FLORIST

EURAXESS

ATP

SPIS PUBLIKACJI 2007


Publikacje recenzowane

 

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej.

 1. Conradt T., Kundzewicz Z. W., Hattermann F. F., Wechsung F. 2007. Measured effects of new lake surfaces on regional precipitation. Hydrol. Sci. J. 52 (5): 936-955.
 2. Hanson C.E., Palutikof J.P., Livermore M.T.J., Barring L., Bindi M., Corte-Real J., Durao R., Giannakopoulos C., Good P., Holt T., Kundzewicz Z., Leckebusch G.C., Moriondo M., Radziejewski M., Santos J., Schlyter P., Schwarb M., Stjernquist I., Ulbrich U. 2007. Modelling the impact of climate extremes: an overview of the MICE project. Climatic Change 81, 163–177, DOI 10.1007/s10584-006-9230-3.
 3. Juszczak R., Kędziora A. 2007. Assessment of water retention capacity of small ponds in Wyskoć agricultural-forest catchment in the western Poland. Pol. J. Environ. Stud. 16 (5): 685-695.
 4. Koutsoyiannis D., Kundzewicz Z.W. 2007. Quantifying the impact of hydrological studies. Hydrol. Sci. J. 52 (1): 3-17.
 5. Kundzewicz Z. W., Giannakopoulos C., Schwarb M., Stjernquist I., Schlyter P., Szwed M., Palutikof J. 2007. Impacts of climate extremes on activity sectors – stakeholders’ perspective. Theor. and Applied Clim. DOI 10.1007/s00704-007-0327-z.
 6. Meysner T., Szajdak L., Kuś J. 2006. Impact of the forming systems on the content of biologically active substances and the form of nitrogen in the soils. Agron. Res. 4 (2): 531-542.
 7. Ryszkowski L., Kędziora A. 2007. Modification of water flows and nitrogen fluxes by shelterbelts. Ecol. Eng. 29: 388-400.
 8. Szajdak L., Szczepański M. Bogacz A. 2007. Impact of secondary transformation of peat - moorsh soils on the process of purification of ground water. Agron. Res. 5 (2): 189-200.
 9. Szajdak L., Brandyk T., Szatyłowicz J. 2007. Chemical properties of different peat-moorsh soils from the Biebrza River Valley. Agron. Res. 5 (2): 165-174.
 10. Szajdak L., Maryganova M. 2007. Occurrence of auxin in some organic soils. Agron. Res. 5 (2): 175-187.
 11. Wang Guojie, Su Buda, Kundzewicz Z.W., Jiang Tong 2007. Linear and non-linear scaling of the Yangtze River flow. Hydrol. Proces. 21. DOI: 10.1002/hyp.6689.

 

Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym.

