SPIS PUBLIKACJI 2008


Publikacje recenzowane

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 1. Bałazy S., Miętkiewski R., Tkaczuk C., Wegensteiner R., Wrzosek M. 2008. Diversity of acaropathogenic fungi in Poland and other European countries. Experimental and Applied Acarology. 18 pp. (oraz: DOI 10.1007/s10493-008-9207-1). Vol. 46 (1-4): 53-70.
 2. Bałazy S., Wrzosek M., Sosnowska D., Tkaczuk C., Muszewska A. 2008. Laboratory trias to infect insects and nematodes by some acaropathogenic Hirsutella strains (Mycota: Clavicipitaceous anamorphs). Journal of Invertebrate Pathology. 97: 103-113.
 3. Koutsoyiannis D., Kundzewicz Z.W. 2008 The choice of language and its relationship to the impact of hydrological studies. Hydrol. Sci. J. 53 (2): 495-499.
 4. KõlliR., Astover A., Noormets M., Tõnutare T., Szajdak L. 2008. Histosols as ecologically active constituent of pentlands. Plant and Soil. 303: 4-18.
 5. Kujawa K., Łęcki2008. Does Red Fox Vulpes vulpes affect bird species richness and abundance in an agricultural landscape? Acta Ornithologica 43, 2: 167-178.
 6. Kujawa A., Kujawa K. 2008. Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Polish Journal of Ecology. 56: 45-56.
 7. Kundzewicz Z.W., Gerstengarbe E.W., Ősterle H., Werner P.C., Fricke W. 2008. Recent anomalies of mean temperature of 12 consecutive months – Germany, Europe, Northern Hemisphere. Theoretical and Applied Climatology. DOI: 10.1007/s00704-008-0013-9.
 8. Kundzewicz Z.W., Giannakopoulos C., Schwarb M., Stjernquist I., Schlyter P., Szwed M., Palutikof J. 2008. Impacts of climate extremes on activity sectors – stakeholders’ perspective. Theor. Appl. Climatol. 93: 117-132.
 9. Kundzewicz Z.W., Mata L.J., Arnell N., Döll P., Jiménez B., Miller K., Oki T., Şen Z., Shiklomanov I. 2008. The implications of projected climate change for freshwater resources and their management. Hydrol. Sci. J. 53 (1): 3-10.
 10. Orłowski G., 2008. Roadside hedgerows and trees as factors increasing road mortality of birds: implications for management of roadside vegetation in rural landscapes. Landscape and Urban Planning 86 (2): 153-161.
 11. Milly P.C.D., Betancourt J., Falkenmark M., Hirsch R.M., Kundzewicz Z.W., Lettenmaier D.P., Stouffer R.J. 2008. Stationarity is dead: whither water management? Science, 319: 573-574.
 12. Orłowski G., Ciesiołkiewicz J., Kaczor M., Radwańska J., żywicka A. 2008. Species composition and habitat correlates of amphibian roadkills in different landscapes of south-western Poland. Polish Journal of Ecology 56 (4): 659-671.
 13. Orłowski G., Martini K, Martini M. 2008. Avian responses to undergrowth removal in a suburban wood. Polish Journal of Ecology 56 (3): 479-487.
 14. Tong Jiang, Kundzewicz Z.W., Su Buda. 2008. Changes in monthly precipitation and flood hazard in the Yangtze River Basin, China. Int. J. Climatol. 28: 1471-1481.
 15. Sokolov G., Szajdak L., Simakina I. 2008. Changes in the structure of nitrogen-containing compounds of peat, sapropel, brown coal and organic fertilizers on their basis. Agronomy Research 6(1): 141-149.
 16. Su Buda, Kundzewicz Z.W., Tong Jiang. 2007. Simulation of extreme precipitation over the Yangtze River Basin using Wakeby distribution. Theor. Appl. Climatol. DOI 10.1007/s00704-008-0025-5, 11 p.
 17. Szajdak L. Miano T. 2008. Processes, mechanisms and utilization of organic soils. Plant and Soil. 303, 1-3.
 18. Wang Guojie, Su Buda, Kundzewicz Z.W., Jiang Tong. 2007. Linear and non-linear scaling of the Yangtze River flow. Hydrol. Processes 21. DOI: 10.1002/hyp.6689.

Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym

 

 1. Z., Karg J. 2008. Zadrzewienia śródpolne jako bariery antyerozyjne i biogeochemiczne. Studia i raporty IUNG-PIB. 10: 59-67.
 2. Bieńkowski, J., Jankowiak, J., Sadowski, A. 2008. Regionalne zróżnicowanie poziomu zrównoważenia rozwoju rolnictwa na podstawie analizy modelowej indeksu syntetycznego. Rocz. Nauk. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Warszawa, Poznań, Lublin. 10, 2: 22-27.
 3. Błażejewski R., Szajdak L., Hoppe-Wawrzyniak A. 2007. Efficiency of constructed Reed bed and Reed pond as tertiary wastewater treatment stages during their start-up period. Ecohydrology & Hydrobiology. 7 (3-4): 207-213.
 4. Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Wyspowy). Wszechświat. 109 (4-6): 103-108.
 5. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2008. Natural and anthropogenic transformation of water and marsh vegetation in Lake Zbęchy Wielkopolska Region). Oceanological and Hydrobiological Studies. 37, 2: 77-87.
 6. J. 2008. Nowe stanowisko chrząszcza Typhaeus typhoeus (L.) (Coleoptera, Geotrupidae). Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 64 (2): 46-50.
 7. Karg J., Bernacki Z. 2008. Zadrzewienia śródpolne: projektowanie, ochrona i pielęgnacja. Studia i raporty IUNG. 10: 39‑57.
