FLORIST

EURAXESS

ATP

SPIS PUBLIKACJI 2012


 

Publikacje recenzowane

w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR):

Czarnecka J., Orłowski G., Karg J. 2012. Endozoochorous dispersal of alien and native plants by two palearctic avian frugivores with special emphasis on invasive American goldenrod Solidago gigantea. Central European Journal of Biology, 7(5), 895-901 (20 pkt)

Dalgaard T., J. F. Bienkowski, A. Bleeker, J. L. Drouet, P. Durand, U. Dragosits, A. Frumau, N. J. Hutchings, A. Kedziora, V. Magliulo, J. E. Olesen, M. R. Theobald, O. Maury, N. Akkal, and P. Cellier. 2012. Farm nitrogen balances in six European landscapes as indicator for nitrogen losses and basis for improved management. Biogeosciences, 9, 1–19.

Hutchings N. J., Reinds G. J., Leip A., Wattenbach M., Bienkowski J. F., Dalgaard T.,    Dragosits U., Drouet J. L., Durand P., Maury O., De Vries W. 2012. A model for simulating the timelines of field operations at a European scale for use in complex dynamic models. Biogeosciences, 9: 4487-4496 (40 pkt)

Kundzewicz, Z. W., Matczak, P. (2012) Climate change regional review: Poland. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 3(4) 297–311.(40 pkt)

Orłowski G. 2012. Road-killed birds and body condition: A comment to Bujoczek et al. (2011). Biological Conservation, 155, 212 (35 pkt)

Orłowski G., Czarnecka J. 2012. Re-evaluation of the role of the grey partridge Perdix perdix as a disperser of arable weed seeds. Journal of Ornithology doi: 10.1007/s10336-012-0879-2 (35 pkt)

Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2012. Metal interactions within and between tissues of nestling rooks Corvus frugilegus. Biologia 67 (6), 1211-1219 (15 pkt)

Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z., Koim-Puchowska B., Szady-Grad M., Klawe J.J. 2012. Essential and nonessential elements in nestling Rooks Corvus frugilegus from eastern Poland with a special emphasis on their high cadmium contamination. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 63: 601–611 (25 pkt)

Piętka J., Kujawa A. 2012. A new location for Geastrum legeniforme Vittad. in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 21, 6: 267-271. (15 pkt)

Pogány A., Weidinger T., Bozóki Z., Mohácsi A., Bieńkowski J., Józefczyk D., Eredics A., Bordás A., Gyöngyösi A. Z., Horváth L., Szambó G. 2012. Application of a novel photoacoustic instrument for ammonia concentration and flux monitoring above agricul-tural landscape – results of a field measurement campaign in Choryń, Poland. Idojaras. Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service. Vol. 116, No. 2: 93-107 (15 pkt).

Stanislawska, K., Krawiec, K., Kundzewicz, Z. W. (2012) Modeling global temperature changes with genetic programming Computers & Mathematics with Applications. 64, 3717-3728. (30 pkt)

Wuczyński A., Smyk B., Kołodziejczyk P., Lenkiewicz W., Orłowski G., Pola A. 2012. Long-term changes in numbers of geese stopping over and wintering in south-western Poland. Central European Journal of Biology 7, 495-506 (20 pkt)

Xiaofan Zeng, Kundzewicz, Z. W., Jianzhong Zhou, Buda Su (2012) Discharge projection in the Yangtze River basin under different emission scenarios based on the artificial neural networks. Quaternary International 282, 113-121. (30pkt)

Zalewski M., Sienkiewicz P., Kujawa K., Hajdamowicz I., Ulrich W. 2012. Ground beetles on islands: on the effects of habitat and dispersal. Ann. Zool. Fennici 49: 161-173 (25 pkt)

Zydlik Z., Pacholak E., Styła K. 2011. Effect exerted on soil properties by apple-tree cultivation for many years and by replantation. Part. I. Biochemical soil properties. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. 10/1. 113-122. (20 pkt).

Zydlik Z., Pacholak E., Styła K. 2011. Effect exerted on soil properties by apple-tree cultivation for many years and by replantation. Part II. Content of mineral components in soil and leaves. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. 10/1. 123-130. (20 pkt).

Artykuły w pozostałych czasopismach recenzowanych zagranicznych i czasopismach polskich

Bieńkowski J., Jankowiak J., Osuch D., Goraj L., Marcinkowski J. 2012.      Zmiany ogólnej produkcyjności głównych typów rolniczych gospodarstw w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA. Warszawa - Poznań - Białystok. Tom XIV, Z. 1: 51-55 (7 pkt).