 1. Adamowicz K., Molińska-Glura M. 2007. Próba oceny relacji zmiany cen wybranych gatunków zwierząt rzeźnych na cenę dziczyzny w latach 1995-2005. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. i Agrobiz. 9 (4): 12-15.
 2. Bieńkowski J., Jankowiak J. 2006. Model przepływu i sald bilansu potasu w gospodarstwach rolnych oraz jego walidacja i predykcja dla województw Polski. Fragm. Agronom. 23/4 (92): 26-42.
 3. Bieńkowski J. 2007. Ocena implementacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych w Wielkopolsce. Fragm. Agronom. 24/3(95): 18-26.
 4. Brandyk T., Szajdak L., Oleszczuk R. 2007. Rolnicze wykorzystanie torfowisk w świetle Seminarium Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego w Tullamore (7-8.03.2007). Wiad. Melior. i Łąk. 4: 202-203.
 1. 5.Gierczyk B., Kujawa A., Wójtowski M. 2007. Nowe stanowisko Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) w środkowej Wielkopolsce. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 14 (1): 159-166.
 2. 6.Gołdyn R., Gołdyn H., Kaniewski W. 2007. Zbiorowiska roślinności szuwarowej doliny Cybiny (Centralna Wielkopolska). Cz. I I. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria B, 56: 91-110.
 3. 13.Kujawa K., Kujawa A. 2007. The birds of Rotes Luch fen (E Brandenburg, Germany): the effect of mowing frequency on bird species composition and density. Biota 8 (1-2): 35- 42.
 4. 14.Kundzewicz Z. W., Józefczyk D., Österle, H. 2007. Warmest 12 consecutive months on record at the Potsdam meteorological station, Germany. Weather, 62 (10), 284-286.
 5. 15.Krasowicz S., Kuś J., Jankowiak J. 2007. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Studia i Raporty IUNG – PIB, 7: 55- 76.
 1. Jankowiak J., Bieńkowski J., Jankowiak S. 2006. Współczesne uwarunkowania stosowania nawodnień deszczownianych w rolnictwie. Roczn. A. R. Poznań. 380. Rol. 66: 121-129.
 2. Jankowiak J., Sadowski A., Jaworski R. 2006. Charakterystyka gmin z wyznaczonymi obszarami szczególnie narażonymi na emisję azotu w Wielkopolsce. Fragm. Agronom. 23/3 (91): 328-341.
 3. Jankowiak J., Bieńkowski J. 2007. Syntetyczna ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Fragm. Agronom. 24/3 (95):192-204.
 4. Jaskulska R., Szajdak L. 2007. Physical-chemical properties of top soils horizons under forest strips in agrolandscape. Prirodopolzovanie. 13: 66–70.
 5. Kuczyńska-Kippen N., Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 2006. Comparison of the Rotifera and Crustacea community structure of two post-excavated peat pits near Turew, Wielkopolska Region, Poland. Teka Komisji Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 3: 96-103.
 6. Kujawa A., Karasiński D. 2007. Xylaria oxyacanthae Tul et C. Tul., a new species for Poland. Acta Mycol. 42 (1): 75-78.
 1. Lindenschmidt K.-E., Hattermann F., Mohaupt V., Merz B., Kundzewicz Z. W., Bronstert A. 2007. Large-scale hydrological modelling and the Water Framework Directive and Floods Directive of the European Union – 10th Workshop on Large-scale Hydrological Modelling, Adv. in Geosciences, 11, 1-6; www.adv-geosci.net/11/1/2007/
 2. Maryganova V. V., Szajdak L., Tychinskaya L. Yu. 2007. Fractionation of alkali-soluble peat organic matter by method of adsorption chromatography on hydrophobic resins. Prirodopolzovanie. 13: 170–176.
 3. Miedziejko E., Plenzler G. 2007. Cytochrome c complexes with chlorophyllin. Acta Agroph, 9 (1): 113-122.
 4. Przybył A., Mazurkiewicz J., Wudarczak B., Molińska-Glura M., Moliński K., 2006. A ustability trial of erythrocyte meal in feeding juveniles of common carp, Cyprinus carpio L. Acta Ichthyol. Piscat. 36 (1): 57-63.
 5. Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2007. Środowiskowe i ekonomiczne skutki prowadzenia przez gospodarstwa towarowej lub nietowarowej produkcji rolniczej w Wielkopolsce. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobizn. 9 (1): 433-438.
 6. Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2007. Ekonomiczna efektywność uprawy wierzby. Fragm. Agronom. 24/ 4 (96): 153-159.
 7. Sieminiak D., Pecio A., Kubsik K. 2007. Biomasa glonów w glebach o różnym składzie glanurometrycznym w okresie początkowego wzrostu pszenicy ozimej. Fragm. Agronom. 4: 169-175.
 8. Sieminiak D. 2007. Filamentous green alga Pleurastrum sarcinoideum Groover et Bold - first record in Poland. Oceanol. and Hydrobiol. Stud., Suppl. 1: 249-254.
 9. Szajdak L. 2007. Commission III. Agricultural Use of Peat and Peatlands, Annual Report. Peatlands Internat., 1: 18-19.
 10. Szwed M., Graczyk D., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W. 2007. Projections of climate extremes in Poland. Geogr. Pol. 80: (2).

 

Monografie naukowe, podręczniki akademickie

 

Autorstwo monografii w języku angielskim

 1. Kundzewicz Z. W. (jeden z 63 autorów). 2007. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Summary for Policymakers. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK. 16 pp.
 2. Kundzewicz Z.W. (jeden z 63 autorów). 2007. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); (Technical Summary. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK. 56 pp.
 3. Kundzewicz Z.W. (jeden z 40 autorów). 2007. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Summary for Policymakers. Synthesis Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK. 24 pp.
 4. Kundzewicz Z. W. (jeden z 40 autorów) 2007. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Synthesis Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK.76 pp.

