Seminarium sprawozdawcze za 2016

Opublikowano: wtorek, 07, marzec 2017 10:54

 

W dniu 14 marca w godzinach 9.00-12.30 odbędzie się seminarium – sesja sprawozdawcza dotycząca podsumowania działalności badawczej IŚRiL PAN
w 2016 roku.

 

Sesja sprawozdawcza (9.00 – 12.30)

1. Publikacje Instytutu w okresie sprawozdawczym 2013-2016 w liczbach (15 min) - K. Kujawa

2. Zadania statutowe (po 15 min +5 min na dyskusję) – od 9.15 do 11.15:

Przerwa (11.15-11.30)

3. Projekty finansowane grantami i współpraca (11.30-12.30)