FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Mgr Dariusz Sobczyk


Zakład Ekologii Krajobrazu
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Stacja Badawcza, Turew, ul. Szkolna 4, 64-000 Kościan
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 655134253

 

Wykształcenie:

Magister – biologia, WSP Siedlce (1995)

 

Zainteresowania naukowe:

Ekologia motyli dziennych krajobrazu rolniczego, wpływ struktury krajobrazu na liczebność różnorodność i rozmieszczenie motyli dziennych, przemieszczanie się motyli.

 

Projekty i tematy badawcze:

 1. Udział w Projekcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: z projektu badawczego pt. „Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej” (2018). W ramach którego wykonano dwa tematy badawcze:
  1. Zgrupowanie owadów naroślinnych – metoda czerpaka
  2. Motyle dzienne pasów kwietnych na polu marchwi
 2. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na zlecenie Fundacji im. Stanisława Karłowskiego pt. „Inwentaryzacja przyrodnicza motyli dziennych wybranych terenów w obrębie gospodarstwa rolnego Juchowo Farm” (2018r.)
 3. Udział w projekcie badawczym pt. „Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej” W ramach którego wykonano dwa tematy badawcze:
  1. Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności motyli dziennych na ekologicznej uprawie zbożowej
  2. Owady naroślinne drapieżne i zapylające
   Czas realizacji w 2019 roku.

Badania statutowe:

Znaczenie obrzeży pól w kształtowaniu różnorodności i liczebności motyli dziennych w krajobrazie rolniczym

Waloryzacja lepidopterologiczna środowisk ostojowych urozmaiconego krajobrazu rolniczego okolic Turwi pod względem występowania rzadkich gatunków motyli dziennych.

Wykorzystanie środowisk efemerycznych przez motyle dzienne.

Różnorodność biologiczna środowiska rolniczego i leśnego.

 

Publikacje:

Kujawa K., Bernacki Z, Kowalska J., Kujawa A., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D. Annual Wildflower Strips as a Tool for Enhancing Functional Biodiversity in Rye Fields in an Organic Cultivation System. Agronomy 2020, 10, 1696. https://doi.org/10.3390/agronomy10111696

Kujawa K., Bernacki Z., Arczyńska-Chudy E., Janku K., Karg J., Kowalska J., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D., Weyssenhoff H. 2018. Kwietne pasy: rzadko stosowane w Polsce narzędzie wzmacniania integrowanej ochrony roślin uprawnych oraz zwiększania różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. Progress in Plant Protection 58: 115-128.

Kędziora A., Kujawa K., Gołdyn H., Karg J., Bernacki Z., Kujawa A., Bałazy S., Oleszczuk M., Rybacki M., Arczyńska-Chudy E., Tkaczuk C., Łęcki R., Szyszkiewicz-Golis M., Pińskwar P., Sobczyk D., Andrusiak J. 2012. Impact of Land-Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape. In: G. A. Lameed (ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World, InTech, s. 281-336.

Kujawa K., Sobczyk D., Kajak A. 2006. Dispersal of Harpalus rufipes (Degeer) (Carabidae) between shelterbelt and cereal field. Pol. J. Ecol. 54: 243-252.

Sobczyk D. 2004. Butterflies (Lepidoptera) of young midfield shelterbelts. Pol. J. Ecol. 52: 449-453.

Gołdyn H., Kujawa A., Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M., Sobczyk D. 2005. Materials on the flora of vascular plants of the General Dezydery Chłapowski Landscape Park. Rocz. AR Pozn. CCCLXXII, Bot.-Stec. 8: 55-71.

 

Prace materiałowe w czasopismach nierecenzowanych:

Sobczyk D., Sobczyk S. 2017. Potwierdzenie występowania kozioroga dębosza Cerambyx cerdo L. w rejonie wsi Kopaszewo (środkowozachodnia Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy 28: 107-108.

Sobczyk D., Sobczyk S. 2016. Nowe stanowisko pokątnika Blaps lethifera Marsham w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 27: 109-111.

Sobczyk D., Sobczyk S. 2015. Obserwacja kozioroga dębosza Cerambyx cerdo L. w krajobrazie rolniczym środkowo-zachodniej Wielkopolski. Przegląd Przyrodniczy 25: 64-66.

Sobczyk D. 2014. Mądziak psi Mutinus caninus w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrodniczy 25: 85 – 87.

Sobczyk D. 2014 Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina w środkowo-zachodniej Wielkopolsce. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 20 (22):163.

Sobczyk D. 2013. Rzadkie gatunki motyli dziennych w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 19 (21): 101-103

Sobczyk D. 2011. Motyle dzienne Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 17 (19): 104-107.

Sobczyk D. 1998. Rola refugiów śródpolnych we wzbogacaniu fauny motyli dziennych na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 3 (5): 79-86.

