FLORIST

EURAXESS

ATP

Projekt badawczy pt. „Podatność na ekstremalne zdarzenia pogodowe: mapowanie zagrożeń naturalnych i związanych z nimi działań. Analiza wybranych sektorów i infrastruktury zagrożonych ekstremami meteorologicznymi w Wielkopolsce”


 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 947) po rozpatrzeniu wniosku nr rejestracyjny 2018/31/B/HS4/03223 w ramach konkursu OPUS 16 Dyrektor NCN przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN środki finansowe w wysokości 337 100 zł na realizację ww. projektu badawczego.

Miejsce ralizacji: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Kierownik projektu: dr inż. Iwona Pińskwar.