FLORIST

EURAXESS

ATP

SPIS PUBLIKACJI 2010


Publikacje recenzowane

 

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 1. Gołdyn H. 2010. Changes in plant species diversity of aquatic ecosystems in the agricultural landscape in West Poland in the last 30 years. Bidivers Conserv 19: 61-80. DOI 10.1007/s10531-009-9702-7.
 2. Czarnecka J., Kitowski I., Orłowski G., Sugier P. 2010. Non-standard mechanisms of seed dispersal in agricultural landscape thanks to the white stork, grey partridge and rook. Acta Soc. Botanicorum Pol. 79, Suppl. 1, s. 36.
 3. Koutsoyiannis D., Kundzewicz Z.W., Watkins F., Gardner C. 2010. Something old, something new, something red, something blue – Editorial. Hydrol.
  Sci. J. 55 (1): 1-3, DOI:10.1080/02626660903525294.
 4. Kŏlli R., Asi E., Apuhtin V., Kauer K., Szajdak L. 2010. Formation of the chemical composition of histosols and histic soils in the forest lands of Estonia. Chemistry and Ecology. 26: 289-303.
 5. Kujawa A. 2010. Macromycetes of wooded patches in an agricultural landscape. Acta Soc. Botanicorum Pol. 79, Suppl. 1. s. 75.
 6. Kundzewicz Z.W., Huang Shaochun. 2010. Seasonal temperature extremes in
  Potsdam. Acta Geophysica 58, 1115-1133, DOI: 10.2478/s11600-010-0026.
 7. Kundzewicz Z.W., Hirabayashi Y., Kanae S. 2010. River floods in the
  changing climate—observations and projections. Water Resour. Management, 24,
  2633-2646, DOI: 10.1007/s11269-009-9571-6.
 8. Kundzewicz Z.W., Krysanova V. 2010. Climate change and stream water
  quality in the multi-factor context. An editorial comment. Climatic Change, 103,
  353-362, DOI: 10.1007/s10584-010-9822-9.
 9. Kundzewicz Z.W., Lugeri N., Dankers R., Hirabayashi Y., Döll P.,
  Pińskwar I., Dysarz T., Hochrainer S., Matczak P. 2010. Assessing river flood
  risk and adaptation in Europe—review of projections for the future. Mitig.
  Adapt. Strategies for Global Change 15 (7), 641 - 656, DOI:
  10.1007/s11027-010-9213-6.
 10. Kundzewicz Z. W., Stakhiv E. 2010. Editorial – Are climate models ‘ready for
  prime time’ in water resources management applications or is more research
  needed? Hydrol. Sci. J. 55 (7), 1085-9.
 11. Lugeri N., Kundzewicz Z.W., Genovese E., Hochrainer S.,
  Radziejewski M. 2010. River flood risk and adaptation in Europe—assessment of the
  present status. Mitig. Adapt. Strategies for Global Change 15 (7): 621 - 639,
  DOI: 10.1007/s11027-009-9211-8.
 12. Maryganova V.V., Szajdak L.W., Tychinskaya L.Yu. 2010. Hydrophobic and hydrophilic properties of humic acids from soils under shelterbelts of different ages', Chemistry and Ecology. 26(4): 25-33.
 13. McEvoy D., Matczak P., Banaszak I., Choryński A., 2010. Framing adaptation to climate-related extreme events. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. vol 15, no. 7: 779-796. 
 14. Mechler R., Kundzewicz Z.W. 2010. Assessing adaptation to extreme weather
  events in Europe—Editorial. Mitig. Adapt. Strategies for Global Change. 15 (7),
  611 – 620, DOI: 10.1007/s11027-010-9245-y.
 15. Moriondo M., Bindi M., Kundzewicz Z.W., Szwed M., Choryński A.,
  Matczak P., Radziejewski M., McEvoy D., Wreford A. 2010. Impact and adaptation
  opportunities for European agriculture in response to climatic change and
  variability. Mitig. Adapt. Strategies for Global Change. 15 (7), 657 - 679, DOI:
  0.1007/s11027-010-9219-0.
 16. Oleszczuk M., Hajdamowicz I., Stańska M. 2010. The distribution and habitat preferences of an extremely rare European spider, Glyphesis taoplesius (Araneae: Linyphiidae). Entomol. Fenn. 21: 1-6.
 17. Oleszczuk M., Ulikowska M., Kujawa K. 2010. Effect of distance from forest edge on the distribution and diversity of spider webs in adjacent maize field. Pol. J. Ecol. 58, 4: 793-802.
 18. Orłowski G. 2010. Effect of boundary vegetation and landscape features on diversity and abundance of breeding bird communities of abandoned crop fields in southwest Poland. Bird Study 57, 175-182.
 19. Orłowski G., Karg J., Czarnecka J. 2010. Food of the Water Pipits Anthus spinoletta on wintering grounds in southwest Poland. Bird Study 57, 401-405.
 20. Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Polechoński R. 2010. Geographical and habitat differences in concentrations of copper, zinc and arsenic in eggshells of the Rook Corvus frugilegus in Poland. Journal of Ornithology 151: 279-286.
 21. Otto-Banaszak I., Matczak P., Wesseler J., Wechsung F., 2010. Different perceptions of adaptation to climate change: a mental model approach applied to the evidence from expert interview, Regional Environmental Change, DOI 10.1007/s10113-010-0144-2
 22. Schelhaas M.-J., Hengeveld G., Moriondo M., Reinds G.-J.,
  Kundzewicz Z.W., ter Maat H., Bindi M. 2010. Assessing risk and adaptation
  options to fires and windstorms in European forestry. Mitig. Adapt. Strategies
  for Global Change 15 (7), 681 - 701, DOI: 10.1007/s11027-010-9243-0.
 23. Szajdak L.W., Gaca W. 2010. Nitrate reductase activity in soil under shelterbelt and an adjoining cultivated field. Chemistry and Ecology. 26(4): 123-134.
 24. Szwed M., Karg G., Pińskwar I., Radziejewski M., Graczyk D.,
  Kędziora A., Kundzewicz Z.W. 2010. Climate change and its effect on agriculture,
  water resources and human health sectors in Poland, Nat. Hazards Earth Syst.
  Sci., 10, 1725-1737, DOI: 10.5194/nhess-10-1725-2010.
 25. Werners S.E., Matczak P., Flachner Z., 2010. Individuals matter: exploring strategies of individuals to change the water policy for the Tisza River in Hungary Ecology And Society 15(2): 24.
 26. van Vuuren D. P., Isaac M., Kundzewicz Z W., Arnell N., Barker T., Criqui P., Berkhout F., Hilderink H., Hinkel J., Hof A., Kitous A., Kram T., Mechler R., Scrieciu S. 2010.The use of scenarios as the basis for combined assessment of climate change mitigation and adaptation. Global Environ. Change doi: 10.1016/j.gloenvcha.2010.11.003.

Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Bieńkowski J. 2010. Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 2005-2007. Fragm. Agron. 27 (1): 21-31.
 2. Brandyk T., Szajdak L. 2009. Problematyka zrównoważonego wykorzystania torfowisk i torfu. Międzynarodowy Kongres Torfowy, Tullamore, Irlandia. 8-13 czerwca 2008 r. Postępy Nauk Rolniczych. 5-6: 147-151.
 3. Bujakiewicz A., Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej. Parki Nar. Rez. Przyr. 29 (1): 3-26.
 4. Gierczyk B., Kujawa A., Wójtowski M. 2010. Plectania melastoma – nowe stanowisko w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (1): 61-64.
 5. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2009. Response of aquatic vegetation to eutrophication processes in agricultural landscape exemplified by the Gen. D. Chłapowski Landscape Park. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN 6: 71-78.
 6. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2009. Transformation of flora versus the ecological status of the Wyskoć Watercourse in the last thirty years. Rocz. AR Pozn. 388, Bot.–Stec. 13: 103-108.
 7. Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M. 2010. Wpływ intensywności produkcji rolnej na emisję azotu do środowiska. Rocz. Nauk. SERiA. 12 (1): 65-69.
 8. Jankowiak J., Bieńkowski J., Jaworska J. 2010. Zagrożenie emisją azotu z gospodarstw w strefie OSN w wybranej gminie Wielkopolski. Fragm. Agron. 27 (1): 44-52.
 9. Kędziora A., Karg J. 2010. Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej. Nauka. 4: 107-114.
 10. Kolli R., Asi E., Aputhin V., Kauer K., Szajdak L.W. 2010. Chemical properties of surface peat on forest land in Estonia. Mires and Peat. 6, 1-13.
 11. Kowalczak P. 2010. Urbanizacja a problemy wodne miast krajów rozwijających się. Kropla – magazyn ekologiczny. 2010/01: 30-35.
 12. Kudławiec B., Kujawa A., Ślusarczyk T., Gierczyk B. 2010. Nowe stanowiska gnojanki różowawej Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 21 (1): 60-64
 13. Kujawa A. 2009. Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 44 (1): 49-75.
 14. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21 (1): 8-53.
 15. Kundzewicz Z. W. 2010. Zmiany klimatu i ich konsekwencje oraz możliwości
  przeciwdziałania. Przyszłość: Świat-Europa-Polska, 2 (22): 17-34.
 16. Kundzewicz Z. W. 2010. Zmiany klimatu – projekcje i rzeczywistość. Kropla –
  magazyn ekologiczny. 2010/01, 4-8.
 17. Kundzewicz Z.W. 2010. Zmiany klimatu a zdrowie w perspektywie IPCC.
  Medycyna środowiskowa. 13 (1): 1-5.
 18. Kundzewicz Z.W. 2010. Natural disasters – observations, projections and
  possibilities of counteraction. Papers on Global Change. 16: 21–40.
 19. Kundzewicz Z.W. 2010. Poznań climate summit (COP-14) in perspective. Papers
  on Global Change 16: 131-144.
 20. Kundzewicz Z.W., Hattermann F., Krysanova V. 2010. Model-supported
  implementation of the Water Framework Directive, Water 21 (April 2010) 25-26.
 21. Kundzewicz Z.W., Juda-Rezler K. 2010. Zagrożenia związane ze zmianami
  klimatu. Nauka 4: 69-76.
 22. Kundzewicz Z.W., Matczak P. 2010. Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami
  ekstremalnymi. Nauka 4: 77-86.
 23. Kundzewicz Z.W., Zalewski M., Kędziora A., Pierzgalski E., 2010.
  Zagrożenia związane z wodą, Nauka 4: 87-96.
 24. Kundzewicz Z.W., Matczak P., Sadowski Z. 2010. Wprowadzenie do raportu o
  zagrożeniach. Nauka 4: 11-18.
 25. Kwaśniewski J., Kundzewicz Z.W., Juda-Rezler K. 2010. Aksjologia
  zagrożeń. Nauka 4: 19-22.
 26. Le Mellec A., Karg J., Slowik J., Möller K., Korczynski I., Mazur A., Krummel T., Bernacki Z., Vogt-Altena H., Reinhardt A., Gerold G. 2009. The theoretical approach of ecoplexivity focusing mass outbreaks of phytophagous insects and altered forest functions. Journal of Entomology and Nematology. 1: 067‑073
 27. Maryganova V. V., Szajdak L. W., Tsynkalova L. Yu. 2010. Thermal analysis of humic acids from soils under shelterbelts of different age in agrolandscape. Prirodopolzovanie. 18: 185-191.
 28. Miedziejko E.M., Jankowiak J. 2010. Emergetyczna analiza usług i obciążenia środowiska w uprawie rzepaku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych: 237-248.
 29. Miedziejko E., Jankowiak J. 2010. Emergetyczna wycena usług środowiska w uprawie buraków. Ekonomia i Środowisko. 1 (37): 189-200.
 30. Oleszczuk M. 2010. Refugia śródpolne jako siedliska rzadziej spotykanych i zagrożonych gatunków pająków (Araneae) w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (5): 361–374.
 31. Orłowski G., Górka W. 2010. Lęgowe ugrupowania awifauny trzcinowisk i cenne gatunki siedlisk łąkowych pól irygacyjnych we Wrocławiu. Ornis Polonica 51, 77-92.
 32. Sadowski A., Jankowiak J. 2009. Produkcyjne i ekonomiczne aspekty uprawy dwóch różnych typów użytkowych roślin energetycznych na przykładzie wierzby i rzepaku. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. we Wrocławiu. Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii. Nr 83: 287-295.
 33. Sieminiak D. 2009. Unicellular Green Alga Scotiellopis terrestris (REISIGL.) PUNCOCH. & KALINA – First Record In Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies. Suppl. Phycologica Polonica 2: 163-169.
 34. Szajdak L. 2010. Commission III: Utilisation of Peat and Peatlands in Agriculture. Peatlands International 1: 17-18.
 35. Szajdak L. 2010. Physiological impact of biologically active substances in cranberries on human health. Peatlands Inernational. 1: 52-55.
 36. Szanser M., Górska E., Kisiel M., Kusińska A., Russel S., Sieminiak D., Wojewoda D. 2010. Meadow plant litter species diversity – impact on organic matter accumulation. Plant Breeding and Seed Science. V. 61: 47-54.
 37. Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374.
 38. Szczepkowski A., Karasiński D., Gierczyk B., Kujawa A., Obidziński A. 2010. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.) w Polsce – nowe stanowiska i nowy substrat. Parki Nar. Rez. Przyr. 29 (1): 27-36.
 39. Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B. 2009. Gnojanka różowawa Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo – nowy gatunek grzyba w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (6): 465-468.
 40. Szczepkowski A., Kujawa A., Krasiński D., Konik J. 2010. XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej – ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów. Parki Narod. Rez. Przyr. 27 (4): 116-120.
 41. Topa E., Damszel M., Oleszczuk M., Hajdamowicz I. 2009. Fauna pająków naziemnych Araneae w sadach o zróżnicowanej intensywności ochrony. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (4): 1983-1986.


