FLORIST

EURAXESS

ATP

Program seminariów Instytutu w 2019 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

12-13 marca
Sesja sprawozdawcza - podsumowanie działalności Instytutu w 2018 roku

23 maja
Referat "Wykorzystanie kinetyki chemicznej w badaniach wymywania związków organicznych i nieorganicznych z gleb"
Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

Informacja o roli POL-onu w najbliższej ewaluacji jednostek naukowych i o obowiązkach pracowników z tego wynikających
Mgr Izabela Łazar

 

15 października
Dlaczego wciąż badany stechiometrię całych owadów, czyli o składzie pierwiastkowym różnych części ciała u jelonka rogacza w Europie ?
Dr hab. Grzegorz Orłowski, Dr inż. K. Ziomek

Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów
Dr hab. Grzegorz Orłowski

12 listopada
Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym i uprawą pszenżyta ozimego
Dr inż. Renata Jaskulska

Chemiczne i biochemiczne podstawy procesu murszenia
Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

10 grudnia
Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych?
Dr Konrad Kalarus

Wpływ pasów kwietnych na liczebność i różnorodność pająków na polu z marchwią uprawianą wg standardów rolnictwa ekologicznego
Dr Maria Oleszczuk


15 października

Dlaczego wciąż badany stechiometrię całych owadów, czyli o składzie pierwiastkowym różnych części ciała u jelonka rogacza w Europie ?

Dr hab. Grzegorz Orłowski, Dr inż. K. Ziomek

Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów

Dr hab. Grzegorz Orłowski

12 listopada

Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym i uprawą pszenżyta ozimego

Dr inż. Renata Jaskulska

Chemiczne i biochemiczne podstawy procesu murszenia

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

10 grudnia

Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych?

Dr Konrad Kalarus

Wpływ pasów kwietnych na liczebność i różnorodność pająków na polu z marchwią uprawianą wg standardów rolnictwa ekologicznego

Dr Maria Oleszczuk