FLORIST

EURAXESS

ATP

dr Anna Kujawa


Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 65 5134253 lub 65 5134234

 

Miejsce zatrudnienia:

IŚRiL PAN

 

Wykształcenie:

mgr – biologia, Uniwersytet Wrocławski (1988)

 

Stopnie, tytuły, specjalności naukowe:

dr – botanika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008)

 

Zainteresowania naukowe:

Ocena zagrożenia grzybów wielkoowocnikowych, ochrona grzybów wielkoowocnikowych, ekologia i kształtowanie krajobrazu rolniczego (różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie grzybów w krajobrazie rolniczym, siedliska zastępcze dla grzybów zagrożonych), naukowe podstawy ochrony przyrody,

 

Projekty i tematy badawcze (ostatnie pięć lat)

Zastosowanie analizy sekwencji regionów ITS1 i ITS2 nrDNA do identyfikacji gatunkowej grzybów trujących i halucynogennych dla celów sądowych (wykonawca, grant NCN N N404 202439, współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim – kierownik – dr Piotr Mleczko, projekt zakończony)

Zbiorowiska mikoryzowe daglezji zielonej (Pseudotsuga mensiezii (Mirb.) Franco) i sosny wejmutki (Pinus strobus L.) w Polsce - w poszukiwaniu obcych gatunków grzybów symbiotycznych (wykonawca, współpraca z Instytutem Dendrologii PAN – kierownik dr Marcin Pietras).

Badania statutowe:

Tempo zasiedlania nowo posadzonych zadrzewień przez grzyby wielkoowocnikowe.

Różnorodność gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego.

Wykorzystanie krótkotrwałych, drobnopowierzchniowych elementów przez saprotroficzne grzyby wielkoowocnikowe.

Grzyby wielkoowocnikowe miedz i bezdrzewnych dróg polnych.

Monitoring wybranych gatunków grzybów wielkoowocnikowych.

Monitoring wybranych gatunków roślin chronionych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego.

Grzyby wielkoowocnikowe w Polsce – rozmieszczenie i zagrożenie gatunków.

Ocena rozmieszczenia i zagrożenia gatunków grzybów wielkoowocnikowych w Polsce.

 

Publikacje:

Artykuły w czasopismach recenzowanych z listy „A” MNiSW

Kujawa A., Kujawa K. 2008. Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Pol. J. Ecol. 56: 45-56.

Piętka J., Kujawa A. 2012. A new location for Geastrum legeniforme Vittad. in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 21: 267-271.

Szczepkowski A., Kujawa A., Halama M. 2013. Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: Notes on its Ecology, Distribution and Conservation Status. Pol. J. Environ. Stud. 22: 41-51

Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A. 2014. Greenhouses of botanical garden as a habitat of alien and native macrofungi: a case study in Poland. Central European Journal of Biology 9: 777-795

Artykuły w czasopismach recenzowanych spoza listy „A” MNiSW

Bujakiewicz A., Kujawa A. 2000. Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań. Acta Mycol. 35, 2: 183-195.

Wachowiak B., Kujawa K., Kujawa A. 2001. Stan populacji listery jajowatej Listera ovata (L.) R. BR. w parku przypałacowym w Turwi (Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy 12, 1-2: 31-38.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Kujawa A., Jezierska-Madziar M. 2002. Flora segetalna Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Acta Agrobotanica 55: 160-175.

Kujawa A. 2003. Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum DC. w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 4: 86-89.

Kujawa A. 2003. Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 4: 89-93.

Kujawa A., Golis A., Szyszkiewicz-Golis M., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2003. Rozmieszczenie stanowisk storczykowatych w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 1: 98-101.

Kujawa A., Bujakiewicz A., Karg J. 2004. Mycenastrum corium (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 49, 1: 63-66.

Kujawa A. 2005. “Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych” – nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16, 3-4: 17-52.

Gołdyn H., Kujawa A., Arczyńska - Chudy E., Jezierska – Madziar M., Sobczyk D. 2005. Materials on the flora of vascular plants of the General Dezydery Chłapowski Landscape Park. Rocz. AR Pozn. 372, Bot.-Stec. 8: 55 – 71.

Kujawa A., Gołdyn H, Arczyńska-Chudy E. 2005. A new locality of Daisy Leaf Grape Fern (Botrychium matricariifolium) in Western Poland. Rocz. AR Pozn. 372, Bot.-Stec. 8: 129 – 132.

Szczepkowski A., Kujawa A. 2005. Pluteus aurantiorugosus (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 50, 2: 221-224.

Ronikier A., Chachuła P., Kujawa A. 2006. Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales), a species new to Poland. Pol. Bot. J. 51, 2: 217-220.

Gierczyk B., Kujawa A., Wójtowski M. 2007. Nowe stanowisko Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) w środkowej Wielkopolsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14, 1: 159-166.

Kujawa A., Karasiński D. 2007. Xylaria oxyacanthae Tul et C. Tul., a new species for Poland. Acta Mycol. 42, 1: 75-78.

Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegl. Przyr. 18, 3-4: 3-70.

Kujawa K., Kujawa A. 2007. The birds of Rotes Luch fen (E Brandenburg, Germany): the effect of mowing frequency on bird species composition and density. Biota 8, 1-2: 35-42.

Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Wyspowy). Wszechświat 109, 4-6: 103-108.

Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce – nowy gatunek dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64, 2: 105-109.

Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Nowe stanowisko pieczarki krótkotrzonowej Agaricus lanipes (F.H. Müller & Jul. Schäff.) Singer w Polsce – nowy gatunek dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64, 2: 100-103.

Szczepkowski A., Kujawa A., Bujakiewicz A., Nita J., Karasiński D., Wołkowycki M., Wilga M.S. 2008. Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland - notes on ecology and distribution. Pol. Bot. J. 53, 1: 81-90.

Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2008. Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 27, 4: 115-133.

Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki nar. Rez. Przyr. 28, 3: 3-100.

Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Pol. Bot. J. 54, 1: 55-97.

Kujawa A. 2009. Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 44, 1: 49-75.

Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65, 5: 365-374.

Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B. 2009. Gnojanka różowawa Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo – nowy gatunek grzyba w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65, 6: 465-468.

Gierczyk B., Kujawa A., Wójtowski M. 2010. Plectania melastoma – nowe stanowisko w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66, 1: 61-64.

Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegl. Przyr. 21, 1: 8-53.

Kudławiec B., Kujawa A., Ślusarczyk T., Gierczyk B. 2010. Nowe stanowiska gnojanki różowawej Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo w Polsce. Przegl. Przyr. 21, 1: 60-64.

Kujawa A. 2010. Ochrona grzybów wielkoowocnikowych w Polsce – stan aktualny, problemy i wyzwania. Głos w dyskusji. Przegląd Przyrodniczy 21, 2: 42-51.

Bujakiewicz A., Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 29, 1: 3-26.

Szczepkowski A., Karasiński D., Gierczyk B., Kujawa A., Obidziński A. 2010. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.) w Polsce – nowe stanowiska i nowy substrat. Parki nar. Rez. Przyr. 29, 1: 27-36.

Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Konik J. 2010. XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej – ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów. Parki nar. Rez. Przyr. 27, 4: 116-120.

Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegl. Przyr. 22, 1: 17-83.

Gierczyk B., Halama M., Kujawa A., Zalas M. 2011. Pholiota limonella – gatunek pomijany? Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18, 1: 147-158.

Szczepkowski A., Kujawa A. 2011. Wystawy grzybów w edukacji przyrodniczo-leśnej. Studia i Materiały CEPl w Rogowie 13, 26: 96-105.

Gierczyk B., Kujawa A., Pachlewski T., Szczepkowski A., Wójtowski M. 2011. Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato. Acta Mycol. 46, 1: 27-73.

Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Chachuła P. 2011. Rare species of Lepiota and related genera. Acta Mycol. 46, 2: 137-178.

Kujawa A. Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegl. Przyr. 22, 4: 16-68.

Kujawa A., Szczepkowski A., Grygoruk A. 2011. XXXIII Wszechnica Biebrzańska – Grzyby nad Biebrzą. Parki nar. Rez. Przyr. 30, 1-2: 121-126.

