FLORIST

EURAXESS

ATP

SPIS PUBLIKACJI 2014


 

Publikacje recenzowane

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Bloeschl, G.; … Kundzewicz, Z. W., et al., (2014) On the future of journal publications in hydrology. Water Resour. Res. 50(4), 2795-2797. (40 pkt.)

Bloeschl, G.; … Kundzewicz, Z. W., et al., (2014) Joint Editorial - On the future of journal publications in hydrology. J. Hydrol. 513(A1-A3). (45 pkt.)

Bloeschl, G.; … Kundzewicz, Z. W., et al., (2014) Joint Editorial-On the future of journal publications in hydrology.  Hydrol. Sci. J. 59(5), 955-958. (25 pkt.)

Bloeschl, G.; … Kundzewicz, Z. W., et al. (2014) On the future of journal publications in hydrology. Hydrol. Earth Syst. Sci., 18(6), 2433-2435. (45 pkt.)

Bloeschl, G.; … Kundzewicz, Z. W., et al. (2014) On the future of journal publications in hydrology. Hydrology Research 45(4-5), 515-518. (25 pkt.)

Döll, P., … Kundzewicz, Z. W., et al., (2014) Integrating risks of climate change into water management. Hydrol. Sci. J., DOI: 10.1080/02626667.2014.967250. (25 pkt.)

Graczyk D., Kundzewicz Z.W. (2014) Changes in thermal extremes in Poland. Acta Geophysica 62(6), 1435-1449. (20 pkt.)

Hall, J., … Kundzewicz, Z. W., et al. (2014) Understanding flood regime changes in Europe: A state of the art assessment. Hydrol. Earth Syst. Sci., 18(7) 2735–2772. (45 pkt.)

Hattermann, F.F., …, Kundzewicz, Z. W. (2014) Modelling flood damages under climate change conditions a case study for Germany Nat. Hazards Earth Syst. Sci., DOI:10.5194/nhess-14-1-2014. (30 pkt.)

Krysanova, V., …, Kundzewicz, Z. W. (2014) Analysis of current trends in climate parameters, river discharge and glaciers in the Aksu River basin (Central Asia). Hydrol. Sci. J., DOI:10.1080/02626667.2014.925559. (25 pkt.)

Krysanova, V., …, Kundzewicz, Z. W. (2014) Modelling climate and land use change impacts with SWIM: lessons learnt from multiple applications, Hydrol. Sci. J., DOI:10.1080/02626667.2014.925560. (25 pkt.)

Kundzewicz, Z. W.; ..., Pińskwar, I., … Choryński, A., et al., (2014) Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains - A Polish-Swiss research project. Acta Geophys. 62(3), 620-641. (20 pkt.)

Kundzewicz, Z. W.; Kanae, S.; Seneviratne, S. I.; et al., (2014) Flood risk and climate change: global and regional perspectives. Hydrol. Sci. J. 59(1), 1-28. (25 pkt.)

Kundzewicz, Z. W. (2014) Adapting flood preparedness tools to changing flood risk conditions: the situation in Poland. Oceanologia 56(2), 385-407. (20 pkt.)

Kundzewicz, Z. W. et al., (2014) Analysis of changes in climate and river discharge with focus on seasonal runoff predictability in the Aksu River Basin, Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-014-3137-5. (25 pkt.)

Kundzewicz Z.W, Kowalczak P, (2014) Urban flooding and sustainable land management – Polish perspective. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development 9(2), 131-138. Kundzewicz,Z. W., Gerten, D. (2014) Grand challenges related to assessment of climate change impacts on freshwater resources, Journal of Hydrologic Enginering, DOI: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001012. (30 pkt.)

Miedziejko E.M., Kędziora A. 2014. Impact of plant canopy structure on the transport of ecosystem entropy. Ecological Modeling (IF 2.07). 01/2014: 15-25.

Niedźwiedź, T., …, Pińskwar, I., Kundzewicz, Z. W., et al., (2014) Variability of heavy rainfall events and related synoptic situations causing floods at the northern foothills of the Tatra Mountains. Theoretical and Applied Climatology, DOI: 10.1007/s00704-014-1108-0. (25 pkt.)

