FLORIST

EURAXESS

ATP

Program seminariów Instytutu w 2021 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

Temat 1. Działalność Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Oferta wsparcia w zakresie identyfikacji obszarów działań i współpracy międzynarodowej w ramach Horyzontu Europa.

Gość specjalny: dr Tomasz Poprawka, dyrektor Biura PolSCA PAN w Brukseli

Osoba realizująca: dr Daria Zarabska-Bożejewicz

Data: 3 listopada, godz.: 10:00

 

Temat 3. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności. Zadania i problemy dla Polski.

Grupa realizująca: Zakład Agroekologii i Bioindykacji, Zakład Ekologii Krajobrazu - dr Daria Zarabska-Bożejewicz

Data: 22 listopada, godz.: 10:00

 

Temat 2. Rola programów LIFE i sieci Natura 2000 w kształtowaniu stanu środowiska w Polsce. Czy wymagania formalne i warunki finansowe są szansą dla uczestnictwa Instytutu w programach LIFE?

Grupa realizująca: Zakład Ekologii Krajobrazu, Zakład Agroekologii i Bioindykacji - dr Anna Kujawa

Data: 14 grudnia, godz.: 10:00