Gierczyk B., Kujawa A., Pachlewski T., Szczepkowski A., Wójtowski M. 2011. Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato. Acta Mycol. 46(1): 27-73 (5 pkt) (artykuł nie wykazany w sprawozdaniu za rok 2011)

Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Chachuła P. 2011. Rare species of Lepiota and related genera. Acta Mycol. 46(2): 137-178 (5 pkt) (artykuł nie wykazany w sprawozdaniu za rok 2011)

Holka M. 2012. Implementation of the ”soil and water protection” agri-environmental package in Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/ Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Nr 1/IV: 5-14 (5 pkt).

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2012. Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1177-1183 (5 pkt).

Kędziora A., Zerihun Negussie Y., Tenaw Asres T., Zalewski M. 2011. Shaping of an agricultural landscape to increase water and nutrient retention. Ecohydrology & Hydrobiology Vol 11, No 3-4, pp. 205 – 222.

Kujawa A., Gierczyk B., Chachuła P., Karg J., Halama P., Gryc M. 2012. Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia. Parki Nar. Rez. Przyr. 31, 1: 3-15 (3 pkt)

Kujawa A., Kudławiec B., Gierczyk B., Stefaniak M., Kołtowska M., Mielczarek S. 2012. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck exc Sacc.) Boud. w Wielkopolsce. Parki Nar. Rez. Przyr. 31, 1: 17-23 (3 pkt)

Kujawa A., Szczepkowski A., Grygoruk A. 2011. XXXIII Wszechnica Biebrzańska – Grzyby nad Biebrzą. Parki Nar. Rez. Przyr. 30 (1, 2): 121-126 (3 pkt) (artykuł nie wykazany w sprawozdaniu za rok 2011)

Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M. 2012. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Acta Botanica Silesiaca 8: 5-42. (5 pkt)

Kujawa K. 2012. Znaczenie obecności robinii Robinia pseudoacacia w drzewostanie zadrzewień śródpolnych dla różnorodności i zagęszczenia populacji ptaków lęgowych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 33,4: 64-75 (5 pkt)

Kundzewicz, Z. W. (2011) Global change scenarios from the perspective of the past Ecohydrology &Hydrobiology 11(3-4), 147-158, 2011 DOI: 10.2478/v10104-011-0043-2 (6 pkt)

Kundzewicz, Z. W., Matczak, P. (2012) Natural risks: mitigation and adaptation. Ecohydrology & Hydrobiology 12(1), 3-8, 2012 DOI: 10.2478/v10104-012-0005-3 (6 pkt)

Mana M., Janku K. 2012. Loss of elements in beech stands due to forest operation. In: Forestry Letters 103, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań (1pkt)

Miedziejko E. M., Jankowiak J. S. 2012. Assessment of non-market environmental services in agricultural production. Ekonomia i Środowisko 2 (42): 121-135 (5 pkt)

Stepchenko L., Szajdak L. 2012. Way of life and heritage of Professor Lydiya Arsenovna Christeva. Peatlands International. 1: 54-59. (2pkt)

Szajdak L.W., Szczepański M. 2011. Peat - Moorsh Soils in the Process of Purification of Ground Water. ProEnvironment. 4(8): 430 - 435. (2 pkt)

Szajdak L.W., Styła K. 2011. Changes of Urease Activity in Peat Profile of Peatland By Nierybno Lake in ”Bory Tucholskie” National Park. ProEnvironment. 4(8): 436 - 439. (2pkt)

Szajdak L. 2012. Commission III. Agricultural use of peatlands and peat. Peatlands International. 1: 22-24. (2 pkt)

Szajdak L. 2012. Poland - Report of National Committee. Peatlands International. 1: 28-37. (2 pkt)

Szajdak L.W. 2012. IPS – Nagroda Doskonałości 2012 dla Profesora Piotra Ilnickiego. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. 3: 149. (4 pkt)

Szajdak L.W. 2012. Award of Excellence of IPS dla Profesora Piotra Ilnickiego. Wieści Akademickie. 17-18.