Orłowski G., Czarnecka J., Goławski A. 2014. Winter diet of Yellowhammers Emberiza citrinella on contemporary farmland: the different contribution of forbs, wild grasses and cereals in  
semi-natural and agricultural habitats. Bird Study 61: 484-495; (25 pkt)

Orłowski G., Karg J., Czarnecka J. 2013. Substantial contribution of invertebrates to the diet of a winter seed-eater, the reed bunting Emberiza schoeniclus, wintering in a sewage farm in south-western Poland. Biol. J. Linn. Soc. 108: 429 433; (20 pkt)

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński Z., Mazgajski T.D. 2014. Residues of chromium, nickel, cadmium and lead in Rook Corvus frugilegus from urban and rural areas of Poland. Sci. Total Environ. 490: 1057–1064; (40 pkt)

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński Z., Mazgajski T.D. 2014. Trace-element interactions in Rook Corvus frugilegus eggshells along an urbanisation gradient. Arch. Environ. Con. Tox. 67: 519-528; (25 pkt)

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2014. Gizzard mass dynamics of nestling Rooks Corvus frugilegus. Avian Biol. Res. 7: 117–120; (20 pkt)

Orłowski  G., Rusiecki S., Karg J. 2014. Partial dietary segregation between adult and nestling Bluethroats Luscinia svecica. Acta Orn. 49, 1: 107-118; (30 pkt)

Orłowski G., Karg J., Karg G. 2014. Functional invertebrate prey groups reflect dietary responses to phenology and farming activity and pest control services in three sympatric species of aerially foraging insectivorous birds. Plos One, DOI:10.1371/journal.pone.0114906; (40 pkt)

Ruiz-Villanueva, …, Kundzewicz, Z. W., et al., (2014) Decadal variability of floods in the northern foreland of the Tatra Mountains. Regional Environmental Change. DOI: 10.1007/s10113-014-0694-9. (30 pkt.)

Szajdak L.W. 2014. Vasyugan Mire – Natural conditions, structure and functioning, by L.I. Inisheva, A.A. Zemtsov & S.M. Novikov, 2011. Tomsk State Pedagogical University Press. 160 pages. ISBN 978-5-89428-532-0. Geologos. 20/1: 58-59.

Szajdak L.W., Lipiec J., Siczek A., Nosalewicz A., Majewska U. 2014. Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils. International Agrophysics. 28: 231-237. DOI: 10.2478/intag-2014-0012.

Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A. 2014. Greenhouses of botanical garden as a habitat of alien and native macrofungi: a case study in Poland. Cent. Eur. J. Biol. 9: 777-795; (15 pkt)

Tõnutare Tõnu., Keert K.; Szajdak L., Moor U. 2014. Composition of commercially produced organic and conventional strawberries. Nutrition and Food Science. 44(6): 562-575.

Tonutare T., Moor U., Szajdak L. 2014. Strawberry anthocyanin determination by pH differential spectroscopic method – how to get true results? Acta scientiarum Polonorum. Hortorum cultus. 13(3): 35-47.       

Wortmann, M., Krysanova, V., Kundzewicz, Z. W., et al., (2014) Assessing the influence of the Merzbacher Lake outburst floods on discharge using the hydrological model SWIM in the Aksu headwaters, Kyrgyzstan/NW China. Hydrological Processes, DOI: 10.1002/hyp.10118. (40 pkt.)

Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014. Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. Biodivers. Conserv. 23: 999-1017; (30 pkt)

 

Artykuły w pozostałych czasopismach recenzowanych zagranicznych i czasopismach polskich

Bieńkowski J. F., Jankowiak J., Holka M., Dąbrowicz R. 2014. Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym. Rocz. Nauk. SERiA. Warszawa – Poznań – Lublin. T. XVI, Z. 1: 14-19.

Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. 2014. Pluteus albineus (Basidiomycota) – A new species for Poland. Pol. Bot. J. 59: 145-148; (10 pkt)
Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Karasiński D. 2014. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyr. 25, (1): 3-36; (2 pkt)

Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z.W., et al., (2014) Zasoby wodne a ich wykorzystanie. Nauka, nr 1, 77-98. (6 pkt.)    
Inisheva L.I., Szajdak L.W. 2013. The characteristic of fractional structure of the organic matter in peats. Tyumen State University Herald. 4(?): 75-83.

Iwanicki J., Kindler J., Kundzewicz Z.W. (2014) Zagrożenia związane z wodą. Nauka, nr 1, 63-76. (6 pkt.)

Jankowiak J. S., Miedziejko E. M. 2014. Emergetyczna metoda oceny wydajności produkcji, zużycia zasobów i zrównoważenia środowiskowego na przykładzie głównych upraw w Wielkopolsce. [W:] „Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym”. IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 100(23):107-124.

