FLORIST

EURAXESS

ATP

Postępowania awansowe


W trakcie realizacji

MSc. Dalma Emoke Kovacs (niepracująca w Instytucie)
Tytuł rozprawy: „Composition of soil organic matter as indicator of soil and ecosystem functioning activity”
Promotor: prof. dr hab. Lech W. Szajdak (IŚRiL PAN)
Praca doktorska jest realizowana na University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia (UASVM).

Mgr inż. Radosław Dąbrowicz (pracownik IŚRiL PAN)
Tytuł rozprawy: „Ocena środowiskowa w intensywnym systemie produkcji rolnej na tle funkcji sekwestracji CO2 w przestrzeni rolniczej gospodarstw”
Promotor: dr hab. Jerzy Bieńkowski (profesor IŚRiL PAN)
Jednostka prowadząca: Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

Mgr Dariusz Sobczyk (pracownik IŚRiL PAN)
Tytuł rozprawy: „Znaczenie obrzeży pól uprawnych w kształtowaniu liczebności i różnorodności motyli dziennych w krajobrazie rolniczym”
Promotor: dr hab. Krzysztof Kujawa (profesor IŚRiL PAN)
Promotor pomocniczy: dr Konrad Kalarus (IŚRiL PAN)
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski


Zakończone

MSc. Amalia Ioana Bot (niepracująca w Instytucie)
Tytuł rozprawy: „Evaluation of land from Northwest Region of Development for blueberry culture, aiming the sustainable development of territory”
Promotor: prof. dr hab. Lech W. Szajdak (IŚRiL PAN)
Praca doktorska została zrealizowana i obroniona w 2018 roku na University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia (UASVM)

Mgr Adam Choryński (pracownik IŚRiL PAN)
Tytuł rozprawy: „Adaptacja wielkopolskich gmin do ekstremalnych zdarzeń pogodowych w świetle koncepcji elastyczności (resilience)”
Promotor: prof. UAM, dr hab. Piotr Matczak (UAM)
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jeran (UAM)
Jednostka prowadząca: Instytut Socjologii UAM w Poznaniu
Praca doktorska została obroniona w 2019 roku na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu