FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr Anna Kujawa


Zakład Agroekologii i Bioindykacji
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Stacja Badawcza, Turew, ul. Szkolna 4, 64-000 Kościan
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (preferowany), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 65 5134 253

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Doktor nauk biologicznych (w dyscyplinie biologia, specjalność: botanika). Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008)

Magister -Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski (1988)

Zainteresowania naukowe:

Ocena zagrożenia grzybów wielkoowocnikowych, ochrona grzybów wielkoowocnikowych, ekologia i kształtowanie krajobrazu rolniczego (różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie grzybów w krajobrazie rolniczym, siedliska zastępcze dla grzybów zagrożonych), naukowe podstawy ochrony przyrody.

Projekty badawcze:

Rozpoznanie potrzeb monitoringu i ochrony czynnej wybranych grup organizmów Wielkopolskim Parku Narodowym. Etap II. Rozpoznanie różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych – kontynuacja rozpoznania i waloryzacji mykologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego. (w ramach umowy o współpracę z Wielkopolskim Parkiem Narodowym) – w realizacji.

Badania statutowe:

Grzyby wielkoowocnikowe w Polsce – rozmieszczenie i zagrożenie gatunków.

Wykorzystanie drewna drzew powiatrołomowych przez grzyby wielkoowocnikowe.

Różnorodność gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego

Ochrona zielonej infrastruktury na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce – stan realizacji

Monitoring wybranych gatunków grzybów wielkoowocnikowych.

Monitoring wybranych gatunków roślin chronionych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego.

 

Publikacje (od roku 2015):

2020

Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Stokłosa N., Bujakiewicz A. 2020. Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland). Acta Mycologica 55,1: https://doi.org/10.5586/am.5513

Gierczyk B., Kujawa A. 2020. Contribution to the Knowledge of Mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland). Acta Mycologica 55,1: https://doi.org/10.5586/am.5515

Kujawa A., Ślusarczyk T., Domian G., Piskorski S., Kaczmarek K., Gęsiorska A., Gorczak M. 2020. XXV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy 31, 2: 69-89.

Żurawlew P., Kujawa A. 2020. Pierwsze stanowisko trwałoporki jesionowej Perenniporia fraxinea (Polyporaceae, Basidiomycota) w Wielkopolsce. Przegląd Przyrodniczy 31, 2: 156-159.

Kujawa K., Bernacki Z., Kowalska J., Kujawa A., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D. 2020. Annual wildflower strips as a tool for enhancing functional biodiversity in rye fields in an organic cultivation system. Agronomy 10: 1696, https://doi.org/10.3390/agronomy10111696

Kujawa A., Grochowski P. 2020. Ochrona gatunkowa grzybów i porostów w Polsce. Broszura wydana po konferencji „Stan i potrzeby gatunkowej ochrony grzybów i porostów”. LOP, Warszawa.

Chylarecki P., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Kowalczyk R., Kujawa A., Latałowa M., Mikusiński G., Orczewska A., Samojlik T., Selva N., Wesołowski T., Zimny M., Żmihorski M. 2020. Puszcza Białowieska. Miniprzewodnik naukowy. Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

2019

Gierczyk B., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Kujawa A. 2019. Contribution to knowledge of the mycobiota of Kampinos National Park (Poland): Part 2. Acta Mycol. 54(1):1116. https://doi.org/10.5586/am.1116

Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Pachlewski T., Chachuła P., Domian G. 2019. Macrofungi of the Bieszczady Mountains. Acta Mycol. 54(2)1124. https://doi.org/10.5586/am.1124

Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2019. XXIV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 30 (2): 3-32

Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A. 2019. Buglossoporus quercinus, a rare wood-inhabiting fungus on ancient oak trees in Poland: ecology, distribution and extinction risk assessment. Baltic Forestry 25, 2: 178-186.

