Konferencja naukowa nt. HYBRYDOGENEZA U ŻAB ZIELONYCH

Opublikowano: poniedziałek, 01, sierpień 2016 09:36

poświęcona działalności naukowej Profesora Leszka Bergera (1925-2012)

organizowana przez

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Pod honorowym patronatem Wiceprezesa PAN

Prof. dr hab. Stefana Malepszego

Poznań, 23 listopada 2016

Ośrodek Nauk PAN w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19

 

Program Konferencji - pobierz

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji "Hybrydogeneza u żab zielonych" - poświęconej działalności naukowej Profesora dr hab. Leszka Bergera organizowanej przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu w dniu 23 listopada 2016 roku.

 

 

 

Płazy obecnie są najbardziej narażoną grupą kręgowców na bezpowrotne wyginięcia z powodu zmian klimatycznych i utraty ich środowisk, dlatego należy poświęcić im należytą uwagę zarówno w skali regionalnej jak i globalnej. Odkrycie Profesora Leszka Bergera naturalnych mieszańców w populacjach europejskich żab zielonych i systemów ich powstawania spowodowało lawinowe interdyscyplinarne badania tych niesłychanie ważnych dla środowiska organizmów bioindykatorowych na całym świecie. Potwierdzeniem tego był opisany w 1995 roku nowy gatunek żaby zielonej z Półwyspu Apenińskiego i Sycylii – Rana bergeri, nazwanej na cześć Profesora Leszka Bergera. Uniwersytet w Zurychu, który od początku współpracuje z Profesorem Leszkiem Bergerem w tematyce hybrydogenezy, od wielu lat publikuje bardzo wartościowe prace pod kierunkiem zespołu Prof. Heinza-Ulricha Reyera do dziś dotyczące genetyki Rana esculenta Complex, naturalnej krzyżówki żaby wodnej.
Konferencja dedykowana Profesorowi Leszkowi Bergerowi w 90 rocznicę jego urodzin, będzie pierwszym tego typu spotkaniem. podczas którego w gronie międzynarodowych specjalistów zostanie podsumowany rozwój badań w dziedzinie hybrydogenezy żab zielonych na przestrzeni ostatnich 50 lat. Rezultaty fundamentalnych badań żab zielonych z okolic Poznania i Wielkopolski Profesora Leszka Bergera, jednego z najwybitniejszych polskich biologów XX wieku, nadal inspirują ośrodki naukowe w Rosji, USA czy Japonii tworząc tam specjalne zespoły badawcze.

Komitetu Naukowy
Profesor Natalia Annajewa, wicedyrektor Instytutu Zoologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Saint Petersburg, Rosja
Prof.dr hab. Jan Barciszewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
Dr Leo Borkin, Instytut Zoologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Saint Petersburg, Rosja
Dr hab. Elżbieta Czarniewska, Zakład Fizjologii i Ewolucji Rozwoju UAM, Poznań
Prof. dr hab. Andrzej Dzięczkowski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań
Prof. dr hab. Maria Ogielska, kierownik Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytet Wrocławski
Dr Mariusz Rybacki, Katedra Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Kazimierza, Bydgoszcz
Prof. dr hab. Lech W. Szajdak, Przewodniczący Komitetu Naukowego, dyrektor Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
Dr inż. Jan Śmiełowski, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

Komitet Organizacyjny
Izabela Łazar (sekretariat)
Dr Marek Szczepański
Dr Jan Śmiełowski

Miejsce Konferencji
Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19

 Berger   program01

Berger   program02