Szajdak L.W. 2012. Award of Excellence 2012 to Professor Piotr Ilnicki. Peatlands International. 2: 17-19. (2 pkt)

Tryjanowski P., Dajdok Z., Kujawa K., Kałuski T., Mrówczyński M. 2011. Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce? Polish Journal of Agronomy 7: 113-119. (4 pkt)

 

Artykuły w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Karg J., Kujawa A. 2011. Piestrzenica olbrzymia Gyromitra gigas nowy gatunek grzyba w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 108-109 (0 pkt)

Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd przyr. 22(4): 16-68 (0pkt)

Oleszczuk M. 2012. Zodarion germanicum C.L. KOCH (Araneae, Zodariidae) w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – nowe stanowiska w Wielkopolsce. (Parki nar. Rez. Przyr.) 31 (2): 33 – 40 (3 pkt)

Oleszczuk M., Karg J. 2012. Ballooning spiders (Araneae) over the forest island in an agricultural landscape of Wielkopolska.Fragmenta Faunistica 55 (1): 19–24. (5 pkt)

Szanser M, Kusińska A., Kisiel M., Sieminiak D. 2011. Possibility of using diverse plant litter in soil restoration processes. Procedia Environmental Sciences 9: 169 – 173.

Topa E., Oleszczuk M., Twardowska K. 2011. Ocena zgrupowania pająków naroślinnych Araneae na pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1787-1791 (5 pkt)

Monografie naukowe, podręczniki akademickie:

 Autorstwo monografii lub podręcznika w języku angielskim

Kowalczak P., Karosz P., Sobolewski Ł. 2012. „Flood in the district of Poznań in 2010- on the use of experience” (w druku)

Kundzewicz, Z. W. (red.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., 516+xvi pp.

Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). 2012. Necessity of Peatlands Protection. Prodruk, Poznań. ss. 381.

Wicherek S.-P., Bałazy S. 2012. Agricultural diversity and sustainable development in Europe – examples from France and Poland. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Université Paris-Sorbonne. Laboratoire Espaces, Nature et Culture – UMR 8185 and Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences. Ed. SGGW -Warszawa.

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 2012. The role of macrophytes in the formation of organic sediments in a nevly created midfield pond. In: Necessity of peatlands protection. Eds. L.W. Szajdak, W. Gaca, T. Meysner, K. Styła and M. Szczepański. Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences.Poznań: 87-94.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P. 2012. Plant communities of peat pits in the agricultural landscape of the Wyskoć Watercourse catchment (South Wielkopolska Region). In: Necessity of peatlands protection. Eds. L.W. Szajdak, W. Gaca, T. Meysner, K. Styła and M. Szczepański. Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences.Poznań: 95-112.

Bałazy S., Galochet M., Ziomek K., Weyssenhoff H. 2012. Economic and ornamental values of the most important tree species in mid-field afforestations of Europe. In: Agricultural diversity and sustainable development in Europe – examples from France and Poland. Eds. S.-P. Wicherek, S. Bałazy. Wydawn. SGGW, Warszawa

Brázdil, R., Kundzewicz, Z. W., Benito, G., Demarée, G., Macdonald, N. & Roald, L. A. 2012 Historical floods in Europe in the past Millennium. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 7, 121-166.

Choryński, A., Pińskwar, I., Kron, W., Brakenridge, R. & Kundzewicz, Z. W. (2012) Catalogue of large floods in Europe in the 20th century. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 3, 27-54.

Gerten, D., Lucht, W. & Kundzewicz, Z. W. (2012) Detection and attribution of changes in water resources. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 24, 422-434.

Handmer, J., Y. Honda, Z.W. Kundzewicz, N. Arnell, G. Benito, J. Hatfield, I.F. Mohamed, P. Peduzzi, S. Wu, B. Sherstyukov, K. Takahashi, and Z. Yan, 2012: Changes in impacts of climate extremes: human systems and ecosystems. W: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, pp. 231-290.

Hattermann, F. F., Kundzewicz, Z. W., Shaochun Huang, Vetter, T., Kron, W., Burghoff, O., Merz, B., Bronstert, A., Krysanova, V., Gerstengarbe, F.-W., Werner, P. & Hauf, Y. (2012) Flood risk in holistic perspective – observed changes in Germany. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 11, 212-237.

Janku K., Golis-Szyszkiewicz M. 2012 Scrub succession as a result of land use change in Wyskoć Ditch area. In: Necessity of peatlands protection, Eds. L.W. Szajdak, W. Gaca, T. Meysner, K. Styła and M. Szczepański. Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences.Poznań:113-119pp.

Kędziora A. 2012. „Wielofunkcyjność zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym” W. Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Redakcja: R. Gołdyn, A. Kędziora. „Bonami” Wydawnictwo-Drukarnia, Poznań, str.21 – 24.

Kędziora A., Kayzer D. 2012. Estimation of ratio of interception by shelterbelts from saturated zone to evaporative loss. In “Groundwater quality sustainability”. Eds. Maloszewski P., Witczak S., Malina G. CRC Press, Boca Raton, London, New Year, Leide. Pp.:249 – 266.

Kędziora A., Kujawa K., Gołdyn H., Karg J., Bernacki Z., Kujawa A., Bałazy S., Oleszczuk M., Rybacki M., Arczyńska-Chudy E., Tkaczuk C., Łęcki R., Szyszkiewicz-Golis M., Pińskwar P., Sobczyk D., Andrusiak J. 2012. Impact of Land-Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape. W: G. A. Lameed (Ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World, InTech: s. 281-336. (5pkt.)

Kowalczak P. 2012. “The effect of Climate Change on Water Management in Wielkopolska” Eds.S.-P. Wicherek & S. Bałazy.[In:] Agricultural diversity and sustainable development in Europe- examples from France and Poland. (w druku)

Kujawa K., Da Lage A., Dutilleul C., Janku K & Mana M. 2012 Management of Biodiversity in the Countryside Chap.13 SGGW Warszawa

Kundzewicz, Z. W. & Cramer, W. (2012) Attribution of climate change and climate change impacts. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 23, 409-421.

Kundzewicz, Z. W., Dobrowolski, A., Lorenc, H., Niedźwiedź, T., Pińskwar, I. & Kowalczak, P. (2012) Floods in Poland. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 17, 319-334.

Kundzewicz, Z. W., Plate, E. J., Rodda, J. C., Rodda, H., Schellnhuber, H.-J., Strupczewski, W. G. (2012) Flood risk in Europe - setting the stage. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 2, 11-26.

Maryganova V., Szajdak L.W. 2012. Fractionation of peat fulvic acids using XAD-8 resin. [In:] Necessity of Peatlands Protection. Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). Prodruk, Poznań. pp. 297-304.

Maryganova V., Szajdak L.W.,Skakovskiy E.D., Tychinckaya L.Yu. 2012. Comparative study by NMR of lipids of soils under shelterbelts of different age in agrolandscape. Actual problems of ecology. Materials of the VIII International Scientific-Practical Conference, October 24-26, 2012. Grodno, Belarus.Part 2 . Grodno, 2012. pp. 53-55 .

Merz, B., Kundzewicz, Z. W., Delgado, J., Hundecha, Y. & Kreibich, H. (2012) Detection and Attribution of Changes in Flood Hazard and Risk. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 25, 435-458.

Pińskwar, I., Kundzewicz, Z. W., Peduzzi, P., Brakenridge, G. R., Hannaford, J. & Stahl, K. (2012) Changing floods in Europe. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 5, 83-96.

Prudhomme, Ch., Crooks, S., Parry, S., Hannaford, J., Kundzewicz, Z. W. (2012) Changes in large-scale flooding in Europe. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 4, 55-82.

 

Ryszkowski L., Bałazy S. 2012. Precursors of sustainable development of agriculture in Poland. In: Agricultural diversity and sustainable agriculture in Europe – examples from France and Poland; Chapter 3. Eds. S.-P. Wicherek, S. Bałazy. Wydawn. SGGW, Warszwa

Ryszkowski L., Wicherek S.-P., Bałazy S. 2012. Multifunctionality of the countryside. In: Agricultural diversity and sustainable development – examples from France and Poland. Eds. S.-P. Wicherek, S. Bałazy. Wydawn. SGGW, Warszawa:

Sheng Yue, Kundzewicz, Z. W. & Linghui Wang (2012) Detection of changes. W: Kundzewicz, Z. W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK., Ch. 22, 387-408.

Sieminiak D. 2012. Nautococcus mamillatus KORSHIKOV (Chlorophyta, Chlorococcales) and Kremastochrysis ocellata PASCHER from set-aside land and winter wheat fields. In: Wołowski K., Kaczmarska I., Ehrman J.M., Wojtal A.Z. (eds) "Current advances in algal taxonomy and its applications. Phylogenetic, ecological and applied perspective". W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 263-274.

Sokołowska Z., Szajdak L.W., Boguta P. 2012. Kinetics of dissolved organic matter release from peat-moorsh soils of various degree of secondary transformation. [In:] Necessity of Peatlands Protection. Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). Prodruk, Poznań. pp. 353-366.