 

Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim

 1. Kundzewicz Z.W. 2007.  Summer 1997 flood in Poland in perspective. In: Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security. Eds. Vasiliev O.F., van Gelder P.H.A. J.M. Plate E. J., Bolgov M.V. NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences – Vol. 78, Springer, Dordrecht, Holandia: 97-110.
 2. Kundzewicz Z.W. 2007. Mathematical modelling of ecohydrological systems in the changing world. In: Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Eds. Okruszko T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D., Kotowski W.  Taylor & Francis, London, UK: 151-159.
 3. Kundzewicz Z.W. 2007.  River floods in the changing climate. In: Bildiriler Kitabi. Ed. Sorman A.U. Orta Dogu Teknik Univesitesi, Ankara, Turcja: 27-38.
 4. Kundzewicz Z.W. 2007. Prediction in ungauged basins—a systemic perspective. In: Predictions in Ungauged Basins: PUB Kick-off. Ed. P. Hubert, IAHS Publ. 309: 38-44.
 5. Kundzewicz Z. W. 2007. Climate change impacts on water management and adaptation needs in Europe. In: Climate Change Impacts on the Water Cycle, Resources and Quality. Eds. Moren-Abat M., Quevauviller Ph., Feyen L., Heiskanen A.-S., Noges P., Solheim, A.L., Lipiatou E. European Commission Directorate General for Research, Climate Change and Natural Hazards series 8, EUR 22422: 106-110.
 6. Kundzewicz Z.W., Mata L. J., Arnell N., Döll P., Kabat P., Jiménez B., Miller K., Oki T., Sen Z., Shiklomanov I. 2007. Freshwater resources and their management. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change  Eds. Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P., Hanson C. E., van der Linden P. J. Cambridge University Press, Cambridge, UK: 173-210.
 7. Maryganova V., Szajdak L., Tychinskaya L. 2007. Chemical structure of soils under shelterbelts of different age in agricultural landscape. In: Ecological problems of West part of Belarus. Ed. P.E. Kremlow. The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Belarus, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus: 239-242.
 1. 8.Papierok B., Bałazy S. 2007. Collecting arthropod-pathogenic Entomophthorales: how to find them in the field and how to collect, prepare and store the appropriate material for classical identification purpose? In: Arthropod-pathogenic Entomophthorales: Biology, Ecology, Identification. Ed. Siegfried Keller. Cost Action 842. European cooperation in the field of scientific and technical research. Brussels: 56-65.
 1. Ryszkowski L., Karg J. 2007. The influence of agricultural landscape diversity on biological diversity. In: Multifunctional land use. Ed. U. Mander, H. Wiggering, K. Helming. Springer Verlag. Berlin. Heidelberg. New York: 125-141.
 2. Szajdak L., Gaca W. 2007. Influence of the age of shelterbelts and the composition of plants on the denitrification properties of soils. In: Ecological problems of West part of Belarus. Ed. P.E. Kremlow. The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Belarus, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus: 233-239.
 3. Szajdak L., Szczepański M. 2007. Impact of secondary transformation of peat muck soils on the decrease of chemical compounds in ground water. In: Ecological problems of West part of Belarus. Ed. P.E. Kremlow. The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Belarus, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus: 142-146.
 4. Szajdak L., Szczepański M. 2007. Function of peatland on the changes of chemical compounds in ground water. In: Scientific 6th school “Bogs and Biosphere”, Tomsk 10-14 September 2007. Ed. L.I. Inisheva. Tomsk State Pedagogical University: 171-182.
 5. Życzyńska-Bałoniak I., Szajdak L., Jaskulska R. 2007. Function of biogeochemical barriers on the migration of chemical compounds with the water of agricultural landscape. In: Ecological problems of West part of Belarus. Ed. P.E. Kremlow. The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Belarus, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus: 229-233.

 

Autorstwo monografii w języku polskim lub innym nie angielskim

 1. Kujawa K. 2006. Wpływ struktury zadrzewień oraz struktury krajobrazu rolniczego na zgrupowania ptaków lęgowych w zadrzewieniach. Rozprawy naukowe AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań. 381: 151 str.

Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim

1. Bałazy S. 2007. Grzyby entomopatogeniczne. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 118-126. (Podrozdział autorski w rozdziale Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich – możliwości i cele).

 1. Bałazy S., Weyssenhoff H., Ziomek K. 2007. Kształtowanie sieci zadrzewień i ich rola na obszarach wiejskich. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 127-141.
 2. Bernacki Z., Łęcki R. 2007. Rozkład ściółki leśnej jako czynnik ograniczający efektywność barier biogeochemicznych oraz wpływ zwierząt na tempo rozkładu. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. II. Badawcza. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 190-201.
 3. Gołdyn H. 2007. Zróżnicowanie fitocenotyczne środowisk wodnych – zagrożenia i znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 104-109.(Podrozdział autorski w rozdziale Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich – możliwości i cele).
 1. 5.Jankowiak J., Kędziora A. 2007. Pozytywne i negatywne skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa. W: Zmiany klimatu – szanse, zagrożenia i adaptacje. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań: 28-46.
 1. Jaskulska R., Szajdak L. 2007. Zmiany zawartości rozpuszczalnych form niektórych składników mineralnych w wodach gruntowych pod zadrzewieniami śródpolnymi i przyległymi polami uprawnymi. W: Problemy Agrofizyczne Kształtowania Środowiska Rolniczego i Jakości Surowców Żywnościowych. Red. S. Nawrocki, S. Grundas, Z. Sokołowska. FRNA: 48-50.
 2. Karg J. 2007. Urozmaicony krajobraz rolniczy okolic Turwi: ekologiczne podstawy funkcjonowania i zasady kształtowania. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 40-73.
 3. Kędziora A. 2007. Bilans cieplny i wodny krajobrazu rolniczego oraz sposoby ich modyfikacji. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 12-39.
 4. Kujawa A. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetres). W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 116-118. (Podrozdział autorski w rozdziale Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich – możliwości i cele).
 5. Kujawa K. 2007. Zgrupowania ptaków. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 109-112. (Podrozdział autorski w rozdziale Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich – możliwości i cele).
 6. Miedziejko E., Ryszkowski L., Kędziora A. 2007. Produkcja entropii w różnych ekosystemach krajobrazu rolniczego. W: Bioenergetyka Ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Wydawnictwo Werset. Lublin: 68-82.
 7. Oleszczuk M. 2007. Znaczenie pająków w krajobrazie rolniczym. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 112-116. (Podrozdział autorski w rozdziale Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich – możliwości i cele).
 8. Ryszkowski L. 2007. Ekologiczne zasady kształtowania i ochrony krajobrazu rolniczego. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 7-11.
 9. Ryszkowski L., Kędziora A. 2007. Sustainability and Multifunctionality of Agricultural Landscapes. In: Zukunftsorientierte Nutzung ländlicher Räume – LandInnovation. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin. Nr 15: 1-23.
 10. Sadowski A. 2007. Problemy odłogowania i ugorowania gruntów w Polsce. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 142-151.
 11. Szajdak L. 2007. Efektywność pracy hydrofilowych oczyszczalni ścieków w Kopaszewie w okresie ich rozruchu. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. II. Badawcza. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 177-189.
 12. Szajdak L., Gaca W. 2007. Przemiany azotu w glebach pod zadrzewieniami różniącymi się wiekiem i składem gatunkowym roślin. W: Problemy Agrofizyczne Kształtowania Środowiska Rolniczego i Jakości Surowców Żywnościowych. Red. S. Nawrocki, S. Grundas, Z. Sokołowska. FRNA: 44-45.
 13. Szajdak L., Meysner T., Kuś J. 2007. Wpływ systemów gospodarowania na zawartość azotu oraz związków biologicznie czynnych w glebach. W: Problemy Agrofizyczne Kształtowania Środowiska Rolniczego i Jakości Surowców Żywnościowych. Red. S. Nawrocki, S. Grundas, Z. Sokołowska. FRNA: 68-70.
 14. Szajdak L., Szczepański M., Meysner T. 2007. Wpływ przeobrażenia wtórnego gleb organicznych na procesy oczyszczania wód gruntowych. W: Problemy Agrofizyczne Kształtowania Środowiska Rolniczego i Jakości Surowców Żywnościowych. Red. S. Nawrocki, S. Grundas, Z. Sokołowska. FRNA: 46-47.
 15. Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I. 2007. Wpływ zadrzewień na zmiany stężeń związków azotowych w wodzie gruntowej i w glebie. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. Cz. II. Badawcza. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew: 164-176.
 16. Kundzewicz Z.W., Szwed M. 2007. Globalne zmiany klimatu – występowanie ekstremów. W: Zmiany klimatu – szanse, zagrożenia i adaptacje. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Mat. Poznań: 8-27.

