FLORIST

EURAXESS

ATP

Popularyzacja wiedzy


Przykładem stałej działalności popularyzatorskiej Instytutu jest Muzeum Wiedzy o Środowisku, które w 2013 roku obchodziło 90-lecie swej działalności. Ponadto, od 1975 roku, tzn. od włączenia Stacji Badawczej w Turwi do struktur obecnej jednostki naukowej, Instytut Środowiska Rolniczego prowadzi w Stacji Badawczej w Turwi zróżnicowane i wszechstronne zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu zaawansowania. Są to: prelekcje, ćwiczenia i zajęcia terenowe dla uczniów i studentów, a także zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i prelekcje dla turystów odwiedzających park i pałac w Turwi. Dotyczą one głównie biologii, ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody, a prowadzone są przez pracowników naukowych, w tym także ze znacznym (udokumentowanym poprzez staż pracy, publikacje, sukcesy prowadzonych uczniów w konkursach przedmiotowych) doświadczeniem dydaktycznym. Czasami prowadzone są tutaj również zajęcia przez prowadzących spoza Stacji. Ponadto we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych podejmowane są w Turwi rozmaite inicjatywy edukacyjne, np. zorganizowanie ogródka chwastów polnych lub stworzenie ścianki dla pszczół.

Przykłady działalnosci z zakresu popularyzacji wiedzy i edukacji: