FLORIST

EURAXESS

ATP

Biblioteka

Księgozbiór biblioteki liczy 26 935 woluminów, na co składa się 7 500 książek, 18 156 woluminów czasopism i 1 279 opracowań kartograficznych.

Od 2004 r. Biblioteka ma dostęp do kilku tysięcy tytułów czasopism naukowych ze zbiorów literatury światowej. W ramach konsorcjum PAN wykupiony został dostęp do baz danych w Bibliotece Wirtualnej ICM – Uniwersytet Warszawski.

Biblioteka Instytutu uczestniczy w tworzeniu wykazu tytułów czasopism zagranicznych opracowywanego przez Bibliotekę Narodową, do której co roku przesyłany jest uaktualniony wykaz prenumerowanych i otrzymywanych w drodze wymiany i darów czasopism zagranicznych. 

Z bogatych zasobów biblioteki korzystają, oprócz pracowników Instytutu, naukowcy z innych poznańskich instytucji, także studenci, magistranci, doktoranci, nauczyciele szkół średnich oraz przyrodnicy amatorzy. Udostępniamy nasze zbiory uczelniom i instytucjom naukowym w całej Polsce.

Link do Biblioteki Narodowej na stronie naszej biblioteki: https://bn.org.pl/
Link do Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: http://biblioteka.ptpn.poznan.pl/