FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Postępowania awansowe


MSc. Amalia Ioana Bot
Tytuł rozprawy: „Evaluation of land from Northwest Region of Development for blueberry culture, aiming the sustainable development of territory”.
Promotor: prof. dr hab. Lech W. Szajdak
Praca doktorska jest realizowana na University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia (UASVM).

MSc. Dalma Emoke Kovacs
Tytuł rozprawy: „Composition of soil organic matter as indicator of soil and ecosystem functioning activity”.
Promotor: prof. dr hab. Lech W. Szajdak
Praca doktorska jest realizowana na University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia (UASVM).

Mgr inż. Radosław Dąbrowicz
Tytuł rozprawy: „Ocena środowiskowa w intensywnym systemie produkcji rolnej na tle funkcji sekwestracji CO2 w przestrzeni rolniczej gospodarstw”
Promotor: dr hab. Jerzy Bieńkowski
Jednostka prowadząca: Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa

Mgr inż. Krzysztof Janku
Tytuł rozprawy: „Zagospodarowanie sieci małych cieków wodnych na obszarze zlewni zurbanizowanej”
Promotor: dr hab. inż. Piotr Kowalczak
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

Mgr inż. Grzegorz Karg
Tytuł rozprawy: „Zmiana warunków wodnych produkcji zbóż jarych w Polsce, w świetle prawdopodobnych zmian klimatycznych”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kędziora
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

Mgr inż. Józef Zgrabczyński (niepracujący w Instytucie)
Tytuł rozprawy: „Gospodarowanie wodami dolin rzecznych w obszarach zurbanizowanych”
Promotor: dr hab. inż. Piotr Kowalczak
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu