FLORIST

EURAXESS

ATP

SPIS PUBLIKACJI 2017

Artykuły w czasopismach recenzowanych

Artykuły z części „A” Listy czasopism punktowanych MNiSW

Graczyk D., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Førland E. J., Szwed M., Choryński A. 2017. The heat goes on-changes in indices of hot extremes in Poland. Theoretical And Applied Climatology. 129(1-2): 459-471. (30 pkt., IF=2,640)

Holka M., Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R. 2017. Life cycle assessment of grain maize in intensive, conventional crop production system. Romanian Agricultural Research. 34 (15 pkt., IF=0,410).

Jaskulska R., Jaskulska J. 2017. Efficiency of old and young shelterbelts in reducing the contents of nutrients in Luvisols. Agriculture, Ecosystems and Environment. 240: 269-275. (40 pkt., IF=4,099).

Kashani M.H., Ghorbani M.A., Dinpasho Y., Shahmorad S., Kundzewicz Z.W. 2017. Comparative Study of Different Wavelets for Developing Parsimonious Volterra Model for Rainfall-Runoff Simulation. Water Resources. 44(4): 568-578. (15 pkt., IF=0,388)

Kreibich H., ..., Kundzewicz Z.W. i in. 2017. Adaptation to flood risk: Results of international paired flood event studies. Earth’s Future. 5(10): 953-965. (45 pkt., IF=4,938)

Kundzewicz Z.W., Krysanova V., Dankers R., Hirabayashi Y., Kanae S., Hattermann F.F., Huang S., Milly P.C.D., Stoffel M., Driessen P.P.J., Matczak P., Quevauviller P., Schellnhuber H.-J. 2017. Differences in flood hazard projections in Europe - their causes and consequences for decision making. Hydrological Sciences Journal. 62(1): 1-14. (30 pkt., IF=2,222)

Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Niedźwiedź T., Kaczka R., Ballesteros-Cánovas J.A., Pińskwar I., Łupikasza E., Zawiejska J., Mikuś P., Choryński A., Hajdukiewicz H., Spyt B., Janecka K. 2017. Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains. Acta Geophysica. 65(4): 799-807. (20 pkt., IF=0,968)

Matczak P., Lewandowski J., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. 2017. Doing more while remaining the same? Flood risk governance in Poland. Journal of Flood Risk Management. Version of record online. (25 pkt. IF=3,121)

Nadyeina O., Zarabska-Bożejewicz D., Wiedmer A., Cornejo C., Scheidegger C. 2017. Polymorphic fungus-specific microsatellite markers of Bactrospora dryina reveal multiple colonizations of trees. Lichenologist. 49(6): 561-577. (20 pkt., IF=1,224)

Orłowski G., Frankiewicz J., Karg J. 2017. Nestling diet optimization and condition in relation to prey attributes and breeding patch size in a patch-resident insectivorous passerine: an optimal continuum and habitat constraints. Journal of Ornithology. 158(1): 169-184. (40 pkt., IF=1,468)

Orłowski G., Hałupka L., Pokorny P., Klimczuk E., Sztwiertnia H., Dobicki W., Polechoński R. 2017. The pattern of distribution and interaction of metals and calcium in eggshells and egg contents in relation to the embryonic development of eggs in a small passerine bird. Journal of Ornithology. 158(1): 297-309. (40 pkt., IF=1,468)

Orłowski G., Pokorny P., Dobicki W., Łukaszewicz E., Kowalczyk A. 2017. Speckled and plain regions of avian eggshells differ in maternal deposition of calcium and metals: A hitherto overlooked chemical aspect of egg maculation. The Auk. 134(3): 721-731. (50 pkt., IF=2.096)

Piniewski M. Szcześniak M., Kardel I., Berezowski T., Okruszko T., Srinivasan R., Schuler D.V., Kundzewicz Z.W. 2017. Hydrological modeling of the Vistula and Odra river basins using SWAT. Hydrological Sciences Journal. 62(8): 1266-1289. (30 pkt., IF=2.222)

Piniewski M., Meresa H.K., Romanowicz R., Osuch M., Szcześniak M., Kardel I., Okruszko T., Mezghani A., Kundzewicz Z.W. 2017. What can we learn from the projections of changes of flow patterns? Results from Polish case studies. Acta Geophysica. 65(4): 809-827. (20 pkt., IF=0,968)

Piniewski M., Mezghani A., Szcześniak M., Kundzewicz Z.W. 2017. Regional projections of temperature and precipitation changes: Robustness and uncertainty aspects. Meteorologische Zeitschrift. 26(2): 223-234. (25 pkt., IF=1,989)