Redakcja monografii

 1. Bałazy S., Gmiąt A. (Red.). 2007. Ochrona Środowiska Rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brzesko-Poznań-Turew. (EAN 9788391193936) 207 str.
 2. Jankowiak J., Małecka S., Woźnica Z. (Red.). 2007. Fragmenta Agronomica. Polskie Towarzystwo Agronomiczne, 3/2007. 307 str.
 3. Jankowiak J., Małecka S., Woźnica Z. (Red.). 2007. Fragmenta Agronomica. Polskie Towarzystwo Agronomiczne, 4/2007. 304 str.

 

Inne publikacje

 

Materiały konferencyjne i publikacje popularno-naukowe

 1. 1.Sadowski, A. 2007. Ekonomiczne uzasadnienie rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych w wybranych typach gospodarstw rolnych, w świetle harmonizacji prawa podatkowego Polski i Unii Europejskiej. W: „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”. CDR, Poznań 3/407(51):60-72.
 2. 2.Bernacki Z. 2007. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji i rozkładu biomasy w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 147-149.
 3. 3.Bernacki Z. 2007. Wpływ różnowiekowych pasów leśnych na ekosystemy pól uprawnych – zawartość materii organicznej, bogactwo gatunkowe wybranych grup zwierząt i grzybów oraz możliwości migracji fauny. 1. Przebieg procesów rozkładu ściółki leśnej w sąsiedztwie nowego zadrzewienia. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 165-167.
 4. 4.Bieńkowski J. Jankowiak J. 2007. Ocena zrównoważonego funkcjonowania gospodarstw rolnych Wielkopolski według kryteriów efektywności. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 155-157.
 5. 5.Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2007. Naturalne i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej i bagiennej w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. Naturalne i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej i bagiennej jeziora Zbęchy (I etap badań). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 163-165.
 6. 6.Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M., Pińskwar P. 2007. Oddziaływanie rolnictwa na różnorodność biologiczną zbiorników wodnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 143-144.
 7. 7.Kędziora A. 2007. Bilans wody i energii w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 135-136.
 8. 8.Kędziora A. 2007. Obieg azotu i jego wpływ na bilans gazów szklarniowych w Europie. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 183.
 9. 9.Kędziora A., Bałazy S. 2007. Alter-Net. Długoterminowe badania różnorodności biologicznej, ekosystemów wraz z ocenami percepcji tych zagadnień przez społeczeństwo. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 160-161.
 10. 10.Kędziora A., Jankowiak J. 2007. Mikroekonomiczne instrumenty oceny oddziaływania wielofunkcyjnego rolnictwa do zastosowania w modelu rolnictwa europejskiego (MEA-SCOPE). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 182-183.
 11. 11.Kujawa K. 2007. Zależność między strukturą środowiska i krajobrazu rolniczego a zgrupowaniami ptaków lęgowych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 149-153.
 12. 12.Kujawa K., Łęcki R. 2007. Wpływ lisa (Vulpes vulpes) na bogactwo gatunkowe i zagęszczenie ptaków w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 176-178.
 13. 13.Kujawa A. 2007. Wpływ różnowiekowych pasów leśnych na ekosystemy pól uprawnych – zawartość materii organicznej, bogactwo gatunkowe wybranych grup zwierząt i grzybów oraz możliwości migracji fauny. 2. Ocena składu gatunkowego grzybów w nowych zadrzewieniach nasadzonych na gruntach porolnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 158-170.