Sobczyk D. 1997. Rozmieszczenie pionowe owadów latających wewnątrz „wyspy leśnej”. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 2 (4): 110-116.

 

Referaty, streszczenia lub abstrakty w materiałach konferencyjnych:

Sobczyk D. 2019 Udział w konferencji w Szelejewie i wygłoszenie referatu na temat: „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie dla motyli dziennych”.

Sobczyk D. 2010. Wykorzystanie środowisk efemerycznych przez motyle dzienne (Rhapalocera) – wstępne oceny” Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Kraków 2010.

Sobczyk.D. 2003. Zagrożenia i możliwości ochrony motyli dziennych w krajobrazie rolniczym. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Zoologia na progu XXI wieku, Toruń 15-18 września 2003.

Sobczyk D. 1999. “Abundance and richness of butterflies in different elements of agricultural landscape” in: Functional appraisal of the agricultural landscapes in Brandenburg, South Bavaria and Wielkopolska, Turew, 16-17.11.1999.

 

Publikacje w zakresie działalności popularyzatorskiej:

Kujawa K., Kujawa A., Oleszczuk M., Sobczyk D. 2019. Nieocenione zadrzewienia śródpolne. ACADEMIA-magazyn Polskiej Akademii Nauk 59-60 (3-4): 26-31.

Sobczyk S., Sobczyk D. 2018. Gorzelnia w Turwi. W: Dezydery Chłapowski – szwoleżer – prekursor nowoczesnego rolnictwa oraz pracy organicznej. Red.: L.W. Szajdak, M.Szczepański: 179-188

Sobczyk S., Sobczyk D. 2018. Kaplica przypałacowa Niepokalanego Poczęcia NMP w Turwi. W: Dezydery Chłapowski – szwoleżer – prekursor nowoczesnego rolnictwa oraz pracy organicznej. Red.: L.W. Szajdak, M.Szczepański: 161-168

Sobczyk S., Sobczyk D. 2014. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 20(22):111-114.

Łęcki R., Sobczyk D. 2013. Nowa ścieżka dydaktyczna w parku pałacowym w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 19(21):166.

 

Publikacje dydaktyczno-naukowe:

Dariusz Sobczyk 2015. Projekt: Jaka struktura krajobrazu jest najdogodniejsza dla motyli dziennych. W: Ekologia krajobrazu cz.I: podstawy teoretyczne wraz z projektami badawczymi. IŚRiL PAN, Poznań: 95-99.

Dariusz Sobczyk 2015. Projekt: Motyle dzienne jako wskaźnik jakości krajobrazu. W: Ekologia krajobrazu cz.I podstawy teoretyczne wraz z projektami badawczymi. IŚRiL PAN, Poznań, 99-104.

 

Działalność popularyzatorska:

 1. Prowadzenie zajęć (z biologii i ekologii motyli dziennych):
  1. dla uczniów z liceów (Leszno, Konin, Wrocław, Nietążkowo) w 2014 r.– 6 razy
  2. dla uczniów w ramach uniwersytetu dziecięcego „Unikids” w 2013 r. – 1 raz
  3. dla studentów z Niemiec – 2 razy (2005).
 2. Udział w przygotowaniu ścieżki dydaktycznej w okolicach Stacji Badawczej IŚRiL PAN w Turwi (2012).
 3. W latach 1998-2008 sprawowałem opiekę merytoryczną nad Wystawą Przyrodniczą w Rogaczewie Małym jako częścią ścieżki dydaktycznej, odwiedzanej przez setki osób na rok.
 4. W ramach projektu „Akademia Talentów Przyrodniczych” prowadzenie na terenie ośrodka w Chalinie w latach 2014 – 2015 zajęć dydaktycznych z młodzieżą licealną z zakresu ekologii motyli dziennych, technik liczenia motyli i ich znakowania oraz rozpoznawania do rodziny, rodzaju i gatunku.
 5. W Sierakowskim Ośrodku Kultury w 2020r. przeprowadzono 2 godzinny wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sierakowie w którym uczestniczyło 50 słuchaczy. Tytuł wykładu: „Wpływ zmian w środowisku rolniczym na motyle dzienne”

 

Osiągnięcia inne:

Przedsięwzięcie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz powiatu Kościan i gminy Kościan, pt.: “Ośrodek aktywnej edukacji ekologicznej i upowszechniania wiedzy o krajobrazie rolniczym w Turwi” – wykonanie prezentacji multimedialnych, tablic i tabliczek informacyjnych (współwykonawca, 2012).

Inwentaryzacja alei wzdłuż drogi DK 91 na odcinku Piotrków Trybunalski – Radomsko oraz środowisk bezpośrednio przylegających pod kątem występowania gatunków owadów z Polskiej czerwonej księgi w tym głównie pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) i motyli dziennych (Rhopalocera)