Piniewski M., Szcześniak M., Kundzewicz Z.W., Mezghani A., Hov Ø. 2017. Changes in low and high flows in the Vistula and the Odra basins: Model projections in the European-scale context. Hydrological Processes. 31(12): 2210-2225. (40 pkt., IF=3,014)

Piotrowski A.P., Napiorkowski M.J., Napiorkowski J.J., Osuch M., Kundzewicz Z.W. 2017. Are modern metaheuristics successful in calibrating simple conceptual rainfall-runoff models? Hydrological Sciences Journal. 62(4): 606-625. (30 pkt., IF=2.222)

Rusu T., Coste C.L., Moraru P.I., Szajdak L.W., PoP A.I., Duda B.M. 2017. Impact of climate change on agro-climatic indicators and agricultural lands in the Transylvanian Plain between 2008-2014. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 12 (1): 23-34. (15 pkt., IF=0.880).

Szwed M. 2017. Projections of changes of areal evapotranspiration for different land-use units in the Wielkopolska Region (Poland). Theoretical and Applied Climatology. 130 (1–2): 291-304. (30 pkt., IF=2,640)

Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Mezghani A. 2017. Changes of snow cover in Poland. Acta Geophysica. 65: 65-76. (20 pkt., IF=0,968)

Artykuły z części „B” Listy czasopism punktowanych MNiSW

Bieńkowski J., Dworecka-Wąż E. Dąbrowicz R., Holka M., Jankowiak J. 2017. The carbon footprint of a meat processing company. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 16(2): 5-12 (15 pkt.)

Bieńkowski J., Holka M., Jankowiak J. 2017. Ocena emisji GHG za pomocą śladu węglowego w intensywnej produkcji rolniczej, na przykładzie rzepaku ozimego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego. 17(2): 18-28 (13 pkt.)

Dąbrowicz R., Bieńkowski J., Holka M., Jankowiak J. 2017. Life cycle assessment of winter rape production in large-area farms with intensive cultivation system. Polish Journal of Agronomy. 28: 12-18 (10 pkt.)

Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Ślusarczyk T., Zaniewski P. 2017. Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. Acta Mycologica. 52(1): 1093. (14 pkt.)

Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2017. XXII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy. 28(1): 59-84 (6 pkt.)

Holka M. 2017. Environmental impact assessment of chemical plant protection in intensive crop production. Journal of Central European Agriculture. 18(3): 529-541 (14 pkt.)

Janku K., Mana M., Arczyńska-Chudy E. 2017. New locations of Persian walnut (Juglans regia L.) in urban valleys of watercourses in Poznań. Forestry Letters. 110: 13-19. (5 pkt.)

Janku K., Mana M., Arczyńska-Chudy E. 2017. New locations of Persian walnut (Juglans regia L.) in valleys of chosen right–bank tributaries of the Warta river in Poznan, part 2. Forestry Letters. 110: 32-41. (5 pkt.)

Kujawa A. 2017. Stan poznania różnorodności gatunkowej makrogrzybów w polskich parkach narodowych. Materiały pokonferencyjne XXV Konferencja pt. “Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny”, 22-25 września 2016, Ustrzyki Dolne. Roczniki Bieszczadzkie. 25: 74-81. (8 pkt.)

Kujawa A., Gierczyk B., Kozak M., Mleczko P., Ślusarczyk T. 2017. Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. 24(1): 119-131. Kraków. (12 pkt.)

Kujawa A., Konik J. 2017. Nowe stanowisko soplówki bukowej Hericium coralloides (Scop.) Pers. w Wielkopolsce. Badania Fizjograficzne. w druku (5 pkt.)

Kujawa A., Michalak M., Kujawa K., Sobczyk S. 2017. Nowe stanowiska żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.) Gray. w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Badania Fizjograficzne. w druku (5 pkt.)

Oleszczuk M. 2017. Spider fauna (Araneae) of the Sieraków Landscape Park (Central Poland) – preliminary data. Fragmenta Faunistica. 60 (1): 53-60. (13 pkt.)

Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Choryński A. 2017. Projections of changes in heavy precipitation in the northern foothills of the Tatra Mountains. Meteorology Hydrology and Water Management-Research and Operational Applications. 5(2): 21-29. (8 pkt.)

Sobczyk D., Sobczyk S. 2017. Potwierdzenie występowania kozioroga dębosza Cerambyx cerdo L. w rejonie wsi Kopaszewo (środkowo – zachodnia Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy. 28(3): 107-108. (6 pkt.)

