FLORIST

EURAXESS

ATP

Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie - III edycja konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w już trzeciej, dorocznej konferencji pod tytułem „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”. W tym roku jej patronem honorowym jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a organizatorami – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Demeter Polska.

Celem tych konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie. Pasy kwietne stanowią środowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylających rośliny oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych – pająków, parazytoidów i owadów drapieżnych. Dzięki temu pasy kwietne sprzyjają zmniejszaniu ilości stosowanych insektycydów, co także przyczynia się do podwyższania różnorodności biologicznej. Termin tegorocznej konferencji przypada akurat na czas ustalania kształtu Krajowego Planu Strategicznego (czyli następcy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027. Mamy nadzieję, że będzie ona istotnym głosem w sprawie wprowadzenia finansowego wsparcia stosowania pasów kwietnych w polskim rolnictwie.

Konferencja odbędzie się on-line i jest bezpłatna. Niezbędna jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.

to konferencja pasy 2

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet5WNAOa0Av6Ltqlpa6aQICFzVQwybAEvCf4Zb70_8vMRxSQ/viewform

 

Podczas tegorocznej konferencji usłyszą Państwo m.in. przetłumaczony na język polski wykład gościa specjalnego, dr. Bena Woodcocka z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą pogodzenia intensywnej gospodarki rolnej z utrzymaniem i poprawą rodzimej różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych. Wiele jego publikacji dotyczy praktycznej ochrony przyrody, związanej z rozwojem programów rolno-środowiskowych. Jest autorem około 100 publikacji naukowych, z których najwięcej dotyczy owadów zapylających i pestycydów – nikotynoidów.

Oprócz tego w programie konferencji znajdują się referaty prezentujące wyniki badań nad eksperymentalnymi pasami kwietnymi, prowadzonych w Polsce w latach 2018-2019, a także wykład na temat stosowania upraw współrzędnych i pasów kwietnych w sadownictwie (szczegółowy program znajduje się w załączniku).

W części popołudniowej przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi stan przygotowań Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-27 oraz propozycje dotyczące uwzględnienia pasów kwietnych w tym planie.

W imieniu organizatorów i partnerów do udziału w konferencji zapraszają
Krzysztof Kujawa (IŚRiL PAN) i Paweł Bietkowski (Stowarzyszenie Demeter Polska)