Monografie

Autorstwo monografii w języku polskim

1. Pińskwar  I. 2010: Projekcje zmian w ekstremach opadowych w Polsce. Monografia KGW PAN, Z. 34.

2. Kowalczak P., Kurosz P., Sobolewski Ł. 2010.  Powódź w Powiecie Poznańskim w 2010r. Publikacja wydana pod patronatem Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego. ISBN 978-83-8899-09-1. 86 str.

 

Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim

 1. Jankowiak J., Bieńkowski J. 2010. Syntetyczna ocena stanu zrównoważenia produkcyjnego, środowiskowego i ekonomicznego rolnictwa w skali gospodarstwa i regionu. W: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa: 93-112.
 2. Jankowiak J., Kędziora A. 2009. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo w Polsce. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Nr 174 (9). IERiGŻ-PIB, Warszawa: 9-37.
 3. Jaskulska R., Szajdak L. 2009. Wybrane właściwości chemiczne wierzchniej warstwy gleby zadrzewień śródpolnych i pól uprawnych. W: Ochrona i wartość użytkowa gleb.B. Dobrzański Jr. S. Nawrocki, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin. 111-122.
 4. Jaskulska R., Szajdak L. 2009. Wpływ zadrzewień śródpolnych na zawartość rozpuszczalnych składników mineralnych w wodach gruntowych. W: Zasoby i kształtowanie środowiska rolniczego. Red. B. Dobrzański Jr, J. Gliński, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin, 79-90.
 5. Karg J., Bałazy S. 2010. Zadrzewienia śródpolne. W: Rośliny do zadań specjalnych. Red. M. E. Drozdek. Oficyna Wydawn. PańWyższej Szkoły Zawodowej  w Sulechowie, Sulechów-Kalsk: 399-422.
 6. Kujawa A. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Białowieski Park Narodowy. Poznać – zrozumieć – zachować. Red. Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110.
 7. Kundzewicz Z.W. 2010. Zmiany klimatu i zasoby wodne – perspektywa globalna
  i regionalna. W: Edukacyjne konsekwencje zmian klimatycznych i cywilizacyjnych Wielkopolski. Red. Burchardt, L., Michalak R. Wyd. Wyższej Szkoły
  Zawodowej „Kadry dla Europy”, Poznań, 13-24.
 8. Kudzewicz ZW., Kędziora A. 2010 „ Zmiany klimatu i ich wpłna środowisko i gospodarkę – obserwacje i projekcje” W: Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu. Studia i Raporty IUNG-PIB. Puławy. 19: 115-132.
 9. Meysner T., Szajdak L. 2009. Badania zawartości żelaza i aktywności peroksydazy w dwóch typach gleb wyspy leśnej. W: Ochrona i wartość użytkowa gleb. Red. B. Dobrzański Jr. S. Nawrocki, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin, 135-144.
 10. Orłowski, G., Gębski P. 2010. Zbiornik Mietkowski. W: Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Red. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. OTOP, Marki. 311-312.
 11. Orłowski, G., Drazny T. 2010. Dolina Widawy i Oleśnicy. W: Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Red. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. OTOP, Marki. 465-466.
 12. Orłowski, G., Górka W., Rusiecki S. 2010. Wrocławskie Pola Irygacyjne. W: Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Red. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., ChylareckiOTOP, Marki. 517-518 (3 pkt.)
 13. Szajdak L., Gaca W. 2009. Procesy denitryfikacji zachodzące pod zadrzewieniem robiniowym i przyległym polu uprawnym. W: Zasoby i kształtowanie środowiska rolniczego. Red. B. Dobrzański Jr, J. Gliński, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin. 55-66.
 14. Szajdak L., Gaca W. 2009. Przemiany azotu w glebach pod zadrzewieniem różniącym się wiekiem oraz składem gatunokowym drzew. W: Ochrona i wartość użytkowa gleb. Red. B. Dobrzański Jr. S. Nawrocki, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin. 145-154.
 15. Szajdak L., Meysner T. 2009. Systemy gospodarowania a zawartość różnych form azotu oraz kwasów fenolowych w glebach. W: Zasoby i kształtowanie środowiska rolniczego. Red. B. Dobrzański Jr, J. Gliński, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin. 67-78.
 16. Szajdak L., Szczepański M. 2009. Torfowisko jako bariera biogeochemiczna obniżająca stężenia form azotu i węgla w wodzie gruntowej. W: Zasoby i kształtowanie środowiska rolniczego. Red. B. Dobrzański Jr, J. Gliński, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin. 45-54.
 17. Szajdak L., Szczepański M. 2009. Wpływ przeobrażenia wtórnego gleb organicznych na procesy oczyszczania wód gruntowych oraz na procesy wymywania substancji próchnicznych z gleb. W: Ochrona i wartość użytkowa gleb. Red. B. Dobrzański Jr. S. Nawrocki, R. Rybczyński. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin. 123-134.

 