 8. J., Slowik J., Dulamsuren C., Mühlenberg M. 2008. Above‑ground insect communities in the forest-steppe zone of northern Mongolia. Ecological Questions. 9/2008: 63‑71.
 9. Kędziora A. 2008. Bilans wodny krajobrazu konińskich kopalni odkrywkowych w zmieniających się warunkach klimatycznych. Roczniki Gleboznawcze. 59 (2): 104-118.
 10. Kędziora A. 2008. Foreword. Papers on Global Change IGBP. 15: 7-8.
 11. Kędziora A., Ryszkowski L. 2007. Foreword. In: Papers on Global Change IGBP. Warszawa. No. 14: 7-8.
 12. Kundzewicz Z.W. 2007. Global freshwater resources for sustainable development, Ecohydrology & Hydrobiology. 7 (2): 125-134.
 13. Kundzewicz Z.W., Jania J. 2007. Extreme hydro-meteorological events and their impacts. From the global down to the regional scale. Geographia Polonica. 80 (2): 9-23.
 14. Kundzewicz Z. W., Mańczak R., Pińskwar I., Radziejewski M. 2007. Models of impacts of hydrometeorological extremes. Geographia Polonica. 80 (2): 165-179.
 15. Kundzewicz Z.W. 2008. Wprowadzenie – Globalne ocieplenie klimatu. Kosmos. 57 (3-4): 173-182.
 16. Kundzewicz Z.W. 2008. Impacts of global climate change. Annual Report 2008 Polish Academy of Sciences: 104-108.
 17. Kundzewicz Z.W. 2008. Konsekwencje globalnych zmian klimatu. Nauka, 1/2008: 103-118.
 18. Kundzewicz Z.W. 2008. Zmiany klimatu i zasoby wodne. Kosmos. 57 (3-4): 241-249.
 19. Kundzewicz Z.W. 2008. Flood risk and vulnerability in the changing climate. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW. Land Reclam. 39: 21-31.
 20. Kundzewicz, Z. W., Józefczyk D. 2008. Temperature-related climate extremes in the Potsdam observation record. Geografie (Praga), 113 (4): 372-382.
 21. Kundzewicz A.W., Kundzewicz Z.W. 2008. Wood protection and climate change mitigation. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, For. and Wood Technol., 66: 46-51.
 22. Kundzewicz Z.W., Starkel L. 2008. Przedmowa – Zmiany klimatu i ich skutki. Kosmos. 57 (3-4): 169-170.
 23. Kundzewicz Z.W., Starkel L. 2008. Foreword – Climate changes and their impact. Kosmos. 57 (3-4): 171-172.
 24. Kundzewicz Z.W., Szwed M., Pińskwar I., Radziejewski M. 2007. Global change and extreme hydrological events. Papers on Global Change. 14: 79-92.
 25. Kundzewicz Z.W., Tryjanowski P. 2008. Ekstrema klimatyczne: długoterminowe zmiany i ich konsekwencje. Kosmos. 57 (3-4): 251-260.
 26. Ryszkowski L., Kędziora A. 2008. Impact of land use changes on biodiversity and landscapePapers and Global Change. 15: 9-23.
 27. Maryganova V. V., Szajdak L., Tychinskaya L. Yu. 2007. Fractionation of alkali-soluble peat organic matter by method of adsorption chromatography on hydrophobic resins. Prirodopolzovanie. 13:170–176.
 28. Matczak P. 2008. Adaptacja do zmian klimatu. Kosmos. 57 (3-4): 281-292.
 29. Matczak P., Flachner Z., Werners S., 2008, Institutions for adapting to climate change in the Tisza river basin, Klima-21 Fuzetek, Klimavaltozas-Hatasok-Valasztok, no. 55: pp. 87-100.
 30. Matczak P., Mańczak R., Kundzewicz Z.W. 2007. Estimation of damage caused by extreme weather events, with an emphasis on floods. Geographia Polonica, 80 (2): 36-45.
 31. Orłowski G. 2008. Botulizm prawdopodobną przyczyną śmiertelności ptaków wodno-błotnych latem 2005 r. na zbiorniku Mietkowskim. Notatki Ornitologiczne 49: 35-38.
 32. Orłowski G., Górka W., Sęk M. 2008. Liczebność i preferencje siedliskowe wrocławskiej populacji podróżniczka Luscinia svecica w latach 2004-2007. Notatki Ornitologiczne 49: 13-20.
 33. Osuch A., Happe K., Damgaard M., Uthes S., Sattler C., Dalgaard T., Hutchings N., Kędziora A., Jankowiak J., Ryszkowski L., Bieńkowski J., Wasilewski J. 2008. Analysis of exemplary Policy issues: assessment of multifunctional impact. Series of Reports of the FP6 Research Project MEA-Scope, vol.12, Deliverable 7.4. MEA-Scope, Halle, str. 69.
 34. Ryszkowski L., Kędziora A. 2007. Sustainability and Multifunctionality of Agricultural Landscapes. Materialien der Interdisziplinären Arbeitsgruppe. Zukunftsorientierte Nutzung ländlicher Räume – LandInnovation. Berlin. 15: 3-23.
 35. Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2008. Zużycie majątku trwałego w gospodarstwach rolnych Wielkopolski. Rocz. Nauk. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Warszawa, Poznań, Lublin. 10, 3: 488-493.
 36. Starkel L., Kundzewicz Z.W. 2008. Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju. Nauka 1/2008: 85-101.
 37. Szajdak L. 2008. Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Ziemi, Wiedeń, 15-20 kwietnia 2007. Postępy Nauk Rolniczych 1: 115-117.
 38. Szajdak L. 2008. Użyteczne cykle. Academia. 4 (16): 24- 27.
 39. Szajdak L., Inisheva L. 2008. Kształcenie młodej kadry z zakresu torfoznawstwa w świetle 6-tej Naukowej Rosyjskiej Szkoły „Torfowiska i Biosfera” w Tomsku w 2007 roku. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 3: 160-161.
