FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr Daria Zarabska-Bożejewicz


Zakład Agroekologii i Bioindykacji
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 w. 29

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3881-2904

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły, specjalności naukowe:

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii – botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012); tytuł pracy "Porosty w krajobrazie rolniczym Sandru Nowotomyskiego", promotor: prof. dr hab. W. Fałtynowicz, kopromotor: prof. dr hab. K. Latowski

Magister – ochrona środowiska w zakresie ochrona i kształtowanie środowisk lądowych, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006)

Zainteresowania naukowe:

Rozmieszczenie i zagrożenia grzybów zlichenizowanych (porostów) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej; wpływ czynników środowiskowych warunkujących występowanie grzybów zlichenizowanych ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu rolniczego i zbiorowisk leśnych; wykorzystanie porostów przy ocenie stanu środowiska (bioindykacja i monitoring środowiskowy); naukowe podstawy ochrony przyrody (w tym czynna ochrona porostów z wykorzystaniem metody transplantacji plech).

Projekty i tematy badawcze, w tym stypendia zagraniczne:

„Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na nawożenie azotem”, NCN Miniatura, DEC-2018/02/X/NZ8/03295, osoba realizująca działanie (2019-2020)

„Dynamika rozwoju płucnicy islandzkiej Cetraria islandica w warunkach naturalnych”, projekt badawczy realizowany na zlecenie firmy Martin Bauer Polska Sp. z o.o., Witaszyce, kierownik grupy badawczej (2009-2012)

„Implications for the conservation of an endangered Bactrospora dryina”, stypendium rządowe Konfederacji Szwajcarskiej, instytucja goszcząca – Swiss Federal Research Institute WSL (ETH domain), Birmensdorf – Zurych, Szwajcaria, opiekun: prof. dr C. Scheidegger (15.09.2010-31.08.2011)

„Lichen diversity of apple orchards in Poland, Slovakia and Italy”, stypendium rządowe Republiki Włoskiej, instytucja goszcząca – Botanic Centre Hanbury, University of Genoa, Genua, Włochy, opiekun: dr P. Giordani (01.02–30.04.2009)

„Lichen diversity of apple orchards in Poland and Slovakia”, stypendium rządowe Republiki Słowackiej, instytucja goszcząca - Institute of Botany, Slovak Academy of Science, Bratysława, Słowacja, opiekun: RnDr. A. Lackovičová, CSc. ( 01.06–31.07.2008)

„The identification of secondary metabolites of lichens with use of thin layer chromatography (TLC)”, stypendium badawcze Deutsche Bundesstiftung Umwelt i Fundacji Nowickiego, instytucja goszcząca – Ecology Center, Christian-Albrechts-University, Kilonia, Niemcy, opiekun dr C. Dolnik (01.01–31.03.2008)

„Diversity of lichens in the vineyard and other habitats in Bad Dürkheim”, stypendium badawcze Deutsche Bundesstiftung Umwelt i Fundacji Nowickiego, instytucja goszcząca – Pfalzmuseum für Naturkunde, Bad Dürkheim, Niemcy, opiekun: dr V. John (05.03-28.08.2007)

Projekty edukacyjne:

AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, asystent kierownika projektu dr Marii Szyszkiewicz-Golis – kadra zarządzająca, IŚRL PAN (2013–2015)

 

Publikacje:

Artykuły w czasopismach recenzowanych z listy „A” MNiSW:

Zarabska-Bożejewicz D. 2020. The impact of nitrogen pollution in the agricultural landscape on lichens: a review of their responses at the community, species, biont and physiological levels. Agronomy 10(12): 1852. https://doi.org/10.3390/agronomy10121852

Studzińska-Sroka E., Zarabska-Bożejewicz D. 2019. Hypogymnia physodes – a lichen with interesting medicinal potential and ecological properties. Journal of Herbal Medicine 17-18: 100287. https://doi.org/10.1016/j.hermed.2019.100287

Zarabska-Bożejewicz D., Kujawa K. 2018. The effect of land use on taxonomical and functional diversity of lichens in an agricultural landscape. Fungal Ecology 33: 72-79. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2018.01.005