Autorstwo rozdziału w  monografii w języku angielskim

 1. Becker, A., Castelletti, A., Gooch, G. D., Hattermann,F., Kaden,
  S.,  Kundzewicz, Z. W., Laurans, Y., Muhar, S., Soncini-Sessa, R., Stålnacke,
  P., Willems, P. 2010. Practical experiences from existing case studies and
  pilot river basins. W: Water Framework Directive: Model supported Implementation.  A Water Manager’s Guide. Red. Hattermann, F. F., Kundzewicz Z.W. IWI Publishing, London, 99-224.
 2. Bernacki Z. 2010. Differentiation of litter decomposition rates and nitrogen and phosphorous release in different types of tree stands. W: Physical, chemical and biological processes in soils. Red. L.W. Szajdak, A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań: 173‑186.
 3. Choryński A., Matczak P. 2010. Extreme weather events adaptation in view of policy and practice based on porous pavements in Poland. W: Society, culture and technology at the dawn of the 21st century. Red. J. Mucha, K. Leszczyńska. Cambridge Scholar Publishing: 107-125.
 4. Gierlach-Hładoń T., Szajdak L. 2010. Physico-chemical propoerties of humic acids isolated from an Eriophorum Spgagnum raised bog. W: Mires and peat. Red. Kļavinš M. Univerity of Latvia Press. Riga.143-157.
 5. HattermannF., Willems P., Kundzewicz Z.W. 2010. Modelling – A primer
  for practitioners. W: Water Framework Directive: Model supported Implementation. A Water Manager’s Guide. Red. Hattermann F.F., Kundzewicz Z.W. IWI Publishing, London, 55-88.
 6. Jaskulska R., Szajdak L. 2010. Impact of the shelterbelts on the nitrogen and phosphorus concentration in ground water. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Red. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Prodruk, Poznań. 248-258.
 7. Kędziora A., Karg J. 2010. Biodiversity of agricultural landscape. W: Restoration of weddangered and extinct animals. Ed. R. Słomski. Poznań University of Life Sciences. 2010: 95-112.
 8. Kowalczak P. 2010. The practical significance of visualization of selected elements of lakes monitoring. W: Physical chemical and biological processes in soils. Red. L. W. Szajdak., A. V. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. s.75-82.
 9. Kujawa A. 2009. Amateur mycology in Poland today and tomorrow. W: Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. Red. Mirek Z., NikielW. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 41-44
 10. Kujawa A. 2009. The macrofungi. W: Białowieża National Park. Know it – Understand it – Protect it. Red. Okołów C., Karaś M., BołbotBiałowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110
 11. Kundzewicz Z.W., Becker A., Hattermann F.F. 2010. Introduction. W:
   Water Framework Directive: Model supported Implementation. A Water Manager’s Guide. Red. Hattermann F. F., Kundzewicz Z.W. IWI Publishing, London: 1-10.
 12. Maryganova V. V., Szajdak L.W., Tychinskaya L. Yu., Parmon S. V. 2010. Fractionation of peat fulvic acids with the method of adsorption on hydrophobic gels. W: Humic substances in biosphere. Red. Aparin B. F. Part 1. St.-Petersburg. 155-161.
 13. Maryganova V.V., Szajdak L.W., Tychinskaya L. Yu. 2010. Hydrophobic-hydrophilic properties of humic substances separated from peat with different extragents. W: “Nature Management: Ecology, Economics, Technology”. Red. N.N. Bombalov, G. Sokolov. Nauka, Minsk, Belarus. 200–204.
 14. Maryganova V., Szajdak L.W., Tychinskaya L., Parmon S. 2010. Chemical composition and hydrophobic-hydrophilic properties of humic acids from soils under shelterbelts of different age. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Red.L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 359-372.
 15. Maryganova V., Szajdak L.W. 2010. Structural studies of peat humic and fulvic acids by fluorescence spectroscopy. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils.Red. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań  373-382.
 16. Mechler R., Hochrainer, S., Aaheim, A., Kundzewicz, Z., Lugeri N., Moriondo M., Banaszak I., Bindi M., Choryński A., Genovese E., Kalirai H., Lavalle C., Linnerooth-Bayer J., Matczak P., McEvoy D., Radziejewski M., Rubbelke D., Saelen H., Schelhaas M-J., Szwed M., Wreford A. 2010. A Risk Management Approach for Assessing Adaptation to Changing Flood and Drought Risk. W: Making climate change work for us: European perspectives on adaptation and mitigation strategies, Europe, Red. Hulme, M. and H. Neufeldt. Cambridge University Press, Cambridge, UK.: 200-229.
 17. Meysner T., Szajdak L. 2010. Impact of a forest island and Robinia pseudacacia afforestation on peroxidase activity and iron ions in soils. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Red. L.W. Szajdak, A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań 383-394.
 18. Szajdak L. W. 2010. Function of the mid-field afforestation on the changes of nitrogen compounds in ground water and soil. W: “Nature Management: Ecology, Economics, Technology”. Red. N.N. Bombalov, G.Minsk, Belarus. 347–352.
 19. Szajdak L., Szczepański M. 2010. Impact of secondary tranformation of peat-moorsh soils on the proces sof purification of ground water. W: Mires and peat. Ed. KļavinšUniverity of Latvia Press. Riga. 125-142.
 20. Szajdak L., Szatyłowicz J. 2010. Impact of drainage on hydrophobicity of fen peat-peat-morsh soils. W: Mires and peat. Red. KļavinšUniverity of Latvia Press. Riga. 158-174.
 21. Szajdak L.W., Karabanov A.K. 2010. Foreword. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Red. L.W. Szajdak. A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 9-11.
 22. Szajdak L.W., Bambalov N.N. 2010. 17 years of Polish-Belarus Scientific International Co-operation. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Red. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 11-20.
 23. Szajdak L.W., Gaca W. 2010. The infl uence of nitrogen on denitrifi cation processes in soil under shelterbelt and adjoining cultivated field. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Red. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 225-236.
 24. Szajdak L.W., Maryganova V. 2010. Impact of the kind of soil and plant composition on the quantities of indole-3-acetic acid. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Red. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 237-248.
 25. Szajdak L.W., Meysner T. 2010. Effect of afforestation in agricultural landscape on the changes of nitrogen compounds in mineral soils. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Red. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 449-460.
 26. Szajdak L.W., Styła K. 2010. Impact of different of secondary transformed peat-moorsh soils on the xanthine oxidase and phenol oxidase activity of acrotelm and catotelm. . W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Eds. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 461-474.
 27. Szajdak L.W., Szczepański M. 2010. Impact of the solvent on leaching organic matter from secondary transformation of peat-moorsh soils. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Eds. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 475-492.
 28. Szajdak L.W., Życzyńska-Baloniak I. 2010. Migration of calcium, magnesium and mineral carbon in ground water of agricultural landscape. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Eds. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 155-164.
 29. Szatylowicz J., Papierowska E., Szajdak L.W. 2010. An attempt of surface energy determination of selected dry fen peats. W: Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Eds. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. Wydawnictwo Prodruk, Poznań. 123-136.
 30. Werners S.E., J. D. Tàbara, H. Neufeldt, D. McEvoy, X. Dai, Z. Flachner, J. West, F. Cots, G. Trombi, N. Lugeri, P. Matczak, G.-J. Nabuurs, 2010. Mainstreaming Adaptation in Regional Land Use and Water Management, W: Making climate change work for us: European perspectives on adaptation and mitigation strategies. Eds. Hulme, M. and H.Cambridge University Press, Cambridge, UK.” 230-260.

 

Redakcja monografii lub podręcznika w języku angielskim


 1. Hattermann F. F., Kundzewicz Z.W. (red.). 2010. Water Framework Directive:
  Model supported Implementation. A Water Manager’s Guide. IWI Publishing, London. pp. 268
 2. Szajdak L.W., Karabanov A.K. (red.). 2010. Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Prodruk, Poznań. pp. 634.

