FLORIST

EURAXESS

ATP

Projekt badawczy pt. „Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych”


 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 947) po rozpatrzeniu wniosku nr rejestracyjny 2018/02/X/NZ8/03311 w ramach konkursu MINIATURA 2, Dyrektor NCN przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN środki finansowe w wysokości 24 300 zł na realizację ww. działania  naukowego.

Miejsce ralizacji: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Osoba realizująca: dr Konrad Marcin Kalarus.