Kujawa A., Kujawa K. 2019. Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland. Pol. J. Ecol. 67: 206-228

Gierczyk B, Szczepkowski A, Ślusarczyk T, Kujawa A. 2019. Contribution to knowledge of fungal biota of Kampinos National Park (Poland): part 3. Acta Mycol. 54(2):1129. https://doi.org/10.5586/am.1129

Zaniewski P.T., Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T., Fojcik B. 2019. Pionowe zróżnicowanie bogactwa i składu gatunkowego myko−, licheno− i briobioty drzew powiatrołomowych w Kampinoskim Parku Narodowym. Sylwan 163 (12): 980-988.

Kujawa A., Konik J., Michalak M. 2019. Pajęczynowiec złotawy Botryobasidium aureum – pierwsze notowanie w województwie Wielkopolskim. Przegl. Przyr. 30, 3: 76-79.

Kudławiec B., Kujawa A. 2019. Pierwsze stanowisko Holwaya mucida (Ascomycota) w Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 30, 3: 79-84.

Kujawa K., Kujawa A., Oleszczuk M., Sobczyk D. 2019. Nieocenione zadrzewienia śródpolne. Academia 3-4(59-60): 26-31

Wesołowski T., Jaroszewicz B., Kowalczyk R., Kujawa A., Gutowski J.M. 2019. Co i jak chronić w Puszczy Białowieskiej – polemika z tezami J. Hilszczańskiego i T. Jaworskiego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 75, 1: 51-56.

Kujawa A., Gierczyk B., Gryc M., Wołkowycki M. 2019. Grzyby Puszczy Knyszyńskiej. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Supraśl

2018

Kujawa A., Grewling Ł. 2018. Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum DC. w Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 29 (1): 106-111

Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2018. XXIII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 29 (2): 9-57

Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2018. Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych. Sylwan 162, 11: 933-940.

Kujawa A., Michalak M., Konik J. 2018. Dęby w krajobrazie rolniczym jako siedlisko zastępcze dla ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. Przegl. Przyr. 29, 3: 21-27.

Kujawa A., Bujakiewicz A., Winiecki A., Dabert M., Kubiński R. 2018. The occurrence of Microstoma protracta (Fr.) Kanouse in Poland and assessment of its threat status. Acta Mycol. 53(2):1114. https://doi.org/10.5586/am.1114

Kujawa A., Kujawa K., Zajączkowski J., Borek R., Tyszko-Chmielowiec P., Chmielowiec-Tyszko D., Józefczuk J., Krukowska-Szopa I., Śliwa P., Witkoś-Gnach K. 2018. Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje. https://www.researchgate.net/publication/332290126_Zadrzewienia_na_obszarach_wiejskich_-_dobre_praktyki_i_rekomendacje

Szczepkowski A., Kujawa A. 2018. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Obidziński A. (red.). Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 162-174

Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Chachuła P. 2018. Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny - wstępne wyniki badań. W: Boćkowski M.D. (red.). Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych - 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 175-227.

Bernacki Z., Janku K., Arczyńska-Chudy E., Karg J., Kujawa A., Mana M., Oleszczuk M., Zarabska-Bożejewicz D. 2018. Zadrzewienia śródpolne generała Chłapowskiego: multifunkcjonalny element krajobrazu rolniczego. W: Szajdak L.W., Szczepański M. (red.). Dezydery Chłapowski – szwoleżer – precursor nowoczesnego rolnictwa oraz pracy organicznej. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań: 101-133.

2017

Kujawa A., Gierczyk B., Kozak M., Mleczko P., Ślusarczyk T. 2017. Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(1): 119-131. Kraków. e-ISSN2449-8890, ISSN 1640-629X.

Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2017. XXII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 28 (1): 59-84

Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Ślusarczyk T., Zaniewski P. 2017. Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. Acta Mycol. 52(1): 1093. https://doi.org/10.5586/am.1093

Kujawa A. 2017. Stan poznania różnorodności gatunkowej makrogrzybów w polskich parkach narodowych. Materiały pokonferencyjne XXV Konferencja pt. “Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny”, 22-25 września 2016, Ustrzyki Dolne. Roczniki Bieszczadzkie 25: 74-81.

Kujawa A., Konik J. 2017. Nowe stanowisko soplówki bukowej Hericium coralloides (Scop.) Pers. w Wielkopolsce. Badania Fizjograficzne 7, seria B, 65: 125-128.