Kędziora A., Kępińska-Kasprzak, Kowalczak P., Kundzewicz Z.W., et al. (2014) Zagrożenia związane z niedoborem wody. Nauka, nr 1, 149-172. (6 pkt.)

Kędziora, A., … , Kowalczak, P., Kundzewicz, Z. W. et al. (2014) Zagrożenia związane z niedoborem wody, Gospodarka wodna, 10/2014, str. 366-371. (5 pkt.)

Kindler J., Iwanicki J., Kundzewicz Z.W., Matczak P., et al. (2014) Zagrożenia instytucjonalne. Nauka, nr 1, 173-195. (6 pkt.)

Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyr. 24, (2): 3-42; (2 pkt)

Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyr. 24, (4): 10-41; (2 pkt)

Kujawa A., Sumorok B., Borzyszkowska D. 2013. XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyr. 24, (4): 91-95; (2 pkt)

Kundzewicz, Z. W., …, Matczak, P. (2014) Raport o zagrożeniach związanych z wodą – wprowadzenie. Nauka, nr 1, 59-62. (6 pkt.)

Kundzewicz, Z. W. (2014) Mędrzec z Wierzenicy. W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego. Nauka, nr 3, 151-169. (6 pkt.)

Kindler, J., … , Kundzewicz, Z. W., Matczak, P. et al. (2014) Zagrożenia instytucjonalne gospodarki wodnej i proponowane przeciwdziałania, Gospodarka wodna, 10/2014, str. 358-365. (5 pkt.)

Kundzewicz, Z. W., … , Matczak, P. (2014) Zagrożenia związane z wodą, Gospodarka wodna, 10/2014 str. 353-358. (5 pkt.)

Kundzewicz, Z. W. (2014) Fifth IPCC Assessment Report now out. Papers on Global Change, 21, 9–27. (8 pkt.)

Kundzewicz, W. J., Kassenberg, A., Kundzewicz, Z. W. (2014) The Science of Climate Change - How to Talk with Society? International Conference (Warsaw, Poland, 24th October 2013). Papers on Global Change, 21, 73–81. (8 pkt.)

Orłowski G., Kołodziejczyk P. 2014. Pierwszy przypadek hybrydyzacji mewy żółtonogiej L. fuscus z mewą romańską L. michahellis w Polsce i kolejne lęgi mieszane mewy żółtonogiej i mewy białogłowej L. cachinnans. Ornis Pol. 55: 69–72; (7 pkt)

Romanowicz R.J., … , Kundzewicz Z.W., … , Kowalczak P., et al. (2014) Zagrożenia związane z nadmiarem wody. Nauka, nr 1, 123-148. (6 pkt.)

Romanowicz, R. J., … , Kundzewicz, Z. W. et al. (2014) Zagrożenia powodziowe, Gospodarka wodna, 10/2014 str. 372-376. (5 pkt.)

Sieminiak D. 2014.Glony glebowe jako wskaźnik uprawy integrowanej - Soil algae as an indicator of integrated system. Progress in Plant

Protection/Postępy w Ochronie Roślin 54(2): 135-144

Sobczyk D. 2014. Mądziak psi Mutinus caninus w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrod. 25,1: 85 – 87; (2 pkt)

Styła K. 2014. Effect of long-term apple-tree cultivation and cultural practices in the orchard after replantation on the contents of indole-3-acetic acid and chemical compounds. EJPAU, Horticulture, 17/3, 05; (7 pkt)

Szajdak L.W. 2014. Górski J., Latour T, M. Siepak M., Drobnik M., Sziwa D. Wody zabarwione w utworach miocenu środkowej Wielkopolski – występowanie, geneza, możliwości wykorzystania w przyrodolecznictwie. Przegląd Geologiczny. 62(9): 442-443.

 

Artykuły w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Oleszczuk M. 2014. Pająki (Araneae) drzew iglastych w zadrzewieniach śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Parki Nar. Rez. Przyr. 33, (3): 15 – 23;

Szajdak L.W. 2014. Bolesław Kobrzyński – nauczyciel, żołnierz, poeta. Monitor Wołyński. 11(115): 12.

Szajdak L.W. 2014. My, Żołnierze Polscy Oddaliśmy Bogu Ducha, Ziemi Włoskiej Ciało a Serce Polsce. Kresowe Stanice. 1(64): 32.35.

Szajdak L.W. 2014. Pamięci Jerzego Skarbeckiego. Gazeta Średzka. 25/986: 18-19.