Nadyeina O., Zarabska-Bożejewicz D., Wiedmer A., Cornejo C., Scheidegger C. 2017. Polymorphic fungus-specific microsatellite markers of Bactrospora dryina reveal multiple colonizations of trees. Lichenologist 49(6): 561-577. https://doi.org/10.1017/S0024282917000548

Zarabska-Bożejewicz D., Studzińska-Sroka E., Fałtynowicz W. 2015. Transplantation of lichen thalli: a case study on Cetraria islandica for conservation and pharmaceutical purposes. Fungal Ecology 16: 34-43. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2015.03.002

Dolnik Ch., Beck A., Zarabska D. 2010. Distinction of Cladonia rei and Cladonia subulata based on molecular, chemical and morphological characters. Lichenologist 42 (4): 1-14. https://doi.org/10.1017/S0024282910000071

 

Artykuły w czasopismach recenzowanych z listy „B” MNiSW:

Zarabska-Bożejewicz D. 2020. Nowe stanowiska biedronecznika Jeckera Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb. i biedronecznika zmiennego Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Przegląd Przyrodniczy 31(3): 82-90.

Zarabska-Bożejewicz D. 2018. Nowe stanowisko pustułki oprószonej Hypogymnia farinacea Zopf na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Przegląd Przyrodniczy 29(1): 101-106.

Zarabska-Bożejewicz D. 2017. Nowe stanowisko obrostnicy rzęsowatej Anaptychia ciliaris (L.) Körb. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Przegląd Przyrodniczy 28(2): 23-31.

Zarabska-Bożejewicz D. 2017. Nowe stanowisko Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Badania Fizjograficzne, ser. B 7: 129-135.

Studzińska-Sroka E., Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Pustułka pęcherzykowata (Hypogymnia physodes (L.) Nyl.) – charakterystyka porostu i jego właściwości biologiczne. Postępy Fitoterapii 17(3): 200-207.

Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Lichens in the agricultural land of Poland – diversity, threats, and protection: a literature review. Acta Mycologica 51(1): 1076.

Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik R., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzow-Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G., Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski P.T., Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). Polish Botanical Journal 61(1): 127-160.

Studzińska-Sroka E., Zarabska-Bożejewicz D. 2013. Therapeutic properties of epigaeic lichens from Sowia Góra. Ecolgical Chemistry and Engineering A 20(6): 675-680.

Zarabska D., Rosadziński S. 2011. New records of the lichen species Pycnothelia papillaria in Poland in the context of the threats to species. Botanika Steciana 15: 147-150.

Zarabska D. 2010. Interesujące gatunki porostów Równiny Nowotomyskiej i ich występowanie na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Badania Fizjograficzne R.I. Ser. B 59: 153-172.

Zarabska D. 2009. Lichenobiota dębów w aspekcie możliwości ich wykorzystania w bioindykacji. Leśne Prace Badawcze 70 (4): 419-427.

Zarabska D., Dolnik Ch. 2009. Some interesting records of Cladonia species from the Nizina Wielkopolska Lowland (western Poland). Acta Mycologica 44 (2): 223-232.

Zarabska D., Guttová A., Cristofolini F., Giordani P., Lackovičová A. 2009.. Epiphytic lichens of apple orchards in Poland, Slovakia, and Italy. Acta Mycologica 44 (2): 151-163.

Zarabska D. 2008. Chronione i zagrożone gatunki porostów epifitycznych fitocenoz leśnych okolic Nowego Tomyśla. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3: 92-108.

Zarabska D. 2008. Wykorzystanie bioindykacyjnej roli porostów w ocenie stanu zanieczyszczenia powietrza okolic Nowego Tomyśla. Badania Fizjograficzne nad Polską Zach., B 57: 109-121.

Prace materiałowe w czasopismach nierecenzowanych:

Zarabska-Bożejewicz D. 2019. Badania lichenologiczne na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 26(28): 69-75.