Kujawa A., Kudławiec B., Gierczyk B., Stefaniak M., Kołtowska M., Mielczarek S. 2012. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck exc Sacc.) Boud. w Wielkopolsce. Parki nar. Rez. Przyr. 31, 1: 17-23.

Kujawa A., Gierczyk B., Chachuła P., Karg J., Halama P., Gryc M. 2012. Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31, 1: 3-15.

Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M. 2012. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Acta Botanica Silesiaca 8: 5-42.

Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycol. 47, 2: 235-264.

Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Karg J. 2012. Współczesne występowanie piestrzenicy olbrzymiej Gyromitra gigas (KROMBH.) COOKE w Polsce i ocena jej zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31, 2: 3-12.

Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegl. Przyr. 23, 4: 3-59.

Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A. 2012. XVIII wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 32, 2: 88-112.

Kujawa A. 2012. Ochrona grzybów – czas na reformy! Kolejny głos w dyskusji. Przegl. Przyr. 23, 3: 115-120.

Sumorok B., Kujawa A., Borzyszkowska D. 2013. XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Parki nar. Rez. Przyr. 32, 4: 89-94.

Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegl. Przyr. 24, 2: 3-42.

Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegl. Przyr. 24, 4: 10-41.

Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. Pluteus albineus (Basidiomycota) – A new species for Poland. Pol. Bot. J. 59, 1: 145-148.

Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Karasiński D. 2014. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 25, 1: 3-36.

Kujawa A., Sumorok B., Borzyszkowska D. 2013. XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Przegl. Przyr. 24, 4: 91-95.

Prace materiałowe w czasopismach nierecenzowanych

Karg J., Kujawa A. 1996. Zabytkowy park pałacowy w Turwi - porównanie stanu drzewostanu na przestrzeni 15 lat. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 1 (3): 51-61.

Kujawa A., Karg J. 1997. Chronione i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 2(4): 102-103.

Kujawa A., Karg J. 1998. Wstępne wyniki inwentaryzacji zadrzewień na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 3 (5): 59-66.

Jander A., Kujawa A., Kujawa K. 2000. Cygański Borek - propozycja utworzenia użytku ekologicznego w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 6 (8): 147-153.

Kujawa A., Szczepkowski A., Sumorok B, Bober J., Karasiński D., Gierczyk B., Wójtowski M. 2007. XIII Wystawa Grzybów w Białowieży. Parki Narodowe 4: 13-14.

Kujawa A., Kołtowska M. 2010. Wystawa grzybów w Kościanie (Wielkopolska). Przegl. Przyr. 21, 4: 57-60.

Karg J., Kujawa A. 2011. Piestrzenica olbrzymia Gyromitra gigas nowy gatunek grzyba w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 108-109.

Kołtowska M., Kujawa A., Michalak M. 2013. Podkolan biały (Platanthera bifolia (L.) Rich,) w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – wyniki monitoringu z lat 2010-2013. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 19(21): 108-110.

Monografie i podręczniki akademickie

Kujawa A. 1998. Zadrzewienia na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Stan i koncepcja uzupełniania sieci zadrzewień. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, p. 41-48.

Kujawa A., Karg J. 1998. Funkcje oświatowe, szkoleniowe i turystyczne Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, p. 143-147.

Kujawa A. 2008. Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.). Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, p. 68-75.

Kujawa A. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. (red.) Białowieski Park Narodowy. Poznać – zrozumieć – zachować. Białowieski Park narodowy, Białowieża, s. 87-110.

Kujawa A. 2009. The macrofungi. In: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. (eds.) Białowieża National Park. Know it – Understand it – Protect it. Białowieski Park narodowy, Białowieża, p. 87-110

Kujawa A. 2012. Chronione grzyby. W: Tyszko-Chmielowiec P. (red.). Aleje skarbnice przyrody. Praktyczny podręcznik ochrony alej i ich mieszkańców. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, s. 117-122.

Kędziora A., Kujawa K., Gołdyn H., Karg J., Bernacki Z., Kujawa A., Bałazy S., Oleszczuk M., Rybacki M., Arczyńska-Chudy E., Tkaczuk C., Łęcki R., Szyszkiewicz-Golis M., Pińskwar P., Sobczyk D., Andrusiak J. 2012. Impact of Land-Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape. W: G. A. Lameed (ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World, InTech, p. 281-336.

Wrzosek M., Michalska-Ruszkiewicz M., Kujawa A., Pawłowska J., Sierota Z., Ławrynowicz M. 2013. Polskie Towarzystwo Mykologiczne odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk naukowych i społeczeństwa. W: Kruszewski Z. (red.). Towarzystwa Naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. T. 2. Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 266-279.

Prace popularno-naukowe i inne

Kujawa A., Kujawa K. 1997. Multimedialna "Encyklopedia Przyrody" z błędami. Biologia w Szkole 50, 4: 251-254.

Kujawa A., Kujawa K. 1998. Bubel na kompakcie. Wiedza i życie 98/2: 69

Karg J., Łęcki R., Szajdak L., Kujawa K., Kujawa A., Bernacki Z. 2003. Przegląd badań ekologicznych prowadzonych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 9 (11): 30-50.

Kujawa A. 2006. Grzybobranie. Mój Piękny Ogród 9.

Kujawa A. 2006. Czarki – wiosenne grzyby. Tajemnice Przyrody Polskiej 44. De Agostini.

Kujawa A. 2006. Żółciak siarkowy – huba na kotlety. Tajemnice Przyrody Polskiej 51. De Agostini.

Kujawa A. 2006. Wachlarzowiec w cieniu starych drzew. Tajemnice Przyrody Polskiej 54. De Agostini.

Kujawa A. 2006. Gwiazdosze – leśne osobliwości. Tajemnice Przyrody Polskiej 55. De Agostini.

Kujawa A. 2006. Ozorek dębowy – drzewa pokazują języki. Tajemnice Przyrody Polskiej 57. De Agostini.

Kujawa A. 2006. Żagiew łuskowata – niewybredny pasożyt. Tajemnice Przyrody Polskiej 59. De Agostini.

Kujawa A. 2006. Czernidłak pospolity – smakowity, niedoceniany. Tajemnice Przyrody Polskiej 62. De Agostini.

Kujawa A. 2006. Siedzuń sosnowy niejedno ma imię. Tajemnice Przyrody Polskiej 63. De Agostini.

Kujawa A. 2006. Maczużnik – grzyb zjadający grzyb. Tajemnice Przyrody Polskiej 64. De Agostini.

Kujawa A. 2007. Grzyby - problemy ochrony. Salamandra 1 (23): 33-35.

Kujawa A. 2007. Barwny świat chronionych grzybów. Salamandra 2 (24): 14-18.

Kujawa A. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes). W: Bałazy S., Gmiąt A. (red.) Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Brzesko-Poznań-Turew: 116-117.

Kujawa A. 2007. Królestwo grzybów. Myślimy „grzyby” i... Matecznik Białowieski 1/2007. Białowieski Park Narodowy: 5-6.

Kujawa A. 2008. Królestwo grzybów. Grzybowa wspinaczka na drzewa. Matecznik Białowieski 1/2008. Białowieski Park Narodowy: 5-7.

Kujawa A. 2008. Chronione borowiki. Salamandra 1(25): 10-13.

Kujawa A. 2008. Królestwo grzybów. Kolorowy zawrót głowy. Matecznik Białowieski 2/2008. Białowieski Park Narodowy: 8-10.

Kujawa A. 2008. Apetyt na grzyby. Mój piękny ogród 10: 44-48.

Kujawa A. 2008. Grudniowe grzybobranie. Mój piękny ogród 12: 49-50.

Kujawa A. 2008. Jesienny festiwal grzybów chronionych. Salamandra 2(26): 2-7.

Kujawa A. 2009. Królestwo grzybów. Czy grzyb zawsze grzybem pachnie? Matecznik Białowieski 1/2009. Białowieski Park Narodowy: 8-10.

Kujawa A. 2009. Królestwo grzybów. Fascynujący świat grzybów niewielkich. Matecznik Białowieski 3/2009. Białowieski Park Narodowy: 5-7.

