Przetarg nieograniczony (nr sprawy: ISRL.271.02.2020)

Opublikowano: środa, 20, maj 2020 15:36

Przetarg nieograniczony (nr sprawy: ISRL.271.02.2020) na wykonanie usług/robót objętych zadaniem pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC REMONTOWYCH [2]". Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - BZP nr 541701-N-2020 z dn. 20.05.2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK nr 1a do SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 1b do SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 1c do SIWZ

ZAŁĄCZNIKI nr 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIKI nr 3-9 do SIWZ

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 05.06.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w dniu 10.06.2020r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w dniu 15.06.2020r.