 14. 14.Kundzewicz Z. W. 2007. Koordynacja badań w zakresie powodzi. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 163.
 15. 15.Kundzewicz Z. W. 2007. Najcieplejsze półrocze. Wiedza i Życie, sierpień 2007, str. 26/29.
 16. 16.Kundzewicz Z. W., Pińskwar I. 2007. Zmiany klimatu i ich konsekwencje – obserwacje i prognozy. Mat. Konf. V Konferencji Poświęconej Strefie Zdrowia. Busko – Zdrój. 14.09.2007 r. Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju: 43-48.
 17. 17.Kundzewicz Z.W., Szwed M., Matczak P. Pińskwar I., Graczyk D., Heller A. 2007. ADAM – Adaptation and mitigation strategies: suporting European climate policy. A-2- Zaradzać ekstremom (Coping with extremes). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 159-160.
 18. 18.Kundzewicz Z.W., Szwed M., Radziejewski M., Pińskwar I., Graczyk D. 2007. ENSEMBLES – Prognoza zmian klimatu i ich wpływu – podejście grupowe. RT2B – Opracowanie regionalnych scenariuszy klimatycznych do oszacowań wpływu zmian klimatu. RT6 – Oszacowania zmian klimatu i ich wpływu. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 161-162.
 19. 19.Kundzewicz Z.W., Szwed M., Matczak P., Radziejewski M., Pińskwar I. Graczyk D., Mańczak R. 2007. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie skutków dla środowiska życia człowieka). Opracowanie modelu prognozowania przewidywanych skutków zdarzeń ekstremalnych oraz działań praktycznych zmniejszających ryzyko zagrożenia. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 180-182.
 20. 20.Łęcki R. 2007. Wpływ różnowiekowych pasów leśnych na ekosystemy pól uprawnych – zawartość materii organicznej, bogactwo gatunkowe wybranych grup zwierząt i grzybów oraz możliwości migracji fauny. 3. Wpływ obecności gryzoni w ekosystemie leśnym na tempo rozkładu ściółki. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 170-173.
 21. 21.Poczta W., Sadowski A. 2007. Możliwości finansowania projektów związanych z ochroną przyrody w ramach zrównoważonego rozwoju. W: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Materiały szkoleniowe dla pracowników administracji samorządowej z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. AR Poznań: 220-249.
 22. 22.Rybacki M. 2007. Zmiany jakościowe i ilościowe zachodzące w populacjach płazów w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 144-146.
 23. 23.Sieminiak D. 2007. Glony glebowe jako wskaźnik do oceny ekologicznych efektów uprawy bezorkowej. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 179-180.
 24. 24.Sobczyk D. 2007. Wpływ różnowiekowych pasów leśnych na ekosystemy pól uprawnych – zawartość materii organicznej, bogactwo gatunkowe wybranych grup zwierząt i grzybów oraz możliwości migracji fauny. 4. Ruchliwość motyli dziennych (Rhopalocera) w obrębie młodych zadrzewień śródpolnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 173-174.
 25. 25.Sobczyk D. 2007. Wpływ różnowiekowych pasów leśnych na ekosystemy pól uprawnych – zawartość materii organicznej, bogactwo gatunkowe wybranych grup zwierząt i grzybów oraz możliwości migracji fauny. 5. Penetracja zadrzewień śródpolnych i przyległych upraw przez Carabidae. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 174-175.
 26. 26.Szajdak L., Szczepański M. 2007. Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 137-139.
 27. 27.Ziomek K., Weyssenhoff H. 2007. Główne czynniki warunkujące udział grubizny użytkowej w zadrzewieniach śródpolnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz. Lublin: 141-142.

Doniesienia prezentowane na zjazdach i abstrakty konferencyjne

 1. 1.Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M., Gołdyn H. 2007. The role of hydromacrophytes in the creation of organic sediments in a small midfield pond. European Geosciences Union. General Assembly. Wiedeń – abstract w internecie.
 2. 2.Bałazy S.., Tkaczuk C., Wegensteiner R. 2007. Preliminary investigations on the occurrence of arthropod fungal pathogens in Austria. IOBC/WPRS Working Group “Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes” in association with Cost 862 Bacterial Toxins for Insect Control. 11th EuropeanAles, Gard, France, June 03-07.2007: 25.
 3. 20.Miętkiewski R., Bałazy S., Tkaczuk C., Wrzosek M. 2007. Supplementary data to the biology and taxonomy of fungous strains from mites and insects. IOBC/WPRS Working Group “Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes” in association with Cost 862 Bacterial Toxins for Insect Control. 11th European Meeting. Ales, Gard, France, June 03-07.2007: 89.
 4. 38.Wegensteiner R. Tkaczuk C., Bałazy S., Kaiser H. 2007. Protozoa, fungi and nematodes in Gastrophysa viridula (Coleoptera, Chrysomelidae) from Austria and Poland. IOBC/WPRS Working Group “Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes” in association with Cost 862 Bacterial Toxins for Insect Control. 11th European Meeting. Ales, Gard, France, June 03-07.2007: 137.
 1. Gierlach-Hładon T., Szajdak L. 2007. Physico-chemical properties of humic acids isolated from high peat. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 07176.
 2. Graczyk D., Szwed M. 2007. The year of 2006 in Poland – the year of temperature and precipitation extremes.  Proceedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 15–20 April 2007: vol. 9. 06487.
 3. Hajdamowicz I., Wilimczyk E.M., Oleszczuk M. 2007. Pająki (Araneae) rezerwatu „Kalinowo” w Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. W: Materiały konferencji naukowej „Przyroda a turystyka we Wschodniej Polsce”. Siedlce 20-22 września 2007. Red. M. Żabka, R. Kowalski, T. Stański. Wyd. Akademii Podlaskiej: 19-20.
 4. Jankowiak J., Nowak P.B. 2007. Reprodukcja trwałego majątku rolnego w Wielkopolskich Spółkach Skarbu Państwa. Abstrakt. VII Kongres Ekonomistów Polskich nt. „Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju”. Warszawa: 75-76.
 5. Jaskulska R., Szajdak L. 2007. Wpływ zadrzewień śródpolnych na zmianę stężeń biogenów w wodach gruntowych. III International Conference „Actual Problems of Ecology”, Grodno 21-23 November, Grodno: 67-68.
 6. Kőlli R., Tonutare T., Noormets M., Szajdak L. 2007. Composition of forest floor as indicator of ecosystems functioning activity. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Warszawa, 3-7 września 2007, Warszawa: 108.
 7. Krasowicz S., Kuś J., Jankowiak J. 2007. Ekonomiczno organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji. W: „Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych”. IUNG-PIB. Puławy. Mat. Konf.: 37-38.
 8. Kujawa A. 2007. Amatorski ruch mikologiczny – znaczenie i osiągnięcia. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 3-8.09.2007. Szczecin: 139.
 9. Kujawa K. 2007. Wieloletnie zmiany w awifaunie zadrzewień śródpolnych: czy urozmaicona struktura krajobrazu wystarcza do zachowania bogactwa awifauny na terenach rolniczych? W: Ogólnopolski Kongres Zoologiczny "Zmienność - Adaptacja - Ewolucja". Red. A. Biesiadka. Olsztyn 12-16 IX 2007. Wydz. Biologii UWM, PTZool. s. 204.
 10. Kułek B. 2007. Lokalna i systemiczna ochrona gruntowego pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) przed wirusem mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) - abstrakt W: Materiały XLVII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, 15-16 luty, Poznań: 393-394.
 11. Lipski M., Kułek B. 2007. Gaseous ammonia NH3(g) measurement with photoacoustic spectroscopy in Poland. Konferencja “NitroEurope IP 2 nd Annual Meeting and General Assembly” Paestum, Italy 4-9 luty 2007 r.
 12. Maryganova V., Szajdak L. 2007. Chemical structure and hydrophobic and hydrophilic properties of humic acids extracted from peat soil with different reagents. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 07519.
 13. Matyka-Sarzyńska D., Sokołowska Z., Warchulska, P., Szajdak L. 2007. Effect of phosphates on release of DOM from mucks. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 03568.
 14. Meysner T., Szajdak L. 2007. Impact of the cropping systems on nitrogen compounds in the soil.Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 00745.
 15. MeysnerT., MaryganovaV., SzajdakL. 2007. Przemiany form azotu w glebach wyspy leśnej. III International Conference „Actual Problems of Ecology”, 21-23 November, Grodno: 69-70.
 16. Meysner T., Szajdak L. 2007. Badania właściwości oksydacyjno-redukcyjnych gleb wyspy leśnej. III International Conference „Actual Problems of Ecology”, 21-23 November, Grodno: 70-71.