 40. Szajdak L. 2008. Commission III. Utilization of Peat and Peatlands in Agriculture, Annual Report. Peatlands International. 1: 11-12.
 41. Szajdak L., Maryganova V. 2008. Quantities of indole-3-acetic acid in secondary transformed peat-moorsh soils. ВестникТГПУ. Выпуск 4(78). Серия: БИОЛОГИЧЕСКИЕНАУК, 34-39.
 42. Szeflińska D. 2008. Thysanoptera występujące w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w środkowej Wielkopolsce. Thysanopteron 4 (1): 20–25.
 43. Szwed, M., Graczyk, D., Pińskwar, I. i Kundzewicz, Z. W. 2007. Projections of climate extremes in Poland. Geographia Polonica, 80 (2), 192-202.
 44. Tkaczuk C., Bałazy S., Wegensteiner R. 2008. Preliminary investigations on the occurrence of arthropod fungal pathogens in Austria. In: Insects Pathogens and Insect ParasiticEds. R.U. Ehlers, J. Enkerli, I. Glazer, M. Lopez-Ferber, C. Tkaczuk.  IOBC/wprs Bull. 31: 209-213.
 45. Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce – nowy gatunek dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64, 2: 105-109.
 46. Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Nowe stanowisko pieczarki krótkotrzonowej Agaricus lanipes (F.H. Mřller & Jul. Schäff.) Singer w Polsce – nowy gatunek dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64, 2: 100-104.
 47. Kundzewicz Z. W. 2008. Hydrological extremes in the changing world. Folia Geographica (Series Geographica-Physica) XXXIX, 37-52.

Monografie

 1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim
  1. Berger L. 2008 European green frogs and their protection. Fundacja Biblioteki Ekologicznej i ZBŚRiL PAN. 72 str.
 2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim
  1. Gierlach-Hładoń T., Szajdak L. 2008. Physico-chemical properties of humic acids isolated from raised bog. After Wise Use – The Future of Peatlands.  Eds. C. Farrell, J. Feehan. Ireland. 1: 294-296.
  2. Kundzewicz Z.W. 2007. Mathematical modeling of ecohydrological system in the changing world. In: Wetlands: Monitoring, Modeling and Management. Eds. T. Okruszko, E. Maltby, J. Szatyłowicz, D. Świątek i W. Kotowski. Taylor & Francis Group, London, UK: 151-159.
  3. Kundzewicz Z.W. 2008. Water Cycle. In: Encyclopedia of Ecology (Section: Global Ecology) pp. 3724-3729.
  4. Kundzewicz Z.W. 2008. Hydrosphere. In: Encyclopedia of Ecology (Section: Global Ecology) pp. 1923-1930.
  5. Kundzewicz Z.W., Hattermann F.F. 2008. Integrated River Basin Management: Harmonised Modelling Tools and Decision-making Process. Rozdział 4.2 In The Water Framework Directive - Ecological and Chemical Status Monitoring. Eds. P. Quevauviller, U. Borchers, C. Thompson, T. Simonart. John Wiley & Sons, Ltd, 181-194.
  6. Maryganova V., Szajdak L., Tychinskaya L. Fractionation of alkali-soluble peat organic matter with the application of XAD-8 and XAD-4 resins used in tandem. After Wise Use – The Future of Peatlands. Eds. C. Farrell, J. Feehan. Ireland. 1: 227-240.
  7. Oleszczuk R., Regina K., Szajdak L., Maryganova V. 2008. Impacts of Agricultural Utilization of Peat – Soil on the Greenhouse Gas Balance. In: Peatlands and Climate Change, Ed. M. Strack. International Peat Society. pp. 70-97.
  8. Orru H., Orru M., Riin V., Übner M., Korhonen R., Tuulik V., Szajdak L. 2008. The properties of Estonian balneological peat. After Wise Use – The Future of Peatlands. Eds. C. Farrell, J. Feehan. Ireland. 1: 308-310.
  9. Osuch, A., Happe, K., Damgaard, M., Uthes, S., Sattler, C., Dalgaard, T., Hutchings, N., Kędziora, A., Jankowiak, J., Ryszkowski, L., Bieńkowski, J., Wasilewski, J. 2008. Analysis of exemplary Policy issues: assessment of multifunctional impact. Series of Reports of the FP6 Research Project MEA-Scope, vol.12, Deliverable 7.4. MEA-Scope, Halle, str. 69.
  10. Ryszkowski L., Kędziora A. 2008. The influence of plant cover structures on water fluxes in agricultural landscapes. In: Conserving Land, Protecting Water. Eds. D. Bossio, K. Geheb. CAB International. 6: 163-177.
  11. Styła K., Szajdak L. 2008. Effect of irrigation and fertilization on the content of chemical compounds in the soil of apple-tree orchard after replantation. [In:] Achievements and prospects of humic substances application in agriculture. Eds Kobec A.C., Stepchenko L.M., Komisarov I.D., Naumova G.B., Orru G., Szajdak L., Sotnikova O.P., Sedih N.J. The Ministry of Agriculture of Ukraine, Agriculture University of Dnepropetrovsk, Dnepropetrovsk, 118-125.
  12. Sokolov G., Szajdak L., Simakina I. 2008. Impact of different organic fertilizers based on peat, sapropel and brown coal on organic nitrogen compounds in soil. After Wise Use - The Future of Peatlands.  Ireland. 1: 188-190.        
  13. Szajdak L. 2008. Humic acids from soil under crop rotation and continuous cropping of rye. In: Achievements and prospects of humic substances application in agriculture. Eds Kobec A.C., Stepchenko L.M., Komisarov I.D., Naumova G.B., Orru G., Szajdak L., Sotnikova O.P., Sedih N.J. The Ministry of Agriculture of Ukraine, Agriculture University of Dnepropetrovsk, Dnepropetrovsk, 126-136.  