Kujawa A., Michalak M., Kujawa K., Sobczyk S. 2017. Nowe stanowiska żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.) Gray. w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Badania Fizjograficzne 7, seria B, 65: 111-123.

Kujawa K., Orczewska A., Kras M., Kujawa A., Nyka M., Bohdan A. 2017: Znaczenie drzew i krzewów na terenach nieleśnych Czy wolno nam liberalizować zasady wycinki drzew i krzewów? Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań. ISBN 978-83-938379-1-5.

Suchocka M., Kujawa A., Tyszko-Chmielowiec P. 2017. Grzyby wielkoowocnikowe wpływające na statykę drzew. Materiały szkoleniowe. Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew. Instytut Drzewa, Wrocław.

-2016

Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Chachuła P., Karasiński D. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W: Górecki A., Zemanek B. (red.). Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Dolne:199-210.

Pietras M., Kujawa A., Leski T., Rudawska M. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Danielewicz W. (red.). Dąbrowy Krotoszyńskie monografia przyrodniczo-gospodarcza. Oficyna Wydawnicza G&P, GOŚCIAŃSKI & PRĘTNICKI, Poznań: 89-131. (2,625 arkusza wydawniczego)

Bobiec A., Buchholz L., Churski M., Chylarecki P., Fałtynowicz W., Jaroszewicz B., Kuijper D.P.J., Kujawa A., Mikusek R., Mysłajek R.W., Nowak S., Pawlaczyk P., Podgórski T., Walankiewicz W., Wesołowski T., Zub K. 2016. Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej? Las Polski 7: 14-16.

Wesołowski T., Kujawa A., Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Nowak S., Orczewska A., Mysłajek R.W., Walankiewicz W. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72, 2: 83-99.

Blicharska M, Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Kepel A., Kujawa A., Latałowa M., Mikusiński G., Mysłajek R.W., Nowak S., Orczewska A., Skubała P., Stepaniuk M., Walankiewicz W., Wesołowski T., Zub K. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej. Las Polski 11: 8-9.

Kujawa A. 2016. Jak oglądać grzyby, żeby widzieć ich cechy (cz.2). Cechy trzonu. Matecznik Białowieski 1/2016. Białowieski Park Narodowy: 8-10.

Kujawa A. 2016. Jak oglądać grzyby, żeby widzieć ich cechy (cz.3). Cechy hymenoforu. Matecznik Białowieski 2/2016. Białowieski Park Narodowy: 8-10.

Kujawa A. 2016. Grzyby pod specjalnym nadzorem. cz.1. Grzyby chronione. Matecznik Białowieski 3/2016. Białowieski Park Narodowy: 11-13.

Kujawa A. 2016. Grzyby pod specjalnym nadzorem. cz.1. Grzyby zagrożone i rzadkie. Matecznik Białowieski 4/2016. Białowieski Park Narodowy: 14-15.

Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. 2016. Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 25, 3: 1197-1204, https://doi.org/10.15244/pjoes/61230.

Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyr. 27(3): 3-55.

Kujawa A., Orczewska A., Falkowski M., Blicharska M., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Gutowski J.M., Latałowa M., Mysłajek R.W., Nowak S., Walankiewicz W., Zalewska A. 2016. Puszcza Białowieska – obiekt światowego dziedzictwa UNESCO – priorytety ochronne. Leśne Prace Badawcze 77, 4: 302-323. https://doi.org/10.1515/frp-2016-0032.

Kujawa A. 2014-2015. Stan i perspektywy rozwoju amatorskiego ruchu Mykologicznego w Polsce. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 5-6: 83-87.

Kujawa A. 2014-2015. Stan i perspektywy rozwoju amatorskiego ruchu Mykologicznego w Polsce – 10 lat później. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 5-6: 89-92.

Kowalczyk M., Sekuła A., Mleczko P., Olszowy Z., Kujawa A., Zubek S., Kupiec T. 2015. Practical aspects of genetic identification of hallucinogenic and other poisonous mushrooms for clinical and forensic purposes. Croat. Med. J. 56(1): 32-40.

