślin", 06-08.02.2018, Opalenica; poster: Ekologiczna ocena potencjalnych skutków chemicznej ochrony roślin.

XIIIth Congress European Society for Agronomy, 25-29.08.2014, Debreczyn, Węgry; poster: Joint appraisal of production and environmental effects of agriculture in Poland, from a regional perspective.

XX Jubileuszowy Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym”, 04-06.09.2013, Rzeszów; referat: Zmiany produkcyjności polskiego rolnictwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 19.10.2012, Warszawa; referat: Zmiany produkcyjności polskiego rolnictwa po wstąpieniu do UE.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB „Łagodzenie skutków zmian klimatu a potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa”, 12-14.09.2012, Puławy; poster: Zmiany emisji azotu z rolnictwa w wyniku wprowadzenia stref OSN, na przykładzie wybranych gmin w Wielkopolsce.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Marketing terytorialny a ochrona środowiska”, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 12-13.05.2011 - referat: Środowiskowe efekty wprowadzenia strefy OSN – na przykładzie Gminy Poniec.

XVII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Determinanty Rozwoju Agrobiznesu”, Świnoujście, 07-09.09.2010 - referat: Wpływ intensywności produkcji rolnej na emisję azotu do środowiska.

50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB, 04-05.02.2010, Poznań - poster: Ocena zachwaszczenia łubinu żółtego w uprawie orkowej i bezorkowej z uwzględnieniem deszczowania.

 

Inne:

Wyjazd studyjny: Agricultural Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Crop Production Department, Martonvásár, Węgry, 02-09.11.2019.

Staż w ramach programu „Staże i szkolenia praktyczne pracowników/nic naukowych placówek naukowych i pracowników/nic naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach z obszaru IT”, 01.09.2013-30.11.2013.