Tatur-Dytkowski J., Oleszczuk M., Górski P. 2017. Licinus cassideus (Fabricius, 1782) (Coleoptera: Carabidae) na Wyżynie Miechowskiej. Wiadomości Entomologiczne. 36(3): 759. (6 pkt.)

Zarabska-Bożejewicz D. 2017. Nowe stanowisko obrostnicy rzęsowatej Anaptychia ciliaris (L.) Körb. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Przegląd Przyrodniczy. 28(2): 23-31. (6 pkt.)

Artykuły pozostałe

Boț A. I., Păcurar I., Szajdak L.W., Roșca S., Păcurar H., Pleșa V.C. 2017. Determining the amount of total nitrogen, total organic carbon and C:N ratio for eight blueberry plantations from northwest region of development. ProEnvironment. 10: 86 - 94.

Bot A.I., Păcurar I., Szajdak L.W., Pleșa V., Roșca S., Bilașco S. 2017. Land suitability evaluation for blueberry crop by determining the qualitative properties of the identified soil type related with the antioxidant capacity of fruits. Notulae Scientia Biologicae. 9(4): 571-576.

Boț A.I., Păcurar I., Szajdak L.W., Pleșa V., Roșca S., Bilașco S. 2017. Evaluating land suitability for blueberry crop by determining the qualitative properties of the identified soil type related with the antioxidant capacity of fruits, a Case Study: Northwest Region of Development, Romania. Notulae Scientia Biologicae 9(4).

Kundzewicz Z. W., Førland E. J., Piniewski M. 2017. Challenges for developing national climate services – Poland and Norway. Climate Services. 8: 17–25.

Moraru P.I., Rusu T., Bogdan I., Szajdak L.W., Pop A.I. 2017. Effect of soil tillage system on yield and weeding level in wheat crop. Acta Herbologica. 25(2): 81-91.

Szajdak L.W. 2017. Pierwszy pomnik Juliusza Słowackiego. Wołanie z Wołynia. 2(218): 21-28.

Szajdak L.W. 2017. Wystawa Grupy Poetyckiej ‘Wołyń” w Muzeum i. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Wołanie z Wołynia. 5(138): 40-43.

Monografie naukowe

W języku angielskim

Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) 2017. Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Poznań. pp. 255. ISBN: 978-83-8104-753-7.

Szajdak L.W. (red.) 2017. Peat - physicochemical properties. Lap Lambert Academic Publishing. pp. 115. ISBN: 978-3-330-08653-1.

W języku polskim

Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) 2017. Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Poznań. ss. 274. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Rozdziały w monografiach

O zasięgu międzynarodowym

Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. 2017. Introduction. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 9-13. ISBN: 978-83-8104-735-7

Kundzewicz Z.W. 2017. Large-scale climate change (observations, interpretation, projections). [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W. Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 14-28. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Kundzewicz Z.W. 2017. Climate change impacts and adaptation. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W. Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 29-43. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. 2017. Changes of air temperature in Poland. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 44-56. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk D., Szwed M., Kundzewicz Z.W. 2017 Changes in precipitation in Poland. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 57-77. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Mezghani A. Changes in snow cover in Poland. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 78-89. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Mezghani A., Parding K.M., Dobler A., Benestad R.E., Haugen J.E., Kundzewicz Z.W. 2017. Methodology of projections. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 114-124. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Piniewski M., Szcześniak M., Kardel I., Marcinkowski P., Okruszko T., Kundzewicz Z.W. 2017. Water resources. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 125-140. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Okruszko T., O’Keeffe J., Utratna M., Marcinkowski P., Szcześniak M., Kardel I., Kundzewicz Z.W., Piniewski M. 2017. Projections of climate change impact on water environment and wetlands in Poland [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 141-157. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Kundzewicz Z.W., Kozyra J. 2017. Climate change impact on Polish agriculture. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 158-171. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Piniewski M., Szcześniak M., Marcinkowski P., O’Keeffe J., Okruszko T., Nieróbca A., Kozyra J., Kundzewicz Z.W. 2017. Model-based projections of climate change impacts on spring crops until 2050. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 172-186. ISBN: 978-83-8104-735-7.

raczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. 2017. Impacts of heat waves on health in large Polish towns. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 187-200. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Piniewski M., Krysanova V., Benestad R.E., Otto, I.M. 2017. Uncertainty in climate change and its impacts. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 201-215. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Kundzewicz Z.W., Benestad R.E., Ceglarz A. 2017 Perception of climate change and mitigation policy in Poland and Norway. [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 216-244. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Kundzewicz Z.W., Førland E.J., Piniewski M. 2017. Challenges for developing national climate services – Can Poland learn from Norway? [In:] Climate change and its impact on selected sectors in Poland. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (Eds) Poznań. pp. 245-255. ISBN: 978-83-8104-735-7.