 

 Prace popularno-naukowe


 1. Andrusiak J. 2010. Karaś karasiowi wilkiem. Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 6: 16-17.
 2. Karg J. 2009. Przemiany w entomofaunie agrocenoz w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 15 (17): 31-35.
 3. Kujawa A. 2010. Grzybów portret własny – czyli jaki jest grzyb nie każdy widzi i nie każdy wie. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 2 (102): 16-20.
 4. Kujawa A. 2010. Grzyby i grzybomaniacy. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 1 (101): 24-29.
 5. Kujawa A. 2010. Ochrona grzybów wielkoowocnikowych w Polsce – stan aktualny, problemy i wyzwania. Głos w dyskusji. Przegląd Przyrodniczy 21 (2): 42-51.
 6. Kujawa A. 2010. Śmierć na wyciągnięcie ręki. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 3 (103): 12-16.
 7. Kujawa A. 2010. Własne grzybki. Mój Piękny Ogród 10: 16-18.
 8. Kujawa K. 2010. Wpływ elektrowni wiatrowych na awifaunę. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 18: 00-00.
 9. Le Mellec A., Reinhardt A., Vogt-Altena H., Möller K., Dohrenbusch A., Bernacki Z., Jungkunst H., Mazur A., Gerold G., Karg J., Erasmi S., Krummel T., Slowik J., Kätzel R., Lasch P., Roloff A., Korczynsky I., Rust S., Thies C., Rennenberg H. 2010. Klimawandel und Waldökosysteme ‑ von Kohlenstoffsenken zu Kohlenstoffquellen. In: Biodiversität und Klima – Vernetzung der Akteure in Deutschland VI. Ergebnisse und Dokumentation des 6. Workshops an der Internationalen Naturschutzakademie. Korn H., Schliep R., Stadler J. (Red.). Bundesamtes für Naturschutz, Bonn. 43‑46.

 

Inne prace i abstrakty konferencyjne


 1. Astover A., Kõlli R., Szajdak L.W. 2010. Chemical and biochemical properties of Stagnic Albeluvisols organic matter as result of long-term agricultural management and native forest ecosystem. Geophysical Research Abstracts Vol. 12, EGU2010-8003-1, 2010, EGU General Assembly 2010.
 2. Bałazy S. 2010. Znaczenie i uwarunkowania ochrony zadrzewień na obszarach wiejskich. W: 1 Kongres Nauk Rolniczych. Nauka-Praktyce. Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Red. A. Czarnocka. Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Warszawa. Album (Wydawnictwo pokongresowe): 71
 3. Bałazy S., Janku K., Weyssenhoff H., Ziomek K. 2010. Opracowanie modeli przestrzennej struktury zadrzewień ochronnych na równinnych i falisto-morenowych obszarach Polski. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Instytut  Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 22-23.04. 2010. Kraków: 290-292
 4. Bałazy S., Janku K., Weyssenhoff H., Ziomek K. 2010. Różnorodność entomofagów i entomopatogenów w żerowiskach owadów podkorowych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 22-23.04. 2010. Kraków: 316-319.
 5. Bałazy S., Szajdak L.2010. Entomopathogenic fungi of grasslands and peatlands in the moderate and severe climatic conditions. Materials of All-Russian 7th Scientific School of Young Sciencists with International Participation. Dedicated to 105 years of Tiuremnova S.N., Tomsk, September 13-15, 2010: 268. 
 6. Bernacki Z. 2010. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji i rozkładu biomasy w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Kraków, 22-23.04.2010: 301‑303.
 7. Bernacki Z., Karg J. 2010. Accumulation of water in snow cover by midfield shelterbelts. W: Komisarek J., Szoszkiewicz K., Kałuża T. (red.). Przyrodnicze i techniczne problemy inżynierii i ochrony środowiska. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego. Poznań: 14 p.
 8. Bieńkowski J., Jankowiak J. 2010. Ocena efektów środowiskowych i ekonomicznych w scenariuszach rozwoju chowu bydła mięsnego. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. IA PAN Lublin, IFR PAN Kraków, IGR PAN Poznań, OB-CZRB PAN Warszawa, IŚRiL PAN Poznań. Kraków, 22-23.04.2010: 313-315.
 9. Bieńkowski J., Jankowiak J., Kędziora A., Nowak M. 2010. Nitrogen balances in farms of Wyskoc catchment in Poland. Proceedings of Agro 2010 the XIth ESA Congress. Montpellier, France, 29.08-3.09.2010: 851-852.
 10. Boegh E., Houborg R., Bienkowski J., Braban C., Dalgaard T., Van Dijk N., Dragostis U., Magliulo E. 2010. Remote sensing based mapping of leaf nitrogen and leaf area index in European landscapes using the REGularized canopy reFLECtance (REGFLEC) model. European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, May, 02-07th, 2010. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-10839, 2010.
 11. Butterbach-Bahl K., Willibald G., Cellier P., Durand B., Bienkowski J., Janku K., Bertolini T., Sanz A., Dalgaard T., Schelde K., Theobald M. 2010.Temporal and small scale spatial variability of chamber measured N and C trace gas fluxes following slurry application. NitroEuropie IP, Open Science Conference “Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance”, Landhous, Solothurn, Switzerland, February, 3-4th, 2010: 72.
 12. Cellier P., Durand B., Decuq C., Bienkowski J., Janku J., Bertolini T., Sanz A., Schelde K., Theobald M. 2010. Investigating N2O emissions variablity at landscape scale: results from the Bjerringbro experiment. NitroEuropie IP, Open Science Conference “Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance”, Landhous, Solothurn, Switzerland, February, 3-4th, 2010: 73.
 13. Czarnecka J., Kitowski I., Orłowski G., Sugier P. 2010. Niestandardowe mechanizmy przenoszenia nasion przez wybrane gatunki ptaków krajobrazu rolniczego: bociana białego, kuropatwę i gawrona. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.) Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa 6-12 września 2010: 42
 14. Fritzkowski M., Rybacki M. Liczebność płazów bezogonowych na terenach rolniczych zlewni Strugi Średzkiej koło Poznania – nowego obszaru NATURA 2000. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. X Ogólnopolska Konferencja Herpetologicza, Kraków 22-23 września 2008. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, str. 32-34
 15. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P. 2010. Roślinność trzech małych jezior położonych w okolicy Dolska. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Kraków, 22-23.04.2010: 292-294
 16. Hajdamowicz I., Stańska M., Oleszczuk M. 2010. Does any gradient of spider species diversity exist in a river valley of the Eastern Europe? Book of Abstracts, 18th International Congress of Arachnology 2010, Siedlce, Poland: 176
