FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykonania prac w zakresie wyboru gospodarstw i rejestracji danych w wybranych gospodarstwach na terenie województwa wielkopolskiego i lubelskiego, na podstawie uzgodnionych kwestionariuszy

Organizator:

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Adres: ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań

 

Opis:

Przedmiotem zapytania jest usługa badawcza rejestracji danych z dwóch lat gospodarczych 2016/2017 i 2017/2018, w gospodarstwach rolnych położonych w województwach wielkopolskim i lubelskim. Zamawiana usługa jest częścią prac badawczych realizowanych w ramach projektu badawczego nr 2016/21/B/HS4/01963 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Planowana rejestracja danych obejmuje cztery typy gospodarstw rolnych o różnej wielkości ekonomicznej:

  • ­typ produkcji mleka o zróżnicowanej wielkości ekonomicznej w ramach 3 klas: 25-50, 50-100 i > 100 tys. Euro (suma wartości standardowych produkcji, SO, wg kursu np. 4,3177 zł/Euro), po 3 gospodarstwa w każdej klasie wielkości ekonomicznej, łącznie 9 gospodarstw.
  • ­typ produkcji trzody, o zróżnicowanej wielkości ekonomicznej: 25-50, 50-100 i > 100 tys. Euro, po 3 gospodarstwa w każdej klasie wielkości ekonomicznej, łącznie 9 gospodarstw.
  • typ upraw polowych, o zróżnicowanej wielkości ekonomicznej: 25-50, 50-100 i > 100 tys. Euro, po 3 gospodarstwa w każdej klasie wielkości ekonomicznej, łącznie 9 gospodarstw.
  • ­typ zwierzęcej produkcji mieszanej (trzody i mleka), o zróżnicowanej wielkości ekonomicznej: 25-50, 50-100 i > 100 tys. Euro, po 3 gospodarstwa w każdej klasie wielkości ekonomicznej, łącznie 9 gospodarstw.

Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu ankietyzacji i rodzaju pozyskiwanych danych można uzyskać zwracając się do Zamawiającego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dopuszcza się wykonanie usługi w dwóch częściach:

  1. Część pierwsza: wybór gospodarstw i rejestracja danych z gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa wielkopolskiego, według przedstawionych wyżej kryteriów,
  2. Część druga: wybór gospodarstw i rejestracja danych z gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa lubelskiego, według przedstawionych wyżej kryteriów.

Wymagania:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi o podobnym zakresie, tzn. pełnej ankietyzacji gospodarstw kwalifikowanych według kryteriów wielkości ekonomicznej (SO) i typów produkcyjnych zgodnych ze standardami FADN na kwotę każdej usługi powyżej 15 tys. zł brutto. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje etapową realizację zamówienia: etap I: kwalifikacja gospodarstw do specjalistycznych typów produkcji – do dnia 30 czerwca 2017 roku, etap II: ankietyzacja wybranych gospodarstw w roku gospodarczym 2016/2017 i jej wyniki – do dnia 28 lutego 2018 r., etap III: ankietyzacja wybranych gospodarstw w roku gospodarczym 2017/2018 i jej wyniki – do dnia 15 lutego 2019 r.

Termin i miejsce składania ofert: 2.05.2017 r. godz. 8.00 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sposób oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się 100 %

Kontakt:

osoba do kontaktu:

Jerzy Bieńkowski, tel.: 61- 8475601 wew. 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.