Kujawa A. 2009. Grzyby jak kwiaty. Mój piękny ogród.

Kujawa A. 2010. Grzyby i grzybomaniacy. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 1 (101): 24-29.

Kujawa A. 2010. Grzybów portret własny – czyli jaki jest grzyb nie każdy widzi i nie każdy wie. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 2 (102): 16-20.

Kujawa A. 2010. Śmierć na wyciągnięcie ręki. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 3 (103): 12-16 .

Kujawa A. 2010. Własne grzybki. Mój Piękny Ogród 10: 16-18.

Kujawa A. 2010. Królestwo grzybów. Na granicy widzialności. Część I. Matecznik Białowieski 1/2010. Białowieski Park Narodowy: 5-7.

Kujawa A. 2010. Królestwo grzybów. Na granicy widzialności. Część II. Matecznik Białowieski 2/2010. Białowieski Park Narodowy: 7-8.

Kujawa A. 2010. Od grzybiarza do mykologa. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 4 (104): 12-14.

Kujawa A. 2010. Królestwo grzybów. Różnorodność kształtów owocników. Część I. Matecznik Białowieski 3/2010. Białowieski Park Narodowy: 6-9.

Kujawa A. 2011. Na grzyby z... uwagą. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 105 (1/2011): 17-21.

Kujawa A. 2011.Prawie grzybowe zapiski z terenu. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 106 (2/2011): 26-29.

Daleszczyk K., Karczewska M., Kujawa A., Krzyściak-Kosińska R. 2011. Przyroda. W: Kubala M. red. Białowieski Park Narodowy. Przewodnik. Fundacja Sąsiedzi. Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białyskok: 43-67.

Kujawa A. 2011. Kartki z Białowieży. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 107 (3/2011): 14-17.

Kujawa A. 2011. A gdy grzybnięty kupi mikroskop... Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 108 (4/2011): 14-17.

Wrzosek M., Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Pawłowska J. 2012. Polskie Towarzystwo Mykologiczne jako kluczowe ogniwo wymiany informacji o grzybach. Wiad. Bot. 56 (3/4): 96-102.

Referaty, streszczenia lub abstrakty w materiałach konferencyjnych

Kujawa A. 2001. Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego “Botanika w dobie biologii molekularnej”. 23-28 września 2001. PTB, Poznań: 189.

Kujawa A. 2004. Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne „Grzyby w środowisku naturalnym. Metody badań terenowych”. Sandomierz, 23-26.09.2004. UMCS. Lublin: 21.

Kujawa A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe młodych zadrzewień śródpolnych sadzonych na gruntach porolnych. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Przyroda w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 6-11.09.2004. Toruń-Bydgoszcz: 136.

Kujawa A. 2006. Stan i perspektywy rozwoju amatorskiego ruchu mikologicznego w Polsce. W: Mirek Z., Cieslak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. 30-31 maja 2006. IB im. W. Szafera PAN, Kraków: 20-21.

Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87.

Kujawa A. 2007. Ocena składu gatunkowego grzybów w nowych zadrzewieniach sadzonych na gruntach porolnych. W: Horabik J., Kędziora A.(red.) Jakość środowiska, surowców i - żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin: 168-170.

Kujawa A. 2007. Amatorski ruch mikologiczny – znaczenie i osiągnięcia. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 3-8.09.2007. Szczecin: 139.

Kujawa A. 2009. Monitoring populacji Botrychium matricariifolium na terenie Partku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 291-292.

Kujawa A. 2009. Amateur mycology in Poland today and tomorrow. In: Mirek Z., Nikiel A. (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 41-44.

Kujawa A. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe zadrzewień śródpolnych , parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego i. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 292-293.

Kujawa A. 2009. Czy krajobraz rolniczy może sprzyjać ochronie grzybów?. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: 57-58.

Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe występujące na stertach obornika i słomy oraz na pryzmach nawozów wapniowych – wstępne rozpoznania. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Kraków, 22-23.04.2010: 303-304.

Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe zbiorowisk leśnych i zaroślowych w krajobrazie rolniczym. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.) Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 96.