 17. Holka M., Faligowska A. 2010. Ocena zachwaszczenia łubinu żółtego w uprawie orkowej i bezorkowej z uwzględnieniem deszczowania. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB. Streszczenia. Poznań, 4-5.02.2010: 145.
 18. Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M. 2010. Bilans azotu w gospodarstwach w strefie OSN w wybranej gminie Wielkopolski. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. IA PAN Lublin, IFR PAN Kraków, IGR PAN Poznań, OB-CZRB PAN Warszawa, IŚRiL PAN Poznań. Kraków, 22-23.04.2010: 311-313.
 19. Jankowiak J., Bieńkowski J., Kędziora A. 2010. Management of nitrogen emission in farms within the vulnerable zone in the selected polish commune. Proceedings of Agro 2010 the XIth ESA Congress. Montpellier, France, 29.08-3.09.2010: 895-896.
 20. Janku K., Weyssenhoff H., Ziomek K. 2010. Projekt zadrzewień realizowany dla Starostwa Powiatowego Powiatowego Kościanie. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 22-23.04. 2010. Kraków: 328-229
 21. Jaskulska R., Szajdak L.W. 2010. Impact of shelterbelts of different age on the content of nitrates and phosphates in ground water. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-3943, 2010. EGU General Assembly 2010.
 22. Karg J. 2010. Owady epigeionu i owady latające w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Kraków, 22-23.04.2010: 307-308.
 23. Kędziora A. 2010. Cooperation between scientific institutions and local administration – the way for implementation landscape ecology knowledge into practice. Proceednigd Implementatio of landscape Ecological Knowledge in Practice. 1st. IALE-Europe Thematic Symposium. Ed. A. Macias, A. Mizgajski. Wydawnictwo UAM:115-118.
 24. Kędziora A. 2010. Bilans wody i energii w krajobrazie rolniczym. W: Jakośc środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Kraków 279-283
 25. Kędziora A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2010. Agricultural systems and their impact on environment in Poland. Proceedings of Agro 2010 the XIth ESA Congress. Montpellier, France, 29.08-3.09.2010: 921-922.
 26. Kowalczak P. 2010. Urbanizacja a problemy wodne miast z perspektywy krajów rozwijających się. Kropla Wyd. Fundacja Ekorozwoju FER, Wrocław ss.30-36
 27. Kowalczak P., Janku K. 2009. Methods of small retention applying In the Urban areas. W: Water in the Townscape. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2009. Poznań: 149-154.
 28. Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe występujące na stertach obornika i słomy oraz na pryzmach nawozów wapniowych – wstępne rozpoznania. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Kraków, 22-23.04.2010: 303-304
 29. Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe zbiorowisk leśnych i zaroślowych w krajobrazie rolniczym. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.) Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 96.
 30. Kułek B. 2010. Podwyższanie odporności pomidora gruntowego na Pepino mosaic virus. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Kraków, 22-23.04. 294-298.
 31. Maryganova V., Szajdak L.W. 2010. Fluorescence spectroscopy of fulvic acids from fen peatlands. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-10177, 2010. EGU General Assembly 2010.
 32. Maryganova V. V., Szajdak L. W. Amphiphilic properties of humic acids from soils under shelterbelts of different ages in agrolandscape. Actual Problems of Ecology. Proceedings of the 6th International Scientific-Practice Conference. October 27-29, 2010. Grodno, Belarus, p. 251-253.
 33. Meysner T. Szajdak L.W. 2010. Effect of afforestation on urate oxidase activity in two kinds of soils. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-3896, 2010. EGU General Assembly 2010.
 34. Oleszczuk M. 2010. Local and landscape scale factors influencing spider density and diversity in crop fields. Book of Abstracts, 18th International Congress of Arachnology 2010, Siedlce, Poland: 316.
 35. Oleszczuk M. 2010. Rozmieszczenie pająków naroślinnych w uprawach a struktura krajobrazu rolniczego. Streszczenia wystąpień XI Toruńskiego Seminarium Ekologicznego „Ekologia a zrównoważony rozwój”, Toruń, 18-19 czerwca 2010: 33
 36. Pogány A., Weidinger T., Theobald M., Schelde K., Bieńkowski J., Bordás A., Bozóki Z., Eredics A., Hensen A., Janku K., Kiss G., Kraai A., Istenes Z., Mohácsi Á. 2010. Ammonia concentration and flux measurements on an agricultural landscape near Bjerringbro, Denmark. NitroEuropie IP, Open Science Conference “Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance”, Landhous, Solothurn, Switzerland, February, 3-4th, 2010: 82-83.
 37. Pogány A., Weidinger T., Bienkowski J., Bordás A., Bozóki Z., Eredics A., Hensen A., Janku K., Kiss G., Kraai A., Istenes Z., Mohácsi Á., Szabó G., Schelde K., Theobald M. 2010. Energy budget components, ammonia concentration and flux measurements on an agricultural landscape near Bjerringbro, Denmark. European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, May, 02-07th, 2010. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-14742, 2010.