Zarabska D. 2008. Potencjalne bogactwo gatunkowe porostów projektowanego parku krajobrazowego na sandrze nowotomyskim na przykładzie naziemnych chrobotków Cladonia sp. Glińskich Gór. Biuletyn Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 15: 66-72.

Zarabska D., Guttová A. 2008. Report on the new records of Cladonia turgida in Slovakia. Bryonora 42: 10–12.

Volker J., Zarabska D. 2007. Die Flechten der Gemarkung Bad Dürkheim im Wandel der Zeit und ihrer Beziehung zu aktuellen Umweltthemen. Mitt. Pollichia 93: 15-40.

Redakcje:

Zarabska D. (red. tech.) 2015. AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Ekologia Krajobrazu cz. I. Podstawy teoretyczne wraz z projektami badawczymi. Wyd. IŚRL PAN, Poznań. ISBN: 978-83-938379-4-6 (recenzowane).

Szyszkiewicz-Golis M., Zarabska D. (red.) 2013. AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Konferencja inaugurująca projekt – materiały konferencyjne. Poznań, 21.03.2013 r. Ss. 115. Wyd. IŚRL PAN, Poznań.

Zarabska D. (red. tech.) 2013. AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Program nauczania przedmiotu Ekologia Krajobrazu dla szkół ponadgimnazjalnych oraz „nakładka” dla ucznia zdolnego. Szkolenie dla nauczycieli – Środa Wlkp., 12.09.2013. Wyd. IŚRL PAN, Poznań.

Prace popularno-naukowe i inne (wybrane):

Bernacki Z., Janku K., Arczyńska-Chudy E., Karg J., Kujawa A., Mana Mostefa, Oleszczuk M., Zarabska-Bożejewicz D. 2018. Zadrzewienia śródpolne generała Chłapowskiego: multifunkcjonalny element krajobrazu rolniczego. W: Dezydery Chłapowski – szwoleżer- prekursor nowoczesnego rolnictwa oraz pracy organicznej. Szajdak L.W., Szczepański M. (red.) IŚRL PAN. ss. 101-133. Poznań. ISBN: 978-83-66185-00-5

Zarabska-Bożejewicz D. 2015. Wpływ fragmentacji siedlisk na stan zachowania bioty porostów. W: Szyszkiewicz-Golis M., Beczkiewicz D. „AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Ekologia Krajobrazu cz. I. Podstawy teoretyczne wraz z projektami badawczymi”. S. 274-281. Wyd. IŚRL PAN, Poznań. ISBN: 978-83-938379-4-6 (recenzowane).

Beczkiewicz M., Szyszkiewicz-Golis M., Zarabska-Bożejewicz D. 2014. Wykorzystanie walorów przyrodniczych parków krajobrazowych w nauczaniu przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”. Biuletyn Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 20: 126-133.

Szyszkiewicz-Golis M., Zarabska-Bożejewicz D. 2014. Akademia Talentów Przyrodniczych: akcenty regionalne w projekcie unijnym. Przedmiot dodatkowy „ekologia krajobrazu” w szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski. Przegląd Nowotomyski 1(29): 73-85.

Studzińska-Sroka E., Zarabska-Bożejewicz D. 2014. Z boru do apteki: płucnica islandzka
w okolicach Jastrzębska Starego i Sątop. Przegląd Nowotomyski 2: 113-120.

Zarabska D. 2013. Inwazyjna roślina kolczurka klapowana w regionie nowotomyskim. Przegląd Nowotomyski 1(25): 90-95.

Bożejewicz W., Zarabska D. 2012. Rośliny runa w lasach okolic Chraplewa, Opalenicy, Wąsowa i Wytomyśla. Przegląd Nowotomyski 2(22): 61-69.

Studzińska-Sroka E., Zarabska D. 2012. Porosty – małe organizmy o niezwykłych właściwościach (cz. I). PANACEA 3(40): 30-31.

Studzińska-Sroka E., Zarabska D. 2012. Porosty – małe organizmy o niezwykłych właściwościach (cz. II). PANACEA 4(41): 12-13.

Zarabska D. 2011. Rośliny i grzyby Równiny Nowotomyskiej. Przegląd Nowotomyski 2(18): 51-61.

