FLORIST

EURAXESS

ATP

Inne projekty

Realizowane w 2015 roku:

  • Wykorzystanie zasobów przyrodniczych w rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski wynikających z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska (2015)
  • Prognoza wpływu Farmy Wiatrowej Pakosław i Farmy Wiatrowej Jutrosin na znaczenie terenów w ich rejonie jako żerowisk dla żurawi (2015)
  • Projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne” zleceniodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (2014 - 2015)
  • Inwentaryzacja mykologiczna Kampinoskiego Parku Narodowego na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu „Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej w Kampinoskim Parku Narodowym z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków natura 2000” (2012 - 2015)