  14. Szajdak L., Maryganowa V. 2008. Natural phytohormone – auxine in substrates for horticulture and pomology. In: Achievements and prospects of humic substances application in agriculture. Eds Kobec A.C., Stepchenko L.M., Komisarov I.D., Naumova G.B., Orru G., Szajdak L., Sotnikova O.P., Sedih N.J. The Ministry of Agriculture of Ukraine, Agriculture University of Dnepropetrovsk, Dnepropetrovsk, 79-83.
  15. Szajdak L., Szczepański M. 2008. The influence of secondary transformed peat-moorsh soils on the quality of chemical compounds of ground water. After Wise Use – The Future of Peatlands. Eds. C. Farrell, J. Feehan. Ireland. 1: 191-194.
 3. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim
  1. Kędziora A. 2008. Podstawy Agrometeorologii. Wydanie trzecie, poprawione i rozszerzone. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Poznań. 378 str.
  2. Kowalczak P. 2008. Zagrożenia związane z deficytem wody. Wydawnictwo KURPISZ S.A. Poznań. 356 str. (ISBN 978-83-75249-79-8).
  3. Kundzewicz Z.W., Kowalczak P. 2008. Zmiany klimatu i ich skutki. Wydawnictwo KURPISZ S.A. Poznań. 214 str. (ISDN 978-83-75249-69-9).
  4. Berger L. 2008 Chrońmy europejskie żaby zielone. Fundacja Biblioteki Ekologicznej i ZBŚRiL PAN. 77 str.
 4. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim
  1. Bałazy, S., Jankowiak, J. 2008. Krajobraz rolniczy w Polsce. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (5). Red. J.S. Zegar. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. Inst. Ekon. Roln. Gosp. Żywn. Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa. 87: 71-93.
  2. Bałazy S., Miętkiewski R., Tkaczuk C., Cysewski R., Ziomek K. 2008. Les Champignons entomopathogènes agriculture durable et santé humaine. In: L’Après Développement Durable. Espaces, Nature, Culture et Qualité. Eds. Antoine Da Lage, Jean-Paul Amat, Anne-Marie Frérot, Sylvie Giuchard-Anguis, Bertrand Julien-Laferrière, Stanislas-Piotr Wicherek. Espaces, Nature et Culture, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris Sorbonne, Universite Paris. Paris: 285-294.
  3. Janowiak J., Nowak P. 2008. Reprodukcja trwałego majątku rolnego w Wielkopolskich Spółkach Skarbu Państwa. W: Polityka gospodarcza a rozwój kraju. Red. U. Płowiec. VIII Kongres Ekonomistów Polskich. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: 394-405.
  4. Jezierska-Madziar M., Pińskwar P. 2008. Zagrożenia dla gospodarki rybackiej wynikające z postępującej eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych. W: Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość. Ocena przekształceń w rybactwie w wyniku konkursów na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich. Wyd. PZW, Warszawa: 70-77.
  5. Rybacki M. 2008. Zróżnicowanie typów populacji żab zielonych (Rana esculenta kompleks) w rejonie ujścia Odry. W: Krajobraz i bioróżnorodność. Red. S. Kaczmarek Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 294-311.
  6. Rybacki M. 2008. Znaczenie parków dworskich dla płazów żyjących w krajobrazie rolniczym. W: Przyroda parku pałacowego w Lubostroniu. Red. J. Banaszak, H. Ratyńska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań: 133-147.
  7. Szajdak L. 2007. Udział związków humusowych w transporcie wody w torfach. W: Torfowiska i Mokradła. Red. E. Biernacka. SGGW, Warszawa, 75-89.
 5. Redakcja monografii lub podręcznika
  1. Bates B., Kundzewicz Z.W., Wu S., Palutikof J. Eds. 2008. Climate Change and Water. Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat. Geneva, 210(Udział Iwony Pińskwar jako Contributing Authors).
  2. Kobec A.C., Stepchenko L.M., Komisarov I.D., Naumova G.B., Orru G., Szajdak L., Sotnikova O.P., Sedih N.J. 2008. Achievements and prospects of humic substances application in agriculture. The Ministry of Agriculture of Ukraine, Agriculture University of Dnepropetrovsk, pp. 328.
 6. Redakcja zeszytów specjalnych czasopism
  1. Kędziora A. (guest editor). 2007. Papers on Global Change IGBP. Polish National Committee of International Geosphere-Biosphere – Global Change Programme Polish Academy of Sciences Warsaw. No. 14. 99 pp. ( ISSN 1730-802X).
  2. Kędziora A. (quest editor). 2008. Papers on Global Change IGBP. Polish National Committee of International Geosphere-Biosphere – Global Change Programme Polish Academy of Sciences Warsaw. No. 15. 179 pp. ( ISSN 1730-802X).
  3. Kundzewicz Z.W., Starkel L. (Red.). 2008. Globalne ocieplenie i jego skutki. Kosmos t. 57 nr 3-4. Probemy Nauk Biologicznych. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika. Nr indeksu 362808. PL ISSN 0023-4249. (str. 169-366).
  4. Szajdak L. Miano T. (guest editors) 2008. Processes, mechanisms and utilization of organic soils. Plant and Soil (special issue). 303, 1-67.
  5. Szajdak L. (guest editor) 2007. Restoration of peatland soil for agricultural use. Agronomy Research (special issue). Part I. 5(2): 145-200. 
  6. Szajdak L. (guest editor) 2008. Restoration of peatland soil for agricultural use. Agronomy Research (special issue). Part II. 6(1): 119-160.