Zarabska D. 2010. Przyroda Wytomyśla. Przegląd Nowotomyski 1(13): 56-67.

Zarabska D. 2010. Pająk tygrzyk paskowany w okolicach Szarek i Wytomyśla oraz Grońska. Przegląd Nowotomyski 2(14): 59-64.

Zarabska D. 2009. Gotowe... Do startu... Start! Czyli o tym, co z czym staje na wiosnę w szranki w nowotomyskich lasach. Przegląd Nowotomyski 1(9): 72-77.

Zarabska D. 2009. Słów kilka o europejskim poziomie porostów w sadach regionu nowotomyskiego. Przegląd Nowotomyski 2(10): 60-66.

Zarabska D. 2008. Islandzki akcent w wielkopolskim runie, czyli o płucnicy Cetraria islandica. Magazyn przyrodniczy „Salamandra” 2: 14-15.

Zarabska D. 2007. Szanowni Państwo, oto porosty! Przegląd Nowotomyski 4: 50-56.

Zarabska D. 2007. Gdy nastaną zimowe chłody nie zapominajmy o pszczołach. Przegląd Nowotomyski 4: 44-49.

Zarabska D. 2007. Ziołowa mania po niemiecku. Poradnik ekologiczny Eko i My 12(144): 22-23.

 

Konferencje i seminaria:

IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia”, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań; poster: Zarabska-Bożejewicz D., Wykorzystanie porostów rosnących na dębach do oceny zanieczyszczenia powietrza (16-17.02.2017)

Konferencja naukowa "Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku", ID PAN, Kórnik-Poznań; poster: Zarabska-Bożejewicz D., Kujawa K., Zróżnicowanie gatunkowe i preferencje siedliskowe grzybów zlichenizowanych w zbiorowiskach borów, lasów liściastych i zadrzewień na terenie Sandru Nowotomyskiego (17-19.10.2016)

The 8th IAL Symposium “Lichens in Deep Time”, Helsinki (Finlandia); prezentacja ustna (pierwszy autor): Nadyeina O., Zarabska-Bożejewicz D., Wiedmer A., Cornejo C., Scheidegger C., Colonization, identification and conservation of Bactrospora dryina in the forests: lessons learned with polymorphic fungus-specific microsatellite markers (01–05.08.2016)

Szkolenie z zakresu ochrony przyrody, organizator: RDLP Poznań, Hermanów, prezentacja ustna: Zarabska-Bożejewicz D., Porosty w zbiorowiskach leśnych Wielkopolski – stan rozpoznania, zagrożenia oraz propozycje ochrony (16.04.2015)

Konferencja inaugurująca Convegno Nazionale della Società Lichenologica Italiana, Brescia (Włochy); poster: Zarabska D., Giordani P., Cristofolini F., L’ effetto della gestione dei meleti nella Val Di Non (Trentino) sulla diversitá lichenica (09–12.09.2009)

Zjazd Sekcji Lichenologicznej PTB, Krempna, prezentacja ustna: Zarabska D., Badania na rajski sposób: lichenobiota zakazanego drzewa (09–11.09.2009)

Biodiversity Conference, Görlitz (Niemcy), poster: Zarabska D., Giordani P., Guttová A., Lackovičová A., Cristofolini F., Lichens in the apple orchards in different cultural landscapes: a case study from Poland, Slovakia and Italy (29–30.06.2009)

Ogólnopolska konferencja doktorantów i młodych naukowców pt. „Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych”, IUNG Puławy; prezentacja ustna: Zarabska D., Czy porosty mogą stanowić źródło informacji na temat obecności związków azotowych w powietrzu? (22–23.11.2007)

XXXIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski, Olsztyn; współudział w opracowaniu wyników badań przedstawionych w trakcie prezentacji pt. Struktura i organizacja kadr ochrony środowiska samorządów powiatowych województwa opolskiego (06–07.05.2005)

 

Warsztaty terenowe, kursy, szkolenia:

Szkolenie (webinarium) pt. Jak budować współpracę z odpowiednimi partnerami czyli co można przeczytać w Programie Pracy, RPK Kraków (08.02.2021)

Szkolenie (webinarium) pt. Strategia projektowa Horyzont Europa – dla naukowca i instytucji, RPK Poznań (08.02.2021)

Szkolenie (webinarium) pt. Graficzna prezentacja danych w publikacjach naukowych, Uniwersytet Medyczny, Poznań (21.01.2021)

Szkolenie pt. Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu (12.01.2016)

Szkolenie pt. Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu (10.02.2016)

Szkolenie pt. Poznaj Portal Uczestnika i inne serwisy! Jak efektywnie wykorzystać ich zasoby w Horyzoncie 2020?, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu (01.03.2016)

Szkolenie pt. Zostań ekspertem Komisji Europejskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu (01.03.2016)

Szkolenie pt. Przygotowanie i rozliczanie wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, organizator – Instytut Konsultantów Europejskich, Warszawa (28–29.11.2013)

Szkolenie pt. Rozliczanie projektów PO KL, Regionalny Ośrodek EFS, Poznań (15–16.04.2013)

Szkolenie pt. Sposoby skutecznej rekrutacji do projektów PO KL, Regionalny Ośrodek EFS, Poznań (09.04.2013)

Szkolenie pt. „Monitoring i ewaluacja projektów EFS”, Regionalny Ośrodek EFS, Poznań (04.03.2013)

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, RDOŚ Poznań (04, 13.04.2012)

Zjazd Sekcji Lichenologicznej PTB, Magurski Park Narodowy, Krempna (09–11.09.2009)

Zjazd Sekcji Lichenologicznej PTB, Stacja Ekologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz (16–19.09.2008)

Zjazd Towarzystwa Mykologicznego 16. jarné stretnutie slovenských a českých mykológov, Malé Karpaty, Smolenice–Jahodník, Słowacja (20–22.07.2008)

Kurs DNA – Extraction, PCR, Botanische Staatssamlung München, Department of Lichenology and Bryology, Monachium, Niemcy( 18–22.02.2008)

Zjazd Towarzystwa Briologiczno-Lichenologicznego Środkowej Europy (BLAM-Exkursionen), Kätarnat, Alpy, Austria (29.08–02.09.2007)

Kurs pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce“, Ośrodek PAN – Mogilany k. Krakowa, Fundacja Sendzimira, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, University of Florida (USA) (03–24.07.2005)

 

Dodatkowe informacje:

Recenzje dla czasopism: Diversity, Plants, Applied Sciences, International Journal of Environmental Research and Public Health, Microorganisms

Ekspert ds. Horyzontu Europa (ekspert klastra 6 HE), nominowany do współpracy z Biurem PolSCA PAN w Brukseli (od XI 2020).

Członek Komisji ds. indywidulnej oceny prac pracowników IŚRL PAN (2016-2018)

Promotor pracy magisterskiej pt. „Porosty Pszczewskiego Parku Krajobrazowego” przygotowanej przez mgr Danutę Wyrzykowską, Wydział Leśny UP Poznań, obrona 26.05.2017

Współorganizacja stoiska IŚRL PAN podczas XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w siedzibie Poznańskiego Oddziału PAN (prezentacja projektu: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu); Poznań, 18-20.04.2016

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, współpraca w zakresie opiniowania przedsięwzięć oddziałujących na środowisko (11–12.2013)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, specjalista ds. Obszarów Natura 2000 (12.03–15.09.2012)

Praktyki zawodowe w: Ministerstwie Środowiska (Departament Ochrony Przyrody, Warszawa, 01–28.02.2006), Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Poznań, 03– 24.01.2006), Gorczańskim Parku Narodowym (Poręba Wielka, 01–14.08.2005), Ogrodzie Botanicznym UAM (Poznań, wolontariat, 11.2004–05.2005), Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu (Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska, 01–30.09.2004), Parku Narodowym Gór Stołowych, (Pracownia naukowa, Kudowa Zdrój, 16–30.08.2004), Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl (Wydział Komunalno–Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, 01–30.09.2003)