Kujawa A. 2010. Macromycetes of wooded patches in an agricultural landscape. Acta Soc. Bot. Pol. 79, suppl. 1. Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (Eds.). Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society, Planta in vivo, in vitro et in silico, September 6-12. 20010, Warsaw, Poland: 75.

Kujawa A. 2011. Ostoje grzybów chronionych i zagrożonych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Materiały konferencyjne - I Ogólnopolska Konferencja naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. 30.06-02.07.2011. Wrocław.

Kujawa A. 2011. Rozmieszczenie stanowisk grzybów zgromadzonych przez amatorów w Rejestrze grzybów rzadkich i chronionych. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz: 71.

Sekuła A., Kowalczyk M., Kręgiel J., Mleczko P., Kujawa A., Olszowy Z., Kupiec T. 2013. Analiza sekwencji ITS nrDNA w identyfikacji grzybów trujących i halucynogennych. Olsztyn PTB.

Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2013. Zróżnicowanie genetyczne Clathrus archeri (Berk.) Dring. (Basidiomycetes, Phallales) w Polsce. Olsztyn PTB: 128-129.

Pietras M., Kujawa A., Rudawska M., 2013. Clathrus archeri (Berk.) Dring. (Basidiomycetes, Phallales): distribution and genetic diversity of alien fungi in Poland., In: Risk Analysis of Forest Invasive Alien Species (IUFRO 4.04.07, Risk Analysis & IUFRO 8.02.04, Ecology of Alien Invasives), 27 luty – 1 marzec 2013, Panjab University Chandigarh, India, Abstracts: 24.

Sekuła A., Kowalczyk M., Mleczko P., Olszowy Z., Kujawa A., Kupiec T. 2013. Genetic method of species identification of hallucinogenic and other poisonous mushrooms for forensic purposes. In: 25th Congress of the International Society for Forensic Genetics, Australia, Melbourne, 2-7 September 2013: 242.

Kujawa K., Karg J., Gołdyn H., Kujawa A., Oleszczuk M. 2014. Robinia akacjowa w krajobrazie rolniczym okolic Turwi: historia i współczesność oraz ocena znaczenia dla różnorodności biologicznej. W: Robienia akacjowa w krajobrazie Ziemi Lubuskiej. Materiały konferencyjne. RDLP w Zielonej Górze, SITLD, PTL. 29.10.2013. Łagów: 50-72.

Osiągnięcia inne:

Członkostwo w komitetach, radach itp.

Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego – od 2011 sekretarz Sekcji Mykologicznej Oddziału Poznańskiego PTB

Członek założyciel International Society for Fungal Conservation

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (od 2013 zastępca prezesa PTMyk)

Recenzowanie publikacji w czasopismach

Redaktor tematyczny i sekretarz Przeglądu Przyrodniczego (od roku 2012), recenzent artykułów do czasopism: Acta Mycologica, Chrońmy przyrodę Ojczystą, Roczniki Bieszczadzkie, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Acta Botanica Cassubica.

Autorstwo lub współautorstwo:

- operatów ochronnych grzybów Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Białowieskiego Parku narodowego, Parku Narodowego Ujście Warty, Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

- ekspertyz dotyczących inwestycji, np. remontu mostu granicznego w Kostrzynie, odcinka wału przeciwpowodziowego w okolicach Głogowa,

- ekspertyz dotyczących wyznaczania obszarów cennych dla ksylobiontów (Nadleśnictwo Gniezno)

- inwentaryzacji siedlisk leśnych (nadleśnictwo Kościan) i nieleśnych (Nadleśnictwo Kościan, Karczma Borowa)

- inwentaryzacji grzybów w Kampinoskim Parku Narodowym

- koncepcji nowej listy gatunków grzybów chronionych (materiały do rozporządzenia Ministra Środowiska z roku 2014)

Współpraca merytoryczna przy popularyzacji wiedzy o grzybach, ich roli w ekosystemach, zagrożeniu gatunków, potrzebie ochrony oraz bezpiecznych grzybobraniach z parkami narodowymi i krajobrazowymi, ogrodami botanicznymi, uczelniami, Lasami Państwowymi i innymi podmiotami.