 Inne publikacje

 1.  Publikacje popularno-naukowe, recenzje i inneMateriały i abstrakty konferencyjne
  1. Choryński A., Konieczny R., Matczak P. 2008. Z małej chmury duży deszcz, czyli gminy wobec ekstremów pogodowych, Przegląd Komunalny, 11(206) ⁄2008, 111-116.
  2. Karg J. 2008. Bycznik - nowy na Ziemi Kościańskiej gatunek chrząszcza. Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2005-2008. T XII: 391-392.
  3. Karg J. 2008. Kret albinos w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 14 (16): 133.
  4. Karg J. 2008. Niektóre ekologiczne efekty obecnej polityki rolnej. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 14 (16): 96-98.
  5. Karg J., Łakomiec A., Kempińska M. 2008. Park Krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego. Folder.
  6. Kędziora A. 2008. Ecosystems and Human Well-Being (Synthesis) – the Millennium Ecosystem Assessment 2005, Island Press, New York DC, 137 pp. Papers and Global Change. 15: 165-169.
  7. Kujawa A. 2008. Królestwo grzybów. Kolorowy zawrót głowy. Matecznik Białowieski 2/2008. Białowieski Park Narodowy: 8-10.
  8. Kujawa A. 2008. Królestwo grzybów. Grzybowa wspinaczka na drzewa. Matecznik Białowieski 1/2008. Białowieski Park Narodowy: 5-7.
  9. Kujawa A. 2008. Grudniowe grzybobranie. Mój piękny ogród 12: 49-50.
  10. Kujawa A. 2008. Chronione borowiki. Salamandra 1(25): 10-13.
  11. Kujawa A. 2008. Apetyt na grzyby. Mój piękny ogród 10: 44-48.
  12. Kujawa A., Szczepkowski A., Sumorok B, Bober J., Karasiński D., Gierczyk B., Wójtowski M. 2007. XIII Wystawa Grzybów w Białowieży. Parki Narodowe 4: 13-14.
  13. Kundzewicz Z.W. 2007. Fourth Assessment Report of IPCC. 2007. Papers and Global Change. 14: 95-99.
  14. Kundzewicz Z.W. 2008. Ciepło, zimno, ciepło. Tygodnik Powszechny nr 18 z 4 maja 2008, str. 28-29.
  15. Kundzewicz Z.W. 2008. Rekordowe dwanaście miesięcy Wiedza i Życie, nr 08/2008, 46-49.
  16. Kundzewicz Z.W. 2008. Szczyt klimatyczny – nadzieje i obawy. Gazeta Wyborcza z dn. 02.12.2008, dodatek poznański, str. 5.
  17. Kundzewicz Z.W. 2008. Cieplejszy Poznań, Merkuriusz, nr 7, str. 8-9.
  18. Kundzewicz Z.W. 2008. Przedmowa. W: Rewolucja dla Polski – scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej. Greenpeace, październik 2008.
  19. Kundzewicz Z.W. 2008. What do we know for sure? Polish Market, Special Edition 2008, 25.
  20. Kundzewicz Z.W. 2008. Climate change research. Polish Market, Special Edition 2008: 54-55.
  21. Kundzewicz Z.W. 2008. Zmiany klimatu z perspektywy gminy, Przegląd Komunalny, 11(206) ⁄2008: 99.\
  22. Kundzewicz A.W., Kundzewicz Z.W. 2008. Ochrona drewna dla zapobiegania zmianom klimatu, Przegląd drzewny, nr 7-8: 29-34.
  23. Kundzewicz Z.W., Graczyk D. 2008. Zmian klimatu i ich przyczyny, Przegląd Komunalny, 11(206) ⁄ 2008: 99-103.\
  24. Kundzewicz Z.W., Pińskwar I. 2008. Prognozy zmian klimatu i ich skutków, Przegląd Komunalny, 11(206) ⁄2008: 103-106.
  25. Sadowski A. 2008. Aktywność wybranych gospodarstw rolnych z wielkopolski w korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa 
  26. Rolniczego. Poznań. 2`08 (53):61-71.
  27. Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2008. Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki Nar. Rez. Przyr. 27(4): 115-133.
  28. Kundzewicz Z. W. 2008. Przed szczytem klimatycznym. Merkuriusz 12(32), str. 9.
  29. Kowalczak P. 2008. Problemy z wodą. Merkuriusz 12(32), str. 13.
  1. Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2008. Phytocenotic diversity of aquatic and rush vegetation of peat pits and its role in agricultural landscape of Southern Wielkopolska (Poland). In: After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress, vol. 2, Abstracts of Presentations, Tullamore 8-13 June, 144- 146.
  2. Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2008. Phytocenotic diversity of aquatic and rush vegetation of peat pits and its role in agricultural landscape of Southern Wielkopolska (Poland). In: After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress. Abstracts of Presentations, Tullamore 8-13 June, 136.
  3. Bałazy S., Ziomek K., Weyssenhoff H. 2008. Rozpoznanie stanu zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 273-274.
  4. Bałazy S., Ziomek K., Weyssenhoff H. 2008. Rewaloryzacja zadrzewien śródpolnych i parków przydworskich. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 274-275.
  5. Bernacki Z. 2008. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji i rozkładu biomasy w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 277-279.
  6. Bernacki Z. 2008. Spatial and temporal differentiation of net primary production and organic matter decomposition in agricultural landscape of Wielkopolska (West Poland) in global change context. EURECO-GFOE 2008, Proceedings (Eds.: Jutta Stadler, Felix Schöppe, Mark Frenzel). Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 38: 93.
  7. Bieńkowski J. 2008. Przestrzenne zróżnicowanie realizacji programów rolnośrodowiskowych w Wielkopolsce. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 294-295.
