FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Seminarium sprawozdawcze za 2016

 

W dniu 14 marca w godzinach 9.00-12.30 odbędzie się seminarium – sesja sprawozdawcza dotycząca podsumowania działalności badawczej IŚRiL PAN
w 2016 roku.

 

Sesja sprawozdawcza (9.00 – 12.30)

1. Publikacje Instytutu w okresie sprawozdawczym 2013-2016 w liczbach (15 min) - K. Kujawa

2. Zadania statutowe (po 15 min +5 min na dyskusję) – od 9.15 do 11.15:

  • Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej – J. Bieńkowski
  • Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym – L.W. Szajdak
  • Zmiany klimatu i zasobów wodnych – Z.W. Kundzewicz
  • Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych – G. Orłowski - Różnorodność krajobrazowa i biologiczna – K. Kujawa
  • Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju – A. Kujawa

Przerwa (11.15-11.30)

3. Projekty finansowane grantami i współpraca (11.30-12.30)

  • Projekty “klimatyczne” (25 min) – Z.W. Kundzewicz
  • Projekty i współpraca „chemiczne” (20 min.) – L.W. Szajdak
  • Projekty rolnicze (15 min) – J. Bieńkowski