Szajdak L. W. 2014. Stefan Szajdak – Wołynianin z wyboru. Стефан Шайдак – волинянин за покликанням. Monitor Wołyński. 17: 12-13. https://pl-pl.facebook.com/Wolanie.

 

Monografie

Monografie naukowe, podręczniki akademickie:

-autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim lub innym nie angielskim

Kowalczak, P., Graczyk, D., Józefczyk, D. (2014) Koncepcja powstrzymania degradacji sieci hydrograficznej kompleksu jezior Okoniowe – Płotki – Jeleniowe – Bagienne w Pile oraz przyległych obszarów wodno-błotnych. ISBN….. Piła 2014.

Kowalczak P., Andrusiak J. 2014. Zaopatrzenie slumsów w wodę. W: PZITS. Red. Dymaczewski Z., Jeż -Walkowiak J., Nowak M. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Rozdział I, str. 85-106; (ISBN 978-83-89696-93-2) 

-autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Kędziora A., Jankowiak J., Józefczyk D., Karg G., Andrusiak J. 2014. Methodology for assessing of water conditions in Poland in terms of cultivation of spring barley. [In:] Methodology of system approach to study drought tolerance in barley. Dissertations and Monographs. Eds. M. Surma, P. Krajewski. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań: 9-18 ISBN 978-83-64246-24-1.

Kundzewicz,Z. W. (2014)  Hydrometeorological extremes and the science–policy interface: IPCC. Chapter 2.2 in: Quevauviller, Ph. (ed.) Hydrometeorological hazards. Interfacing science and policy (series – Hydrometeorological Extreme Events) Wiley-Blackwell, 109-121.

Szajdak L.W. 2014. Peat – Unstable Raw Material. [In:] Ecology. Peat –Water Ecosystems. Konishczuk V.V. (Ed.). Ministry of Ecology and Life Resources. Institute of Ecology and Life Science Utilization. Polesie National Park. Ukrainian Academy of Ecology. Kiev. pp. 12-15

Szajdak L.W., Inisheva L.I. 2014. Processes in meliorated peat soils. [In:] Ecology. Peat –Water Ecosystems. Konishczuk V.V. (Ed.). Ministry of Ecology and Life Resources. Institute of Ecology and Life Science Utilization. Polesie National Park. Ukrainian Academy of Ecology. Kiev. pp. 15-20.

Szajdak L.W., Szczepański M. 2014. Impact of peatland biogeochemical barrier on the processes of ground water purification. [In:] Ecology. Peat – Water Ecosystems. Konishczuk V.V. (Ed.). Ministry of Ecology and Life Resources. Institute of Ecology and Life Science Utilization. Polesie National Park. Ukrainian Academy of Ecology. Kiev. pp. 20-25.

Szajdak L.W., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2014. The biochemical properties of IAA contents of selected peatlands in northern Poland. Materiały Międzynarodowej Konferencji “Aktualne Problemy Gleboznawstwa Rolnictwa i Agrochemii.” Narodowy Lwowski Uniwersytet Rolniczy, 9-13 czerwca 2014, Lwów, Ukraina,, pp. 354-363.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Lapshina E.D., Gaca W., Styła K., Meysner T., Marek Szczepański M. 2014. The urease activity and nitrogen forms of Sphagnum and Carex dominated peat. [In:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium. Novosibirsk, August 4 - 17, 2014. Titlyanova A.A., Dergacheva M.I (Eds). Publishing House of Tomsk University 2014. pp. 27-29.

Szajdak L.W., Inisheva L.I., Lapshina E.D., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2014. The xanthine oxidase and phenol oxidase activity of natural peat and peat-moorsh soils. [In:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium. Novosibirsk, August 4 - 17, 2014. Titlyanova A.A., Dergacheva M.I (Eds). Publishing House of Tomsk University 2014. pp. 30-32.

Szajdak L.W., Meysner M., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2014. The enzymatic activity of the selected peatlands in northern Poland. [In:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium. Novosibirsk, August 4 - 17, 2014. Titlyanova A.A., Dergacheva M.I (Eds). Publishing House of Tomsk University 2014. pp. 33-35.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2014. Phenol oxidase activity in spring and autumn of peat-moorsh soils. [In:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium. Novosibirsk, August 4 - 17, 2014. Titlyanova A.A., Dergacheva M.I (Eds). Publishing House of Tomsk University 2014. pp. 36-39.

-autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

Jankowiak J., Nowak P. 2013. Przejęte zadłużenia po byłych państwowych gospodarstwach rolnych i ich spłata przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. [W:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 20 lat doświadczeń i perspektywy. Red. H. Runowski. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 88-94.

Kundzewicz, Z. W. (2014) Klimat i przyszłość rzeki. W: Nad Wisłą, Fundacja na Rzecz zrównoważonego Rozwoju, Warszawa, 184-199.

Kundzewicz, Z. W. (2014) Dwór Cieszkowskich podniesiony z ruiny. W: Banaszak, J. (red.) Nie tylko Wierzenica. O Auguście Cieszkowskim w dwusetną rocznicę urodzin, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 129-150.

Słomski, R., Dzieduszycki A.M, Lipiński, D., Szalata M., Wielgus, K., Zeyland J., Wołko Ł., Śmiełowski J., Smorąg, Z., Frąckowiak, H., Indycka, E., Ryba M.S. 2014: Archeologia molekularna, rozdział 13: 243-261 w recenzowanej książce pt. „Analiza DNA. Praktyka” pod redakcją Ryszarda Słomskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wrzosek M., Michalska-Ruszkiewicz M., Kujawa A., Pawłowska J., Sierota Z., Ławrynowicz M. 2013. Polskie Towarzystwo Mykologiczne odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk naukowych i społeczeństwa. W: Towarzystwa Naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Red. Z. Kruszewski. Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, T. II. Warszawa: str. 266-279; (ISBN 978-83-61236-47-4)

 

Inne publikacje

Prace popularno-naukowe

Bernacki Z. 2014. Energia w ekosystemie i krajobrazie, bilans cieplny i wodny ekosystemu a strategie roślin związane z wykorzystaniem wody i energii. W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Scenariusze zajęć prowadzonych na obozach naukowyc. Red. M. Beczkiewicz. IŚRiL PAN, Poznań: str. 2 5;

Bernacki Z. 2014. Gleba: procesy glebotwórcze w krajobrazie, układy katenalne, W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramachprzedmiotu Ekologia Krajobrazu. Scenariusze zajęć prowadzonych na obozach naukowych Red. M. Beczkiewicz. IŚRiL PAN, Poznań: str. 6-9;

Bieńkowski J. F., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2014. Changes in the total productivity of Polish agriculture after Poland's accession into the EU. Annual Report 2014. Polish Academy of Sciences: 37-40.

R. Jaskulska. 2014. Jak ważne są parametry gruntu?, www.widp.pl/documents/Poradnik6.pdf, Rady praktyczne //02.

Karg J. 2013. W. Rakowski. Fotografie 1924-1939. IŚRiL PAN, Poznań. 99 str. (współautorstwo komentarzy do fotografii);

Karg J. 2013. Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Parki Krajobrazowe Wielkopolski. ZPKWW, Poznań: str. 38-45;

Konik J., Kasprzak E. 2014. Nowa siedziba oddziału terenowego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biuletyn Parków

Krajobrazowych Wielkopolski 20 (22):

Kujawa A. 2014. Grzyby. Cuda i dziwy. Białowieski Park Narodowy, Białowieża. 25 str.;

Kujawa A. 2014. Nie tylko borowiki. Białowieski Park Narodowy, Białowieża. 25 str.;

Kujawa A. 2014. Tucholski Park Krajobrazowy. Grzyby. Polskie Wydawnictwo Reklamowe, Toruń. 16 str.;

Kujawa A., Szczepkowski A. 2014. Atrakcje Puszczy Białowieskiej. Grzyby. Białowieski Park Narodowy, Białowieża. 25 str.;

Kujawa K. 2013. W. Rakowski. Fotografie 1924-1939. IŚRiL PAN, Poznań. 99 str. (współautorstwo komentarzy do fotografii);

Oleszczuk M., Karg J. 2014 Stawonogi zimujące pod korą drzew w parku przypałacowym w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 20:

Sobczyk D. 2014 Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina w środkowo-zachodniej Wielkopolsce. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 20 (22):163

Sobczyk S., Michalak M. 2014. XIV edycja konkursu „Generał Dezydery Chłapowski Życie i Dzieło". Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 20 (22):162

Sobczyk S., Sobczyk D. 2014. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 20(22):111-114

 

Doniesienia naukowe i abstrakty konferencyjne

Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2014. Regional differentiation of greenhouse gas emissions from agriculture in Poland. Book of Abstracts ESA XIIIth Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary, p. 425.