  8. Bieńkowski J., Jankowiak J. 2008. Estimates of regional ammonia emission from agriculture for Poland. 10th Congress of European Society for Agronomy 15-19 September 2008. Bologna, Italy. Ital. J. Agron./Riv.Vol. 3 No 2 supplement.: 833-834.
  9. Cellier, P., Bieńkowski, J., Bleeker, A., Bogh, E., Breuer, L., Dalgaard, T., Dragosits, U., Drouet, J-L., Durand, P., Fruman, A., Hutchings, N., Kraft, P., Magliulo, E., Magliulo, P., Olesen, J.E., Kedkjora, A., Theobald, M., Vache, K., Sutton, M.A. 2008. Landscape scale assessment of N interactions. NitroEurope IP open science Conference Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance. s. 70.
  10. Bieńkowski J., Kułek B., Nowak M. 2008. NitroEurope Komponent 4 – Turew landscape in Poland. Mat. Konf. The NitroEurope IP 3th Annual Meeting and Sciences Conference „Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance”, 18th - 21st February, at Het Pand, Ghent, Belgium: 69-70.
  11. Gaca W. 2008. Wpływ składu gatunkowego i wieku zadrzewień na aktywność reduktazy azotanowej. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04.2008. Poznań: 255-259.
  12. Gierlach-Hładoń T., Szajdak L. Studies of the influence of humic acids on sorption and ion-exchange properties of high moor peat. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-07652.
  13. Gierlach-Hładoń T., Szajdak L. 2008. Physico-chemical properties of humic acids isolated from raised bog. After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of 13th International Peat Congress. Abstracts of Presentations, Tullamore, Ireland 8-13 June 2008, 47-48.
  14. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2008. Natural regeneration of peat-forming vegetation in peat pits. In: After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress. Abstracts of Presentations, Tullamore 8-13 June, 138.
  15. Gołdyn H., Pińskwar P., Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M. 2008. Transformation of aquatic vegetation in the Wyskoć Ditch due to changes in management of surrounding peat meadows. In: After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress. Abstracts of Presentations, Tullamore 8-13 June, 139.
  16. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2008. Natural regeneration of peat-forming vegetation in peat pits. In: After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress, C, vol. 2, Abstracts of Presentations, Tullamore 8-13 June, 158-160.
  17. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Kozłowska V. 2008. Naturalne i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej i bagiennej w rowie Wyskoć i dołach potorfowych (II etap badań). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 303-305.
  18. Jankowiak J., Bieńkowski J. 2008. Synthetic assessment of sustainable agricultural development for Poland’s Regions. 10th Congress of European Society for Agronomy 15-19 September 2008. Bologna,Ital. J. Agron./Riv. Agron.  Vol. 3 No 2 supplement.: 783-784.
  19. Jankowiak J., Bieńkowski J. 2008. Synthetic assessment of sustainability performance at a farm level with an application to the group of commercial farms in Poland. Book of Abstracts “International Conference Impact Assessment of Land USE Changes”, April 6th-9th, Humboldt University, Berlin, Germany, s.
  20. Jaskulska R., Szajdak L. The function of shelterbelts of different age as biogeochemical barrier on decreasing of nitrogen and phosphorus in agricultural landscape. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-02053.
  21. Jaskulska R. 2008. Efektywność funkcjonowania różnych zadrzewień śródpolnych w zakresie zmniejszania stężeń nutrientów w wodzie gruntowej. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04.2008. Poznań: 260-264.
  22. Jaskulska R., Szajdak L. 2008. Właściwości fizykochemiczne wierzchniej warstwy gleb zadrzewień śródpolnych i pól uprawnych. W: Nowe trendy w agrofizyce. Red. B. Dobrzański, S. Grundas, S. Nawrocki, R. Rybczyński. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN. 96-98.
  23. Jezierska-Madziar M., Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. Struktura i zróżnicowanie fitocenotyczne roślinności małych zbiorników wodnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 275-277.
  24. Karg J. 2008.Ocena zagęszczenia owadów w zadrzewieniach i na przyległych uprawach. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 280-283.
  25. Karg J. 2008. Owady epigeionu w strefie laso-stepu północnej Mongolii. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 283-285.
  26. Kędziora A. 2008. Management of Water Quantity and Quality inn Agricultural10th Congress of European Society for Agronomy 15-19 September 2008. Bologna, Italy.  Ital. J. Agron./Riv. Agron.  Vol. 3 No 2 supplement.: 101-102.
  27. Kędziora A., Bałazy S. 2008. Długoterminowe badania różnorodności biologicznej, ekosystemów wraz z ocenami percepcji tych zagadnień przez społeczeństwo (ALTER-NET). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 319-320.
  28. Kędziora A., Bieńkowski J., Kułek B. 2008. Obieg azotu i jego wpływ na bilans gazów szklarniowych w Europie. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 321-322.
  29. Kędziora A., Jankowiak J. 2008. Mikroekonomiczne instrumenty oceny oddziaływania wielofunkcyjnego rolnictwa do zastosowania w modelu rolnictwa europejskiego (MEA-SCOPE). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 320-321.
  30. Koster T., Kolli R., Noormets M., Kauer K., Rannik K., Lillak R., Szajdak L. Properties, composition and mutual relationship of soil and plant covers concerning land use change. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-11640.
  31. Kujawa K., Łęcki R. Wpływ lisa na zagęszczenie ptaków na polach uprawnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 305-306.
  32. Kundzewicz Z.W., Szwed M. 2007. Globalne zmiany klimatu – występowanie ekstremów. Konferencja „Zmiany klimatu: szanse, zagrożenia i adaptacje”, Poznań, 21 listopada 2007, 8-18.
  33. Kundzewicz Z.W., Pińskwar I. 2007. Zmiany klimatu i ich konsekwencje – obserwacje i prognozy. V Konferencja Poświęcona Strefie Zdrowia, Busko – Zdrój, 14 września 2007 roku, Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju, grudzień 2007, s. 43-48.