 17. Miedziejko E., Kędziora A., Ryszkowski L. 2007. Produkcja entropii w różnych ekosystemach krajobrazu rolniczego. Bioenergetyka ekologiczna - możliwość zastosowań praktycznych. Wyd. KUL, Lublin, Streszczenia, 9.
 1. Noormets M., Szajdak L., Kőlli R., Tőnutare T. 2007. Soil organic matter and its quality some biochemical aspects on vaccinaceae growth areas on exhausted milled peat area. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 077750.
 2. Pińskwar I., Szwed M. 2007. Long term variability of precipitation deficits in Poland. Proceedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 15–20 April 2007: vol. 9, 06446.
 3. Sieminiak D. 2007. Unicellular green alga Scotiellopsis terrestris (REISIGL) PUNCOCH & KALINA-frist record of Poland. W: „Algae in ecological quality of water assessment”. AR Lublin, Mat. Konf.: 85.
 4. Sokołowska Z., Szajdak L., Matyka-Sarzynska D. 2007. The function of temperature on the release of dissolved organic matter from muck. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 03589.
 5. Styła K., Szajdak L. 2007. Aktywnośćoksydazy ksantynowej w wybranych glebach torfowych, płowych oraz murszastych na terenie Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi. III International Conference „Actual Problems of Ecology”, Grodno 21-23 November: 68-69.
 6. Szajdak L., Brandyk T., Szatylowicz J. 2007. Physic-chemical properties of mucks from Biebrza basin. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 00738.
 7. Szajdak L., Gaca W. 2007. The denitrification properties of soils under shelterbelts. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 00742.
 8. Szajdak L., Gaca W. 2007. Wpływ wieku i składu gatunkowego zadrzewień na aktywność reduktazy azotanowej. III International Conference „Actual Problems of Ecology”, Grodno 21-23 November: 72-73.
 9. Szajdak L., Jaskulska R. 2007. Impact of shelterbelts of different age on the chemical properties of soils and their function in agricultural landscape. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 03385.
 10. Szajdak L., Maryganova V. 2007. Comparative study of the IAA content in soils under shelterbelts of different age and in agricultural landscape. III International Conference “Actual Problems of Ecology”, Grodno 21-23 November: 73-74.
 11. Szajdak L., Szczepański M., Bogacz A. 2007. The effect of peatland on limiting nitrogen expand in agricultural landscape. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April 2007, Vol. 9, 03464.
 12. Szajdak L., Szczepański M. 2007. Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. Jakość Środowiska Surowców i Żywności. Materiały Sympozjum Naukowego Lublin, 30.03.2007. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin: 137.
 13. Szajdak L., Szczepański M. 2007. Influence of secondary transformation of peat – moorsh soils on the process of purification of ground water. International Symposium “History of Mires and Peat Bogs” 2nd International Symposium of the History Group, Groupe D’Historie Des Zones Humides, Laon October 18th to 20th 2007: 34-38.
 14. Szajdak L., Szczepański M. 2007. Wpływprzeobrażenia wtórnego na właściwości gleb organicznych Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. III International Conference “Actual Problems of Ecology”, Grodno 21-23 November: 71-72.
 15. Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I. 2007.Przemiany azotu w wodzie gruntowej pod zadrzewieniem. III International Conference „Actual Problems of Ecology”, Grodno 21-23 November. 72.
 16. Szwed M. 2007. Water balance in the selected regions of Poland in the changing climate. Proceedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 15–20 April 2007: vol. 9, 06488.
 17. Szwed M. 2007. Heat waves in Poland, based on HadRM3-PRECIS results. Proceedings of 7th EMS Annual Meeting / 8th European Conference on Applications of Meteorology, San Lorenzo de El Escorial, Spain, 1 - 5 October 2007: vol. 4. EMS2007-A-00344.
 1. Życzynska-Bałoniak I., Szajdak L., Jaskulska R., Szczepański M. 2007. The function of small pond as biogeochemical barrier on decreasing of different kinds of nitrogen in agricultural landscape. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, Vol. 9, 03481.

Inne artykuły

 1. Berger L. 2006. Czy warto hodować żaby jadalne. Nasza Wielkopolska 69: 22-23.
 2. Berger L. 2007. Poznawajmy tajemnice świata płazów. Na skraju. Gazeta Mieszkańców Podolan i Strzeszyna. 4/110: 12-13.
 3. Berger L. 2007. Podstawy hodowli żab zielonych czyli jadalnych – dlaczego powinniśmy hodować żaby zielone? Wielkop. Biul. Ekol. 3: 3-5.
 4. Berger L. 2007. Poznawajmy tajemnice świata płazów – żaby jadalne na działce? Gazeta Mieszkańców Podolan i Strzeszyna. 5/111: 12-13.
 5. Berger L. 2007. Chrońmy nasze żaby i ropuchy. Wielko. Biul. Ekol. 5: 5-6.
 6. Kujawa A. 2007. Grzyby - problemy ochrony. Salamandra 1 (23): 33-35.
 7. Kujawa A. 2007. Barwny świat chronionych grzybów. Salamandra 2 (24): 14-18.
 8. Kujawa A. 2007. Myślimy „grzyby” i.... Matecznik 2. Białowieża: 5-6.