Łuczaj Ł., Stawarczyk K., Kosiek T., Pietras M., Kujawa A. 2015. Wild food plants and fungi used by Ukrainians in the western part of the Maramureş region in Romania. Acta Soc. Bot. Pol. 84 (3): 339-346. https://doi.org/10.5586/asbp.2015.029

Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2015. Kampinoski Park Narodowy – ostoja różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17, 44, 3: 32-43.

Kujawa A. 2015. Zmiany w ochronie gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce – ku czemu zmierzamy? Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17, 44, 3: 11-16.

Kujawa A., Gierczyk B., Domian D., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. 2015. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis. Acta Mycol.50, 2:1070. https://doi. org/10.5586/am.1070

Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Kozak M., Mleczko P. 2015. XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 26(3): 10-50.

Kujawa A. 2015. Kulki, gruszki, gwiazdki. Matecznik Białowieski 1/2015. Białowieski Park Narodowy: 8-10.

Kujawa A. 2015. Rogi, wachlarze, jęzory. Matecznik Białowieski 2/2015. Białowieski Park Narodowy: 8-10.

Kujawa A. 2015. Miski, kubki, uszka. Matecznik Białowieski 3/2015. Białowieski Park Narodowy:

Kujawa A. 2015. Jak oglądać grzyby, żeby widzieć ich cechy (cz.1). Cechy kapelusza. Matecznik Białowieski 4/2015. Białowieski Park Narodowy: 8-10.

Domian G., Kałucka I., Kędra K., Kujawa A., Ławrynowicz M., Pawłowska J., Ruszkiewicz-Michalska M., Sierota Z., Wrzosek M. 2015. Zmiany w ochronie gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych 2004-2014. Warszawa, Polskie Towarzystwo Mykologiczne, [http://www.ptmyk.pl/wp-content/uploads/2015/01/broszura_ochrona_ze-zdj%C4%99ciami1.pdf].

Karasiński D., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin.

Kujawa A., Gierczyk B., Karasiński D., Szczepkowski A., Ślusarczyk T. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin.

Kujawa A. 2015. Professor dr hab. Anna Maria Bujakiewicz. Acta Mycol. 50(1):1060. https://doi.org/10.5586/am.1060

 

Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych (od roku 2015):

Kujawa A., Konik J., Michalak M. 2020. Grzyby wielkoowocnikowe na drewnie powiatrołomowym w parku wiejskim. W: Holeksa J. (red.). Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej. Konferencja naukowa, Poznań – Kraków, 22–24 września 2020 r. Streszczenia referatów. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 35

Kujawa A. 2019. Białowieża Forest – a hotspot of macromycetes diversity. Book of abstracts the International Conference Forests at Risk: Białowieża and beyond, Warsaw, 12-13 February 2019: 100.

Kujawa A., Kujawa K. 2019. Różnorodność gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych w efemerycznych drobnopowierzchniowych środowiskach w krajobrazie rolniczym. W: Frey L. (red.). Streszczenia Referatów i Plakatów. Botanika bez granic – 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 1–7 lipca 2019: 192

Kujawa A., Kujawa K. 2019. Species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape. W: Frey L. (red.). Streszczenia Referatów i Plakatów. Botanika bez granic – 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 1–7 lipca 2019: 192

Kujawa A. 2019. Zielona infrastruktura w krajobrazie rolniczym. W. Kujawa K. (red.) Konferencja „Znaczenie kwietnych pasów w rolnictwie (II). Szelejewo Drugie, 5.09.2019: 1-2. Ruszkiewicz-Michalska M., Pawłowska J., Kujawa A. 2019. The formal and informal sources of data on protected and red-listed species in Poland. In: Mleczko P. (ed.). Abstract Book, XVIIII Congress of European Mycologists, 16-21 September 2019, Warsaw-Białowieża, Poland. Polish Mycological Society, Warsaw: 259

Kujawa A. 2016. Wpływ gospodarki leśnej na biotę grzybów wielkoowocnikowych. W: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (red.). Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku. Konferencja naukowa. Kórnik–Poznań, 17–19 października 2016. Materiały konferencyjne. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 179-181. ISBN 978-83-7986-121-7