  34. Kundzewicz Z.W. 2008. Koordynacja badań w zakresie powodzi (Projekt ERA-NET UE). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 315-316.
  35. Kundzewicz Z.W. 2008. River floods in the changing climate – observations and projections. In: Proc. 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability Toronto, Ontario, Canada, May 6-8, 2008, 141-1-7
  36. Kundzewicz Z.W., Kowalczak P. 2008. Great Odra/Oder flood in 1997 – ten years after. In: Proc. 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability Toronto, Ontario, Canada, May 6-8, 2008.
  37. Kundzewicz Z.W., Szwed M., Matczak P., Pińskwar I., Graczyk D., Choryński A., Banaszak I. 2008. Adaptation and mitigation strategies: supporting european climate policies. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 310-313.
  38. Kundzewicz Z.W., Szwed M., Radziejewski M., Pińskwar I., Graczyk D. 2008. Projekt 6PR UE ENSEMBLES. RT2B – Opracowanie regionalnych scenariuszy klimatycznych do oszacowania wpływu zmian klimatu. RT6 – Oszacowania zmian klimatu i ich wpływu. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 313-315.
  39. Kundzewicz Z.W. Szwed M., Pińskwar I., Radziejewski M., Graczyk D. 2008. Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce – projekt zamawiany MNiSzW. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 316-317.
  40. Kundzewicz Z.W., Szwed M., Radziejewski M., Dysarz T., Pińskwar I. 2008. Woda i zmiany globalne (Water and climate change – WATCH). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 317-319.
  41. Licznar M., Drozd J., Szajdak L., Walenczak K., Jamroz E. Impact of the moisture of municipal solid wastes on the nitrogen transformation during composting. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-
  42. Maryganova V., Szajdak L., Tychinskaya L. Structural characteristics and amphiphilic properties of humic acids extracted from peat soil with different reagents. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-
  43. Maryganova V., Szajdak L., Tychinskaya L. Fractionation of alkali-soluble peat organic amtter with het application of XAD-8 and XAD-4 resins used in tandem. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-
  44. Maryganova V., Szajdak L., Tychinskaya L. Fractionation of alkali-soluble peat organic matter with the application of XAD-8 and XAD-4 resins used in tandem. Impact of different organic fertilizers based on peat, sapropel and Brown coal on organic nitrogen compounds in soil. After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of 13th International Peat Congress, C, vol. 2, Abstracts of Presentations, Tullamore, Ireland 8-13 June 2008, 54-55.
  45. Meysner T., Szajdak L. Effect of shelterbelts on two kind of soils on redox potential. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-01840.
  46. Meysner T., Szajdak L. 2008. Badania właściwości oksydacyjno-redukcyjnych gleb wyspy leśnej. W: Nowe trendy w agrofizyce. Red. B. Dobrzański, S. Grundas, S. Nawrocki, R. Rybczyński. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN. 99-101.
  47. Miedziejko E. 2008. Termodynamiczne wskaźniki zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska. Materiały konferencji Nowe Trendy w Agrofizyce. Lublin: 52-54.
  48. Miętkiewski R., Bałazy S., Tkaczuk C., Wrzosek M. 2008. Supplementary data to the biology and taxonomy of fungous strains from mites and insects. In: Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes. IOBC/wprs Bulletin Vol. 31: 187.
  49. Oleszczuk M. 2008. Różnorodność gatunkowa pająków w krajobrazie rolniczym. Wpływ zadrzewień śródpolnych na zgrupowania pająków pól uprawnych. Pająki jako bioindykatory środowiska wobec zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 286-289.
  50. Oleszczuk M., Hajdamowicz I. Sadowski J.., Stańska M.., Jastrzębski P., Wierzba M., Jaszczuk P., Baranowski A., Urlich W. 2008. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 307-308.
  51. Orru H., Orru M., Szajdak L., Übner M., Korhonen R. Chemical properties of peat in 7 mires with balneological potential in Estonia. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-0158.
  52. Orru H., Orru M., Riin V., Übner M., Korhonen R., Tuulik V., Szajdak L. 2008. The properties of Estonian balneologicalAfter Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of 13th International Peat Congress. Tullamore, Ireland 8-13 June 2008, 49-50.
  53. Rybacki M. 2008. Ekologia i zagrożenia traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) w lasach zachodniej Polski. W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. W. Zamachowski (red). IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologicza, Kraków 22-23 września 2008. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Kraków: 99-103.
  54. Sadowski A. 2008. Aktywność wybranych gospodarstw rolnych z Wielkopolski w korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Poznań. 2`08(53):61-71.
  55. Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2008. Produkcja wierzby energetycznej – ocena ekonomiczna. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 296-297.
  56. Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski A. 2008. Prowadzenie towarowej i nietowarowej produkcji rolniczej – aspekty środowiskowe i ekonomiczne. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 298-300.
  57. Sieminiak D. 2008. Badania florystyczne zbiorowisk glonów rozwijających się w glebie pod uprawą pszenicy. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 300-302.
  58. Sieminiak D., Pecie A., Kubik K. 2008. Biomasa glonów w glebach o różnym składzie granulometrycznym w okresie początkowego wzrostu pszenicy ozimej. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 308-310.
  59. Sieminiak, D. 2008. Third record of filamentous Green alga Leptosira Erumpens (Deason et bold) Lucešova in Poland”. W: Renaturisation of water ecosystems and algae communities. Łódź-Spała.: 92.
  60. Sokołowska Z., Szajdak L., Warchulska P. Influence of phosphate ions and competitiveness sodium and calcium on the humic acids peptization and coagulation processes. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-07584.
