FLORIST

EURAXESS

ATP

Konferencja naukowa - "August Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej"

Za praszamy do udziału w konferencji naukowej August Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej, która odbędzie się 28 i 29 listopada 2019 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Program i formularz zgłoszeniowy do pobrania.


Konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (II)” pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Szelejewo Drugie, 5 IX 2019

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (IŚRiL PAN) wraz z Fundacją Demeter-Polska zorganizował drugą – w zamierzeniu coroczną – konferencję dotyczącą tematyki pasów kwietnych. Partnerami byli: Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, Gmina Piaski, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Fundacja „Kwietna” i firma „Łąki kwietne”. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a patronami medialnymi były: portal „Bez Pługa” oraz miesięcznik „Pszczelarstwo”. Z ramienia IŚRiL PAN organizatorem był dr hab. Krzysztof Kujawa, a z Fundacji Demeter-Polska – jej prezes, mgr inż. Paweł Bietkowski.

 tn 052

Czytaj więcej...

Dezydery Chłapowski - Szwoleżer - Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa i Pracy Organicznej

 W dniach 18-19 października 2018 r. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN odbyła się konferencja pt.:
"Dezydery Chłapowski - Szwoleżer - Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa oraz Pracy Organicznej"

 

ksiazka chlapowski www

 

Chlapowski ogl

 Program Konferencji - link

 

 


18. Kongres Europejskich Mykologów

18 CEM ZP got biale

                  Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 16-21 września 2019 r. odbędzie się w Warszawie i Białowieży XVIII Congress of European Mycologists (18. Kongres Europejskich Mykologów), którego współorganizatorem jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

Czytaj więcej...

Konferencja „Znaczenie kwietnych pasów w rolnictwie” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szelejewo Drugie, 20 VI 2018

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego, wraz z Fundacją im. Stanisława Karłowskiego oraz z Fundacją „Łąki” zorganizował konferencję, której celem było rozpoczęcie działań na rzecz wprowadzenia do praktyki rolniczej w Polsce stosowania pasów kwietnych wśród pól uprawnych. Jest to uznane w kilku krajach Europy narzędzie podnoszenia poziomu różnorodności biologicznej, a tym samym wzmacniania mechanizmów kontroli biologicznej szkodników upraw.

Czytaj więcej...