Szajdak L.W. 2017. Introduction. [In:] Peat – physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 1-22. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Gaca W., Rusu T., Meysner T., Styła K., Szczepański M. 2017. Eriophorum-Sphagnum raised bog physicochemical properties of humic acids. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 24-42. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Szczepański W., Meysner T. 2017. Biologically active organic substances in peats. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 43-62. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Szczepański M., Gaca W., Styła K. 2017. Melioration of peat soils. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 63-80. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Szatyłowicz J., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M. 2017. Fen peat-moorsh soils - aspect of hydrophobicity. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 81-100. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Szczepański M., Styła K. 2017. Amino acids - factor of secondary transformation in peats. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 101-115. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Kovacs E., D., Szajdak L.W, Rusu T. 2017. Climate change associated meteorological anomalies impact on soil nutrient cycle and dynamics. 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 - Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Issue 32, Conference Proceedings, Volume 17, pp. 69-76. ISBN 978-619-7408-05-8.

Kovacs E. D., Rusu T., Szajdak L.W., Kovacs M.H. 2017. Assessment of degradation kinetics and transformation products formation of diuron in soil under simulated drought-flood stress conditions considering challenges of climate change. 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 - Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Issue 32, Conference Proceedings, Volume 17, pp. 357-364. ISBN 978-619-7408-05-8.

O zasięgu krajowym

Bieńkowski J., Holka M., Jankowiak J. 2017. Intensywna produkcja rolnicza a przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. [W:] XIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Poznań. ss. 15-31. ISBN: 978-83-60232-81-1.

Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. 2017. Wstęp. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 9-13. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Kundzewicz Z.W. 2017. Wielkoskalowa zmiana klimatu (obserwacje, interpretacja, projekcje) [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 14-30. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Kundzewicz Z.W. 2017. Konsekwencje zmian klimatu i adaptacja do nich. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 31-46. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. 2017. Zmiany temperatury powietrza w Polsce. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 47-59. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Pińskwar I., Choryński A., Graczyk D., Szwed M., Kundzewicz Z.W. 2017. Zmiany opadów w Polsce. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 60-81. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Mezghani A. 2017. Zmiany pokrywy śnieżnej. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 82-94. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Mezghani A., Parding K.M., Dobler A., Benestad R.E., Haugen J.E., Kundzewicz Z.W. 2017. Metodyka projekcji. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 119-130. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Piniewski M., Szcześniak M., Kardel I., Marcinkowski P., Okruszko T., Kundzewicz, Z.W. 2017. Zasoby wodne [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 131-147. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Okruszko T., O’Keeffe J., Utratna M., Marcinkowski P., Szcześniak M., Kardel I., Kundzewicz Z.W., Piniewski M. 2017. Prognoza wpływu zmian klimatu na środowisko wodne i mokradła w Polsce. [W:] (red.) Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. Poznań. ss. 148-167. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Kundzewicz Z.W., Kozyra J. 2017. Wpływ zmian klimatu na rolnictwo w Polsce [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 168-181. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Piniewski M., Szcześniak M., Marcinkowski P., O’Keeffe J., Okruszko T., Nieróbca A., Kozyra J., Kundzewicz Z.W. 2017. Projekcje wpływu zmian klimatu na rośliny jare do roku 2050 w oparciu o symulacje modelu. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 182-198. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W. 2017. Wpływ fal upałów na zdrowie w największych polskich miastach. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 199-213. ISBN: 978-83-8104-753-1.

>Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Piniewski M., Krysanova V., Benestad R.E., Otto I.M. Niepewność zmian klimatu i ich konsekwencji. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 214-230. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Kundzewicz Z.W., Benestad R.E., Ceglarz A. Postrzeganie zmian klimatu i polityki łagodzenia zmian klimatu w Polsce i Norwegii. [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 231-261. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Kundzewicz Z.W., Førland E.J., Piniewski M. Wyzwania dla rozwoju narodowych serwisów klimatycznych – Czy Polska może uczyć się od Norwegii? [W:] Zmiany klimatu i ich skutki w wybranych sektorach w Polsce. Kundzewicz Z.W., Hov Ø., Okruszko T. (red.) Poznań. ss. 262-274. ISBN: 978-83-8104-753-1.