Szajdak L.W. 2012. Professor Tomasz Brandyk – the man of peat society. [In:] Necessity of Peatlands Protection. Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). Prodruk, Poznań. pp. 9-13.

Szajdak L.W., Gaca W., Styła K. Meysner T. 2012. Changes of enzymem activities in peat profile of Kusowo bog. [In:] Necessity of Peatlands Protection. Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). Prodruk, Poznań. pp. 47-60.

Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W. 2012. Choice enzymes participating in oxydoreduction properties in peat profile of Stążka Mire. [In:] Necessity of Peatlands Protection. Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). Prodruk, Poznań. pp. 61-75.

Szajdak L.W., Styła K. 2012. Phenol oxidase activity and the concentrations of total phenolics in peat profile of peatland by Nierybno Lake in Tuchola Forest National Park. [In:] Necessity of Peatlands Protection. Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). Prodruk, Poznań. pp. 76-86.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2012. Impact of ionic strenght on the elution rate of organic matter from secondary peat moorsh soils.[In:] Necessity of Peatlands Protection. Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). Prodruk, Poznań. pp. 305-318.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Styła K., Gaca W., Meysner T. 2012. Transformation of different form sof nitrogen by enzymes in the two deposits of „Tagan” Peatland. [In:] Necessity of Peatlands Protection. Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). Prodruk, Poznań. pp. 376-381.

Szajdak L.W., Sakowicz A. 2012. Sapropel in agriculture. [In:] Peat in Balance. T. Magnusson (Ed.). 14th International Peat Congress. Stockholm, Sweden. pp. 1-12.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2012. Impact of solvent on the elution rates of organic matter from the secondary transformed peat-moorsh soils. [In:] Peat in Balance. T. Magnusson (Ed.). 14th International Peat Congress. Stockholm, Sweden. pp. 12-25.

Szajdak L.W., Styła K. 2012. The influence of IAA content on the phenol oxidase activity in commercial growing media used for ornamental plants crop. [In:] Peat in Balance. T. Magnusson (Ed.). 14th International Peat Congress. Stockholm, Sweden. pp. 25-32.

Szajdak L.W., Styła K. 2012. Xanthine oxidase activity participating in cycle of nitrogen in peat profile of kusowo bog. [In:] Peat in Balance. T. Magnusson (Ed.). 14th International Peat Congress. Stockholm. pp. 32-40.

Szajdak L.W., Styła K. 2012. Impact of different secondary transformed peat-moorsh soils on the urease activity of acrotelm and catotelm. [In:] Mires and Biosphere. L.I. Inisheva (Ed). Tomsk, pp. 126-133.

Szajdak L.W. 2012. The effectiveness of simultaneous chemical and physical analyses as a tool for the understanding of the processes and mechanisms in soils. [In:] Humus forms and biologically active compounds as indicator of pedodiversity. R. Kõlli (Ed.). 27-28.08.2012, Tartu, Estonia. pp. 10-17.

Szajdak L.W., Gaca W. 2012. The changes of nitrate reductase activity in soil under Robinia pseudoaccacia shelterbelt and adjoining cultivated field. [In:] Humus forms and biologically active compounds as indicator of pedodiversity R. Kõlli (Ed.). 27-28.08. 2012, Tartu, Estonia. pp. 30-40.

Szajdak L.W., Maryganova V., Skakovskiy E., Tychinskaya L. 2012. Comparative study from soil under shelterbelt of different age Rusing 1H and 13C NMR spectroscopy. [In:] Humus forms and biologically active compounds as indicator of pedodiversity R. Kõlli (Ed.). 27-28.08.2012, Tartu, Estonia. pp. 41-50.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2012. Impact of solvent and properties of secondary transformed peat – moorsh soils on the rates of the dissolution of organic matter. [In:] International Conference – Humus forms and biologically active compounds as indicator of pedodiversity. R. Kõlli (Ed.). 27-28.08.2012, Tartu, Estonia. pp. 51-60.

Wicherek S.-P., Bałazy S. 2012. Change in perception of nature and society economy due to sustainable development doctrine. In: Agricultural diversity and sustainable development in Europe – examples from France and Poland; Chapter 1. Eds. S.-P. Wicherek, S. Bałazy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim

Bernacki Z. 2012. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji pierwotnej i rozkładu materii organicznej w krajobrazie rolniczym, na przykładzie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego: Znaczenie struktury krajobrazu. Rozprawy i Monografie 437. Wydawnictwo Naukowe UP. Poznań: 163 str.

Gołdyn R., Kędziora A. 2012. Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań. 79 str.

Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Bystra., 164 str.

Szadkowska M., Szajdak L.W. 2012. Stefan
Szajdak - Poeta Autentyzmu
. Prodruk, Poznań. ss. 132.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

Arczyńska-Chudy E. 2012. Małe zbiorniki śródpolne jako bariery biogeochemiczne. W: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Red. R. Gołdyn i N. Kuczyńska-Kippen. Fundacja Biblioteka Ekologiczna. Poznań: 152-161.

Bajan C., Bałazy S., Tkaczuk C. 2012. Zarys historii badań nad grzybami entomopatogenicznymi w Polsce. W: Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce. Red. I. Skrzecz, A. Sierpińska. Wydawn. Instytutu Badawczego Leśnictwa: 78-91.

Bałazy S. 2012. Antagonistyczne oddziaływania pomiędzy bezkręgowcami a ich     patogenami grzybowymi w żerowiskach kambio- i ksylofagów. W: Ochrona lasu – wybrane problemy historyczne i współczesne. Red. A. Mazur. Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 51-63.

Bałazy S. 2012. Organizmy entomopatogeniczne. W: Kornik drukarz (Ips typographus L.) i jego rola w ekosystemach leśnych. Red. W. Grodzki. Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa. Rozdz. 5, 5 str.  

Jankowiak J. 2011. Produkcyjność wielkopolskiego rolnictwa na tle kraju. Rolnictwo Wielkopolski w dwudziestoleciu 1990-2010. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Babiaka. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Szreniawa - Środa Wielkopolska: 94-106.

Kujawa A. 2012. Chronione grzyby. W: Tyszko-Chmielowiec P. (red.). Aleje skarbnice przyrody. Praktyczny podręcznik ochrony alej i ich mieszkańców. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław: 117-122.

Orłowski, G., Gębski P. 2012. Zbiornik Mietkowski PLB020004 (IBA PL088). W: Ławicki Ł., Guentzel S. (red.). Ostoje ptaków w Polsce – wyniki inwentaryzacji w sezonie 2011/2012. ECO-EXPERT, Szczecin. pp. 88-94.

Przybysławska-Gołdyn H. 2012. Znaczenie środowisk wodnych dla różnorodności flory rolniczego krajobrazu. W: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Red. R. Gołdyn i N. Kuczyńska-Kippen. Fundacja Biblioteka Ekologiczna. Poznań: 56-64.

Rybacki M. 2012. Płazy (Amphibia) krajobrazu rolniczego: różnorodność gatunkowa, znaczenie, zagrożenia i ochrona. W: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Red. R. Gołdyn i N. Kuczyńska-Kippen. Fundacja Biblioteka Ekologiczna. Poznań: 109-121

Szajdak L.W. 2012. Działalność Komisji III - Wykorzystanie torfu i torfowisk w rolnictwie (Agricultural use of peatlands and peat) Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego. [W:] Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego. Historia, Działalność, Osiągnięcia. A. Łachacz (Ed.). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ss. 161-168.

Szajdak L.W. 2012. Związki humusowe w transporcie wody w torfach. [W:] Ekosystemy wodne i wodno-błotne na obszarach chronionych. E. Ławiniczak (Ed.). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Tucholski Park Krajobrazowy. Tuchola – Poznań 2012. ss. 62-78.

Wrzosek M., Pawłowska J., Małogoska J., Muszewska A., Tkaczuk C., Bałazy S. 2012. Molekularne aspekty badań nad patogenicznymi dla stawonogów anamorfami buławinkowatych (Clavicipitaceae) i owadomorkami (Entomophthorales). W: Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce. Red. I. Skrzecz, A. Sierpińska. Wydawn. Instytutu Badawczego Leśnictwa: 214-224.

Inne prace:

Prace popularno-naukowe

Arczyńska-Chudy E. 2012. Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych przez małe zbiorniki śródpolne. W: Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Red. R. Gołdyn i A. Kędziora. Fundacja Biblioteka Ekologiczna. Poznań: 71-73.

Grunt M., Golis A., Kołtowska M., Śliwa D., Śliwa P., Rembowski S., Karg J. 2011. Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Bobrowy szlak”. ZPKWW Poznań. 35 pp.

 

Hofmański D., Karg J. 2011. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 30 (3,4): 71-80.