Inisheva L.I., Golovchenko A.V., Szajdak L. 2014. Distribution of Organic Compounds in the Soil System. [In:] Abstracts of the V International Symposium Biogenic–Abiogenic Interactions in natural and antropogenic systems. Sankt Petersburgh. pp. 45.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2014. Joint appraisal of production and environmental effects of agriculture in Poland, from a regional perspective. Book of Abstracts ESA XIIIth Congress, 25-29 August 2014, Debrecen,Hungary, p. 163.

Karg J., Bałazy S. 2014. Changes of insect diversity and occurrence of entomopathogenic fungi in agricultural landscape. In: Landscape Management for Functional Biodiversity. IOBC-WPRS Bulletin. Vol. 100: str. 63-68;

Kędziora A., Jankowiak J., Józefczyk D., Karg G., Nowak M. 2014. The probability distribution of shortage of rainfall for spring barley during the reference and the projection periods in Poland”, Book of Abstracts ESA XIIIth Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary, p. 445.

Kolli R.; Asi E.; Tonutare T.; Astover A.; Szajdak L. 2014. Morphology and properties of mineral soils covered by shallow peat mantle. [In:] Abstracts of XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology: “Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution”. 1-6 September 2014, Toruń, Poland, Nicolaus Copernicus University. (Eds.) M. Jankowski, M. Markiewicz. Toruń, Poland:, 2014, pp. 17.

Kujawa A. 2014. Bioróżnorodność i ochrona grzybów. Rola makrogrzybów w monitoringu i ochronie przyrody i środowiska. W: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. „Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała. Red. M. Ruszkiewicz-Michalska, J. Szkodzik. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: str. 106-108.

Kujawa K., Karg J., Gołdyn H., Kujawa A., Oleszczuk M. 2014. Robinia akacjowa w krajobrazie rolniczym okolic Turwi: historia i współczesność oraz ocena znaczenia dla różnorodności biologicznej. W: Robinia akacjowa w krajobrazie Ziemi Lubuskiej. Materiały konferencyjne. RDLP w Zielonej Górze, SITLD, PTL. 29.10.2013. Łagów: str. 50-72;

Kundzewicz, Z. W. (2014). Climate change, related challenges and responsibilities. Zaproszony wykład plenarny na International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility in Cracow, Poland, August 2014, Proceedings of International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility.

Kundzewicz, Z. W. (2014)  KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATU DLA ZASOBÓW WODNYCH. Zaproszony wykład plenarny na II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, Warszawa wrzesień 2014, Materiały II Krajowego Kongresu Hydrologicznego.

Orłowski G., Karg J., Czarnecka J., Jerzak L., Zub K., Bocheński M. 2014. The diet end prey composition and endozoochorous seed dispersal in White Storks Ciconia ciconia in western Poland: preliminary findings and further research questions and needs. In: 1st International White Stork Conference. September 2014. Zielona Góra. Abstracts: str. 40-41;

Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2014. Pasażerowie na gapę czy wspólnicy w interesach? Daglezja zielona (Peudotsuga menziesii) i jej symbionty mykoryzowe poza naturalnym zasięgiem występowania. W: Warsztaty Polskiego Towarzystwa

Mykologicznego. „Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała. Red. M. Ruszkiewicz-Michalska, J. Szkodzik. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: str. 149-152.

Ruiz-Villanueva, V., … , Kundzewicz, Z.W. (2014) Large wood dynamics in a wide mountain river: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, RIVER FLOW 2014.

Sieminiak D. 2014. Cyanophyceae of winter wheat fields , Book of abstracts, 33rd Conference of the Polish Phycological Society, Gdynia-Cetniewo,  19-22 maj 2014, p. 108.

Słomski, R., Nowak, A., Zeyland J., Lipiński D., Szalata M., Śmiełowski J. 2014: Analiza porównawcza sekwencji mitochondrialnego DNA bydła stepowego, bantenga i watusi. Streszczenie referatów. Międzynarodowa Konferencja Żubry w Bioregionie Mirosławiec, Wałcz, 4-5 września 2014: 84-86

Śmiełowski J. 2014: Edward Lubicz-Niezabitowski (1874-1946). Materiały konferencyjne: „Między dawnymi i młodszymi laty” Muzealniczy wielkopolscy – prekursorzy, organizatorzy i społecznicy. Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Ratusz poznański, 21 listopada 2014: 21-23

Tonutare T., Kolli R., KösterT., Rannik K., Szajdak L., Shanskiy M. 2014. Effect of land use change on soil properties and functions. Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-6780. EGU General Assembly 2014.