  61. Sokolov G., Szajdak L., Simakina I. Transformation of het structure of inorganic and organic nitrogen-containing compounds of peat, sapropel, brown coal and organic fertilizers on the basis. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-01854.
  62. Sokolov G., Szajdak L., Simakina I. 2008. Impact of different organic fertilizers based on peat, sapropel and brown coal on organic nitrogen compounds in soil. After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of 13th International Peat Congress, C, vol. 2, Abstracts of Presentations, Tullamore, Ireland 8-13 June 2008, 28.
  63. Styła K. 2008. Aktywność oksydazy ksantynowej w wybranych glebach torfowych, płowych oraz murszastych na terenie Agroekologicznego Parku Krajobrazowego w Turwi. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04.2008. Poznań: 265-268,
  64. Styła K., Szajdak L. 2008. Zawartości jonów amonowych i azotanowych w sezonie wegetacyjnym w glebie w sadzie jabłoniowym po replantacji na het zróżnicowanego nawadniania i nawożenia. W: Nowe trendy w agrofizyce. Red. B. Dobrzański, S. Grundas, S. Nawrocki, R. Rybczyński. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN. 111-113.
  65. Styła K., Szajdak L. The content of indole-3-acetic acid in the apple-trees orchard soil after replantation. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-02059.
  66. Szajdak L., Brandyk T., Szatylowicz J. Impact of secondary transformation of peat moorsh soils on their physic-chemical properties. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-06286.
  67. Szajdak L., Gaca W. Activity of nitrate reductase in soils under shelterbelts of different age and adjoining cultivated fields. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-02049.
  68. Szajdak L., Gaca W. 2008. Procesy denitryfikacji zachodzące w glebach pod zadrzewieniami różniącymi się wiekiem i składem gatunkowym drzew. W: Nowe trendy w agrofizyce. Red. B. Dobrzański, S. Grundas, S. Nawrocki, R. Rybczyński. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN. 83-84.
  69. Szajdak L., Inisheva L. I. Biochemical activity and the content of chemical compounds in peats of the Great Vasyugan Mire. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-06326.
  70. Szajdak L., Styła K. The xanthine oxidase activity on two kinds of soils: organic and mineral-organic soil on the area of Landscape Park in Turew. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-02099.
  71. Szajdak L., Szczepański M. Impact of peatland as biogeochemical barrier on the decrease of carbon and nitrogen forms in ground water. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-01836.
  72. Szajdak L., Szczepański M. 2008. Torfowisko jako bariera biogeochemiczna obniżająca stężenie form azotu i węgla w wodzie gruntowej. W: Nowe trendy w agrofizyce. Red. B. Dobrzański, S. Grundas, S. Nawrocki, R. Rybczyński. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN. 85-86.
  73. Szajdak L., Szczepański M. 2008. The influence of secondary transformed peat-moorsh soils on the quality of chemical compounds of ground water. After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of 13th International Peat Congress. Tullamore, Ireland 8-13 June 2008, 29.
  74. Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I. 2008. Funkcja zadrzewienia – wyspy leśnej w ograniczaniu rozprzestrzeniania się składników mineralnych wodą gruntową. W: Nowe trendy w agrofizyce. Red. B. Dobrzański, S. Grundas, S. Nawrocki, R. Rybczyński. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN. 87-
  75. Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I .Function of shelterbelt on the changes of nitrogen compounds in ground water and soils. Geophysical Research Abstract. European Geosciences Union, General Assembly, 14-18 April, 2008, Vol. 10, 2008-A-06310.
  76. Szczepański M. 2008. Wpływ torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04.2008. Poznań:: 268-272.
  77. Szeflińska D. 2008. Ocena zależności ilości szkodników Thysanoptera od odmiany owsa. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 290-291.
  78. Szpotkowski K., Rybacki M. 2008. Zmiany liczebności płazów projektowanego rezerwatu „Brzeźno” w Pszczewskim Parku Krajobrazowym, w latach 1998-2008. W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. W. Zamachowski (red). IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków 22-23 września 2008. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Kraków: 151-155.
  79. Szpotkowski K., Rybacki M. 2008.Gniewosz plamisty Coronella płazów i gadów – ochrona herpetofauny. W. Zamachowski (red). IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologicna, Kraków 22-23 września 2008. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Kraków: 148-150.
  80. Szwed M. (2008). The influence of the North Atlantic Oscillation on temperature and precipitation across Poland. Proceedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 13–18 April 2008 (CD).
  81. Szwed M. (2008). The extreme temperatures in Poland versus the North Atlantic Oscillation. Proceedings of 8th EMS Annual Meeting / 7th European Conference on Applications of Meteorology, Amsterdam, The Netherlands, 29 September - 3 October 2008 (CD).
  82.  Gołdyn H., Pińskwar P., Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M. 2008. Transformation of aquatic vegetation in the Wyskoć Ditch due to changes in management of surrounding peat meadows. In: After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress, C, vol. 2, Abstracts of Presentations, Tullamore 8-13 June, 161-163.
  83.  Graczyk D., Szwed M. (2008). Temporal and spatial changes of the thermal characteristics in Poland. Proceedings of 8th EMS Annual Meeting / 7th European Conference on Applications of Meteorology, Amsterdam, The Netherlands, 29 September - 3 October 2008 (CD).
  84.  Jankowiak J., Bieńkowski J. 2008. Metodyka zintegrowanej oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 01-03.04. 2008. Poznań: 291-293.
  85. Wegensteiner R., Tkaczuk C. Balazy S., Kaiser H. 2008. Protozoa, fungi and nematodes in Gastrophysa viridula (Coleoptera, Chrysomelidae) from Austria and Poland. In: Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes. Eds. R.U. Ehlers, J. Enkerli, I. Glazer, M. Lopez-Ferber, C. Tkaczuk. COST. IOB