 

Hofmański D., Karg J. 2011. Różnorodność fauny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17(19): 20-26.

 

Karg G., Kołtowska M., Klawiński M., Konik J. 2012. Europejski projekt badawczy dotyczący jelonka rogacza „Ist European Stag Beetle Survey – 2012". Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17 (19): 86-90.

 

Karg J. 2012. Dwadzieścia lat Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 18 (20): 24-28.

Karg J. 2011. Ochrona przyrody w Kenii. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17(19): 139-140.

 

Karg J., Kujawa A. 2011. Piestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas) nowy gatunek grzyba w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17(19): 108-109.

 

Karg J., Śliwa P., Wendzonka J. 2011. Smukwa kosmata (Scolia hirta Schrank) rzadki gatunek błonkówki w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego, w Parku Krajobrazowym Promno i w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17(19): 114-115.

 

Karg G. 2012. Mikroklimat i entomofauna wyspy leśnej. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 18(20): 95-98

Kędziora A. 2012. Wielofunkcyjność zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Red. R. Gołdyn, A. Kędziora. Fundacja Biblioteka Ekologiczna. Poznań: 21-24

Kujawa A. 2011. A gdy grzybnięty kupi mikroskop... Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 108 (4/2011): 14-17

Kundzewicz, Z. W. (2012) Zuchwałe żywioły, Tygodnik Powszechny 31, p. 14-15, 29 lipca 2012.

Kundzewicz, Z. W. (2012) Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – możliwości przeciwdziałania i adaptacji. W: Sobolewski, M. (ed.) Polityka klimatyczna. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 1(29) 2012, Warszawa, 9-30.

Oleszczuk M. 2011. Pająki (Araneae) naroślinne wybranych środowisk parku przypałacowego w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17 (19): 98-103.

Oleszczuk M. 2012. Eksperymentalna ocena skuteczności stawonogów w redukcji liczebności mszyc na zbożach. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 18 (20)

Oleszczuk M., Karg J. 2012. Ocena skuteczności drapieżnych stawonogów w redukcji liczebności mszyc na zbożu – eksperymentalne badania w Parku Krajobrazowym im. Dezyderego Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17 (19): 49-55.

Przybysławska-Gołdyn H. 2012. Różnorodność roślin w krajobrazie rolniczym ze zbiornikami wodnymi. W: Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Red. R. Gołdyn i A. Kędziora. Fundacja Biblioteka Ekologiczna. Poznań: 25-29.

Rybacki M. 2012. Znaczenie i zagrożenia płazów krajobrazu rolniczego. W: Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Red. R. Gołdyn i A. Kędziora. Fundacja Biblioteka Ekologiczna. Poznań: 46-52.

Doniesienia naukowe i abstrakty konferencyjne

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P. 2012. Różnorodność fitocenotyczna małych zbiorników śródpolnych. Materiały konferencyjne. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22.09.2012: 39.

Bieńkowski J. F., Jankowiak J., Kędziora A., Dąbrowicz R., Nowak M., Holka M. 2012. Nadwyżki azotu w zlewni w zależności od struktury przestrzennej pól i intensywności produkcji. Mat. Konferencji pt. „Upowszechnianie osiągnięć naukowych placówek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN”, Wierzba, 17-19.05.2012: 25-27.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2012. Zróżnicowanie przestrzenne nadwyżek bilansowych azotu w zlewni Rowu Wyskoć. Warsztaty naukowe. Rozpraszanie zanieczyszczeń z rolnictwa do środowiska. Streszczenia. Puławy, 22.06. 2012: 29-30.

Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2012. The Importance of Changes in Dietary Habits of Poland Inhabitants in Reducing Greenhouse Gas Emissions. ESA 12 Abstracts. 12th Congress of the European Society for Agronomy, Helsinki, Finland, 20-24.08.2012: 244-245.

Golski J., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2012. Boleń (Aspius aspius L.) z otwartych starorzeczy środkowej Warty – występowanie, tempo wzrostu, kondycja. Materiały konferencyjne. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22.09.2012: 73.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P. 2012. Wpływ roślinności wodnej na różnorodność flory rolniczych terenów Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego (Południowa Wielkopolska). Materiały konferencyjne. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22.09.2012: 74.

Jankowiak J., Holka M., Bieńkowski J. 2012. Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. 52. Sesja Naukowa IOR-PIB. Streszczenia. Poznań, 9-10.02.2012: 145.

