Projekt badawczy pt. „Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na naowżenie azotem”

Utworzono: wtorek, 21, maj 2019 08:24

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 947) po rozpatrzeniu wniosku nr rejestracyjny 2018/02/X/NZ8/03295 w ramach konkursu MINIATURA 2, Dyrektor NCN przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN środki finansowe w wysokości 47 735 zł na realizację ww. działania  naukowego.

Miejsce ralizacji: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Osoba realizująca: dr Daria Zarabska-Bożejewicz.