FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr Zdzisław Bernacki


Zakład Agroekologii i Bioindykacji
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Stacja Badawcza, Turew, ul. Szkolna 4, 64-000 Kościan
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 65 513 42 53, +48 604 186 359

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Doktor – ekologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (1994)

Magister – biologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń (1981)

Zainteresowania naukowe:

Produkcja pierwotna i krążenie pierwiastków w krajobrazie rolniczym na tle warunków klimatycznych i glebowych, w powiązaniu z analizą struktury krajobrazu oraz relacjami między produkcją biomasy przez rośliny o różnych szlakach fotosyntezy (C3 i C4). Wpływ struktury krajobrazu na wielkość produkcji pierwotnej oraz rozprzestrzeniania się wybranych związków chemicznych w krajobrazie. Znaczenie struktury krajobrazu dla utrzymania zasobów wodnych zlewni.

Projekty i tematy badawcze (ostatnie 5 lat):

Badania statutowe 2016-2020:

Efektywność wykorzystania wody (WUE) roślin C3 i C4 w warunkach stresu wodnego: badania kameralne, podsumowanie, przygotowanie publikacji

Projekt badawczy: HOR.re.027.5.2018 „Ocena efektywności kwietnych pasóww ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych” finansowany przez MRiRW. Zadanie: Ocena plonu marchwi w sąsiedztwie pasów kwietnych

Projekt badawczy: „Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej” finansowany przez MRiRW, nr HOR.re.027.5.2018. Zadanie: Ocena wpływu pasów kwietnych na plon żyta

 

Publikacje:

Artykuły w czasopismach recenzowanych z listy „A” MNiSW:

Kujawa K., Bernacki Z, Kowalska J., Kujawa A., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D. 2000. Annual Wildflower Strips as a Tool for Enhancing Functional Biodiversity in Rye Fields in an Organic Cultivation System. Agronomy 10(11), 1696. https://doi.org/10.3390/agronomy10111696

Bernacki Z. 2018. Biomass production of maize (Zea mays L.) cropping in exceptionally advantageous conditions in central Wielkopolska (Poland). Biomass and Bioenergy110: 25-32. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.01.013 (IF – 3,35)

Bernacki Z. 2004. Secondary succession of the vegetation in the young shelterbelt (Turew area, Western Poland). Pol. J. Ecol. 52: 391 404. https://doi.org/10.5281/zenodo.3267015

Ryszkowski L., Karg J., Bernacki Z. 2003. Biocenotic function of the mid field woodlots in west Poland: Study area and research assumption. Pol. J. Ecol. 51: 269 281.

Tryjanowski P., Bernacki Z. 1996. Übergroße Eizahl in Gelege beim Rebhuhn (Perdix perdix). Z. Jagdwiss. 42: 73 74.

Artykuły w czasopismach recenzowanych spoza listy „A” MNiSW:

Kujawa K., Bernacki Z., Arczyńska-Chudy E., Janku K., Karg J., Kowalska J., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D., Weyssenhof H. 2018. Kwietne pasy: rzadko stosowane w Polsce narzędzie wzmacniania integrowanej ochrony roślin uprawnych oraz zwiększania różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. Progress in Plant Protection 58: 115-128. (12 pkt.)

Bernacki Z., Karg J. 2015 Kształtowanie się pokrywy śnieżnej w sąsiedztwie zadrzewień śródpolnych. Polish Journal of Agronomy 20: 24-32. (lista B, 4 pkt.)

Bernacki Z. 2012. Changes in the balance between C3 and C4 plants expected in Poland with the global change. Ecological Questions: 16: 59-68. https://doi.org/10.12775/v10090-012-0006-2

le Mellec A, Karg J, Bernacki Z, Slowik J, Korczynski I, et al. 2011. Effects of Insect Mass Outbreaks on Throughfall Composition in Even Aged European Pine Stands - Implications for the C and N Cycling. J Earth Sci Climat Change 1: 101. https://doi.org/10.4172/2157-7617.1000101 (www.omicsonline.org/jescchome.php)

le Mellec A., Karg J., Slowik J., Möller K., Korczynski I., Mazur A., Krummel T., Bernacki Z., Vogt-Altena H., Reinhardt A., Gerold G. 2009. The theoretical approach of ecoplexivity focusing mass outbreaks of phytophagous insects and altered forest functions. Journal of Entomology and Nematology. 1: 67 73. https://doi.org/10.5897/JEN.9000040

Karg J., Bernacki Z. 2008. Zadrzewienia śródpolne: projektowanie, ochrona i pielęgnacja. Studia i raporty IUNG. 10: 39 57.

