FLORIST

EURAXESS

ATP

Międzynarodowa konferencja "AGRICULTURE 2021"

 poster konferencja

 


Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie - III edycja konferencji - podsumowanie

Dnia 3 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zorganizowana przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (IŚRiL PAN) i Stowarzyszenie Demeter Polska pt. „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (III)”. Była to już trzecia (coroczna) konferencja z tego cyklu. Partnerami w jej organizacji były: Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, Gmina Piaski, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Fundacja „Kwietna” i firma „Łąki kwietne”, a patronat medialny objęły „Bez Pługa” i „Farmer”. W tym roku konferencja odbyła się w trybie zdalnym.

Organizacją konferencji zajmował się Komitet Organizacyjny w składzie: Paweł Bietkowski (przewodniczący, Stowarzyszenie Demeter Polska) oraz pracownicy IŚRiL PAN: mgr inż. Krzysztof Janku, dr hab. Krzysztof Kujawa, prof. IŚRiL, dr inż. Mostefa Mana i dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. IŚRiL.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa - "August Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej"

Za praszamy do udziału w konferencji naukowej August Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej, która odbędzie się 28 i 29 listopada 2019 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Program i formularz zgłoszeniowy do pobrania.


Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie - III edycja konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w już trzeciej, dorocznej konferencji pod tytułem „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”. W tym roku jej patronem honorowym jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a organizatorami – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Demeter Polska.

Celem tych konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie. Pasy kwietne stanowią środowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylających rośliny oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych – pająków, parazytoidów i owadów drapieżnych. Dzięki temu pasy kwietne sprzyjają zmniejszaniu ilości stosowanych insektycydów, co także przyczynia się do podwyższania różnorodności biologicznej. Termin tegorocznej konferencji przypada akurat na czas ustalania kształtu Krajowego Planu Strategicznego (czyli następcy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027. Mamy nadzieję, że będzie ona istotnym głosem w sprawie wprowadzenia finansowego wsparcia stosowania pasów kwietnych w polskim rolnictwie.

Konferencja odbędzie się on-line i jest bezpłatna. Niezbędna jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.

to konferencja pasy 2

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet5WNAOa0Av6Ltqlpa6aQICFzVQwybAEvCf4Zb70_8vMRxSQ/viewform

 

Podczas tegorocznej konferencji usłyszą Państwo m.in. przetłumaczony na język polski wykład gościa specjalnego, dr. Bena Woodcocka z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą pogodzenia intensywnej gospodarki rolnej z utrzymaniem i poprawą rodzimej różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych. Wiele jego publikacji dotyczy praktycznej ochrony przyrody, związanej z rozwojem programów rolno-środowiskowych. Jest autorem około 100 publikacji naukowych, z których najwięcej dotyczy owadów zapylających i pestycydów – nikotynoidów.

Oprócz tego w programie konferencji znajdują się referaty prezentujące wyniki badań nad eksperymentalnymi pasami kwietnymi, prowadzonych w Polsce w latach 2018-2019, a także wykład na temat stosowania upraw współrzędnych i pasów kwietnych w sadownictwie (szczegółowy program znajduje się w załączniku).

W części popołudniowej przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi stan przygotowań Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-27 oraz propozycje dotyczące uwzględnienia pasów kwietnych w tym planie.

W imieniu organizatorów i partnerów do udziału w konferencji zapraszają
Krzysztof Kujawa (IŚRiL PAN) i Paweł Bietkowski (Stowarzyszenie Demeter Polska)

 


Konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (II)” pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Szelejewo Drugie, 5 IX 2019

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (IŚRiL PAN) wraz z Fundacją Demeter-Polska zorganizował drugą – w zamierzeniu coroczną – konferencję dotyczącą tematyki pasów kwietnych. Partnerami byli: Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, Gmina Piaski, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Fundacja „Kwietna” i firma „Łąki kwietne”. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a patronami medialnymi były: portal „Bez Pługa” oraz miesięcznik „Pszczelarstwo”. Z ramienia IŚRiL PAN organizatorem był dr hab. Krzysztof Kujawa, a z Fundacji Demeter-Polska – jej prezes, mgr inż. Paweł Bietkowski.

 tn 052

Czytaj więcej...