Szajdak L.W. 2017. Wokół odsłonięcia pierwszego na ziemiach polskich pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu w 1899 roku. Dialog Dwóch Kultur. Діалог Двох Кулътур. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Rocznik XI, zeszyt 1. ss. 53-59. ISSN 2082-3274.

Szajdak L.W. 2017. Stefan Szajdak. Wiersze wybrane z tomu „Blisko i Bliżej”. Стефан Шайдак. Вибрані вірші з томи „Близько і Ближче. Dialog Dwóch Kultur. Діалог Двох Кулътур. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Rocznik XI, zeszyt. ss. 376-393. ISSN 2082-3274.

Inne publikacje

Publikacje popularno-naukowe

Bernacki Z., Oleszczuk M. 2017. Funkcje zadrzewień śródpolnych. Bez Pługa 2/2017: 35 38.

Kujawa K., Orczewska A., Kras M., Kujawa A., Nyka M., Bohdan A. 2017. Znaczenie drzew i krzewów na terenach nieleśnych. Czy wolno nam liberalizować zasady wycinki drzew i krzewów? Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań. ISBN 978-83-938379-1-5. (wydanie elektroniczne)

Kujawa K. 2017. Mit: Polska jest liderem zalesiania. Portal „Nauka dla przyrody” (https://naukadlaprzyrody.pl/2017/06/19/mit-polska-jest-liderem-zalesiania/)

Kujawa K. 2017. Niepokojące propozycje zmian w prawie dotyczącym obszarów Natura 2000. Portal „Nauka dla Przyrody” (https://wordpress.com/post/naukadlaprzyrody.pl/679)

Doniesienia prezentowane na zjazdach i abstrakty konferencyjne

Boț A.I., Păcurar I., Szajdak L., Roșca S. 2017. The suitability and the bio-chemical characteristics of soils from the northwestern region of development of Romania for blueberry crop. The 16th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture” 28th - 30th September 2017 Cluj-Napoca, Romania. p. 55.

Kujawa K. 2017. Biosfera w epoce antropocenu: rozwój myśli technicznej szansą czy zagrożeniem? [W:] VIII Sympozjum "Myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych" (Materiały konferencyjne) Glatzel-Plucińska N., Gomułkiewicz A. Oddział PAN we Wrocławiu, ss. 51-52.

Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Rusu T., Styła K., Szczepański M. 2017. Decrease in the concentrations of inorganic elements by biogeochemical barrier in agricultural landscape. International Scientific Symposium ”Conservation of plant diversity. 5th edition. 1-3 June 2017. Botanical Garden of ASM. Chisinau, Republic of Moldova. p. 142. ISBN 978-9975-4182-1-8.

Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Rusu T., Styła K., Szczepański M. 2017. Structure and activity of biologically active substances in soils. International Scientific Symposium ”Conservation of plant diversity. 5th edition. 1-3 June 2017. Botanical Garden of ASM. Chisinau, Republic of Moldova. p. 143. ISBN 978-9975-4182-1-8.

Szajdak L.W., Gaca W., Rusu T., Meysner T., Styła T., Szczepański M. 2017. Shelterbelts - function in agricultural landscape. The 16th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture” 28th - 30th September 2017 Cluj-Napoca, Romania. p. 89.

Szajdak L.W., Stepchenko L. 2017. Peat - agricultural and balneological use. Achievements and prospects of humic substances application in agriculture. Materials of International Scientific and Practical Conference, Dedicated to the 95th Anniversary of Dnieper State Agrarian and Economic University (DGAEU) and the 110-th Anniversary of the Birth of Prof. L. A. Khristeva, October 19 - 20, 2017, Dnipropetrovsk, Ukraine. p. 153.

Tõnutare T., Kõlli R., Jürgens M., Toomsoo A., Szajdak, L., Szczepanski M. 2017. Impact of method of analysis on the distribution of soils into P status classes. 9th International Workshop on Chemical Bioavailability in the Terrestrial Environment. 5-8 November 2017 Warsaw. Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute. pp. 71-73.

Tõnutare T., Krebstein K., Toomsoo A., Szajdak L., Soobik L., Jürgens M., Kõlli R. 2017. Factors influencing the distribution of arable soils by their phosphorus content classes in dependent of the used methods of analysis. Chemical Substances in Environment. Central European Conference ECOpole’17. 4-7 October, Polanica Zdrój. pp. 33.