Bernacki Z., Karg J. 2008. Zadrzewienia śródpolne jako bariery antyerozyjne i biogeochemiczne. Studia i raporty IUNG. 10: 59 67.

Bernacki Z. 2003. Uwalnianie azotu i fosforu ze ściółki leśnej: jako czynnik ograniczający efektywność barier biogeochemicznych. Działalność naukowa PAN – wybrane zagadnienia 16: 120 122.

Bernacki Z. 2003. Nitrogen and phosphorus leaching during the decomposition of broadleaf forest litter. Pol. J. Soil Sc. 36: 21 29.

Bernacki Z. 2002. Ocena produkcji pierwotnej łąki trwałej w aspekcie metodycznym. Łąkarstwo w Polsce 5: 23 42.

Bernacki Z., Kashkarova V., P. 1994. Sravnitelnyj analiz struktury i produktivnosti antropogennykh fitocenozov drevnepokhotnykh raionov Zapadnoj Velikopolshi i Centralno Chernozemnogo raiona Russkoj Lesostepi. Izvestija Akademii Nauk Seria Geograficheskaia: 38: 59 70.


Monografie i podręczniki akademickie:

Bernacki Z. 2020. Rola zielonej infrastruktury w zatrzymaniu wody. W: Woda w Rolnictwie. (Borek R., Furdyna A., Makowska A., Perzyna J., Staniszewska M., Zwolińska J. red.). Koalicja Żywa Ziemia, Warszawa: 84 88.

Bernacki Z., Janku K., Arczyńska Chudy E., Karg J., Kujawa A., Mana M., Oleszczuk M., Zarabska Bożejewicz D. 2018 Zadrzewienia śródpolne generała Chłapowskiego: Multifunkcjonalny element krajobrazu rolniczego. W: Dezydery Chłapowski – szwoleżer – prekursor nowoczesnego rolnictwa oraz pracy organicznej. (Szajdak L., Szczepański M. red.) Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Poznań: strony 101 133.

Bernacki Z., Kujawa K. 2017. Nauka, edukacja, popularyzacja. Praca organiczna Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Turwi. W: Tradycja pracy organicznej w Wielkopolsce i jej współczesne oblicza. (Trosiak C., Julkowska V., Hordecki B. red). Wydawnictwo Naukowe Wydz. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Poznań: strony 113 120

Bernacki Z. 2013. Zadrzewienia śródpolne jako bariery antyerozyjne w krajobrazie rolniczym. W: Tyburski J. (ed.)Ogólna uprawa roli i roślin w rolnictwie ekologicznym. Wyd. UWM. Olsztyn, s. 21-31.

Kędziora A., Kujawa K., Gołdyn H., Karg J., Bernacki Z., Kujawa A., Bałazy S., Oleszczuk M., Rybacki M., Arczyńska Chudy E., Tkaczuk C., Łęcki R., Szyszkiewicz-Golis M., Pińskwar P., Sobczyk D., Andrusiak J. 2012. Impact of Land Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape. In. Lameed G. A. (ed,) Biodiversity Enrichment in a Diverse World. In Tech, Rijeka, p. 281 336.

Bernacki Z. 2012. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji pierwotnej i rozkładu materii organicznej w krajobrazie rolniczym, na przykładzie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego: Znaczenie struktury krajobrazu. Rozprawy i Monografie 437. Wydawnictwo Naukowe UP. Poznań, 163 str.

Bernacki Z. 2010. Differentiation of litter decomposition rates and nitrogen and phosphorous release in different types of tree stands. In: Szajdak L.,W., Karabanov A.,K. (eds). Physical, chemical and biological processes in soils. Institute of Agricultural and Forest Environment PAS, The Committee of Land Reclamation and Agricultural Engineering PAS. Poznań, p. 183 196.

Bernacki Z., Łęcki R. 2007. Rozkład ściółki leśnej jako czynnik ograniczający efektywność barier biogeochemicznych oraz wpływ zwierząt na tempo rozkładu. W: Bałazy S., Gmiąt A. (red.) Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Brzesko Poznań Turew: s. 190 201.

Ryszkowski L., Bałazy S., Bernacki Z. 1999. Koncepcja proekologicznego. rolnictwa W: Sołowiej D., Błaszyk J. (eds.). Problemy Ekorozwoju „Zielonej Wstęgi Odra – Nysa”: Strona polska projektu. Wydawnictwo Kontekst, Poznań, s. 285 304.

Bernacki Z. 1998. Wykorzystanie stałej pozostałości oczyszczania . W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im gen. D. Chłapowskiego, ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 91 96.

Bernacki Z. 1996. Wpływ symulowanej konsumpcji na produkcję biomasy wybranych roślin uprawnych. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Ekologiczne procesy na obszarach intensywnego rolnictwa ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 91 100.

Bernacki Z. 1994. Influence of main types of ecotones on decomposition of organic matter in agricultural landscape. In: Ryszkowski L., Bałazy S. (eds.) Functional Appraisal of Agricultural Landscape in Europe: Proceedings of III International MAB Seminar Błażejewko 1992. ZBŚRiL PAN, Poznań, p. 143-151.

Bernacki Z. 1992. Produkcja pierwotna agrocenoz Wielkopolski. W: Bałazy S., Ryszkowski L. (red.) Produkcja pierwotna, zasoby zwierząt i wymywanie materii organicznej w krajobrazie rolniczym. ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 57 74.

Bernacki Z. 1992 Porównanie trzech metod oceny produkcji pierwotnej pola z uprawą owsa i żyta. W: Bałazy S., Ryszkowski L. (red.) Produkcja pierwotna, zasoby zwierząt i wymywanie materii organicznej w krajobrazie rolniczym. ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 75 96.

Ryszkowski L., Bernacki Z. 1990. Produkcja pierwotna w monokulturach zbożowych. W: Ryszkowski L., Karg J., Pudełko J. (red.) Procesy ekologiczne w monokulturowych uprawach zbóż. Wyd. Uniw. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 37 46.

Karg J., Bernacki Z., Szerszeń L. 1990. Charakterystyka doświadczenia polowego w Jelczu Laskowicach. W: Ryszkowski L., Karg J., Pudełko J. (red.) Procesy ekologiczne w monokulturowych uprawach zbóż. Wyd. Uniw. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 11 14.

 

Prace popularno-naukowe i inne:

Kędziora A., Bernacki Z., 2013. Przepływ energii słonecznej i obieg wody w krajobrazie rolniczym. W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższanie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”. Szkolenie dla nauczycieli Środa Wlkp. 12. 09. 2013.: IŚRiL PAN: 43 67.

Bernacki Z., Rybarczyk M. 2003. Projekt nowej ścieżki dydaktycznej na terenie Parku Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 9(11): 177–183.

Karg J., Łęcki R., Szajdak L., Kujawa K., Kujawa A., Bernacki Z. 2003. Przegląd badań ekologicznych prowadzonych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 9 (11): 30 50.

Bernacki Z., Polańska E., Kostecka Bernacka H., Łęcki R. 2001. Podróże i Odkrycia –Podręcznik przyrody dla klasy VI. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.

Bernacki Z., Polańska E., Kostecka Bernacka H., Łęcki R. 2000. Wielka Podróż –Podręcznik przyrody dla klasy V. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa. (cytowane w: Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska)

Bernacki Z., Polańska E., Kostecka Bernacka H., Beczkiewicz M. 1999. Podróże Przyrodnicze –Podręcznik przyrody dla klasy IV. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.

Polańska E., Bernacki Z., Kostecka Bernacka H., Beczkiewicz M. 1999. Program nauczania przyrody w klasach IV – VI zreformowanej szkoły podstawowej. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa

 

Referaty, streszczenia lub abstrakty w materiałach konferencyjnych:

Bernacki Z., Borek R. 2019. Zadrzewienia śródpolne zapobiegają suszy i poprawiają jakość wód. Farmer 12/2019

Bernacki Z., Oleszczuk M. 2017. Funkcje zadrzewień śródpolnych. Bez Pługa 2/2017: 35 38.

Bernacki Z., Sobczyk S., 2013. 60 lat Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 19(21): 111 114.

Le Mellec A., Reinhardt A., Vogt-Altena H., Möller K., Dohrenbusch A., Bernacki Z., Jungkunst H., Mazur A., Gerold G., Karg J., Erasmi S., Krummel T., Slowik J., Kätzel R., Lasch P., Roloff A., Korczynsky I., Rust S., Thies C., Rennenberg H. 2010. Klimawandel und Waldökosysteme von Kohlenstoffsenken zu Kohlenstoffquellen. In: H., Schliep R., Stadler J. (eds.) Biodiversität und Klima – Vernetzung der Akteure in Deutschland VI. Ergebnisse und Dokumentation des 6. Workshops an der Internationalen Naturschutzakademie. Korn. Bundesamtes für Naturschutz, Bonn, p. 43 46.

Bałazy S., Bernacki Z., Weysenhoff H., Ziomek K. 2010. Zestawienie głównych wniosków z prezentowanych wystąpień i dyskusji. W: Bałazy S. (red.) Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich. IŚRiL PAN, Komitet Nauk Leśnych PAN RDLP w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gostyniu. Poznań, s. 145 148.

Le Mellec A., Krummel T., Korczyński I., Reinhardt A., Jungkunst J., Karg J., Slovik J., Vogt-Altena H., Erasmi S., Thies C., Gerold G., Roloff A., Rust S., Lasch P., Möller K., Kätzel R., Mazur A., Bernacki Z., Rennenberg H. 2009. Insect mass outbreaks turn forests from carbon sinks into carbon sources. In: Proceeding of Forest Day 3. p. 13 December 2009. Copenhagen, Denmark.

Le Mellec A., Möller K., Roloff A., Kätzel R., Jungkunst H., Erasmi S., Vogt Altena H., Mazur A., Reinhardt A., Gerold G., Karg J., Slowik J., Dohrenbusch A., Bernacki Z., Thies C., Korczynski I., Ronnenberg H. 2009. Kohlenstoffquelle Wald. Aktiver Klimaschutz und Anpassung Klimavaldel In: Beitrage der Agrar und Forstwirtschaft. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Braunschweig, p. 65 66.

Bernacki Z. 2008. Spatial and temporal differentiation of net primary production and organic matter decomposition in agricultural landscape of Wielkopolska (West Poland) in global change context. In: Stadler J., Schöppe F., Frenzel M. (eds.) EURECO-GFOE 2008, Proceedings Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, p. 38.

Ryszkowski L., Bernacki Z. 1995. Produkcja pierwotna, a wielkość eksploatowanej biomasy roślinnej. W: Las; Drewno; Ekologia: Materiały II Krajowej Konferencji. Wielkopolska Fundacja Naukowa im. T. Perkitnego, Poznań, s. 89-96.

 

Osiągnięcia inne:

Kierowanie projektami badawczymi:
Projekt nr 5P06H 0318: "Uwalnianie azotu i fosforu ze ściółki leśnej: jako czynnik ograniczający efektywność barier biogeochemicznych” (grant KBN 5PO6H 0318, 2000-2002)

Stypendia i staże naukowe
Stypendium w National Institute of Agro Environmental Sciences w Tsukubie (Japonia) (6 mies. w roku 1993)

Konferencje, sympozja:

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych:

  • Konferencja EURECO-GFOE „ Biodiversity in Ecosystem Context”, Lipsk, 14 – 19. 09. 2008, Poster: Spatial and temporal differentiation of net primary production and organic matter decomposition in agricultural landscape of Wielkopolska (West Poland)
  • Konferencja GfÖ: The future of biodiversity: Genes, species, ecosystems”, Giessen, 30 08 – 02. 09. 2010. referat “Agricultural landscape diversity and landscape function.

Dwukrotne (2010, 2012) prowadzenie sesji tematycznych na Toruńskim Seminarium Ekologicznym

Ekspertyzy:

„Ocena zmian wartości przyrodniczych w rejonie projektowanych lokalizacji elektrowni jądrowych Klempicz i Karolewo” Wykonana na zlecenie Polskiego Towarzystwa Nauk Agronomicznych Oddział Poznań (przygotowanie rozdziału Wpływ elektrowni jądrowej na florę i faunę).

„Inwentaryzacja przyrodnicza Parku Krajobrazowego im. Gen Dezyderego Chłapowskiego. Na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. (przygotowanie rozdziałów: „Położenie geograficzne projektowanego Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego” i „Szata roślinna projektowanego Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”, udział w redakcji całości).

„Koncepcja planu zagospodarowania Parku Krajobrazowego im gen. D.Chłapowskiego w zakresie uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych, z rozpoznaniem zagrożeń środowiska i przyrody oraz określenie kierunków kształtowania krajobrazu i ochrony zasobów przyrody żywej” na zlecenie Dyrektora Parków Krajobrazowych woj. Leszczyńskiego (przygotowanie rozdziałów: „Rolnictwo na obszarze Parku”, „Zanieczyszczenie powietrza na terenie Parku”, „Gospodarka odpadami na obszarze Parku”).

Plan Ochrony Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.