 38. Rybacki M., Fritzkowski S. 2010. Ekologia kumaka nizinnego (Bombina bombina L., 1761) na terenach rolniczych zachodniej Polski. W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. X Ogólnopolska Konferencja Herpetologicza, Kraków 22-23 września 2008. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, str. 127-130.
 39. Sieminiak D. 2010. NAUTOCOCCUS mammilatus KORSCHIKOV (Chlorococcales) – The Coccoid Green Alga – The New For Polish Flora. Book of Abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society “Taxonomy the queen of science – The beauty of algae”. Kraków – Niedzica, 19-23.05.2010: 151-152.
 40. Sieminiak D. 2010. Ulothrix tenerrima KÜTZING f. dentatospora Hollerbach w Polsce (Poletka doświadczalne IUNG w Osinach). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. IA PAN Lublin, IFR PAN Kraków, IGR PAN Poznań, OB-CZRB PAN Warszawa, IŚRiL PAN Poznań. Kraków, 22-23.04.2010: 309-310.
 41. Sieminiak D., Pecio A., Kubsik K. 2010. Czy glony zasiedlają w podobny sposób gleby odłogowane o różnym składzie granulometrycznym? W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. IA PAN Lublin, IFR PAN Kraków, IGR PAN Poznań, OB-CZRB PAN Warszawa, IŚRiL PAN Poznań. Kraków, 22-23.04.2010: 334-336.
 42. Sobczyk D. 2010.Wykorzystanie środowisk efemerycznych przez motyle dzienne (Rhopalocera) – wstępne oceny.  W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Kraków, 22-23.04.2010: 305-306.
 43. Styła K., Szajdak L.W. 2010. The xanthine oxidase activity in different of secondary transformed peat-moorsh soils. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-3918, 2010. EGU General Assembly 2010.
 44. Szajdak L.W., Gaca W. 2010. The changes of nitrate reductase activity in soils under Robinia pseudoacacia shelterbelt and in adjoining cultivated field. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-3909, 2010.EGU General Assembly 2010.
 45. Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Maryganova V. 2010. Influence of age and composition of shelterbelts plants on enzyme activity and auxine - phytophormone IAA concentrations in soils. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-7767-1, 2010. EGU General Assembly 2010.
 46. Szajdak L.W., Inisheva L.I. 2010. Influence of the kind of peat and the depth of sampling on the biochemical properties of Tagan peatland. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-7804, 2010. EGU General Assembly 2010.
 47. Szajdak L.W., Inisheva L.I., Meysner T., Gaca W., Styła K. 2010. Activities of enzymes participating in redox potential in the two depths of tagan peatland. “Mires and Biosphere”. Materials of All-Russian 7th  Scientific school of Young Scientists with International Participation.. Dedicated 105 years of Tiuremnova S.N. Tomsk September 13-15, 2010. p. 273.
 48. Szajdak L.W., Maryganova V. 2010. Natural phytohormone - indole-3-acetic acid in peats, substrates for horticulture and pomology. “Mires and Biosphere”. Materials of All-Russian 7th  Scientific school of Young Scientists with International Participation.. Dedicated 105 years of Tiuremnova S.N. Tomsk September 13-15, 2010. p. 274.
 49. Szajdak L.W., Styła K. 2010. Impact of different secondary transformed peat-moorsh soils on the urease activity of acrotelm and catotelm. “Mires and Biosphere”. Materials of All-Russian 7th  Scientific school of Young Scientists with International Participation. Dedicated 105 years of Tiuremnova S.N. Tomsk September 13-15, 2010. p. 272.
 50. Szajdak L.W., Szczepański M. 2010. Function of peatland located on secondary transformed peat-moorsh soils on the purification processes of groundwater and the impact of pH on the rates of the elution of organic matter. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-3927, 2010. EGU General Assembly 2010.
 51. Szajdak L.W., Szczepański M. 2010. Function of peatland located on secondary transformed peat-moorsh soils on the rates of the elution of organic matter. “Mires and Biosphere”. Materials of All-Russian 7th  Scientific school of Young Scientists with International Participation.. Dedicated to 105 years of Tiuremnova S.N., Tomsk September 13-15, 2010. p. 275.
 52. Szanser M., Kusińska A., Kisiel M., Sieminiak D.2009. Plant litter species diversity impact on soil algal production and humus accumulation. 1st International Congress "Ecological Engineering from Concepts to Applications”. Paris, 2-4.12.2009: 151.
 53.  Życzyńska-Bałoniak I., Szajdak L.W. 2010. Control of the spread of inorganic elements by shelterbelt in agricultural landscape. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-7784, 2010. EGU General Assembly 2010.