FLORIST

EURAXESS

ATP

4-5 marca, godz. 9.00 - 14.00 Sesja sprawozdawcza - podsumowanie działalności Instytutu w 2018 roku


Program sesji:

4 marca – Tematy statutowe

09.00-09.15      Publikacje Instytutu w 2018 roku w liczbach (dr hab. K. Kujawa)
09.15-13.45 Badania statutowe
09.15-09.40 Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej (dr hab. J. Bieńkowski)
09.40-10.05 Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym (prof. L.W. Szajdak)
10.05-10.30 Zmiany klimatu i zasobów wodnych (prof. Z.W. Kundzewicz)
10.30-10.55 Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych (dr hab. G. Orłowski)
10.55-11.10 Projekt NCN (Miniatura) Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik zmian zachodzących w glebach płowych pod zadrzewieniem i polem uprawnym (dr R. Jaskulska)
11.10-11.30 Przerwa
11.30-13.00 Różnorodność krajobrazowa i biologiczna (dr hab. K. Kujawa)
13.00-13.30 Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju (dr A. Kujawa)
13.30-13.45 Dyskusja ogólna (np. czy zmiany w tematach statutowych?)
13.45-14.00 Podsumowanie (prof. L. W. Szajdak)

 

5 marca – Projekty badawcze finansowane grantami itp.

09.00-09.10      Projekty badawcze IŚRiL w liczbach (dr hab. Krzysztof Kujawa)
09.10-09.25 Zakład Agroekologii i bioindykacji
 
  • Badania porównawcze zawartości pierwiastków chemicznych w skorupach jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i sąsiednim niepigmentowanym rejonie skorupy (dr hab. G. Orłowski) - 15 min
09.25-10.15 Zakład Chemii Środowiska
 
  • Wpływ typu i gatunku torfu torfowisk górskich na zmiany aktywności enzymatycznej oraz właściwości chemicznych i fizycznych (prof. W. Szajdak) - 25 min
 
  • Aktywność wybranych enzymów oksydoredukcyjnych jako wskaźnik murszenia torfowiska niskiego (dr T. Meysner) - 15 min
10.15-10.55 Zakład Ekologii Krajobrazu
 
  • Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych (dr hab. K. Kujawa) - 20 min
 
  • Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych terenów Fundacji im. Stanisława Karłowskiego (dr hab. K. Kujawa) - 20 min
10.55-11.10 Przerwa
11.10-12.10 Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych
 
  • Interpretacja zmian wskaźników związanych z powodzią na podstawie zmienności klimatu (prof. Z. W. Kundzewicz) - 25 min
 
  • Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnymi (mgr A. Choryński) - 20 min
 
  • Śmiertelność podczas fal upałów w miastach oraz na obszarach wiejskich, na przykładzie województw wielkopolskiego i małopolskiego (dr inż. D. Graczyk) - 15 min
12.10-12.55 Zakład Systemów Produkcji Rolniczej
 
  • Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów (dr hab. J. Bieńkowski) - 25 min
 
  • Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli (dr M. Holka) - 20 min.
12.55-13.30 Dyskusja ogólna (wymiana doświadczeń, spostrzeżeń nt. zdobywania grantów, plany na przyszłość, kierunki badawcze na przyszłość?)
13.30-13.45 Podsumowanie (prof. L. W. Szajdak)