Piechota T., Holka M., Dach J., Pilarski K., Selwet M., Majchrzak L. 2012. Zmiany zdolności kiełkowania nasion chwastów w gnojowicy waloryzowanej tlenowo oraz poddanej fermentacji metanowej. 52. Sesja Naukowa IOR-PIB. Streszczenia. Poznań, 9-10.02.2012: 377.

Pińskwar P., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2012. Sukcesja zbiorowisk roślinnych w wyrobiskach potorfowych. Materiały konferencyjne. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22.09.2012: 154.

Rybacki M. 2012. „Polski patent” na ogrodzenia ochronne płazów na drogach - nowość czy plagiat? W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. W. Zamachowski (red.). XI Ogólnopolska Konferencja Herpetologicza, Kraków 25-26.09.2012. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, str. 112-116.

Rybacki M. 2012. Profesor Leszek Berger: 1925 – 2012. W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. W. Zamachowski (red.). XI Ogólnopolska Konferencja Herpetologicza, Kraków 25-26.09.2012. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, str. 3-16.

Rybacki M., Fronc-Wronowska J., Rykowska Z. 2012. Małe zbiorniki wodne jako miejsce zimowania płazów. W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. W. Zamachowski (red.). XI Ogólnopolska Konferencja Herpetologicza, Kraków 25-26.09. 2012. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, str. 108-111.

Sieminiak D 2012. Tetracystis vinatzeri ETTL et GÄRTNER (Chlorophyta, Chlorococcales) - The New Green Alga for Polish Flora. Short communications and abstracts of contributions presented at the 31st International Conference of the Polish Phycological Society “Algae in human's environment - taxonomy, ecology and role in ecological status assessment”, Olsztyn, 17-20.05.2012: 86-87.

Szajdak L.W., Sakowicz A. 2012. Sapropel in agriculture. [In:] Peat in Balance. 14th International Peat Congress. Book of Abstracts. T. Magnusson (Ed.). Stockholm, Sweden. 3-8.06.2012, p. 119.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2012. Impact of solvent on the elution rates of organic matter from the secondary transformed peat-moorsh soils. [In:] Peat in Balance. 14th International Peat Congress. Book of Abstracts. T. Magnusson (Ed.). Stockholm. Sweden, 3-8.06.2012, p. 120.

Szajdak L.W., Styła K. 2012. Xanthine oxidase activity participating in cycle of nitrogen in peat profile of Kusowo bog. [In:] Peat in Balance. 14th International Peat Congress. Book of Abstracts. T. Magnusson (Ed.). Stockholm, Sweden. 3-8.06.2012, p. 124.

Szajdak L.W., Styla K. 2012. The influence of IAA content on the phenol oxidase activity in commercial growing media used for ornamental plants crop. [In:] Peat in Balance. 14th International Peat Congress. Book of Abstracts. T. Magnusson (Ed.). Stockholm, Sweden. 3-8.06.2012, p. 125.

Szajdak L.W., Styła K. 2012. Xanthine oxidase activity participating in cycle of nitrogen in peat profile of Kusowo bog. [In:] Peat in Balance. 14th International Peat Congress. Book of Abstracts. T. Magnusson (Ed.). Stockholm, Sweden. 3-8.06.2012, p. 124.

Szajdak L.W. 2012. The effectiveness of simultaneous chemical and physical analyses as a tool for the understanding of the processes and mechanisms in soils. [In:] International Conference – “Humus forms and biologically active compounds as indicator of pedodiversity”. 27-28.09.2012, Tartu, Estonia. p. 10.

Szajdak L.W., Gaca W. 2012. The changes of nitrate reductase activity in soil under Robinia pseudoaccacia shelterbelt and adjoining cultivated field. [In:] International Conference – “Humus forms and biologically active compounds as indicator of pedodiversity”. 27-28.09.2012, Tartu, Estonia. p. 34.

Szajdak L.W., Maryganova V., Skakovskiy E., Tychinskaya L. 2012. Comparative study from soil under shelterbelt of different age using 1H and 13C NMR spectroscopy. [In:] International Conference – “Humus forms and biologically active compounds as indicator of pedodiversity”. 27-28.09.2012, Tartu, Estonia. p. 35.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2012. Impact of solvent and properties of secondary transformed peat – moorsh soils on the rates of the dissolution of organic matter. [In:] International Conference – “Humus forms and biologically active compounds as indicator of pedodiversity”. 27-28.09.2012, Tartu, Estonia. p. 36.